Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: HH_2.1.2.xls

ОБЩ РАЗХОД НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ГРУПИ РАЗХОДИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 И 2024 ГОДИНА
Групи разходи Първо тримесечие 2023 Първо тримесечие 2024
структура - % средно на домакинство - лв. средно на лице - лв. структура - % средно на домакинство - лв. средно на лице - лв.
Общ разход 100.0 4 376.39 2 148.95 100.0 5 002.80 2 523.74
Потребителски общ разход 82.0 3 588.20 1 761.93 80.9 4 048.00 2 042.08
Храна и безалкохолни напитки 31.3 1 371.54 673.47 29.8 1 492.87 753.10
Алкохолни напитки и тютюневи изделия 3.9 170.16 83.55 4.0 201.97 101.89
Облекло и обувки 2.8 121.84 59.83 3.3 164.27 82.87
Жилища, вода, електроенергия и горива 13.5 589.44 289.43 12.5 624.27 314.92
Жилищно обзавеждане и поддържане на дома 4.3 186.17 91.42 4.6 229.89 115.97
Здравеопазване 7.2 316.16 155.25 6.7 334.12 168.55
Транспорт 7.1 310.58 152.51 6.9 347.04 175.07
Съобщения 4.4 190.88 93.73 4.3 217.52 109.73
Свободно време, културен отдих и образование 3.0 131.31 64.48 4.0 199.23 100.50
Разнообразни стоки и услуги 4.6 200.12 98.27 4.7 236.82 119.47
Данъци 5.8 254.67 125.05 6.4 318.39 160.62
Социални осигуровки 8.1 353.74 173.70 8.5 424.67 214.23
Регулярни трансфери към други домакинства 0.8 35.80 17.58 1.2 58.51 29.52
Други разходи 3.3 143.98 70.70 3.1 153.23 77.30
Влог х 348.01 170.88 х 427.39 215.61
Изплатен дълг и даден заем х 78.47 38.53 х 112.86 56.93
17.05.2024