Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: HH_2.1.2.xls

ОБЩ РАЗХОД НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ГРУПИ РАЗХОДИ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 И 2022 ГОДИНА
Групи разходи Четвърто тримесечие 2021 Четвърто тримесечие 2022
структура - % средно на домакинство - лв. средно на лице - лв. структура - % средно на домакинство - лв. средно на лице - лв.
Общ разход 100.0 3 895.39 1 884.71 100.0 4 622.00 2 259.38
Потребителски общ разход 81.9 3 188.46 1 542.68 82.5 3 812.00 1 863.43
Храна и безалкохолни напитки 29.3 1 139.94 551.54 31.2 1 442.10 704.95
Алкохолни напитки и тютюневи изделия 4.1 161.33 78.06 4.1 188.43 92.11
Облекло и обувки 4.0 156.73 75.83 3.7 171.20 83.69
Жилища, вода, електроенергия и горива 14.4 559.01 270.47 13.0 601.34 293.95
Жилищно обзавеждане и поддържане на дома 4.8 188.59 91.25 4.7 217.12 106.14
Здравеопазване 6.7 259.80 125.70 6.6 304.41 148.81
Транспорт 7.0 273.25 132.21 7.1 328.68 160.67
Съобщения 4.3 167.24 80.91 4.1 190.22 92.99
Свободно време, културен отдих и образование 3.0 116.16 56.20 3.8 177.13 86.59
Разнообразни стоки и услуги 4.3 166.41 80.51 4.1 191.36 93.54
Данъци 5.2 202.52 97.99 4.8 220.86 107.96
Социални осигуровки 7.4 289.09 139.87 7.0 325.25 158.99
Регулярни трансфери към други домакинства 0.9 34.52 16.70 0.9 42.06 20.56
Други разходи 4.6 180.79 87.47 4.8 221.82 108.43
Влог x 257.07 124.39 x 361.70 176.81
Изплатен дълг и даден заем x 77.03 37.27 x 75.61 36.96
16.02.2023