Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: HH_1.2.2.xls

ПАРИЧЕН ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 И 2022 ГОДИНА
Източници Първо тримесечие 2021 Първо тримесечие 2022
структура - % средно на домакинство - лв. средно на лице - лв. структура - % средно на домакинство - лв. средно на лице - лв.
Паричен доход 100.0 3 902.44 1 821.63 100.0 4 119.67 1 999.79
Брутен паричен доход 97.1 3 787.57 1 768.01 96.6 3 978.40 1 931.21
Работна заплата 55.5 2 165.62 1 010.89 57.1 2 352.13 1 141.79
Извън работната заплата 0.6 21.68 10.12 0.7 28.01 13.60
От самостоятелна заетост 5.2 204.67 95.54 4.7 192.82 93.60
От собственост 0.3 11.64 5.43 0.2 10.25 4.98
Пенсии 31.5 1 228.88 573.63 30.9 1 274.82 618.83
Обезщетения за безработни 0.7 25.50 11.90 0.3 11.72 5.69
Семейни добавки за деца 1.2 47.35 22.10 0.8 32.62 15.83
Други социални помощи 1.2 47.13 22.00 0.9 36.23 17.58
Регулярни трансфери от други домакинства 0.9 35.10 16.38 1.0 39.79 19.32
Приходи от продажби 0.1 3.52 1.65 0.2 7.49 3.64
Други приходи 2.9 111.35 51.98 3.2 133.78 64.94
16.05.2022