Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: HH_1.1.2.xls

ОБЩ ДОХОД НА ДОМАКИНСТВАТА ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 И 2021 ГОДИНА
Източници Второ тримесечие 2020 Второ тримесечие 2021
структура - % средно на домакинство - лв. средно на лице - лв. структура - % средно на домакинство - лв. средно на лице - лв.
Общ доход 100.0 3 622.67 1 697.51 100.0 3 942.68 1 893.87
Брутен общ доход 96.7 3 503.86 1 641.84 96.5 3 803.40 1 826.97
Работна заплата 57.5 2 083.20 976.15 58.5 2 306.31 1 107.84
Извън работната заплата 0.6 23.28 10.91 0.7 26.66 12.81
От самостоятелна заетост 5.9 212.57 99.61 5.0 195.93 94.12
От собственост 0.3 10.65 4.99 0.3 9.94 4.78
Пенсии 28.3 1 026.16 480.84 28.9 1 137.71 546.50
Обезщетения за безработни 0.4 13.69 6.42 0.4 15.79 7.59
Семейни добавки за деца 1.2 44.76 20.97 0.9 33.92 16.29
Други социални помощи 1.5 53.02 24.84 1.1 44.74 21.49
Регулярни трансфери от други домакинства 1.0 36.51 17.11 0.8 32.39 15.56
Приходи от продажби 0.4 15.45 7.24 0.3 10.35 4.97
Други приходи 2.9 103.36 48.43 3.3 128.94 61.93
Изтеглени спестявания х 62.87 29.46 х 103.63 49.78
Заеми и кредити х 17.18 8.05 х 8.72 4.19
17.08.2021