Премини към основното съдържание

Сключени бракове по области и поредност на брака

Динамичен ред: Pop_4.1.7._Marriages_DR.xls

СКЛЮЧЕНИ БРАКОВЕ ПРЕЗ 2022 Г. ПО ОБЛАСТИ И ПОРЕДНОСТ НА БРАКА
(Брой)
Области
Поредност на брака
Сключени бракове
Мъже Жени
Общо за страната 26 013 26 013
Първи 21 921 22 033
Втори 3 278 3 499
Трети и следващ 366 317
Непоказана 448 164
Благоевград 985 985
Първи 875 872
Втори 90 98
Трети и следващ 7 10
Непоказана 13 5
Бургас 1 734 1 734
Първи 1 435 1 456
Втори 248 246
Трети и следващ 36 26
Непоказана 15 6
Варна 1 806 1 806
Първи 1 493 1 516
Втори 231 241
Трети и следващ 29 32
Непоказана 53 17
Велико Търново 707 707
Първи 568 565
Втори 109 124
Трети и следващ 14 13
Непоказана 16 5
Видин 258 258
Първи 197 208
Втори 45 42
Трети и следващ 9 4
Непоказана 7 4
Враца 390 390
Първи 306 308
Втори 70 76
Трети и следващ 10 5
Непоказана 4 1
Габрово 329 329
Първи 267 257
Втори 46 66
Трети и следващ 9 5
Непоказана 7 1
Добрич 731 731
Първи 582 610
Втори 103 102
Трети и следващ 11 13
Непоказана 35 6
Кърджали 609 609
Първи 549 531
Втори 49 63
Трети и следващ 8 9
Непоказана 3 6
Кюстендил 320 320
Първи 270 263
Втори 39 50
Трети и следващ 3 5
Непоказана 8 2
Ловеч 318 318
Първи 262 255
Втори 40 55
Трети и следващ 8 6
Непоказана 8 2
Монтана 438 438
Първи 350 360
Втори 71 75
Трети и следващ 10 2
Непоказана 7 1
Пазарджик 907 907
Първи 783 795
Втори 95 99
Трети и следващ 11 8
Непоказана 18 5
Перник 291 291
Първи 232 225
Втори 52 56
Трети и следващ 5 8
Непоказана 2 2
Плевен 794 794
Първи 648 642
Втори 117 135
Трети и следващ 13 16
Непоказана 16 1
Пловдив 2 655 2 655
Първи 2 316 2 325
Втори 293 299
Трети и следващ 33 29
Непоказана 13 2
Разград 553 553
Първи 473 469
Втори 58 74
Трети и следващ 6 7
Непоказана 16 3
Русе 721 721
Първи 582 570
Втори 113 132
Трети и следващ 12 13
Непоказана 14 6
Силистра 480 480
Първи 382 403
Втори 71 72
Трети и следващ 6 1
Непоказана 21 4
Сливен 724 724
Първи 641 640
Втори 65 75
Трети и следващ 10 5
Непоказана 8 4
Смолян 267 267
Първи 236 234
Втори 26 30
Трети и следващ 1 2
Непоказана 4 1
София 753 753
Първи 624 629
Втори 111 115
Трети и следващ 10 7
Непоказана 8 2
София (столица) 5 887 5 887
Първи 4 992 5 059
Втори 728 714
Трети и следващ 70 58
Непоказана 97 56
Стара Загора 1 064 1 064
Първи 888 880
Втори 141 170
Трети и следващ 13 12
Непоказана 22 2
Търговище 447 447
Първи 378 381
Втори 56 60
Трети и следващ 5 6
Непоказана 8 -
Хасково 717 717
Първи 606 608
Втори 95 98
Трети и следващ 13 5
Непоказана 3 6
Шумен 699 699
Първи 602 598
Втори 75 84
Трети и следващ 1 4
Непоказана 21 13
Ямбол 429 429
Първи 384 374
Втори 41 48
Трети и следващ 3 6
Непоказана 1 1
28.04.2023