Премини към основното съдържание

Сключени бракове по области и поредност на брака

Динамичен ред: Pop_4.1.7._Marriages_DR.xls

СКЛЮЧЕНИ БРАКОВЕ ПРЕЗ 2021 Г. ПО ОБЛАСТИ И ПОРЕДНОСТ НА БРАКА
(Брой)
Области
Поредност на брака
Сключени бракове
Мъже Жени
Общо за страната 26 620 26 620
Първи 22 571 22 765
Втори 3 114 3 356
Трети и следващ 332 309
Непоказана 603 190
Благоевград 1 040 1 040
Първи 923 945
Втори 102 90
Трети и следващ 4 3
Непоказана 11 2
Бургас 1 781 1 781
Първи 1 500 1 509
Втори 236 241
Трети и следващ 28 27
Непоказана 17 4
Варна 1 968 1 968
Първи 1 595 1 621
Втори 272 291
Трети и следващ 28 26
Непоказана 73 30
Велико Търново 752 752
Първи 627 643
Втори 95 95
Трети и следващ 9 8
Непоказана 21 6
Видин 283 283
Първи 228 232
Втори 36 41
Трети и следващ 2 7
Непоказана 17 3
Враца 442 442
Първи 360 365
Втори 56 70
Трети и следващ 7 3
Непоказана 19 4
Габрово 331 331
Първи 262 260
Втори 52 58
Трети и следващ 5 5
Непоказана 12 8
Добрич 797 797
Първи 676 689
Втори 82 97
Трети и следващ 15 6
Непоказана 24 5
Кърджали 689 689
Първи 635 622
Втори 49 58
Трети и следващ 4 8
Непоказана 1 1
Кюстендил 306 306
Първи 255 254
Втори 41 48
Трети и следващ 5 2
Непоказана 5 2
Ловеч 351 351
Първи 289 292
Втори 48 52
Трети и следващ 8 4
Непоказана 6 3
Монтана 497 497
Първи 396 407
Втори 52 78
Трети и следващ 2 5
Непоказана 47 7
Пазарджик 953 953
Първи 832 850
Втори 101 92
Трети и следващ 9 7
Непоказана 11 4
Перник 290 290
Първи 240 233
Втори 38 48
Трети и следващ 7 7
Непоказана 5 2
Плевен 804 804
Първи 669 633
Втори 107 151
Трети и следващ 10 12
Непоказана 18 8
Пловдив 2 803 2 803
Първи 2 461 2 466
Втори 286 303
Трети и следващ 28 29
Непоказана 28 5
Разград 609 609
Първи 536 524
Втори 51 70
Трети и следващ 8 9
Непоказана 14 6
Русе 769 769
Първи 637 637
Втори 103 111
Трети и следващ 16 16
Непоказана 13 5
Силистра 516 516
Първи 438 442
Втори 54 60
Трети и следващ 4 7
Непоказана 20 7
Сливен 738 738
Първи 650 653
Втори 65 70
Трети и следващ 8 10
Непоказана 15 5
Смолян 253 253
Първи 223 222
Втори 23 27
Трети и следващ 4 2
Непоказана 3 2
София 719 719
Първи 617 613
Втори 80 94
Трети и следващ 6 8
Непоказана 16 4
София (столица) 5 413 5 413
Първи 4 501 4 637
Втори 696 660
Трети и следващ 74 69
Непоказана 142 47
Стара Загора 1 114 1 114
Първи 932 943
Втори 146 151
Трети и следващ 15 14
Непоказана 21 6
Търговище 503 503
Първи 452 443
Втори 32 54
Трети и следващ 6 5
Непоказана 13 1
Хасково 693 693
Първи 594 589
Втори 91 96
Трети и следващ 6 3
Непоказана 2 5
Шумен 755 755
Първи 648 657
Втори 73 89
Трети и следващ 10 4
Непоказана 24 5
Ямбол 451 451
Първи 395 384
Втори 47 61
Трети и следващ 4 3
Непоказана 5 3
29.04.2022