Премини към основното съдържание

Сключени бракове по местоживеене и предишно семейно положение на встъпилите в брак лица

Динамичен ред: Pop_4.1.3._Marriages_DR.xls

СКЛЮЧЕНИ БРАКОВЕ ПРЕЗ 2022 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПРЕДИШНО СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВСТЪПИЛИТЕ В БРАК ЛИЦА
(Брой)
Местоживеене
Предишно семейно положение на жената
Общо Предишно семейно положение на мъжа
неженени вдовци разведени непоказано
Общо за страната 26 013 21 918 206 3 472 417
Неомъжени 22 023 20 003 68 1 615 337
Вдовици 261 103 24 127 7
Разведени 3 580 1 699 111 1 699 71
Непоказано 149 113 3 31 2
В градовете 18 976 15 871 142 2 635 328
Неомъжени 16 016 14 446 41 1 261 268
Вдовици 181 66 17 93 5
Разведени 2 660 1 272 81 1 254 53
Непоказано 119 87 3 27 2
В селата 7 037 6 047 64 837 89
Неомъжени 6 007 5 557 27 354 69
Вдовици 80 37 7 34 2
Разведени 920 427 30 445 18
Непоказано 30 26 - 4 -
28.04.2023