Вероятности за умиране на населението по пол, възраст и основни класове причини за умиране


Динамичен ред: Pop_3.3_tab_mortality_DR.xls

ВЕРОЯТНОСТИ ЗА УМИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПОЛ, ВЪЗРАСТ И ОСНОВНИ КЛАСОВЕ ПРИЧИНИ ЗА УМИРАНЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2017 - 2019 година 1
Възраст Основни класове причини за умиране 2
Общо I III IV V VI IX X XI XIV XVI XVII XVIII XX
Общо
0 0.005944 0.000185 0.000047 0.000000 0.000032 0.000000 0.000137 0.000406 0.000612 0.000063 0.000021 0.002822 0.001186 0.000253 0.000179
1 - 4 0.001335 0.000056 0.000162 0.000005 0.000015 0.000000 0.000132 0.000152 0.000253 0.000010 0.000010 0.000000 0.000137 0.000152 0.000253
5 - 9 0.000783 0.000053 0.000106 0.000010 0.000005 0.000000 0.000077 0.000106 0.000077 0.000010 0.000008 0.000000 0.000019 0.000130 0.000178
10 - 14 0.000984 0.000015 0.000141 0.000015 0.000010 0.000000 0.000086 0.000086 0.000141 0.000005 0.000005 0.000000 0.000030 0.000096 0.000347
15 - 19 0.002349 0.000005 0.000213 0.000021 0.000011 0.000000 0.000117 0.000266 0.000202 0.000021 0.000016 0.000000 0.000037 0.000298 0.001132
20 - 24 0.002913 0.000031 0.000266 0.000021 0.000021 0.000002 0.000135 0.000573 0.000182 0.000094 0.000047 0.000000 0.000010 0.000292 0.001218
25 - 29 0.003527 0.000073 0.000417 0.000019 0.000035 0.000004 0.000073 0.000695 0.000216 0.000143 0.000058 0.000000 0.000010 0.000452 0.001316
30 - 34 0.004768 0.000149 0.000676 0.000014 0.000045 0.000003 0.000125 0.001241 0.000229 0.000357 0.000059 0.000000 0.000010 0.000583 0.001259
35 - 39 0.007674 0.000174 0.001371 0.000030 0.000084 0.000040 0.000181 0.002408 0.000443 0.000687 0.000104 0.000000 0.000007 0.000798 0.001317
40 - 44 0.012290 0.000238 0.002891 0.000043 0.000143 0.000034 0.000229 0.004188 0.000625 0.001152 0.000171 0.000000 0.000003 0.001101 0.001436
45 - 49 0.021354 0.000255 0.005123 0.000038 0.000242 0.000051 0.000268 0.008789 0.000922 0.001983 0.000306 0.000000 0.000010 0.001616 0.001725
50 - 54 0.034530 0.000372 0.009206 0.000074 0.000460 0.000077 0.000424 0.015015 0.001487 0.002964 0.000446 0.000000 0.000021 0.002054 0.001896
55 - 59 0.054302 0.000493 0.015170 0.000078 0.000785 0.000061 0.000530 0.025032 0.002293 0.004317 0.000874 0.000000 0.000010 0.002385 0.002185
60 - 64 0.079447 0.000670 0.022274 0.000104 0.001302 0.000080 0.000566 0.039583 0.003701 0.005015 0.001326 0.000000 0.000013 0.002479 0.002255
65 - 69 0.111721 0.000807 0.029153 0.000216 0.001990 0.000108 0.000915 0.060816 0.004948 0.005304 0.002075 0.000000 0.000017 0.002876 0.002354
70 - 74 0.157109 0.000833 0.035020 0.000204 0.003181 0.000104 0.001226 0.093895 0.007326 0.006116 0.003033 0.000000 0.000016 0.003452 0.002577
75 - 79 0.238022 0.001125 0.041500 0.000330 0.004541 0.000123 0.002315 0.157158 0.010738 0.007144 0.004646 0.000000 0.000017 0.004819 0.003387
80 - 84 0.381670 0.001200 0.044862 0.000415 0.007191 0.000264 0.003595 0.274017 0.016753 0.010056 0.006532 0.000000 0.000008 0.011676 0.004888
85 - 89 0.572661 0.001517 0.046776 0.000675 0.008088 0.000520 0.004795 0.430917 0.025830 0.012159 0.008881 0.000000 0.000098 0.026239 0.005829
90 - 94 0.792914 0.001531 0.041266 0.000811 0.007047 0.000631 0.006734 0.598167 0.037401 0.013058 0.010793 0.000000 0.000090 0.067397 0.007672
95 - 99 0.799341 0.001339 0.038032 0.000804 0.004805 0.001874 0.005867 0.564823 0.048901 0.009832 0.008777 0.000000 0.000000 0.105505 0.008513
100 + 0.376687 0.003680 0.024988 0.000000 0.000000 0.000000 0.003680 0.096358 0.057804 0.018028 0.007322 0.000000 0.000000 0.153900 0.010927
Мъже
0 0.006242 0.000236 0.000031 0.000000 0.000041 0.000000 0.000154 0.000269 0.000585 0.000051 0.000021 0.003244 0.001097 0.000308 0.000205
1 - 4 0.001319 0.000069 0.000177 0.000010 0.000020 0.000000 0.000089 0.000138 0.000246 0.000010 0.000010 0.000000 0.000128 0.000148 0.000276
5 - 9 0.000909 0.000075 0.000112 0.000010 0.000000 0.000000 0.000103 0.000094 0.000094 0.000019 0.000010 0.000000 0.000019 0.000159 0.000206
10 - 14 0.001207 0.000010 0.000166 0.000010 0.000005 0.000000 0.000098 0.000078 0.000147 0.000010 0.000010 0.000000 0.000039 0.000108 0.000528
15 - 19 0.003211 0.000010 0.000269 0.000031 0.000010 0.000000 0.000155 0.000320 0.000217 0.000041 0.000021 0.000000 0.000041 0.000361 0.001713
20 - 24 0.003971 0.000051 0.000333 0.000010 0.000030 0.000004 0.000151 0.000747 0.000232 0.000131 0.000040 0.000000 0.000020 0.000404 0.001796
25 - 29 0.004982 0.000098 0.000473 0.000023 0.000038 0.000008 0.000075 0.000945 0.000330 0.000180 0.000045 0.000000 0.000010 0.000585 0.002158
30 - 34 0.006636 0.000215 0.000671 0.000013 0.000067 0.000007 0.000161 0.001711 0.000295 0.000537 0.000067 0.000000 0.000020 0.000826 0.002039
35 - 39 0.010194 0.000220 0.001246 0.000026 0.000097 0.000052 0.000226 0.003413 0.000601 0.001046 0.000123 0.000000 0.000007 0.001117 0.002008
40 - 44 0.016001 0.000273 0.002492 0.000053 0.000172 0.000053 0.000302 0.006032 0.000871 0.001717 0.000190 0.000000 0.000006 0.001498 0.002326
45 - 49 0.029002 0.000292 0.005158 0.000056 0.000323 0.000068 0.000341 0.012947 0.001359 0.003199 0.000379 0.000000 0.000019 0.002152 0.002691
50 - 54 0.047978 0.000583 0.010497 0.000090 0.000603 0.000125 0.000555 0.022274 0.002093 0.004679 0.000610 0.000000 0.000021 0.002799 0.003014
55 - 59 0.076044 0.000716 0.018423 0.000089 0.001032 0.000103 0.000633 0.036581 0.003415 0.006921 0.001115 0.000000 0.000014 0.003360 0.003545
60 - 64 0.113367 0.000919 0.029577 0.000127 0.001591 0.000106 0.000615 0.057752 0.005469 0.008279 0.001676 0.000000 0.000014 0.003327 0.003828
65 - 69 0.159944 0.001129 0.040639 0.000271 0.002445 0.000196 0.001159 0.086814 0.007869 0.008639 0.002648 0.000000 0.000030 0.003819 0.004134
70 - 74 0.215144 0.001214 0.049239 0.000237 0.003646 0.000133 0.001602 0.125695 0.011580 0.009178 0.004052 0.000000 0.000038 0.004430 0.004005
75 - 79 0.299825 0.001244 0.058860 0.000396 0.004939 0.000099 0.002783 0.188679 0.016044 0.009753 0.005937 0.000000 0.000014 0.005797 0.005023
80 - 84 0.436502 0.001528 0.062630 0.000612 0.007230 0.000204 0.004434 0.295585 0.023320 0.012794 0.007957 0.000000 0.000020 0.012734 0.007189
85 - 89 0.610604 0.002002 0.065739 0.000707 0.007356 0.000550 0.005992 0.432262 0.033546 0.014841 0.011631 0.000000 0.000118 0.027371 0.008057
90 - 94 0.807686 0.001770 0.058919 0.001090 0.005570 0.000409 0.008003 0.579800 0.045025 0.015390 0.014453 0.000000 0.000136 0.066959 0.009890
95 - 99 0.775070 0.000817 0.051141 0.002448 0.004072 0.001633 0.007306 0.510087 0.056251 0.010518 0.016878 0.000000 0.000000 0.099150 0.014503
100 + 0.384096 0.000000 0.017604 0.000000 0.000000 0.000000 0.008965 0.138256 0.049228 0.025934 0.008965 0.000000 0.000000 0.117540 0.017604
Жени
0 0.005624 0.000130 0.000065 0.000000 0.000022 0.000000 0.000119 0.000548 0.000640 0.000076 0.000022 0.002374 0.001280 0.000195 0.000152
1 - 4 0.001352 0.000042 0.000146 0.000000 0.000010 0.000000 0.000177 0.000166 0.000260 0.000010 0.000010 0.000000 0.000146 0.000156 0.000229
5 - 9 0.000651 0.000030 0.000099 0.000010 0.000010 0.000000 0.000049 0.000119 0.000059 0.000000 0.000008 0.000000 0.000020 0.000099 0.000148
10 - 14 0.000735 0.000021 0.000114 0.000021 0.000010 0.000000 0.000073 0.000093 0.000135 0.000005 0.000005 0.000000 0.000021 0.000083 0.000155
15 - 19 0.001466 0.000000 0.000153 0.000011 0.000011 0.000000 0.000077 0.000208 0.000186 0.000021 0.000011 0.000000 0.000033 0.000230 0.000515
20 - 24 0.001787 0.000011 0.000194 0.000032 0.000011 0.000002 0.000118 0.000387 0.000129 0.000054 0.000054 0.000000 0.000000 0.000172 0.000602
25 - 29 0.002004 0.000048 0.000358 0.000016 0.000032 0.000004 0.000072 0.000430 0.000096 0.000103 0.000072 0.000000 0.000010 0.000310 0.000422
30 - 34 0.002784 0.000079 0.000682 0.000014 0.000022 0.000003 0.000086 0.000739 0.000158 0.000165 0.000050 0.000000 0.000010 0.000323 0.000423
35 - 39 0.004954 0.000125 0.001505 0.000035 0.000070 0.000028 0.000132 0.001324 0.000272 0.000300 0.000084 0.000000 0.000007 0.000453 0.000571
40 - 44 0.008351 0.000201 0.003315 0.000031 0.000113 0.000013 0.000151 0.002230 0.000365 0.000553 0.000151 0.000000 0.000003 0.000679 0.000490
45 - 49 0.013260 0.000217 0.005088 0.000020 0.000158 0.000033 0.000190 0.004376 0.000459 0.000696 0.000230 0.000000 0.000010 0.001050 0.000702
50 - 54 0.020713 0.000156 0.007885 0.000057 0.000312 0.000028 0.000291 0.007533 0.000866 0.001206 0.000277 0.000000 0.000021 0.001291 0.000752
55 - 59 0.032911 0.000276 0.011983 0.000067 0.000545 0.000020 0.000430 0.013616 0.001196 0.001767 0.000639 0.000000 0.000007 0.001431 0.000854
60 - 64 0.048568 0.000445 0.015657 0.000083 0.001043 0.000057 0.000522 0.022930 0.002110 0.002072 0.001011 0.000000 0.000013 0.001716 0.000839
65 - 69 0.071792 0.000545 0.019701 0.000171 0.001620 0.000037 0.000716 0.039086 0.002567 0.002585 0.001608 0.000000 0.000006 0.002109 0.000905
70 - 74 0.113650 0.000555 0.024463 0.000180 0.002840 0.000083 0.000950 0.069794 0.004201 0.003870 0.002286 0.000000 0.000016 0.002736 0.001532
75 - 79 0.196460 0.001046 0.029923 0.000287 0.004279 0.000139 0.002008 0.135664 0.007244 0.005431 0.003800 0.000000 0.000019 0.004178 0.002313
80 - 84 0.348575 0.001007 0.034208 0.000300 0.007168 0.000300 0.003101 0.260726 0.012863 0.008441 0.005691 0.000000 0.000008 0.011052 0.003531
85 - 89 0.550854 0.001246 0.035974 0.000656 0.008493 0.000503 0.004126 0.429803 0.021487 0.010657 0.007343 0.000000 0.000098 0.025599 0.004583
90 - 94 0.784822 0.001412 0.032343 0.000673 0.007771 0.000740 0.006102 0.606803 0.033572 0.011895 0.008970 0.000000 0.000067 0.067567 0.006570
95 - 99 0.806627 0.001585 0.031256 0.000000 0.005136 0.001981 0.005136 0.588430 0.044965 0.009445 0.004742 0.000000 0.000000 0.108024 0.005529
100 + 0.410824 0.005680 0.027597 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.133600 0.058249 0.011277 0.005680 0.000000 0.000000 0.163063 0.005680

1 Повъзрастовата вероятност за умиране по основни класове причини показва приноса на отделния клас причини към повъзрастовата вероятност за умиране, в която е агрегирано действието на всички причини за умиране.
2 Причини за смъртта, МКБ - X ревизия:
Клас I. Някои инфекциозни и паразитни болести
Клас IІ. Новообразувания
Клас III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, вкл. имунния механизъм
Клас IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненетo и на обмяната на веществата
Клас V. Психични и поведенчески разстройства
Клас VI. Болести на нервната система
Клас IX. Болести на органите на кръвообращението
Клас X. Болести на дихателната система
Клас XI. Болести на храносмилателната система
Клас XIV. Болести на пикочо-половата система
Клас XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период
Клас XVII. Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации
Клас XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, некласифицирани другаде
Клас XX. Външни причини за заболеваемост и смъртност
13.05.2020


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857 463

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване13 април 2020 г.
Дата на публикуване13 април 2020 г.
Дата на последно актуализиране13 април 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2019 г. -общо за страната и по пол;

· 2010 – 2019 г. - на интернет сайта на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2018 г. - общо за страната по пол;

· 2010 – 2018 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика;

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за умирания се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=53

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857 463

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2019 г. -общо за страната и по пол;

· 2010 – 2019 г. - на интернет сайта на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2018 г. - общо за страната по пол;

· 2010 – 2018 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Показатели за извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Грешки на обхвата

Не се прилага.

Степен на свръхобхват

Не се прилага.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

Не се прилага.

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага.

Грешки при обработката

Не се прилага.

Степен на импутация

Не се прилага.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=53

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • сряда, 13 май 2020 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.5 години. 

 • понеделник, 13 април 2020 - 11:00

  Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души.

  През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 659 деца.

  Броят на умрелите през 2019 г. е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443.

 • понеделник, 6 януари 2020 - 11:10

  Какви имена сме дали на децата си през 2019 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2019 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2019".

 • понеделник, 13 май 2019 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.4 години.

 • петък, 12 април 2019 - 11:00

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

  През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

  Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

 • петък, 4 януари 2019 - 13:50

  Какви имена сме дали на децата си през 2018 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2018 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Колко хора трябва да почерпят в първия уикенд на 2018-та?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2018".

 • петък, 11 май 2018 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години.

 • четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

  Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

  През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

  Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

 • петък, 5 януари 2018 - 11:00

  Най-предпочитаните имена за новородени момчета през 2017 г. са Александър, Георги и Мартин, а за новородените момичета - Виктория, Мария и Никол.

  На Цветница, Ивановден и Архангелов ден празнуват най-много българи.

  Водещите имена по области при мъжете са Георги, Иван и Димитър, а при жените - Мария, Иванка и Елена.

 • петък, 12 май 2017 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.2 години. 

Страници

 • Население и демографски процеси 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2019.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2019 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Здравеопазване 2019
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2019 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2018.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2018 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

Страници