Премини към основното съдържание

Умрели деца на възраст под 1 година по статистически райони, навършени дни и пол

Динамичен ред: Pop_2.4._mortality_DR.xls

УМРЕЛИ ДЕЦА ПРЕЗ 2021 Г. НА ВЪЗРАСТ ПОД 1 ГОДИНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, НАВЪРШЕНИ ДНИ И ПОЛ
(Брой)
Статистически райони Общо Под 1 ден 1 - 6 дни 7 - 27 дни 28 дни - 11 месеца
всичко мом-
чета
моми-чета всичко мом-
чета
моми-чета всичко мом-
чета
моми-чета всичко мом-
чета
моми-чета всичко мом-
чета
моми-чета
Общо за страната 326 170 156 53 30 23 76 38 38 54 28 26 143 74 69
Северна и Югоизточна България 207 105 102 37 20 17 46 23 23 28 13 15 96 49 47
Северозападен 39 20 19 5 3 2 8 3 5 6 3 3 20 11 9
Северен централен 35 19 16 11 8 3 6 2 4 1 - 1 17 9 8
Североизточен 43 22 21 3 1 2 13 9 4 5 2 3 22 10 12
Югоизточен 90 44 46 18 8 10 19 9 10 16 8 8 37 19 18
Югозападна и Южна централна България 119 65 54 16 10 6 30 15 15 26 15 11 47 25 22
Югозападен 60 34 26 7 4 3 13 8 5 15 7 8 25 15 10
Южен централен 59 31 28 9 6 3 17 7 10 11 8 3 22 10 12
29.04.2022