Умирания по области, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_2.2._mortality_DR.xls

УМИРАНИЯ ПРЕЗ 2018 Г. ПО ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Области
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 108 526 56 367 52 159 68 011 35 054 32 957 40 515 21 313 19 202
0 358 200 158 234 135 99 124 65 59
1  - 4 93 46 47 54 25 29 39 21 18
5  - 9 61 35 26 42 21 21 19 14 5
10 - 14 70 50 20 34 24 10 36 26 10
15 - 19 145 97 48 99 64 35 46 33 13
20 - 24 176 118 58 112 77 35 64 41 23
25 - 29 304 219 85 228 167 61 76 52 24
30 - 34 488 356 132 345 245 100 143 111 32
35 - 39 757 518 239 550 368 182 207 150 57
40 - 44 1331 885 446 963 633 330 368 252 116
45 - 49 2203 1521 682 1475 1005 470 728 516 212
50 - 54 3285 2293 992 2212 1511 701 1073 782 291
55 - 59 5474 3820 1654 3598 2464 1134 1876 1356 520
60 - 64 8001 5406 2595 5301 3495 1806 2700 1911 789
65 - 69 11132 7187 3945 7288 4658 2630 3844 2529 1315
70 - 74 13510 7975 5535 8518 4975 3543 4992 3000 1992
75 - 79 15069 7656 7413 9085 4566 4519 5984 3090 2894
80 - 84 18976 8179 10797 11202 4698 6504 7774 3481 4293
85 + 27093 9806 17287 16671 5923 10748 10422 3883 6539
Благоевград 4 056 2 224 1 832 2 214 1 222 992 1 842 1 002 840
0 12 5 7 5 2 3 7 3 4
1  - 4 5 2 3 3 1 2 2 1 1
5  - 9 4 3 1 2 1 1 2 2 -
10 - 14 2 2 - - - - 2 2 -
15 - 19 3 3 - - - - 3 3 -
20 - 24 4 2 2 2 - 2 2 2 -
25 - 29 13 8 5 7 4 3 6 4 2
30 - 34 20 12 8 14 8 6 6 4 2
35 - 39 24 16 8 15 8 7 9 8 1
40 - 44 52 38 14 31 24 7 21 14 7
45 - 49 86 56 30 44 26 18 42 30 12
50 - 54 153 115 38 93 69 24 60 46 14
55 - 59 217 163 54 123 93 30 94 70 24
60 - 64 307 209 98 183 114 69 124 95 29
65 - 69 447 310 137 254 182 72 193 128 65
70 - 74 470 287 183 260 168 92 210 119 91
75 - 79 634 329 305 327 179 148 307 150 157
80 - 84 733 328 405 384 169 215 349 159 190
85 + 870 336 534 467 174 293 403 162 241
Бургас 5 503 2 910 2 593 3 778 2 000 1 778 1 725 910 815
0 23 11 12 17 8 9 6 3 3
1  - 4 4 1 3 1 1 - 3 - 3
5  - 9 6 5 1 4 3 1 2 2 -
10 - 14 5 5 - 4 4 - 1 1 -
15 - 19 12 5 7 8 4 4 4 1 3
20 - 24 6 5 1 3 3 - 3 2 1
25 - 29 15 13 2 13 11 2 2 2 -
30 - 34 24 15 9 19 13 6 5 2 3
35 - 39 44 28 16 32 18 14 12 10 2
40 - 44 80 51 29 62 40 22 18 11 7
45 - 49 112 69 43 86 53 33 26 16 10
50 - 54 171 124 47 130 91 39 41 33 8
55 - 59 318 218 100 224 152 72 94 66 28
60 - 64 456 319 137 337 238 99 119 81 38
65 - 69 608 393 215 433 285 148 175 108 67
70 - 74 683 405 278 449 272 177 234 133 101
75 - 79 752 378 374 484 246 238 268 132 136
80 - 84 946 414 532 641 270 371 305 144 161
85 + 1238 451 787 831 288 543 407 163 244
Варна 6 201 3 235 2 966 4 649 2 360 2 289 1 552 875 677
0 24 11 13 17 9 8 7 2 5
1  - 4 6 2 4 6 2 4 - - -
5  - 9 4 2 2 2 1 1 2 1 1
10 - 14 4 2 2 3 1 2 1 1 -
15 - 19 8 8 - 6 6 - 2 2 -
20 - 24 12 8 4 9 7 2 3 1 2
25 - 29 18 14 4 15 12 3 3 2 1
30 - 34 29 24 5 20 16 4 9 8 1
35 - 39 47 33 14 42 31 11 5 2 3
40 - 44 87 56 31 70 46 24 17 10 7
45 - 49 124 90 34 92 65 27 32 25 7
50 - 54 182 121 61 129 86 43 53 35 18
55 - 59 334 235 99 247 169 78 87 66 21
60 - 64 473 315 158 361 238 123 112 77 35
65 - 69 659 415 244 489 302 187 170 113 57
70 - 74 805 481 324 592 347 245 213 134 79
75 - 79 822 425 397 619 314 305 203 111 92
80 - 84 1035 441 594 749 303 446 286 138 148
85 + 1528 552 976 1181 405 776 347 147 200
Велико Търново 4 142 2 102 2 040 2 222 1 155 1 067 1 920 947 973
0 6 3 3 4 2 2 2 1 1
1  - 4 3 1 2 1 - 1 2 1 1
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 4 3 1 2 1 1 2 2 -
15 - 19 2 2 - 2 2 - - - -
20 - 24 6 3 3 4 3 1 2 - 2
25 - 29 13 8 5 9 5 4 4 3 1
30 - 34 12 10 2 7 5 2 5 5 -
35 - 39 26 17 9 18 10 8 8 7 1
40 - 44 43 27 16 28 16 12 15 11 4
45 - 49 77 48 29 42 27 15 35 21 14
50 - 54 105 69 36 62 43 19 43 26 17
55 - 59 191 136 55 115 78 37 76 58 18
60 - 64 315 214 101 197 127 70 118 87 31
65 - 69 428 281 147 247 169 78 181 112 69
70 - 74 540 324 216 311 184 127 229 140 89
75 - 79 630 307 323 335 153 182 295 154 141
80 - 84 710 272 438 344 134 210 366 138 228
85 + 1 031 377 654 494 196 298 537 181 356
Видин 1 992 1 029 963 855 458 397 1 137 571 566
0 4 2 2 3 1 2 1 1 -
1  - 4 2 2 - 1 1 - 1 1 -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 - - - - - - - - -
20 - 24 1 1 - 1 1 - - - -
25 - 29 4 3 1 2 1 1 2 2 -
30 - 34 10 9 1 5 5 - 5 4 1
35 - 39 16 7 9 9 4 5 7 3 4
40 - 44 24 21 3 17 15 2 7 6 1
45 - 49 35 24 11 16 9 7 19 15 4
50 - 54 47 39 8 29 25 4 18 14 4
55 - 59 85 59 26 58 42 16 27 17 10
60 - 64 123 89 34 68 44 24 55 45 10
65 - 69 168 105 63 85 48 37 83 57 26
70 - 74 252 146 106 110 60 50 142 86 56
75 - 79 299 152 147 130 64 66 169 88 81
80 - 84 373 159 214 127 58 69 246 101 145
85 + 549 211 338 194 80 114 355 131 224
Враца 3 241 1 659 1 582 1 426 747 679 1 815 912 903
0 10 5 5 3 1 2 7 4 3
1  - 4 4 2 2 2 1 1 2 1 1
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 6 3 3 1 - 1 5 3 2
15 - 19 8 7 1 2 2 - 6 5 1
20 - 24 7 4 3 3 2 1 4 2 2
25 - 29 8 5 3 4 2 2 4 3 1
30 - 34 13 9 4 10 7 3 3 2 1
35 - 39 13 9 4 6 3 3 7 6 1
40 - 44 35 22 13 20 12 8 15 10 5
45 - 49 84 53 31 40 24 16 44 29 15
50 - 54 96 71 25 51 35 16 45 36 9
55 - 59 157 109 48 75 51 24 82 58 24
60 - 64 227 147 80 119 79 40 108 68 40
65 - 69 323 221 102 150 100 50 173 121 52
70 - 74 459 268 191 212 129 83 247 139 108
75 - 79 416 219 197 164 82 82 252 137 115
80 - 84 558 215 343 230 101 129 328 114 214
85 + 817 290 527 334 116 218 483 174 309
Габрово 2 184 1 120 1 064 1 484 780 704 700 340 360
0 4 2 2 3 1 2 1 1 -
1  - 4 2 1 1 1 - 1 1 1 -
5  - 9 1 1 - - - - 1 1 -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 4 4 - 4 4 - - - -
20 - 24 4 4 - 3 3 - 1 1 -
25 - 29 4 3 1 4 3 1 - - -
30 - 34 2 2 - 1 1 - 1 1 -
35 - 39 9 7 2 7 5 2 2 2 -
40 - 44 20 15 5 17 12 5 3 3 -
45 - 49 26 17 9 21 15 6 5 2 3
50 - 54 49 34 15 39 27 12 10 7 3
55 - 59 72 50 22 56 38 18 16 12 4
60 - 64 142 87 55 109 62 47 33 25 8
65 - 69 213 145 68 163 110 53 50 35 15
70 - 74 326 201 125 227 146 81 99 55 44
75 - 79 316 157 159 216 109 107 100 48 52
80 - 84 381 160 221 241 100 141 140 60 80
85 + 609 230 379 372 144 228 237 86 151
Добрич 2 908 1 553 1 355 1 737 888 849 1 171 665 506
0 10 5 5 6 3 3 4 2 2
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 2 2 - 1 1 - 1 1 -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 7 5 2 3 1 2 4 4 -
20 - 24 5 4 1 3 3 - 2 1 1
25 - 29 6 4 2 6 4 2 - - -
30 - 34 11 10 1 5 5 - 6 5 1
35 - 39 25 18 7 18 12 6 7 6 1
40 - 44 30 16 14 20 10 10 10 6 4
45 - 49 69 50 19 41 29 12 28 21 7
50 - 54 107 70 37 65 42 23 42 28 14
55 - 59 163 111 52 95 59 36 68 52 16
60 - 64 227 156 71 134 86 48 93 70 23
65 - 69 353 232 121 229 144 85 124 88 36
70 - 74 390 226 164 248 142 106 142 84 58
75 - 79 412 218 194 220 111 109 192 107 85
80 - 84 461 201 260 270 114 156 191 87 104
85 + 629 224 405 372 121 251 257 103 154
Кърджали 1 941 1 054 887 686 368 318 1 255 686 569
0 4 3 1 2 1 1 2 2 -
1  - 4 1 - 1 - - - 1 - 1
5  - 9 2 2 - - - - 2 2 -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 2 2 - 2 2 - - - -
20 - 24 3 1 2 2 1 1 1 - 1
25 - 29 7 5 2 3 2 1 4 3 1
30 - 34 11 6 5 2 - 2 9 6 3
35 - 39 20 14 6 11 8 3 9 6 3
40 - 44 22 16 6 7 5 2 15 11 4
45 - 49 43 28 15 18 9 9 25 19 6
50 - 54 75 55 20 34 24 10 41 31 10
55 - 59 89 68 21 41 32 9 48 36 12
60 - 64 133 95 38 56 41 15 77 54 23
65 - 69 183 119 64 66 47 19 117 72 45
70 - 74 214 122 92 72 37 35 142 85 57
75 - 79 299 150 149 87 45 42 212 105 107
80 - 84 372 179 193 112 56 56 260 123 137
85 + 461 189 272 171 58 113 290 131 159
Кюстендил 2 436 1 265 1 171 1 373 706 667 1 063 559 504
0 4 4 - 4 4 - - - -
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 2 - 1 1 - 1 1 -
15 - 19 1 1 - - - - 1 1 -
20 - 24 3 3 - 1 1 - 2 2 -
25 - 29 6 4 2 6 4 2 - - -
30 - 34 7 5 2 4 2 2 3 3 -
35 - 39 15 9 6 10 6 4 5 3 2
40 - 44 32 26 6 18 14 4 14 12 2
45 - 49 46 32 14 30 20 10 16 12 4
50 - 54 67 47 20 47 32 15 20 15 5
55 - 59 130 96 34 71 50 21 59 46 13
60 - 64 180 127 53 100 67 33 80 60 20
65 - 69 252 167 85 155 101 54 97 66 31
70 - 74 268 155 113 159 91 68 109 64 45
75 - 79 353 178 175 188 87 101 165 91 74
80 - 84 427 190 237 236 98 138 191 92 99
85 + 643 219 424 343 128 215 300 91 209
Ловеч 2 482 1 312 1 170 1 263 696 567 1 219 616 603
0 8 4 4 6 3 3 2 1 1
1  - 4 2 2 - 1 1 - 1 1 -
5  - 9 2 1 1 1 - 1 1 1 -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 5 4 1 2 1 1 3 3 -
20 - 24 2 2 - 2 2 - - - -
25 - 29 9 6 3 6 4 2 3 2 1
30 - 34 11 9 2 9 7 2 2 2 -
35 - 39 12 7 5 11 6 5 1 1 -
40 - 44 25 16 9 15 10 5 10 6 4
45 - 49 32 27 5 17 15 2 15 12 3
50 - 54 65 40 25 41 25 16 24 15 9
55 - 59 114 85 29 58 44 14 56 41 15
60 - 64 176 116 60 94 65 29 82 51 31
65 - 69 259 158 101 138 81 57 121 77 44
70 - 74 330 204 126 186 114 72 144 90 54
75 - 79 324 164 160 176 87 89 148 77 71
80 - 84 480 228 252 224 116 108 256 112 144
85 + 626 239 387 276 115 161 350 124 226
Монтана 2 841 1 425 1 416 1 353 657 696 1 488 768 720
0 3 1 2 1 1 - 2 - 2
1  - 4 2 - 2 2 - 2 - - -
5  - 9 1 - 1 1 - 1 - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 4 1 3 4 1 3 - - -
20 - 24 2 - 2 2 - 2 - - -
25 - 29 4 3 1 2 1 1 2 2 -
30 - 34 7 5 2 3 2 1 4 3 1
35 - 39 15 9 6 7 5 2 8 4 4
40 - 44 28 20 8 20 14 6 8 6 2
45 - 49 55 38 17 35 24 11 20 14 6
50 - 54 70 46 24 41 28 13 29 18 11
55 - 59 145 96 49 79 48 31 66 48 18
60 - 64 163 112 51 91 62 29 72 50 22
65 - 69 286 182 104 137 76 61 149 106 43
70 - 74 339 209 130 180 108 72 159 101 58
75 - 79 398 194 204 188 90 98 210 104 106
80 - 84 559 231 328 233 80 153 326 151 175
85 + 759 277 482 326 116 210 433 161 272
Пазарджик 3 854 2 024 1 830 2 190 1 158 1 032 1 664 866 798
0 22 12 10 12 9 3 10 3 7
1  - 4 1 1 - - - - 1 1 -
5  - 9 4 2 2 3 1 2 1 1 -
10 - 14 5 4 1 3 2 1 2 2 -
15 - 19 4 3 1 2 1 1 2 2 -
20 - 24 5 3 2 4 2 2 1 1 -
25 - 29 7 7 - 6 6 - 1 1 -
30 - 34 15 15 - 10 10 - 5 5 -
35 - 39 27 16 11 16 8 8 11 8 3
40 - 44 38 24 14 28 19 9 10 5 5
45 - 49 74 56 18 38 28 10 36 28 8
50 - 54 118 81 37 69 50 19 49 31 18
55 - 59 217 155 62 119 82 37 98 73 25
60 - 64 324 209 115 188 115 73 136 94 42
65 - 69 394 260 134 233 158 75 161 102 59
70 - 74 497 302 195 290 179 111 207 123 84
75 - 79 535 291 244 320 177 143 215 114 101
80 - 84 686 291 395 373 160 213 313 131 182
85 + 881 292 589 476 151 325 405 141 264
Перник 2 384 1 261 1 123 1 568 795 773 816 466 350
0 7 4 3 6 4 2 1 - 1
1  - 4 3 1 2 1 - 1 2 1 1
5  - 9 2 2 - 2 2 - - - -
10 - 14 5 5 - 3 3 - 2 2 -
15 - 19 3 3 - 1 1 - 2 2 -
20 - 24 4 3 1 2 1 1 2 2 -
25 - 29 4 3 1 4 3 1 - - -
30 - 34 4 3 1 4 3 1 - - -
35 - 39 8 7 1 6 6 - 2 1 1
40 - 44 19 13 6 18 12 6 1 1 -
45 - 49 46 33 13 37 25 12 9 8 1
50 - 54 69 55 14 44 32 12 25 23 2
55 - 59 136 96 40 102 70 32 34 26 8
60 - 64 181 130 51 142 100 42 39 30 9
65 - 69 213 138 75 138 86 52 75 52 23
70 - 74 271 165 106 184 102 82 87 63 24
75 - 79 344 171 173 216 102 114 128 69 59
80 - 84 430 192 238 271 110 161 159 82 77
85 + 635 237 398 387 133 254 248 104 144
Плевен 4 567 2 393 2 174 2 445 1 283 1 162 2 122 1 110 1 012
0 22 13 9 15 9 6 7 4 3
1  - 4 5 3 2 5 3 2 - - -
5  - 9 2 2 - 1 1 - 1 1 -
10 - 14 4 3 1 1 - 1 3 3 -
15 - 19 5 4 1 3 3 - 2 1 1
20 - 24 6 4 2 3 2 1 3 2 1
25 - 29 5 3 2 5 3 2 - - -
30 - 34 8 6 2 6 5 1 2 1 1
35 - 39 19 14 5 12 7 5 7 7 -
40 - 44 54 41 13 38 30 8 16 11 5
45 - 49 92 68 24 60 42 18 32 26 6
50 - 54 121 86 35 72 51 21 49 35 14
55 - 59 187 129 58 108 69 39 79 60 19
60 - 64 288 190 98 168 107 61 120 83 37
65 - 69 484 313 171 292 183 109 192 130 62
70 - 74 590 367 223 320 202 118 270 165 105
75 - 79 626 303 323 335 162 173 291 141 150
80 - 84 826 384 442 402 185 217 424 199 225
85 + 1 223 460 763 599 219 380 624 241 383
Пловдив 9 846 5 093 4 753 6 495 3 338 3 157 3 351 1 755 1 596
0 50 28 22 33 19 14 17 9 8
1  - 4 11 8 3 9 6 3 2 2 -
5  - 9 7 4 3 6 3 3 1 1 -
10 - 14 4 2 2 2 2 - 2 - 2
15 - 19 11 5 6 7 2 5 4 3 1
20 - 24 16 8 8 11 6 5 5 2 3
25 - 29 33 22 11 22 15 7 11 7 4
30 - 34 43 34 9 29 25 4 14 9 5
35 - 39 72 54 18 61 44 17 11 10 1
40 - 44 108 69 39 81 48 33 27 21 6
45 - 49 196 148 48 145 111 34 51 37 14
50 - 54 305 225 80 213 155 58 92 70 22
55 - 59 509 359 150 345 238 107 164 121 43
60 - 64 715 503 212 501 345 156 214 158 56
65 - 69 893 588 305 602 391 211 291 197 94
70 - 74 1 149 677 472 763 447 316 386 230 156
75 - 79 1 397 712 685 895 438 457 502 274 228
80 - 84 1 766 751 1 015 1 097 457 640 669 294 375
85 + 2 561 896 1 665 1 673 586 1 087 888 310 578
Разград 1 922 1 006 916 837 439 398 1 085 567 518
0 10 8 2 4 4 - 6 4 2
1  - 4 4 3 1 1 1 - 3 2 1
5  - 9 2 1 1 2 1 1 - - -
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 3 2 1 2 1 1 1 1 -
20 - 24 6 3 3 1 1 - 5 2 3
25 - 29 4 2 2 1 - 1 3 2 1
30 - 34 11 5 6 6 3 3 5 2 3
35 - 39 13 6 7 4 1 3 9 5 4
40 - 44 12 8 4 5 4 1 7 4 3
45 - 49 46 35 11 23 18 5 23 17 6
50 - 54 61 43 18 24 14 10 37 29 8
55 - 59 92 71 21 42 35 7 50 36 14
60 - 64 147 105 42 60 43 17 87 62 25
65 - 69 208 140 68 89 65 24 119 75 44
70 - 74 269 154 115 111 63 48 158 91 67
75 - 79 305 146 159 137 66 71 168 80 88
80 - 84 319 132 187 140 52 88 179 80 99
85 + 409 141 268 185 67 118 224 74 150
Русе 3 836 2 030 1 806 2 566 1 325 1 241 1 270 705 565
0 10 7 3 9 6 3 1 1 -
1  - 4 1 - 1 1 - 1 - - -
5  - 9 1 - 1 - - - 1 - 1
10 - 14 4 2 2 3 2 1 1 - 1
15 - 19 3 3 - 3 3 - - - -
20 - 24 8 7 1 6 5 1 2 2 -
25 - 29 9 5 4 8 5 3 1 - 1
30 - 34 15 11 4 10 6 4 5 5 -
35 - 39 25 15 10 18 10 8 7 5 2
40 - 44 38 24 14 30 18 12 8 6 2
45 - 49 59 34 25 47 28 19 12 6 6
50 - 54 116 86 30 82 62 20 34 24 10
55 - 59 199 138 61 135 96 39 64 42 22
60 - 64 273 181 92 175 116 59 98 65 33
65 - 69 434 292 142 314 204 110 120 88 32
70 - 74 505 300 205 337 189 148 168 111 57
75 - 79 531 273 258 325 165 160 206 108 98
80 - 84 699 319 380 459 202 257 240 117 123
85 + 906 333 573 604 208 396 302 125 177
Силистра 1 974 1 080 894 824 446 378 1 150 634 516
0 3 2 1 - - - 3 2 1
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 1 - 1 - - - 1 - 1
10 - 14 2 2 - 1 1 - 1 1 -
15 - 19 3 2 1 1 1 - 2 1 1
20 - 24 3 2 1 2 2 - 1 - 1
25 - 29 7 7 - 3 3 - 4 4 -
30 - 34 6 4 2 2 2 - 4 2 2
35 - 39 7 6 1 5 5 - 2 1 1
40 - 44 16 13 3 4 4 - 12 9 3
45 - 49 39 31 8 22 18 4 17 13 4
50 - 54 64 45 19 27 17 10 37 28 9
55 - 59 93 65 28 34 24 10 59 41 18
60 - 64 154 104 50 69 48 21 85 56 29
65 - 69 202 130 72 93 59 34 109 71 38
70 - 74 294 180 114 112 68 44 182 112 70
75 - 79 361 197 164 141 77 64 220 120 100
80 - 84 329 143 186 135 52 83 194 91 103
85 + 390 147 243 173 65 108 217 82 135
Сливен 2 917 1 562 1 355 1 660 892 768 1 257 670 587
0 19 9 10 10 4 6 9 5 4
1  - 4 8 3 5 3 1 2 5 2 3
5  - 9 1 - 1 - - - 1 - 1
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 8 4 4 5 4 1 3 - 3
20 - 24 6 5 1 3 3 - 3 2 1
25 - 29 13 8 5 7 5 2 6 3 3
30 - 34 20 11 9 12 5 7 8 6 2
35 - 39 37 28 9 19 15 4 18 13 5
40 - 44 36 22 14 24 18 6 12 4 8
45 - 49 60 40 20 27 20 7 33 20 13
50 - 54 96 68 28 68 48 20 28 20 8
55 - 59 168 108 60 97 60 37 71 48 23
60 - 64 231 165 66 129 91 38 102 74 28
65 - 69 332 226 106 192 132 60 140 94 46
70 - 74 358 222 136 223 134 89 135 88 47
75 - 79 404 206 198 220 113 107 184 93 91
80 - 84 495 217 278 282 123 159 213 94 119
85 + 624 219 405 339 116 223 285 103 182
Смолян 1 669 881 788 762 397 365 907 484 423
0 1 1 - 1 1 - - - -
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 2 - 1 1 - 1 1 -
15 - 19 - - - - - - - - -
20 - 24 3 3 - 1 1 - 2 2 -
25 - 29 5 3 2 3 2 1 2 1 1
30 - 34 9 7 2 4 2 2 5 5 -
35 - 39 12 10 2 5 3 2 7 7 -
40 - 44 14 9 5 5 1 4 9 8 1
45 - 49 31 19 12 12 7 5 19 12 7
50 - 54 49 34 15 27 19 8 22 15 7
55 - 59 92 71 21 45 34 11 47 37 10
60 - 64 138 95 43 82 57 25 56 38 18
65 - 69 192 132 60 95 62 33 97 70 27
70 - 74 185 111 74 93 55 38 92 56 36
75 - 79 253 132 121 107 54 53 146 78 68
80 - 84 291 118 173 121 41 80 170 77 93
85 + 392 134 258 160 57 103 232 77 155
София (столица) 15 532 7 638 7 894 14 597 7 140 7 457 935 498 437
0 35 18 17 35 18 17 - - -
1  - 4 6 1 5 6 1 5 - - -
5  - 9 9 3 6 9 3 6 - - -
10 - 14 2 1 1 1 - 1 1 1 -
15 - 19 15 9 6 15 9 6 - - -
20 - 24 26 16 10 24 14 10 2 2 -
25 - 29 52 40 12 51 39 12 1 1 -
30 - 34 105 79 26 102 76 26 3 3 -
35 - 39 129 88 41 123 84 39 6 4 2
40 - 44 283 177 106 264 165 99 19 12 7
45 - 49 361 243 118 334 223 111 27 20 7
50 - 54 449 277 172 427 261 166 22 16 6
55 - 59 762 496 266 712 463 249 50 33 17
60 - 64 1 140 706 434 1 046 639 407 94 67 27
65 - 69 1 607 970 637 1 518 916 602 89 54 35
70 - 74 1 865 1 023 842 1 743 950 793 122 73 49
75 - 79 1 887 954 933 1 784 900 884 103 54 49
80 - 84 2 447 1 001 1 446 2 279 930 1 349 168 71 97
85 + 4 352 1 536 2 816 4 124 1 449 2 675 228 87 141
София 4 246 2 244 2 002 2 107 1 146 961 2 139 1 098 1 041
0 12 8 4 5 4 1 7 4 3
1  - 4 4 2 2 2 1 1 2 1 1
5  - 9 2 1 1 2 1 1 - - -
10 - 14 4 1 3 1 1 - 3 - 3
15 - 19 4 3 1 4 3 1 - - -
20 - 24 7 6 1 5 4 1 2 2 -
25 - 29 14 14 - 12 12 - 2 2 -
30 - 34 22 15 7 12 7 5 10 8 2
35 - 39 32 27 5 23 18 5 9 9 -
40 - 44 53 37 16 30 20 10 23 17 6
45 - 49 95 64 31 51 39 12 44 25 19
50 - 54 134 102 32 82 62 20 52 40 12
55 - 59 215 140 75 126 84 42 89 56 33
60 - 64 312 219 93 164 120 44 148 99 49
65 - 69 435 291 144 225 156 69 210 135 75
70 - 74 563 337 226 304 177 127 259 160 99
75 - 79 567 269 298 273 127 146 294 142 152
80 - 84 723 320 403 337 143 194 386 177 209
85 + 1 048 388 660 449 167 282 599 221 378
Стара Загора 5 257 2 713 2 544 3 046 1 580 1 466 2 211 1 133 1 078
0 19 14 5 10 8 2 9 6 3
1  - 4 8 3 5 3 1 2 5 2 3
5  - 9 3 1 2 1 - 1 2 1 1
10 - 14 6 4 2 2 1 1 4 3 1
15 - 19 13 10 3 8 7 1 5 3 2
20 - 24 12 8 4 6 3 3 6 5 1
25 - 29 18 14 4 14 12 2 4 2 2
30 - 34 27 14 13 19 8 11 8 6 2
35 - 39 36 25 11 28 21 7 8 4 4
40 - 44 49 29 20 30 16 14 19 13 6
45 - 49 102 69 33 67 43 24 35 26 9
50 - 54 160 105 55 110 74 36 50 31 19
55 - 59 235 167 68 156 111 45 79 56 23
60 - 64 407 275 132 249 168 81 158 107 51
65 - 69 529 322 207 335 199 136 194 123 71
70 - 74 602 353 249 350 207 143 252 146 106
75 - 79 708 354 354 393 196 197 315 158 157
80 - 84 1 013 450 563 542 237 305 471 213 258
85 + 1 310 496 814 723 268 455 587 228 359
Търговище 1 823 939 884 847 425 422 976 514 462
0 6 4 2 2 2 - 4 2 2
1  - 4 4 4 - 2 2 - 2 2 -
5  - 9 3 2 1 3 2 1 - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 3 1 2 3 1 2 - - -
20 - 24 4 3 1 2 2 - 2 1 1
25 - 29 3 3 - - - - 3 3 -
30 - 34 8 6 2 3 2 1 5 4 1
35 - 39 15 11 4 9 7 2 6 4 2
40 - 44 24 14 10 9 5 4 15 9 6
45 - 49 36 26 10 16 11 5 20 15 5
50 - 54 72 46 26 41 22 19 31 24 7
55 - 59 99 64 35 51 37 14 48 27 21
60 - 64 115 76 39 61 41 20 54 35 19
65 - 69 163 88 75 81 44 37 82 44 38
70 - 74 260 161 99 118 74 44 142 87 55
75 - 79 289 140 149 127 61 66 162 79 83
80 - 84 311 136 175 125 43 82 186 93 93
85 + 408 154 254 194 69 125 214 85 129
Хасково 3 771 2 001 1 770 2 273 1 211 1 062 1 498 790 708
0 12 5 7 7 2 5 5 3 2
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 1 1 2 1 1 - - -
15 - 19 6 2 4 5 1 4 1 1 -
20 - 24 7 6 1 4 4 - 3 2 1
25 - 29 10 6 4 6 4 2 4 2 2
30 - 34 15 12 3 13 10 3 2 2 -
35 - 39 22 16 6 16 12 4 6 4 2
40 - 44 48 37 11 34 26 8 14 11 3
45 - 49 63 42 21 40 24 16 23 18 5
50 - 54 112 81 31 76 53 23 36 28 8
55 - 59 193 149 44 131 100 31 62 49 13
60 - 64 273 196 77 186 130 56 87 66 21
65 - 69 369 237 132 253 163 90 116 74 42
70 - 74 390 228 162 230 135 95 160 93 67
75 - 79 501 287 214 306 174 132 195 113 82
80 - 84 712 319 393 381 161 220 331 158 173
85 + 1 035 376 659 582 210 372 453 166 287
Шумен 2 768 1 434 1 334 1 538 785 753 1 230 649 581
0 8 5 3 4 3 1 4 2 2
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 2 1 1 2 1 1 - - -
10 - 14 2 1 1 - - - 2 1 1
15 - 19 3 1 2 2 1 1 1 - 1
20 - 24 7 4 3 3 1 2 4 3 1
25 - 29 6 2 4 3 1 2 3 1 2
30 - 34 16 12 4 8 5 3 8 7 1
35 - 39 25 13 12 12 7 5 13 6 7
40 - 44 29 21 8 16 13 3 13 8 5
45 - 49 62 45 17 42 29 13 20 16 4
50 - 54 111 87 24 53 39 14 58 48 10
55 - 59 150 104 46 79 50 29 71 54 17
60 - 64 219 149 70 128 79 49 91 70 21
65 - 69 281 186 95 148 102 46 133 84 49
70 - 74 386 216 170 198 115 83 188 101 87
75 - 79 413 199 214 226 112 114 187 87 100
80 - 84 458 190 268 257 112 145 201 78 123
85 + 590 198 392 357 115 242 233 83 150
Ямбол 2 233 1 180 1 053 1 216 657 559 1 017 523 494
0 10 6 4 10 6 4 - - -
1  - 4 5 2 3 1 - 1 4 2 2
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 2 - 2 2 - - - -
15 - 19 5 3 2 5 3 2 - - -
20 - 24 1 - 1 - - - 1 - 1
25 - 29 7 4 3 6 4 2 1 - 1
30 - 34 7 6 1 6 5 1 1 1 -
35 - 39 12 8 4 7 4 3 5 4 1
40 - 44 32 23 9 22 16 6 10 7 3
45 - 49 52 36 16 32 23 9 20 13 7
50 - 54 61 41 20 36 25 11 25 16 9
55 - 59 112 82 30 74 55 19 38 27 11
60 - 64 162 117 45 104 73 31 58 44 14
65 - 69 217 146 71 134 93 41 83 53 30
70 - 74 250 151 99 136 80 56 114 71 43
75 - 79 293 151 142 146 75 71 147 76 71
80 - 84 436 198 238 210 91 119 226 107 119
85 + 569 204 365 285 102 183 284 102 182
12.04.2019


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857463

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване09 май 2019 г.
Дата на публикуване09 май 2019 г.
Дата на последно актуализиране09 май 2019 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2018 г. -общо за страната и по пол;

· 2010 – 2018 г. - на интернет сайта на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2018 г. - общо за страната по пол;

· 2010 – 2018 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика;

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за умирания се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=53

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857463

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2018 г. -общо за страната и по пол;

· 2010 – 2018 г. - на интернет сайта на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2018 г. - общо за страната по пол;

· 2010 – 2018 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Показатели за извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Грешки на обхвата

Не се прилага.

Степен на свръхобхват

Не се прилага.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

Не се прилага.

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага.

Грешки при обработката

Не се прилага.

Степен на импутация

Не се прилага.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=53

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 6 януари 2020 - 11:10

  Какви имена сме дали на децата си през 2019 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2019 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2019".

 • понеделник, 13 май 2019 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.4 години.

 • петък, 12 април 2019 - 11:00

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

  През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

  Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

 • петък, 4 януари 2019 - 13:50

  Какви имена сме дали на децата си през 2018 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2018 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Колко хора трябва да почерпят в първия уикенд на 2018-та?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2018".

 • петък, 11 май 2018 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години.

 • четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

  Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

  През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

  Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

 • петък, 5 януари 2018 - 11:00

  Най-предпочитаните имена за новородени момчета през 2017 г. са Александър, Георги и Мартин, а за новородените момичета - Виктория, Мария и Никол.

  На Цветница, Ивановден и Архангелов ден празнуват най-много българи.

  Водещите имена по области при мъжете са Георги, Иван и Димитър, а при жените - Мария, Иванка и Елена.

 • петък, 12 май 2017 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.2 години. 

 • сряда, 12 април 2017 - 11:00

  Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 51 925 души.

  През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 966 деца.

  Броят на умрелите през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2 537 случая.

 • четвъртък, 5 януари 2017 - 11:00

  Александър и Виктория са най-предпочитаните имена за проплакалите бебета в България през 2016 година.

Страници

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Здравеопазване 2019
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2019 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2018.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2018 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Здравеопазване 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2018 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация обзорната публикация „Устойчиво развитие на България 2005 - 2016“. Публикацията съдържа статистически индикатори, разработени в съответствие със системата от индикатори за устойчиво развитие, на Евростат.

Страници