Умирания по области, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_2.2._mortality_DR.xls

УМИРАНИЯ ПРЕЗ 2020 Г. ПО ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Области
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 124 735 65 950 58 785 79 952 42 113 37 839 44 783 23 837 20 946
0 301 160 141 196 107 89 105 53 52
1  - 4 64 36 28 43 23 20 21 13 8
5  - 9 36 26 10 26 20 6 10 6 4
10 - 14 66 34 32 40 23 17 26 11 15
15 - 19 124 89 35 84 62 22 40 27 13
20 - 24 194 139 55 126 91 35 68 48 20
25 - 29 242 170 72 159 111 48 83 59 24
30 - 34 468 336 132 341 246 95 127 90 37
35 - 39 821 590 231 605 444 161 216 146 70
40 - 44 1 519 1 050 469 1 067 740 327 452 310 142
45 - 49 2 554 1 784 770 1 786 1 243 543 768 541 227
50 - 54 3 819 2 672 1 147 2 589 1 760 829 1 230 912 318
55 - 59 6 153 4 291 1 862 4 099 2 795 1 304 2 054 1 496 558
60 - 64 9 226 6 167 3 059 6 185 4 058 2 127 3 041 2 109 932
65 - 69 12 852 8 253 4 599 8 544 5 389 3 155 4 308 2 864 1 444
70 - 74 17 515 10 443 7 072 11 320 6 715 4 605 6 195 3 728 2 467
75 - 79 18 001 9 336 8 665 11 138 5 776 5 362 6 863 3 560 3 303
80 - 84 20 011 8 903 11 108 12 303 5 397 6 906 7 708 3 506 4 202
85 + 30 769 11 471 19 298 19 301 7 113 12 188 11 468 4 358 7 110
Благоевград 4 963 2 648 2 315 2 673 1 440 1 233 2 290 1 208 1 082
0 8 7 1 6 5 1 2 2 -
1  - 4 3 1 2 3 1 2 - - -
5  - 9 2 1 1 1 1 - 1 - 1
10 - 14 2 - 2 1 - 1 1 - 1
15 - 19 3 3 - 2 2 - 1 1 -
20 - 24 7 6 1 3 3 - 4 3 1
25 - 29 9 5 4 8 4 4 1 1 -
30 - 34 23 12 11 15 7 8 8 5 3
35 - 39 36 27 9 23 18 5 13 9 4
40 - 44 60 47 13 39 30 9 21 17 4
45 - 49 85 59 26 46 35 11 39 24 15
50 - 54 163 126 37 84 62 22 79 64 15
55 - 59 276 191 85 163 108 55 113 83 30
60 - 64 412 263 149 232 142 90 180 121 59
65 - 69 531 343 188 326 208 118 205 135 70
70 - 74 627 385 242 377 231 146 250 154 96
75 - 79 739 369 370 360 185 175 379 184 195
80 - 84 825 379 446 400 188 212 425 191 234
85 + 1152 424 728 584 210 374 568 214 354
Бургас 6 200 3 329 2 871 4 275 2 282 1 993 1 925 1 047 878
0 25 13 12 15 6 9 10 7 3
1  - 4 7 3 4 4 1 3 3 2 1
5  - 9 3 2 1 3 2 1 - - -
10 - 14 3 3 - 2 2 - 1 1 -
15 - 19 9 8 1 6 5 1 3 3 -
20 - 24 13 11 2 6 5 1 7 6 1
25 - 29 10 8 2 6 4 2 4 4 -
30 - 34 24 17 7 16 11 5 8 6 2
35 - 39 53 42 11 42 33 9 11 9 2
40 - 44 81 49 32 57 34 23 24 15 9
45 - 49 154 101 53 116 75 41 38 26 12
50 - 54 213 154 59 152 108 44 61 46 15
55 - 59 324 217 107 229 152 77 95 65 30
60 - 64 472 324 148 341 239 102 131 85 46
65 - 69 638 413 225 452 294 158 186 119 67
70 - 74 915 528 387 635 367 268 280 161 119
75 - 79 866 470 396 577 311 266 289 159 130
80 - 84 979 425 554 650 274 376 329 151 178
85 + 1411 541 870 966 359 607 445 182 263
Варна 6 930 3 636 3 294 5 282 2 735 2 547 1 648 901 747
0 15 10 5 11 8 3 4 2 2
1  - 4 7 3 4 3 1 2 4 2 2
5  - 9 1 1 - - - - 1 1 -
10 - 14 2 2 - 2 2 - - - -
15 - 19 5 3 2 4 2 2 1 1 -
20 - 24 11 6 5 4 3 1 7 3 4
25 - 29 20 9 11 13 7 6 7 2 5
30 - 34 32 25 7 27 22 5 5 3 2
35 - 39 47 32 15 39 27 12 8 5 3
40 - 44 91 61 30 74 50 24 17 11 6
45 - 49 167 105 62 130 80 50 37 25 12
50 - 54 226 160 66 162 115 47 64 45 19
55 - 59 364 267 97 271 195 76 93 72 21
60 - 64 508 330 178 395 256 139 113 74 39
65 - 69 760 481 279 577 358 219 183 123 60
70 - 74 964 577 387 734 434 300 230 143 87
75 - 79 959 493 466 723 362 361 236 131 105
80 - 84 1100 469 631 845 360 485 255 109 146
85 + 1651 602 1049 1268 453 815 383 149 234
Велико Търново 4 499 2 397 2 102 2 494 1 340 1 154 2 005 1 057 948
0 15 6 9 7 2 5 8 4 4
1  - 4 2 2 - 2 2 - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 5 3 2 4 2 2 1 1 -
20 - 24 5 5 - 1 1 - 4 4 -
25 - 29 6 4 2 4 3 1 2 1 1
30 - 34 9 8 1 6 6 - 3 2 1
35 - 39 22 15 7 17 13 4 5 2 3
40 - 44 35 24 11 18 13 5 17 11 6
45 - 49 67 47 20 39 28 11 28 19 9
50 - 54 119 85 34 75 50 25 44 35 9
55 - 59 223 163 60 134 97 37 89 66 23
60 - 64 331 236 95 199 135 64 132 101 31
65 - 69 495 307 188 303 181 122 192 126 66
70 - 74 629 376 253 358 217 141 271 159 112
75 - 79 674 368 306 393 210 183 281 158 123
80 - 84 727 323 404 375 164 211 352 159 193
85 + 1 134 424 710 558 215 343 576 209 367
Видин 2 269 1 173 1 096 1 064 557 507 1 205 616 589
0 2 - 2 1 - 1 1 - 1
1  - 4 2 1 1 1 1 - 1 - 1
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 - 1 - - - 1 - 1
15 - 19 5 3 2 3 2 1 2 1 1
20 - 24 4 2 2 3 1 2 1 1 -
25 - 29 4 3 1 3 2 1 1 1 -
30 - 34 13 10 3 9 7 2 4 3 1
35 - 39 10 8 2 8 6 2 2 2 -
40 - 44 13 7 6 6 3 3 7 4 3
45 - 49 39 33 6 24 20 4 15 13 2
50 - 54 59 46 13 38 27 11 21 19 2
55 - 59 95 64 31 48 30 18 47 34 13
60 - 64 123 87 36 71 47 24 52 40 12
65 - 69 237 150 87 133 84 49 104 66 38
70 - 74 360 204 156 192 100 92 168 104 64
75 - 79 366 197 169 183 99 84 183 98 85
80 - 84 383 169 214 151 65 86 232 104 128
85 + 553 189 364 190 63 127 363 126 237
Враца 3 539 1 906 1 633 1 613 860 753 1 926 1 046 880
0 5 1 4 2 1 1 3 - 3
1  - 4 1 1 - - - - 1 1 -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 3 - 3 1 - 1 2 - 2
15 - 19 4 3 1 1 1 - 3 2 1
20 - 24 6 5 1 3 2 1 3 3 -
25 - 29 11 7 4 4 2 2 7 5 2
30 - 34 9 6 3 2 1 1 7 5 2
35 - 39 18 14 4 13 9 4 5 5 -
40 - 44 27 16 11 12 6 6 15 10 5
45 - 49 82 55 27 41 28 13 41 27 14
50 - 54 116 82 34 73 50 23 43 32 11
55 - 59 194 141 53 109 75 34 85 66 19
60 - 64 274 197 77 147 100 47 127 97 30
65 - 69 357 231 126 186 116 70 171 115 56
70 - 74 550 342 208 244 145 99 306 197 109
75 - 79 527 267 260 212 107 105 315 160 155
80 - 84 520 253 267 215 99 116 305 154 151
85 + 835 285 550 348 118 230 487 167 320
Габрово 2 544 1 305 1 239 1 805 932 873 739 373 366
0 4 2 2 3 1 2 1 1 -
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 6 1 5 2 - 2 4 1 3
15 - 19 1 - 1 - - - 1 - 1
20 - 24 5 4 1 3 3 - 2 1 1
25 - 29 4 2 2 3 2 1 1 - 1
30 - 34 3 2 1 3 2 1 - - -
35 - 39 10 9 1 9 8 1 1 1 -
40 - 44 19 14 5 13 10 3 6 4 2
45 - 49 38 28 10 27 20 7 11 8 3
50 - 54 60 44 16 47 35 12 13 9 4
55 - 59 103 70 33 81 54 27 22 16 6
60 - 64 198 136 62 149 100 49 49 36 13
65 - 69 224 143 81 180 118 62 44 25 19
70 - 74 390 243 147 269 169 100 121 74 47
75 - 79 367 178 189 275 131 144 92 47 45
80 - 84 425 184 241 289 119 170 136 65 71
85 + 686 244 442 451 159 292 235 85 150
Добрич 3 262 1 762 1 500 2 064 1 120 944 1 198 642 556
0 7 2 5 5 1 4 2 1 1
1  - 4 3 1 2 2 - 2 1 1 -
5  - 9 2 2 - 2 2 - - - -
10 - 14 4 2 2 1 1 - 3 1 2
15 - 19 6 4 2 4 4 - 2 - 2
20 - 24 5 2 3 3 1 2 2 1 1
25 - 29 9 7 2 3 3 - 6 4 2
30 - 34 13 10 3 9 8 1 4 2 2
35 - 39 23 16 7 13 10 3 10 6 4
40 - 44 49 30 19 29 17 12 20 13 7
45 - 49 82 60 22 60 39 21 22 21 1
50 - 54 115 76 39 75 49 26 40 27 13
55 - 59 195 128 67 124 81 43 71 47 24
60 - 64 259 160 99 171 101 70 88 59 29
65 - 69 364 224 140 265 166 99 99 58 41
70 - 74 495 288 207 304 181 123 191 107 84
75 - 79 518 262 256 328 170 158 190 92 98
80 - 84 470 218 252 279 132 147 191 86 105
85 + 643 270 373 387 154 233 256 116 140
Кърджали 2 290 1 246 1 044 814 438 376 1 476 808 668
0 7 5 2 2 2 - 5 3 2
1  - 4 1 1 - - - - 1 1 -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 3 2 1 2 1 1 1 1 -
15 - 19 - - - - - - - - -
20 - 24 3 2 1 2 1 1 1 1 -
25 - 29 5 4 1 - - - 5 4 1
30 - 34 10 7 3 5 3 2 5 4 1
35 - 39 18 8 10 7 3 4 11 5 6
40 - 44 27 16 11 14 9 5 13 7 6
45 - 49 38 26 12 14 6 8 24 20 4
50 - 54 73 47 26 31 17 14 42 30 12
55 - 59 97 72 25 37 27 10 60 45 15
60 - 64 172 116 56 73 50 23 99 66 33
65 - 69 250 159 91 92 64 28 158 95 63
70 - 74 271 163 108 85 59 26 186 104 82
75 - 79 367 190 177 104 55 49 263 135 128
80 - 84 407 209 198 138 66 72 269 143 126
85 + 541 219 322 208 75 133 333 144 189
Кюстендил 2 807 1 491 1 316 1 671 864 807 1 136 627 509
0 3 1 2 3 1 2 - - -
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 1 1 - 1 1 - - - -
20 - 24 4 3 1 3 3 - 1 - 1
25 - 29 3 3 - 2 2 - 1 1 -
30 - 34 7 4 3 6 3 3 1 1 -
35 - 39 21 15 6 14 9 5 7 6 1
40 - 44 25 15 10 19 12 7 6 3 3
45 - 49 50 36 14 29 21 8 21 15 6
50 - 54 97 67 30 70 49 21 27 18 9
55 - 59 148 110 38 104 73 31 44 37 7
60 - 64 202 129 73 129 76 53 73 53 20
65 - 69 291 198 93 189 121 68 102 77 25
70 - 74 385 223 162 247 138 109 138 85 53
75 - 79 404 224 180 216 112 104 188 112 76
80 - 84 465 216 249 255 111 144 210 105 105
85 + 700 245 455 383 131 252 317 114 203
Ловеч 2 754 1 441 1 313 1 436 762 674 1 318 679 639
0 5 4 1 3 2 1 2 2 -
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 2 2 - 1 1 - 1 1 -
10 - 14 1 - 1 - - - 1 - 1
15 - 19 4 2 2 3 2 1 1 - 1
20 - 24 5 5 - 1 1 - 4 4 -
25 - 29 9 8 1 4 4 - 5 4 1
30 - 34 10 8 2 5 4 1 5 4 1
35 - 39 10 8 2 7 6 1 3 2 1
40 - 44 41 30 11 19 14 5 22 16 6
45 - 49 50 34 16 28 21 7 22 13 9
50 - 54 87 57 30 57 36 21 30 21 9
55 - 59 110 82 28 67 52 15 43 30 13
60 - 64 173 111 62 104 65 39 69 46 23
65 - 69 243 163 80 132 86 46 111 77 34
70 - 74 367 212 155 191 117 74 176 95 81
75 - 79 376 200 176 197 101 96 179 99 80
80 - 84 490 221 269 251 112 139 239 109 130
85 + 771 294 477 366 138 228 405 156 249
Монтана 3 216 1 754 1 462 1 664 952 712 1 552 802 750
0 10 3 7 6 1 5 4 2 2
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 1 1 - 1 1 - - - -
20 - 24 3 3 - 1 1 - 2 2 -
25 - 29 6 4 2 4 3 1 2 1 1
30 - 34 16 10 6 10 6 4 6 4 2
35 - 39 14 10 4 11 7 4 3 3 -
40 - 44 31 23 8 21 16 5 10 7 3
45 - 49 84 56 28 61 43 18 23 13 10
50 - 54 89 66 23 60 45 15 29 21 8
55 - 59 138 106 32 82 60 22 56 46 10
60 - 64 218 143 75 131 88 43 87 55 32
65 - 69 344 234 110 187 124 63 157 110 47
70 - 74 503 309 194 271 160 111 232 149 83
75 - 79 456 244 212 244 135 109 212 109 103
80 - 84 529 224 305 233 111 122 296 113 183
85 + 773 317 456 340 150 190 433 167 266
Пазарджик 4 807 2 578 2 229 2 867 1 534 1 333 1 940 1 044 896
0 12 8 4 8 5 3 4 3 1
1  - 4 3 2 1 3 2 1 - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 6 5 1 5 5 - 1 - 1
20 - 24 2 - 2 1 - 1 1 - 1
25 - 29 3 2 1 1 - 1 2 2 -
30 - 34 18 9 9 13 8 5 5 1 4
35 - 39 31 24 7 23 18 5 8 6 2
40 - 44 72 52 20 49 36 13 23 16 7
45 - 49 93 61 32 63 45 18 30 16 14
50 - 54 178 123 55 103 69 34 75 54 21
55 - 59 282 197 85 178 122 56 104 75 29
60 - 64 379 260 119 237 158 79 142 102 40
65 - 69 494 312 182 293 186 107 201 126 75
70 - 74 704 420 284 422 254 168 282 166 116
75 - 79 695 362 333 404 206 198 291 156 135
80 - 84 777 345 432 462 211 251 315 134 181
85 + 1 057 395 662 602 209 393 455 186 269
Перник 2 755 1 512 1 243 1 843 985 858 912 527 385
0 4 2 2 3 2 1 1 - 1
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 1 1 2 1 1 - - -
15 - 19 1 1 - 1 1 - - - -
20 - 24 2 1 1 1 - 1 1 1 -
25 - 29 5 3 2 4 2 2 1 1 -
30 - 34 10 9 1 9 8 1 1 1 -
35 - 39 12 8 4 10 7 3 2 1 1
40 - 44 34 29 5 25 20 5 9 9 -
45 - 49 50 35 15 31 22 9 19 13 6
50 - 54 78 53 25 60 39 21 18 14 4
55 - 59 133 94 39 94 62 32 39 32 7
60 - 64 225 155 70 170 116 54 55 39 16
65 - 69 264 179 85 193 126 67 71 53 18
70 - 74 357 227 130 233 142 91 124 85 39
75 - 79 364 181 183 238 113 125 126 68 58
80 - 84 464 228 236 301 144 157 163 84 79
85 + 750 306 444 468 180 288 282 126 156
Плевен 5 100 2 701 2 399 2 818 1 478 1 340 2 282 1 223 1 059
0 11 8 3 9 6 3 2 2 -
1  - 4 3 1 2 2 1 1 1 - 1
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 4 2 2 2 2 - 2 - 2
15 - 19 5 4 1 3 3 - 2 1 1
20 - 24 4 2 2 4 2 2 - - -
25 - 29 14 11 3 6 4 2 8 7 1
30 - 34 18 11 7 11 5 6 7 6 1
35 - 39 25 16 9 18 11 7 7 5 2
40 - 44 47 30 17 36 24 12 11 6 5
45 - 49 91 64 27 58 42 16 33 22 11
50 - 54 126 87 39 84 55 29 42 32 10
55 - 59 218 148 70 116 76 40 102 72 30
60 - 64 349 235 114 215 147 68 134 88 46
65 - 69 480 308 172 284 173 111 196 135 61
70 - 74 780 477 303 444 269 175 336 208 128
75 - 79 774 429 345 421 232 189 353 197 156
80 - 84 805 358 447 405 177 228 400 181 219
85 + 1 346 510 836 700 249 451 646 261 385
Пловдив 11 569 6 038 5 531 7 796 4 059 3 737 3 773 1 979 1 794
0 34 16 18 24 10 14 10 6 4
1  - 4 6 5 1 2 2 - 4 3 1
5  - 9 2 1 1 1 1 - 1 - 1
10 - 14 4 3 1 2 1 1 2 2 -
15 - 19 14 9 5 11 6 5 3 3 -
20 - 24 19 15 4 17 14 3 2 1 1
25 - 29 19 17 2 14 13 1 5 4 1
30 - 34 39 31 8 31 25 6 8 6 2
35 - 39 90 74 16 71 58 13 19 16 3
40 - 44 134 94 40 93 66 27 41 28 13
45 - 49 239 162 77 183 124 59 56 38 18
50 - 54 325 239 86 227 162 65 98 77 21
55 - 59 534 350 184 380 244 136 154 106 48
60 - 64 861 588 273 596 395 201 265 193 72
65 - 69 1 120 746 374 773 501 272 347 245 102
70 - 74 1 486 903 583 1 035 625 410 451 278 173
75 - 79 1 662 863 799 1 098 575 523 564 288 276
80 - 84 1 894 791 1 103 1 217 485 732 677 306 371
85 + 3 087 1 131 1 956 2 021 752 1 269 1 066 379 687
Разград 2 367 1 249 1 118 1 015 520 495 1 352 729 623
0 4 3 1 1 1 - 3 2 1
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 6 4 2 2 2 - 4 2 2
20 - 24 5 3 2 3 2 1 2 1 1
25 - 29 4 3 1 2 1 1 2 2 -
30 - 34 9 7 2 5 3 2 4 4 -
35 - 39 13 9 4 3 1 2 10 8 2
40 - 44 27 20 7 13 11 2 14 9 5
45 - 49 41 31 10 16 12 4 25 19 6
50 - 54 86 59 27 37 23 14 49 36 13
55 - 59 126 87 39 57 38 19 69 49 20
60 - 64 188 118 70 71 43 28 117 75 42
65 - 69 273 193 80 116 84 32 157 109 48
70 - 74 396 217 179 169 95 74 227 122 105
75 - 79 453 215 238 180 81 99 273 134 139
80 - 84 386 163 223 168 71 97 218 92 126
85 + 349 116 233 171 51 120 178 65 113
Русе 4 394 2 368 2 026 2 980 1 600 1 380 1 414 768 646
0 3 1 2 1 1 - 2 - 2
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 1 - 1 1 - 1 - - -
10 - 14 4 2 2 4 2 2 - - -
15 - 19 6 5 1 6 5 1 - - -
20 - 24 3 3 - 2 2 - 1 1 -
25 - 29 8 6 2 5 4 1 3 2 1
30 - 34 16 14 2 15 13 2 1 1 -
35 - 39 18 11 7 14 8 6 4 3 1
40 - 44 53 39 14 40 29 11 13 10 3
45 - 49 95 74 21 71 54 17 24 20 4
50 - 54 122 89 33 85 62 23 37 27 10
55 - 59 207 148 59 149 104 45 58 44 14
60 - 64 281 189 92 202 132 70 79 57 22
65 - 69 417 280 137 270 179 91 147 101 46
70 - 74 676 393 283 477 278 199 199 115 84
75 - 79 714 347 367 495 250 245 219 97 122
80 - 84 734 352 382 473 223 250 261 129 132
85 + 1 036 415 621 670 254 416 366 161 205
Силистра 2 302 1 264 1 038 1 021 574 447 1 281 690 591
0 7 3 4 5 3 2 2 - 2
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 3 3 - 1 1 - 2 2 -
20 - 24 6 4 2 3 2 1 3 2 1
25 - 29 5 3 2 3 3 - 2 - 2
30 - 34 10 6 4 6 5 1 4 1 3
35 - 39 14 10 4 7 4 3 7 6 1
40 - 44 27 18 9 6 3 3 21 15 6
45 - 49 34 20 14 13 9 4 21 11 10
50 - 54 79 53 26 37 28 9 42 25 17
55 - 59 128 93 35 48 37 11 80 56 24
60 - 64 181 118 63 75 48 27 106 70 36
65 - 69 250 161 89 99 64 35 151 97 54
70 - 74 375 230 145 162 103 59 213 127 86
75 - 79 412 219 193 173 93 80 239 126 113
80 - 84 337 145 192 169 78 91 168 67 101
85 + 431 175 256 211 90 121 220 85 135
Сливен 3 313 1 718 1 595 2 021 1 071 950 1 292 647 645
0 25 9 16 8 5 3 17 4 13
1  - 4 6 3 3 4 2 2 2 1 1
5  - 9 3 3 - - - - 3 3 -
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 6 3 3 3 2 1 3 1 2
20 - 24 7 4 3 4 3 1 3 1 2
25 - 29 6 4 2 5 3 2 1 1 -
30 - 34 15 12 3 12 9 3 3 3 -
35 - 39 31 17 14 12 8 4 19 9 10
40 - 44 61 37 24 42 27 15 19 10 9
45 - 49 70 53 17 42 34 8 28 19 9
50 - 54 103 67 36 70 45 25 33 22 11
55 - 59 180 120 60 112 75 37 68 45 23
60 - 64 256 157 99 161 92 69 95 65 30
65 - 69 400 239 161 258 152 106 142 87 55
70 - 74 456 281 175 284 170 114 172 111 61
75 - 79 456 223 233 277 139 138 179 84 95
80 - 84 513 235 278 316 144 172 197 91 106
85 + 718 250 468 411 161 250 307 89 218
Смолян 2 107 1 123 984 958 514 444 1 149 609 540
0 3 2 1 3 2 1 - - -
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 - - - - - - - - -
20 - 24 2 2 - 1 1 - 1 1 -
25 - 29 3 2 1 3 2 1 - - -
30 - 34 4 2 2 2 1 1 2 1 1
35 - 39 10 9 1 7 7 - 3 2 1
40 - 44 18 15 3 12 9 3 6 6 -
45 - 49 35 26 9 19 15 4 16 11 5
50 - 54 55 42 13 26 17 9 29 25 4
55 - 59 115 78 37 58 38 20 57 40 17
60 - 64 163 119 44 87 58 29 76 61 15
65 - 69 215 144 71 109 68 41 106 76 30
70 - 74 296 171 125 153 92 61 143 79 64
75 - 79 320 175 145 134 76 58 186 99 87
80 - 84 368 169 199 156 69 87 212 100 112
85 + 499 166 333 187 58 129 312 108 204
София (столица) 17 721 9 124 8 597 16 731 8 568 8 163 990 556 434
0 31 19 12 31 19 12 - - -
1  - 4 7 3 4 7 3 4 - - -
5  - 9 6 3 3 6 3 3 - - -
10 - 14 6 2 4 6 2 4 - - -
15 - 19 14 9 5 13 8 5 1 1 -
20 - 24 32 19 13 31 18 13 1 1 -
25 - 29 33 23 10 33 23 10 - - -
30 - 34 94 70 24 85 62 23 9 8 1
35 - 39 156 119 37 151 116 35 5 3 2
40 - 44 264 196 68 253 187 66 11 9 2
45 - 49 387 273 114 368 260 108 19 13 6
50 - 54 553 368 185 516 344 172 37 24 13
55 - 59 803 553 250 747 508 239 56 45 11
60 - 64 1 263 808 455 1 172 751 421 91 57 34
65 - 69 1 800 1 102 698 1 694 1 023 671 106 79 27
70 - 74 2 369 1 371 998 2 236 1 287 949 133 84 49
75 - 79 2 291 1 213 1 078 2 153 1 140 1 013 138 73 65
80 - 84 2 640 1 164 1 476 2 485 1 101 1 384 155 63 92
85 + 4 972 1 809 3 163 4 744 1 713 3 031 228 96 132
София 4 926 2 696 2 230 2 536 1 398 1 138 2 390 1 298 1 092
0 11 6 5 7 4 3 4 2 2
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 2 1 1 1 1 - 1 - 1
10 - 14 3 3 - 2 2 - 1 1 -
15 - 19 7 5 2 3 2 1 4 3 1
20 - 24 14 14 - 9 9 - 5 5 -
25 - 29 9 7 2 7 6 1 2 1 1
30 - 34 12 9 3 9 7 2 3 2 1
35 - 39 28 19 9 11 8 3 17 11 6
40 - 44 68 47 21 37 25 12 31 22 9
45 - 49 107 82 25 60 40 20 47 42 5
50 - 54 132 101 31 77 58 19 55 43 12
55 - 59 239 186 53 142 106 36 97 80 17
60 - 64 392 271 121 212 145 67 180 126 54
65 - 69 531 350 181 286 185 101 245 165 80
70 - 74 691 431 260 351 227 124 340 204 136
75 - 79 657 352 305 338 181 157 319 171 148
80 - 84 820 350 470 415 177 238 405 173 232
85 + 1 202 461 741 568 214 354 634 247 387
Стара Загора 5 935 3 133 2 802 3 625 1 942 1 683 2 310 1 191 1 119
0 14 6 8 9 5 4 5 1 4
1  - 4 3 1 2 2 1 1 1 - 1
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 4 3 1 2 2 - 2 1 1
15 - 19 2 2 - 1 1 - 1 1 -
20 - 24 10 6 4 6 5 1 4 1 3
25 - 29 7 7 - 6 6 - 1 1 -
30 - 34 12 10 2 7 6 1 5 4 1
35 - 39 40 28 12 25 17 8 15 11 4
40 - 44 66 47 19 48 35 13 18 12 6
45 - 49 138 103 35 96 68 28 42 35 7
50 - 54 188 126 62 123 77 46 65 49 16
55 - 59 300 197 103 202 130 72 98 67 31
60 - 64 411 291 120 267 196 71 144 95 49
65 - 69 568 362 206 365 240 125 203 122 81
70 - 74 782 482 300 478 296 182 304 186 118
75 - 79 855 448 407 514 264 250 341 184 157
80 - 84 1 025 455 570 616 264 352 409 191 218
85 + 1 509 558 951 857 328 529 652 230 422
Търговище 2 181 1 127 1 054 1 029 523 506 1 152 604 548
0 3 2 1 1 1 - 2 1 1
1  - 4 2 2 - - - - 2 2 -
5  - 9 2 1 1 1 1 - 1 - 1
10 - 14 1 - 1 - - - 1 - 1
15 - 19 1 1 - - - - 1 1 -
20 - 24 3 2 1 - - - 3 2 1
25 - 29 5 2 3 2 1 1 3 1 2
30 - 34 9 3 6 5 1 4 4 2 2
35 - 39 18 12 6 10 8 2 8 4 4
40 - 44 34 21 13 19 12 7 15 9 6
45 - 49 42 24 18 26 17 9 16 7 9
50 - 54 67 44 23 32 20 12 35 24 11
55 - 59 118 76 42 52 31 21 66 45 21
60 - 64 164 109 55 89 60 29 75 49 26
65 - 69 257 157 100 140 83 57 117 74 43
70 - 74 322 169 153 153 77 76 169 92 77
75 - 79 333 165 168 142 76 66 191 89 102
80 - 84 350 169 181 157 65 92 193 104 89
85 + 450 168 282 200 70 130 250 98 152
Хасково 4 420 2 340 2 080 2 704 1 411 1 293 1 716 929 787
0 14 8 6 10 5 5 4 3 1
1  - 4 1 - 1 1 - 1 - - -
5  - 9 3 2 1 3 2 1 - - -
10 - 14 1 - 1 1 - 1 - - -
15 - 19 3 2 1 2 1 1 1 1 -
20 - 24 5 1 4 4 1 3 1 - 1
25 - 29 10 5 5 5 1 4 5 4 1
30 - 34 14 10 4 9 7 2 5 3 2
35 - 39 27 17 10 23 14 9 4 3 1
40 - 44 47 27 20 28 14 14 19 13 6
45 - 49 83 64 19 57 41 16 26 23 3
50 - 54 140 98 42 83 49 34 57 49 8
55 - 59 196 142 54 134 96 38 62 46 16
60 - 64 346 237 109 238 155 83 108 82 26
65 - 69 472 306 166 316 197 119 156 109 47
70 - 74 570 359 211 366 218 148 204 141 63
75 - 79 613 302 311 357 181 176 256 121 135
80 - 84 665 304 361 381 173 208 284 131 153
85 + 1 210 456 754 686 256 430 524 200 324
Шумен 3 116 1 607 1 509 1 736 914 822 1 380 693 687
0 10 4 6 6 2 4 4 2 2
1  - 4 1 - 1 1 - 1 - - -
5  - 9 3 3 - 2 2 - 1 1 -
10 - 14 5 2 3 3 1 2 2 1 1
15 - 19 4 4 - 2 2 - 2 2 -
20 - 24 1 1 - 1 1 - - - -
25 - 29 9 6 3 6 4 2 3 2 1
30 - 34 11 7 4 5 2 3 6 5 1
35 - 39 16 8 8 9 5 4 7 3 4
40 - 44 34 25 9 20 16 4 14 9 5
45 - 49 63 43 20 33 22 11 30 21 9
50 - 54 110 73 37 62 43 19 48 30 18
55 - 59 171 113 58 88 60 28 83 53 30
60 - 64 254 159 95 146 93 53 108 66 42
65 - 69 333 202 131 171 106 65 162 96 66
70 - 74 471 277 194 264 162 102 207 115 92
75 - 79 457 229 228 226 117 109 231 112 119
80 - 84 479 193 286 267 112 155 212 81 131
85 + 684 258 426 424 164 260 260 94 166
Ямбол 2 449 1 284 1 165 1 417 740 677 1 032 544 488
0 9 9 - 6 6 - 3 3 -
1  - 4 3 3 - 3 3 - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 - 1 1 - 1 - - -
15 - 19 2 1 1 2 1 1 - - -
20 - 24 8 8 - 6 6 - 2 2 -
25 - 29 6 5 1 3 2 1 3 3 -
30 - 34 8 7 1 4 4 - 4 3 1
35 - 39 10 5 5 8 5 3 2 - 2
40 - 44 34 21 13 25 12 13 9 9 -
45 - 49 50 29 21 35 22 13 15 7 8
50 - 54 60 40 20 43 26 17 17 14 3
55 - 59 136 98 38 93 64 29 43 34 9
60 - 64 171 121 50 105 70 35 66 51 15
65 - 69 244 166 78 155 102 53 89 64 25
70 - 74 328 185 143 186 102 84 142 83 59
75 - 79 326 151 175 176 74 102 150 77 73
80 - 84 434 192 242 234 102 132 200 90 110
85 + 619 243 376 332 139 193 287 104 183
12.04.2021


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857 463

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване11 май 2021 г.
Дата на публикуване11 май 2021 г.
Дата на последно актуализиране11 май 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Седмичен коефициент на обща смъртност (‰) - Изчислява се в промили като отношение на броя на лицата умрели през съответната седмица към средногодишното население умножен по 365 и разделен на 7.

Прираст на умрелите през отчетната година спрямо средния брой на умрелите лица за предходните 5 години - Изчислява се като абсолютна разлика между броя на умрелите през дадена седмица на отчетната година и средния брой умрели лица за същата седмица на 5 годишния период преди отчетния.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2020 г. -общо за страната и по пол;

· 2010 – 2020 г. - на интернет сайта на НСИ.

· 2015 – 2021 г. – седмични данни в информационна система „Инфостат“ на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2020 г. - общо за страната по пол;

· 2010 – 2020 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика;

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за умирания се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=53

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

НСИ започна да публикува седмични данни за умиранията на своя сайт на 10.04.2020 година. Седмичните данните за умрелите лица по възраст, пол и област се публикуват в Инфостат девет работни дни след края на референтната седмица.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857 463

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Седмичен коефициент на обща смъртност (‰) - Изчислява се в промили като отношение на броя на лицата умрели през съответната седмица към средногодишното население умножен по 365 и разделен на 7.

Прираст на умрелите през отчетната година спрямо средния брой на умрелите лица за предходните 5 години - Изчислява се като абсолютна разлика между броя на умрелите през дадена седмица на отчетната година и средния брой умрели лица за същата седмица на 5 годишния период преди отчетния.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2020 г. -общо за страната и по пол;

· 2010 – 2020 г. - на интернет сайта на НСИ.

· 2015 – 2021 г. – седмични данни в информационна система „Инфостат“ на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2020 г. - общо за страната по пол;

· 2010 – 2020 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Показатели за извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Грешки на обхвата

Не се прилага.

Степен на свръхобхват

Не се прилага.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

Не се прилага.

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага.

Грешки при обработката

Не се прилага.

Степен на импутация

Не се прилага.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

НСИ започна да публикува седмични данни за умиранията на своя сайт на 10.04.2020 година. Седмичните данните за умрелите лица по възраст, пол и област се публикуват в Инфостат девет работни дни след края на референтната седмица.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=53

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 19 юли 2021 - 11:00

  През второто тримесечие на 2021 г. (14-а - 26-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 33 945, а коефициентът на обща смъртност - 19.8‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 8 754, или с 33.8%, а спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 2 601, или със 7.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (21.4‰) в сравнение с тази при жените (18.3‰).

 • вторник, 11 май 2021 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2018 - 2020 г., е 74.6 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.2 години.

 • понеделник, 26 април 2021 - 11:10

  През първото тримесечие на 2021 г. (1-ва - 13-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 36 152, а коефициентът на обща смъртност - 21.1‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават със 7 491, или с 26.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (22.9‰) в сравнение с тази при жените (19.3‰).

 • понеделник, 12 април 2021 - 11:00

  Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души.

  През 2020 г. в страната са регистрирани 59 086 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 452 деца.

  Броят на умрелите през 2020 г. е 124 735 души, а коефициентът на обща смъртност - 18.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652.

 • сряда, 6 януари 2021 - 16:40

  Какви имена сме дали на децата си през 2020 година?

  Кои са най-разпространените мъжки и женски имена и най-популярните фамилии в България?

  Колко хора трябва да почерпят през първия месец на 2020-а?

  Дали Виктория запазва и през 2020 г. челната позиция при имената на новородените момичета?

  Това са само част от въпросите, на които НСИ отговаря с инфографиката „Имената в България 2020“.

 • сряда, 13 май 2020 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.5 години. 

 • понеделник, 13 април 2020 - 11:00

  Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души.

  През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 659 деца.

  Броят на умрелите през 2019 г. е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443.

 • понеделник, 6 януари 2020 - 11:10

  Какви имена сме дали на децата си през 2019 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2019 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2019".

 • понеделник, 13 май 2019 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.4 години.

 • петък, 12 април 2019 - 11:00

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

  През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

  Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

Страници

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Здравеопазване 2020
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2020 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2019.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2019 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници