Умирания по области, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_2.2._mortality_DR.xls

УМИРАНИЯ ПРЕЗ 2019 Г. ПО ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Области
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 108 083 56 118 51 965 68 551 35 456 33 095 39 532 20 662 18 870
0 342 191 151 218 128 90 124 63 61
1  - 4 76 32 44 57 23 34 19 9 10
5  - 9 50 23 27 34 14 20 16 9 7
10 - 14 66 37 29 50 30 20 16 7 9
15 - 19 156 113 43 103 72 31 53 41 12
20 - 24 189 139 50 124 87 37 65 52 13
25 - 29 282 206 76 177 127 50 105 79 26
30 - 34 439 312 127 313 230 83 126 82 44
35 - 39 788 546 242 574 397 177 214 149 65
40 - 44 1 301 876 425 949 642 307 352 234 118
45 - 49 2 255 1 605 650 1 570 1 091 479 685 514 171
50 - 54 3 174 2 265 909 2 117 1 486 631 1 057 779 278
55 - 59 5 155 3 605 1 550 3 489 2 378 1 111 1 666 1 227 439
60 - 64 7 922 5 447 2 475 5 280 3 574 1 706 2 642 1 873 769
65 - 69 11 125 7 233 3 892 7 371 4 710 2 661 3 754 2 523 1 231
70 - 74 13 822 8 135 5 687 8 852 5 168 3 684 4 970 2 967 2 003
75 - 79 14 998 7 599 7 399 9 126 4 614 4 512 5 872 2 985 2 887
80 - 84 18 150 7 720 10 430 10 774 4 527 6 247 7 376 3 193 4 183
85 + 27 793 10 034 17 759 17 373 6 158 11 215 10 420 3 876 6 544
Благоевград 4 054 2 149 1 905 2 160 1 138 1 022 1 894 1 011 883
0 8 3 5 5 1 4 3 2 1
1  - 4 2 1 1 - - - 2 1 1
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 4 3 1 2 1 1 2 2 -
15 - 19 4 2 2 1 - 1 3 2 1
20 - 24 3 3 - 1 1 - 2 2 -
25 - 29 10 7 3 1 1 - 9 6 3
30 - 34 13 9 4 11 7 4 2 2 -
35 - 39 24 19 5 14 10 4 10 9 1
40 - 44 42 39 3 30 27 3 12 12 -
45 - 49 81 62 19 48 37 11 33 25 8
50 - 54 142 99 43 83 55 28 59 44 15
55 - 59 223 152 71 128 82 46 95 70 25
60 - 64 314 218 96 188 121 67 126 97 29
65 - 69 389 257 132 229 159 70 160 98 62
70 - 74 478 297 181 269 166 103 209 131 78
75 - 79 588 307 281 269 144 125 319 163 156
80 - 84 695 277 418 345 130 215 350 147 203
85 + 1033 393 640 535 195 340 498 198 300
Бургас 5 683 3 008 2 675 3 975 2 087 1 888 1 708 921 787
0 23 19 4 18 15 3 5 4 1
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 5 3 2 3 2 1 2 1 1
10 - 14 4 2 2 4 2 2 - - -
15 - 19 9 6 3 8 5 3 1 1 -
20 - 24 13 13 - 7 7 - 6 6 -
25 - 29 20 13 7 15 9 6 5 4 1
30 - 34 22 17 5 20 16 4 2 1 1
35 - 39 42 25 17 31 19 12 11 6 5
40 - 44 91 62 29 73 50 23 18 12 6
45 - 49 138 96 42 100 69 31 38 27 11
50 - 54 182 126 56 131 88 43 51 38 13
55 - 59 280 194 86 206 141 65 74 53 21
60 - 64 447 297 150 321 210 111 126 87 39
65 - 69 604 397 207 420 268 152 184 129 55
70 - 74 711 430 281 523 309 214 188 121 67
75 - 79 803 420 383 543 286 257 260 134 126
80 - 84 883 369 514 578 230 348 305 139 166
85 + 1405 518 887 973 360 613 432 158 274
Варна 5 990 3 165 2 825 4 465 2 338 2 127 1 525 827 698
0 19 11 8 15 9 6 4 2 2
1  - 4 12 4 8 10 3 7 2 1 1
5  - 9 4 - 4 4 - 4 - - -
10 - 14 5 4 1 4 3 1 1 1 -
15 - 19 8 5 3 4 2 2 4 3 1
20 - 24 10 8 2 7 6 1 3 2 1
25 - 29 15 12 3 9 8 1 6 4 2
30 - 34 29 24 5 23 19 4 6 5 1
35 - 39 56 40 16 47 33 14 9 7 2
40 - 44 69 39 30 57 30 27 12 9 3
45 - 49 124 88 36 100 73 27 24 15 9
50 - 54 205 145 60 154 108 46 51 37 14
55 - 59 292 205 87 217 156 61 75 49 26
60 - 64 456 309 147 326 219 107 130 90 40
65 - 69 652 425 227 478 311 167 174 114 60
70 - 74 753 478 275 550 347 203 203 131 72
75 - 79 783 407 376 592 305 287 191 102 89
80 - 84 976 419 557 722 307 415 254 112 142
85 + 1522 542 980 1146 399 747 376 143 233
Велико Търново 4 093 2 098 1 995 2 223 1 155 1 068 1 870 943 927
0 13 7 6 5 4 1 8 3 5
1  - 4 2 - 2 2 - 2 - - -
5  - 9 3 2 1 3 2 1 - - -
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 5 2 3 2 - 2 3 2 1
20 - 24 5 5 - - - - 5 5 -
25 - 29 10 7 3 5 3 2 5 4 1
30 - 34 13 10 3 10 8 2 3 2 1
35 - 39 16 10 6 9 7 2 7 3 4
40 - 44 41 27 14 31 20 11 10 7 3
45 - 49 74 51 23 46 31 15 28 20 8
50 - 54 116 80 36 60 37 23 56 43 13
55 - 59 180 129 51 110 75 35 70 54 16
60 - 64 276 186 90 176 123 53 100 63 37
65 - 69 431 264 167 250 161 89 181 103 78
70 - 74 610 376 234 359 214 145 251 162 89
75 - 79 577 291 286 310 161 149 267 130 137
80 - 84 644 278 366 313 126 187 331 152 179
85 + 1 076 372 704 531 182 349 545 190 355
Видин 1 922 957 965 837 436 401 1 085 521 564
0 5 2 3 2 1 1 3 1 2
1  - 4 1 - 1 1 - 1 - - -
5  - 9 1 - 1 1 - 1 - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 2 2 - 2 2 - - - -
20 - 24 2 1 1 2 1 1 - - -
25 - 29 5 4 1 2 2 - 3 2 1
30 - 34 4 3 1 2 2 - 2 1 1
35 - 39 6 4 2 3 2 1 3 2 1
40 - 44 15 8 7 8 4 4 7 4 3
45 - 49 40 24 16 22 14 8 18 10 8
50 - 54 54 43 11 28 22 6 26 21 5
55 - 59 75 51 24 51 33 18 24 18 6
60 - 64 127 84 43 73 45 28 54 39 15
65 - 69 179 114 65 96 57 39 83 57 26
70 - 74 270 160 110 135 87 48 135 73 62
75 - 79 279 143 136 121 61 60 158 82 76
80 - 84 336 129 207 120 50 70 216 79 137
85 + 521 185 336 168 53 115 353 132 221
Враца 3 180 1 697 1 483 1 430 750 680 1 750 947 803
0 6 1 5 4 - 4 2 1 1
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 4 1 3 2 - 2 2 1 1
15 - 19 3 3 - 1 1 - 2 2 -
20 - 24 4 3 1 3 2 1 1 1 -
25 - 29 11 8 3 5 4 1 6 4 2
30 - 34 13 10 3 6 5 1 7 5 2
35 - 39 14 7 7 4 1 3 10 6 4
40 - 44 34 14 20 19 7 12 15 7 8
45 - 49 59 44 15 31 21 10 28 23 5
50 - 54 90 68 22 51 36 15 39 32 7
55 - 59 160 122 38 77 57 20 83 65 18
60 - 64 223 155 68 107 74 33 116 81 35
65 - 69 324 216 108 165 107 58 159 109 50
70 - 74 427 262 165 197 116 81 230 146 84
75 - 79 478 252 226 206 112 94 272 140 132
80 - 84 547 252 295 224 94 130 323 158 165
85 + 783 279 504 328 113 215 455 166 289
Габрово 2 114 1 078 1 036 1 479 761 718 635 317 318
0 - - - - - - - - -
1  - 4 2 1 1 2 1 1 - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 1 1 - - - - 1 1 -
20 - 24 4 3 1 3 3 - 1 - 1
25 - 29 2 2 - 2 2 - - - -
30 - 34 2 2 - 2 2 - - - -
35 - 39 6 5 1 6 5 1 - - -
40 - 44 16 13 3 15 12 3 1 1 -
45 - 49 37 21 16 33 18 15 4 3 1
50 - 54 51 33 18 36 22 14 15 11 4
55 - 59 93 66 27 72 54 18 21 12 9
60 - 64 130 97 33 93 69 24 37 28 9
65 - 69 216 130 86 165 99 66 51 31 20
70 - 74 293 166 127 211 113 98 82 53 29
75 - 79 315 160 155 224 117 107 91 43 48
80 - 84 391 173 218 267 118 149 124 55 69
85 + 555 205 350 348 126 222 207 79 128
Добрич 2 912 1 564 1 348 1 723 942 781 1 189 622 567
0 10 5 5 4 2 2 6 3 3
1  - 4 2 1 1 1 1 - 1 - 1
5  - 9 3 2 1 1 - 1 2 2 -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 5 5 - 4 4 - 1 1 -
20 - 24 2 2 - 1 1 - 1 1 -
25 - 29 9 8 1 6 5 1 3 3 -
30 - 34 15 11 4 8 5 3 7 6 1
35 - 39 25 14 11 15 8 7 10 6 4
40 - 44 43 29 14 29 20 9 14 9 5
45 - 49 63 46 17 36 25 11 27 21 6
50 - 54 96 62 34 63 41 22 33 21 12
55 - 59 166 120 46 114 85 29 52 35 17
60 - 64 235 170 65 135 104 31 100 66 34
65 - 69 349 248 101 216 152 64 133 96 37
70 - 74 406 223 183 227 125 102 179 98 81
75 - 79 455 216 239 278 130 148 177 86 91
80 - 84 444 165 279 252 95 157 192 70 122
85 + 584 237 347 333 139 194 251 98 153
Кърджали 1 962 1 047 915 731 393 338 1 231 654 577
0 10 5 5 2 1 1 8 4 4
1  - 4 1 1 - - - - 1 1 -
5  - 9 2 1 1 - - - 2 1 1
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 3 2 1 2 1 1 1 1 -
20 - 24 3 2 1 - - - 3 2 1
25 - 29 4 2 2 2 1 1 2 1 1
30 - 34 11 6 5 1 1 - 10 5 5
35 - 39 13 8 5 5 3 2 8 5 3
40 - 44 24 17 7 6 5 1 18 12 6
45 - 49 32 27 5 14 11 3 18 16 2
50 - 54 64 45 19 26 15 11 38 30 8
55 - 59 95 74 21 36 27 9 59 47 12
60 - 64 163 113 50 73 46 27 90 67 23
65 - 69 193 125 68 77 48 29 116 77 39
70 - 74 227 138 89 80 47 33 147 91 56
75 - 79 281 140 141 97 57 40 184 83 101
80 - 84 397 170 227 140 63 77 257 107 150
85 + 439 171 268 170 67 103 269 104 165
Кюстендил 2 436 1 335 1 101 1 400 766 634 1 036 569 467
0 5 2 3 5 2 3 - - -
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 2 - 2 2 - - - -
15 - 19 2 1 1 - - - 2 1 1
20 - 24 1 1 - - - - 1 1 -
25 - 29 7 6 1 4 3 1 3 3 -
30 - 34 7 4 3 6 3 3 1 1 -
35 - 39 21 16 5 11 8 3 10 8 2
40 - 44 30 18 12 19 9 10 11 9 2
45 - 49 47 38 9 30 23 7 17 15 2
50 - 54 66 52 14 46 36 10 20 16 4
55 - 59 121 85 36 78 48 30 43 37 6
60 - 64 196 141 55 129 88 41 67 53 14
65 - 69 246 182 64 146 98 48 100 84 16
70 - 74 288 174 114 174 106 68 114 68 46
75 - 79 339 187 152 189 99 90 150 88 62
80 - 84 399 173 226 211 93 118 188 80 108
85 + 659 253 406 350 148 202 309 105 204
Ловеч 2 582 1 354 1 228 1 383 744 639 1 199 610 589
0 2 2 - 2 2 - - - -
1  - 4 2 1 1 2 1 1 - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 2 2 - 2 2 - - - -
15 - 19 4 2 2 3 1 2 1 1 -
20 - 24 5 3 2 3 2 1 2 1 1
25 - 29 5 4 1 3 3 - 2 1 1
30 - 34 10 6 4 8 4 4 2 2 -
35 - 39 14 12 2 10 8 2 4 4 -
40 - 44 19 14 5 10 8 2 9 6 3
45 - 49 52 35 17 29 19 10 23 16 7
50 - 54 59 46 13 39 30 9 20 16 4
55 - 59 91 66 25 48 33 15 43 33 10
60 - 64 173 124 49 95 71 24 78 53 25
65 - 69 239 152 87 146 89 57 93 63 30
70 - 74 341 211 130 194 125 69 147 86 61
75 - 79 385 197 188 202 100 102 183 97 86
80 - 84 494 229 265 252 123 129 242 106 136
85 + 685 248 437 335 123 212 350 125 225
Монтана 2 799 1 400 1 399 1 340 671 669 1 459 729 730
0 3 2 1 2 1 1 1 1 -
1  - 4 2 1 1 1 - 1 1 1 -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 1 1 - - - - 1 1 -
15 - 19 4 3 1 - - - 4 3 1
20 - 24 3 2 1 2 1 1 1 1 -
25 - 29 7 4 3 4 3 1 3 1 2
30 - 34 12 9 3 5 4 1 7 5 2
35 - 39 19 9 10 13 6 7 6 3 3
40 - 44 27 19 8 20 14 6 7 5 2
45 - 49 65 47 18 34 22 12 31 25 6
50 - 54 71 50 21 48 32 16 23 18 5
55 - 59 124 89 35 71 50 21 53 39 14
60 - 64 183 123 60 95 59 36 88 64 24
65 - 69 278 176 102 150 95 55 128 81 47
70 - 74 380 217 163 200 108 92 180 109 71
75 - 79 394 181 213 180 87 93 214 94 120
80 - 84 477 198 279 205 83 122 272 115 157
85 + 749 269 480 310 106 204 439 163 276
Пазарджик 4 016 2 096 1 920 2 297 1 229 1 068 1 719 867 852
0 21 10 11 9 4 5 12 6 6
1  - 4 3 - 3 2 - 2 1 - 1
5  - 9 1 - 1 - - - 1 - 1
10 - 14 1 - 1 - - - 1 - 1
15 - 19 8 5 3 6 5 1 2 - 2
20 - 24 10 9 1 3 3 - 7 6 1
25 - 29 8 5 3 4 3 1 4 2 2
30 - 34 20 12 8 13 8 5 7 4 3
35 - 39 34 28 6 25 20 5 9 8 1
40 - 44 43 27 16 27 17 10 16 10 6
45 - 49 83 59 24 55 39 16 28 20 8
50 - 54 123 85 38 80 56 24 43 29 14
55 - 59 218 156 62 142 102 40 76 54 22
60 - 64 347 229 118 203 134 69 144 95 49
65 - 69 412 268 144 249 163 86 163 105 58
70 - 74 536 303 233 292 157 135 244 146 98
75 - 79 580 286 294 327 160 167 253 126 127
80 - 84 671 299 372 360 177 183 311 122 189
85 + 897 315 582 500 181 319 397 134 263
Перник 2 451 1 284 1 167 1 626 829 797 825 455 370
0 8 6 2 7 5 2 1 1 -
1  - 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1
5  - 9 1 - 1 1 - 1 - - -
10 - 14 2 1 1 2 1 1 - - -
15 - 19 1 1 - 1 1 - - - -
20 - 24 6 3 3 5 2 3 1 1 -
25 - 29 5 3 2 5 3 2 - - -
30 - 34 10 7 3 6 4 2 4 3 1
35 - 39 20 18 2 16 14 2 4 4 -
40 - 44 23 17 6 19 14 5 4 3 1
45 - 49 57 46 11 41 31 10 16 15 1
50 - 54 70 47 23 52 35 17 18 12 6
55 - 59 118 80 38 89 61 28 29 19 10
60 - 64 183 129 54 137 95 42 46 34 12
65 - 69 251 166 85 181 113 68 70 53 17
70 - 74 301 159 142 213 104 109 88 55 33
75 - 79 338 180 158 222 113 109 116 67 49
80 - 84 419 178 241 245 99 146 174 79 95
85 + 636 243 393 383 134 249 253 109 144
Плевен 4 624 2 405 2 219 2 563 1 341 1 222 2 061 1 064 997
0 15 9 6 8 6 2 7 3 4
1  - 4 6 3 3 5 3 2 1 - 1
5  - 9 4 3 1 3 3 - 1 - 1
10 - 14 4 1 3 3 1 2 1 - 1
15 - 19 3 3 - 2 2 - 1 1 -
20 - 24 6 5 1 5 4 1 1 1 -
25 - 29 16 14 2 10 10 - 6 4 2
30 - 34 10 6 4 8 5 3 2 1 1
35 - 39 30 21 9 22 15 7 8 6 2
40 - 44 42 28 14 30 19 11 12 9 3
45 - 49 67 51 16 47 36 11 20 15 5
50 - 54 105 64 41 69 44 25 36 20 16
55 - 59 184 126 58 106 67 39 78 59 19
60 - 64 307 227 80 183 136 47 124 91 33
65 - 69 422 291 131 259 177 82 163 114 49
70 - 74 589 352 237 339 211 128 250 141 109
75 - 79 704 362 342 379 191 188 325 171 154
80 - 84 837 365 472 405 170 235 432 195 237
85 + 1 273 474 799 680 241 439 593 233 360
Пловдив 9 769 5 041 4 728 6 540 3 388 3 152 3 229 1 653 1 576
0 33 18 15 23 11 12 10 7 3
1  - 4 2 1 1 2 1 1 - - -
5  - 9 2 2 - 1 1 - 1 1 -
10 - 14 2 - 2 1 - 1 1 - 1
15 - 19 18 13 5 12 8 4 6 5 1
20 - 24 18 16 2 13 12 1 5 4 1
25 - 29 24 14 10 18 9 9 6 5 1
30 - 34 34 26 8 30 22 8 4 4 -
35 - 39 79 61 18 64 51 13 15 10 5
40 - 44 120 78 42 89 61 28 31 17 14
45 - 49 195 138 57 140 95 45 55 43 12
50 - 54 331 248 83 221 167 54 110 81 29
55 - 59 452 311 141 339 223 116 113 88 25
60 - 64 651 450 201 458 317 141 193 133 60
65 - 69 933 622 311 636 407 229 297 215 82
70 - 74 1 176 685 491 791 465 326 385 220 165
75 - 79 1 280 657 623 839 440 399 441 217 224
80 - 84 1 682 720 962 1 037 442 595 645 278 367
85 + 2 737 981 1 756 1 826 656 1 170 911 325 586
Разград 1 880 988 892 810 402 408 1 070 586 484
0 8 4 4 3 3 - 5 1 4
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 1 - 1 1 - 1 - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 6 5 1 3 2 1 3 3 -
20 - 24 2 2 - 2 2 - - - -
25 - 29 8 5 3 - - - 8 5 3
30 - 34 4 3 1 3 3 - 1 - 1
35 - 39 14 11 3 6 3 3 8 8 -
40 - 44 27 16 11 20 12 8 7 4 3
45 - 49 42 35 7 20 18 2 22 17 5
50 - 54 50 39 11 20 16 4 30 23 7
55 - 59 87 64 23 38 27 11 49 37 12
60 - 64 137 93 44 53 33 20 84 60 24
65 - 69 252 162 90 96 57 39 156 105 51
70 - 74 264 160 104 99 61 38 165 99 66
75 - 79 317 146 171 130 59 71 187 87 100
80 - 84 303 127 176 142 51 91 161 76 85
85 + 358 116 242 174 55 119 184 61 123
Русе 3 711 1 938 1 773 2 521 1 335 1 186 1 190 603 587
0 9 4 5 7 4 3 2 - 2
1  - 4 1 - 1 1 - 1 - - -
5  - 9 2 - 2 2 - 2 - - -
10 - 14 2 - 2 2 - 2 - - -
15 - 19 4 4 - 2 2 - 2 2 -
20 - 24 6 1 5 4 1 3 2 - 2
25 - 29 8 7 1 5 4 1 3 3 -
30 - 34 23 18 5 16 14 2 7 4 3
35 - 39 21 15 6 18 12 6 3 3 -
40 - 44 47 28 19 34 23 11 13 5 8
45 - 49 70 39 31 53 30 23 17 9 8
50 - 54 97 74 23 71 53 18 26 21 5
55 - 59 158 114 44 111 80 31 47 34 13
60 - 64 278 193 85 204 136 68 74 57 17
65 - 69 392 274 118 283 204 79 109 70 39
70 - 74 490 299 191 333 202 131 157 97 60
75 - 79 545 265 280 349 168 181 196 97 99
80 - 84 657 268 389 415 177 238 242 91 151
85 + 901 335 566 611 225 386 290 110 180
Силистра 1 927 1 055 872 812 433 379 1 115 622 493
0 4 2 2 1 - 1 3 2 1
1  - 4 1 1 - 1 1 - - - -
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 6 2 4 4 1 3 2 1 1
20 - 24 7 6 1 1 1 - 6 5 1
25 - 29 4 3 1 2 1 1 2 2 -
30 - 34 7 6 1 2 2 - 5 4 1
35 - 39 16 11 5 7 4 3 9 7 2
40 - 44 19 12 7 8 7 1 11 5 6
45 - 49 20 14 6 8 6 2 12 8 4
50 - 54 55 44 11 22 18 4 33 26 7
55 - 59 100 75 25 37 25 12 63 50 13
60 - 64 144 99 45 54 36 18 90 63 27
65 - 69 206 134 72 74 47 27 132 87 45
70 - 74 286 176 110 126 83 43 160 93 67
75 - 79 356 198 158 149 81 68 207 117 90
80 - 84 331 150 181 160 68 92 171 82 89
85 + 365 122 243 156 52 104 209 70 139
Сливен 2 831 1 485 1 346 1 658 870 788 1 173 615 558
0 33 15 18 16 10 6 17 5 12
1  - 4 6 3 3 4 1 3 2 2 -
5  - 9 5 3 2 2 1 1 3 2 1
10 - 14 4 3 1 3 3 - 1 - 1
15 - 19 8 4 4 6 3 3 2 1 1
20 - 24 8 4 4 7 3 4 1 1 -
25 - 29 7 4 3 5 3 2 2 1 1
30 - 34 14 8 6 8 4 4 6 4 2
35 - 39 26 16 10 18 12 6 8 4 4
40 - 44 41 32 9 22 16 6 19 16 3
45 - 49 71 49 22 48 32 16 23 17 6
50 - 54 90 64 26 58 37 21 32 27 5
55 - 59 158 105 53 96 64 32 62 41 21
60 - 64 226 158 68 141 97 44 85 61 24
65 - 69 279 180 99 169 108 61 110 72 38
70 - 74 380 217 163 247 139 108 133 78 55
75 - 79 374 194 180 211 103 108 163 91 72
80 - 84 460 187 273 234 97 137 226 90 136
85 + 641 239 402 363 137 226 278 102 176
Смолян 1 665 894 771 767 430 337 898 464 434
0 1 1 - 1 1 - - - -
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 1 - 1 - - - 1 - 1
10 - 14 2 1 1 - - - 2 1 1
15 - 19 2 2 - 2 2 - - - -
20 - 24 1 1 - 1 1 - - - -
25 - 29 8 8 - 1 1 - 7 7 -
30 - 34 3 1 2 2 1 1 1 - 1
35 - 39 10 3 7 5 1 4 5 2 3
40 - 44 17 13 4 7 6 1 10 7 3
45 - 49 44 33 11 23 15 8 21 18 3
50 - 54 61 40 21 29 21 8 32 19 13
55 - 59 86 67 19 40 30 10 46 37 9
60 - 64 137 95 42 81 54 27 56 41 15
65 - 69 167 121 46 95 67 28 72 54 18
70 - 74 216 128 88 100 60 40 116 68 48
75 - 79 231 123 108 105 61 44 126 62 64
80 - 84 280 118 162 104 46 58 176 72 104
85 + 398 139 259 171 63 108 227 76 151
София (столица) 15 635 7 680 7 955 14 829 7 254 7 575 806 426 380
0 33 26 7 32 25 7 1 1 -
1  - 4 13 6 7 13 6 7 - - -
5  - 9 6 1 5 6 1 5 - - -
10 - 14 11 5 6 10 5 5 1 - 1
15 - 19 15 12 3 15 12 3 - - -
20 - 24 32 19 13 31 18 13 1 1 -
25 - 29 44 33 11 42 31 11 2 2 -
30 - 34 90 67 23 81 62 19 9 5 4
35 - 39 153 108 45 147 103 44 6 5 1
40 - 44 249 174 75 237 166 71 12 8 4
45 - 49 383 270 113 359 252 107 24 18 6
50 - 54 426 299 127 398 281 117 28 18 10
55 - 59 697 467 230 668 445 223 29 22 7
60 - 64 1 131 736 395 1 074 692 382 57 44 13
65 - 69 1 627 962 665 1 539 904 635 88 58 30
70 - 74 1 890 1 029 861 1 775 970 805 115 59 56
75 - 79 1 940 948 992 1 837 889 948 103 59 44
80 - 84 2 346 962 1 384 2 211 904 1 307 135 58 77
85 + 4 549 1 556 2 993 4 354 1 488 2 866 195 68 127
София 4 163 2 222 1 941 2 061 1 114 947 2 102 1 108 994
0 9 3 6 7 1 6 2 2 -
1  - 4 3 1 2 2 1 1 1 - 1
5  - 9 - - - - - - - - -
10 - 14 4 2 2 4 2 2 - - -
15 - 19 6 5 1 2 1 1 4 4 -
20 - 24 9 9 - 7 7 - 2 2 -
25 - 29 8 5 3 5 2 3 3 3 -
30 - 34 14 10 4 9 6 3 5 4 1
35 - 39 28 18 10 17 10 7 11 8 3
40 - 44 49 35 14 25 20 5 24 15 9
45 - 49 77 57 20 40 28 12 37 29 8
50 - 54 124 90 34 62 44 18 62 46 16
55 - 59 193 128 65 114 73 41 79 55 24
60 - 64 310 224 86 185 134 51 125 90 35
65 - 69 416 272 144 222 144 78 194 128 66
70 - 74 579 353 226 300 182 118 279 171 108
75 - 79 553 292 261 252 132 120 301 160 141
80 - 84 707 325 382 319 149 170 388 176 212
85 + 1 074 393 681 489 178 311 585 215 370
Стара Загора 5 196 2 694 2 502 3 139 1 625 1 514 2 057 1 069 988
0 29 13 16 19 8 11 10 5 5
1  - 4 4 2 2 2 1 1 2 1 1
5  - 9 2 1 1 2 1 1 - - -
10 - 14 5 5 - 5 5 - - - -
15 - 19 12 10 2 8 7 1 4 3 1
20 - 24 10 7 3 6 3 3 4 4 -
25 - 29 14 10 4 8 5 3 6 5 1
30 - 34 20 13 7 13 10 3 7 3 4
35 - 39 32 23 9 23 18 5 9 5 4
40 - 44 56 34 22 42 26 16 14 8 6
45 - 49 113 86 27 73 53 20 40 33 7
50 - 54 135 96 39 84 54 30 51 42 9
55 - 59 249 178 71 164 114 50 85 64 21
60 - 64 362 238 124 252 164 88 110 74 36
65 - 69 534 357 177 356 241 115 178 116 62
70 - 74 621 368 253 373 227 146 248 141 107
75 - 79 687 358 329 384 190 194 303 168 135
80 - 84 936 403 533 538 236 302 398 167 231
85 + 1 375 492 883 787 262 525 588 230 358
Търговище 1 888 942 946 854 432 422 1 034 510 524
0 6 4 2 3 1 2 3 3 -
1  - 4 4 2 2 - - - 4 2 2
5  - 9 2 2 - 1 1 - 1 1 -
10 - 14 2 1 1 1 1 - 1 - 1
15 - 19 3 3 - 2 2 - 1 1 -
20 - 24 2 1 1 - - - 2 1 1
25 - 29 5 5 - 3 3 - 2 2 -
30 - 34 5 1 4 2 - 2 3 1 2
35 - 39 10 7 3 7 4 3 3 3 -
40 - 44 29 20 9 11 6 5 18 14 4
45 - 49 38 23 15 22 12 10 16 11 5
50 - 54 64 46 18 33 24 9 31 22 9
55 - 59 102 67 35 59 37 22 43 30 13
60 - 64 153 102 51 67 42 25 86 60 26
65 - 69 187 107 80 89 50 39 98 57 41
70 - 74 249 132 117 130 72 58 119 60 59
75 - 79 284 123 161 113 53 60 171 70 101
80 - 84 335 155 180 147 64 83 188 91 97
85 + 408 141 267 164 60 104 244 81 163
Хасково 3 787 1 978 1 809 2 306 1 201 1 105 1 481 777 704
0 15 9 6 11 7 4 4 2 2
1  - 4 3 2 1 3 2 1 - - -
5  - 9 2 - 2 1 - 1 1 - 1
10 - 14 1 1 - 1 1 - - - -
15 - 19 7 3 4 6 3 3 1 - 1
20 - 24 7 6 1 5 5 - 2 1 1
25 - 29 6 4 2 5 3 2 1 1 -
30 - 34 15 8 7 6 4 2 9 4 5
35 - 39 26 16 10 13 9 4 13 7 6
40 - 44 44 33 11 31 22 9 13 11 2
45 - 49 73 49 24 51 34 17 22 15 7
50 - 54 118 91 27 77 58 19 41 33 8
55 - 59 192 131 61 125 83 42 67 48 19
60 - 64 273 193 80 182 126 56 91 67 24
65 - 69 400 274 126 270 182 88 130 92 38
70 - 74 398 250 148 241 154 87 157 96 61
75 - 79 484 247 237 292 146 146 192 101 91
80 - 84 661 258 403 387 153 234 274 105 169
85 + 1 062 403 659 599 209 390 463 194 269
Шумен 2 692 1 457 1 235 1 479 791 688 1 213 666 547
0 5 2 3 3 1 2 2 1 1
1  - 4 - - - - - - - - -
5  - 9 1 1 - - - - 1 1 -
10 - 14 3 1 2 1 - 1 2 1 1
15 - 19 4 4 - 2 2 - 2 2 -
20 - 24 6 3 3 2 - 2 4 3 1
25 - 29 9 6 3 4 3 1 5 3 2
30 - 34 11 10 1 7 6 1 4 4 -
35 - 39 14 10 4 6 5 1 8 5 3
40 - 44 23 15 8 12 8 4 11 7 4
45 - 49 66 45 21 37 26 11 29 19 10
50 - 54 81 53 28 44 30 14 37 23 14
55 - 59 159 108 51 94 65 29 65 43 22
60 - 64 221 165 56 114 91 23 107 74 33
65 - 69 311 204 107 161 107 54 150 97 53
70 - 74 410 254 156 233 146 87 177 108 69
75 - 79 356 172 184 176 90 86 180 82 98
80 - 84 442 186 256 251 99 152 191 87 104
85 + 570 218 352 332 112 220 238 106 132
Ямбол 2 121 1 107 1 014 1 143 601 542 978 506 472
0 9 6 3 4 3 1 5 3 2
1  - 4 1 - 1 1 - 1 - - -
5  - 9 1 1 - 1 1 - - - -
10 - 14 - - - - - - - - -
15 - 19 3 3 - 3 3 - - - -
20 - 24 4 1 3 3 1 2 1 - 1
25 - 29 3 3 - 2 2 - 1 1 -
30 - 34 8 5 3 5 3 2 3 2 1
35 - 39 19 11 8 12 6 6 7 5 2
40 - 44 21 15 6 18 13 5 3 2 1
45 - 49 44 32 12 30 21 9 14 11 3
50 - 54 48 36 12 32 26 6 16 10 6
55 - 59 102 75 27 59 41 18 43 34 9
60 - 64 139 99 40 81 58 23 58 41 17
65 - 69 236 153 83 154 95 59 82 58 24
70 - 74 253 138 115 141 72 69 112 66 46
75 - 79 292 147 145 150 79 71 142 68 74
80 - 84 400 187 213 190 83 107 210 104 106
85 + 538 195 343 257 94 163 281 101 180
13.04.2020


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857 463

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване13 април 2020 г.
Дата на публикуване13 април 2020 г.
Дата на последно актуализиране13 април 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2019 г. -общо за страната и по пол;

· 2010 – 2019 г. - на интернет сайта на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2018 г. - общо за страната по пол;

· 2010 – 2018 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; промил.

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика;

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните;

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за умирания се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=53

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Смъртност - умирания, умрели деца на възраст до 1 година, коефициенти на обща и детска смъртност и таблици за смъртност
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Ивайло Гавазки

Детелина Попчева

Длъжност

главен експерт

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 635

+359 2 9857 463

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

При изследване на смъртността се наблюдава съвкупността на умрелите лица. Единиците на тази съвкупност се регистрират в момента на настъпване на смъртта и техният брой се установява към 31.12. на съответната година.

Съвкупността на умрелите лица се използва за изчисляване на показателите, характеризиращи смъртността в страната. Броят на умрелите деца на възраст до една година се използва за характеризиране на детската смъртност.

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) и средната продължителност на живота се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и др.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);

· Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия.

Обхват

Показателите за смъртността се изчисляват за една календарна година. В съвкупността на умрелите лица се включват всички умрели, на които обичайното местоживеене (настоящ адрес) е в Република България.

Понятия и дефиниции

Събитието смърт е прекъсване на жизнените функции на организма без възможност за тяхното възстановяване.

Коефициент за смъртност

Показва броя на умрелите лица на 1 000 души от средногодишното население. Изчислява се в промили като отношение на броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Коефициент за детска смъртност

Показва броя на умрелите деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца. Изчислява се в промили като отношение на умрелите деца на възраст под 1 година към броя на живородените деца.

Перинатална смъртност

Показва броя на мъртвородените деца и тези от живородените, умрели през първите 6 дни вкл. от раждането им, на 1 000 родени (живородени и мъртвородени).

Неонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца от 1-вия до 27-ия ден вкл. от раждането им, на 1 000 живородени.

Късна неонатална смъртност

Показва отношението между броя на умрелите деца от 7-ия до 27-ия ден вкл. от раждането им и броя на живородените деца.

Постнеонатална смъртност

Показва броя на умрелите деца след 28-ия ден от раждането до 1 година на 1 000 живородени, от които предварително е изваден броят на децата, умрели до 27-ия ден вкл. от раждането.

Средната продължителност на живота

Представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x.

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Вероятността за умиране

Представлява отношение на броя на умрелите лица от всяка възраст към размера на поколението, от което те произхождат.

Вероятността за доживяване

Представлява отношение между броя на доживелите до възраст x+1 години и броя на доживелите до възраст x години.

Статистическа единица

Умрели лица

Статистическа съвкупност

Умирания

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За умрелите лица:

· 1888 – 2019 г. -общо за страната и по пол;

· 2010 – 2019 г. - на интернет сайта на НСИ.

За средна продължителност на предстоящия живот:

· 1900 – 2018 г. - общо за страната по пол;

· 2010 – 2018 г. - на интернет сайта на НСИ.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя на умрелите Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС – „Съобщение за смърт“.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани умирания през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Данните се валидират преди публикуването и предоставянето им.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

Данните за умиранията и средната продължителност на предстоящия живот се ползват от различни институции, ведомства, централната и местна администрация, както и от различни международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за умиранията са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), причина.

Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Показатели за извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Грешки на обхвата

Не се прилага.

Степен на свръхобхват

Не се прилага.

Дял на общите единици

Не се прилага.

Грешки при измерването

Не се прилага.

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага.

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага.

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага.

Грешки при обработката

Не се прилага.

Степен на импутация

Не се прилага.

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага.

Сезонно изглаждане

Не се прилага.

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за умрелите лица се публикуват до края на месец април в годината, следваща отчетната година.

Таблици за смъртност се публикуват до края на месец май в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след отчетната година

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след отчетната година

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят и публикуват в предвидения срок.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията и метаданните към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага.

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации
 • Население и демографски процеси;
 • Статистически справочник;
 • Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за умирания са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Население и демографски процеси - Смъртност: http://www.nsi.bg/bg/node/3004

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=53

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

· Методологични разработки за изчисляване на таблици за смъртност на населението;

· Ръководство за функциониране на ЕСГРАОН.

Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • сряда, 13 май 2020 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.5 години. 

 • понеделник, 13 април 2020 - 11:00

  Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души.

  През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 659 деца.

  Броят на умрелите през 2019 г. е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443.

 • понеделник, 6 януари 2020 - 11:10

  Какви имена сме дали на децата си през 2019 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2019 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2019".

 • понеделник, 13 май 2019 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.4 години.

 • петък, 12 април 2019 - 11:00

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

  През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

  Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

 • петък, 4 януари 2019 - 13:50

  Какви имена сме дали на децата си през 2018 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2018 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Колко хора трябва да почерпят в първия уикенд на 2018-та?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2018".

 • петък, 11 май 2018 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години.

 • четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

  Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

  През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

  Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

 • петък, 5 януари 2018 - 11:00

  Най-предпочитаните имена за новородени момчета през 2017 г. са Александър, Георги и Мартин, а за новородените момичета - Виктория, Мария и Никол.

  На Цветница, Ивановден и Архангелов ден празнуват най-много българи.

  Водещите имена по области при мъжете са Георги, Иван и Димитър, а при жените - Мария, Иванка и Елена.

 • петък, 12 май 2017 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.2 години. 

Страници

 • Население и демографски процеси 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2019.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2019 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Здравеопазване 2019
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2019 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2018.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2018 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

Страници