Премини към основното съдържание

Естествен прираст на 1 000 души от населението по статистически райони, области и местоживеене

Динамичен ред: Pop_6.1.8_Pop_DR.xls

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА 1 000 ДУШИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2022 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
Статистически райони
Области
2022
Естествен прираст
(брой)
Естествен прираст
(‰)
общо град село общо град село
Общо за страната -62 218 -34 275 -27 943 -9.6 -7.2 -16.4
Северна и Югоизточна България
Северозападен -10 416 -4 793 -5 623 -15.4 -11.1 -23.0
Видин -1 550 -616 -934 -21.1 -13.2 -34.8
Враца -2 151 -878 -1 273 -14.4 -9.8 -21.1
Ловеч -1 667 -787 -880 -14.6 -11.2 -20.1
Монтана -1 986 -924 -1 062 -17.0 -12.3 -25.3
Плевен -3 062 -1 588 -1 474 -13.8 -10.6 -20.4
Северен централен -10 080 -5 480 -4 600 -14.5 -11.9 -20.0
Велико Търново -2 778 -1 398 -1 380 -13.5 -9.8 -22.1
Габрово -1 726 -1 187 -539 -17.8 -15.4 -27.3
Разград -1 366 -567 -799 -13.4 -11.7 -15.1
Русе -2 871 -1 731 -1 140 -15.1 -11.7 -26.7
Силистра -1 339 -597 -742 -13.9 -13.8 -13.9
Североизточен -7 970 -4 699 -3 271 -9.6 -7.7 -15.6
Варна -2 974 -2 063 -911 -6.9 -5.7 -13.3
Добрич -2 053 -1 219 -834 -13.9 -11.6 -19.5
Търговище -1 194 -483 -711 -12.4 -8.9 -16.8
Шумен -1 749 -934 -815 -11.7 -9.9 -14.5
Югоизточен -8 631 -5 057 -3 574 -9.1 -7.4 -13.4
Бургас -3 120 -2 069 -1 051 -8.2 -7.1 -11.7
Сливен -1 007 -618 -389 -5.9 -5.5 -6.6
Стара Загора -3 268 -1 816 -1 452 -11.1 -8.7 -17.1
Ямбол -1 236 -554 -682 -11.4 -7.3 -21.1
Югозападна и Южна централна България
Югозападен -12 745 -7 929 -4 816 -6.3 -4.7 -14.6
Благоевград -2 150 -977 -1 173 -7.5 -5.7 -10.0
Кюстендил -1 858 -968 -890 -17.0 -12.9 -25.8
Перник -1 884 -1 103 -781 -16.8 -12.5 -32.0
София -2 527 -1 004 -1 523 -11.1 -7.3 -16.7
София (столица) -4 326 -3 877 -449 -3.4 -3.2 -7.1
Южен централен -12 376 -6 317 -6 059 -9.5 -7.2 -14.1
Кърджали -1 339 -348 -991 -9.4 -5.9 -12.0
Пазарджик -2 376 -1 305 -1 071 -10.5 -9.3 -12.3
Пловдив -4 676 -2 595 -2 081 -7.4 -5.6 -12.8
Смолян -1 375 -591 -784 -14.6 -10.9 -19.5
Хасково -2 610 -1 478 -1 132 -12.5 -9.8 -19.5
28.04.2023