Премини към основното съдържание

Средногодишно население по статистически райони, области местоживеене и пол

Динамичен ред: Pop_6.1.6_Pop_DR.xls

СРЕДНОГОДИШНО НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 2021 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Статистически райони
Области
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 6 877 743 3 330 513 3 547 230 5 021 841 2 406 631 2 615 211 1 855 902 923 883 932 019
Северна и Югоизточна България 3 402 393 1 650 551 1 751 842 2 343 788 1 123 597 1 220 191 1 058 605 526 954 531 651
Северозападен 711 473 345 933 365 540 449 759 215 935 233 824 261 714 129 998 131 716
Видин 80 013 38 852 41 162 51 791 24 934 26 857 28 223 13 918 14 305
Враца 155 669 76 148 79 521 91 637 44 094 47 543 64 032 32 055 31 978
Ловеч 121 135 58 881 62 255 74 861 36 102 38 760 46 274 22 779 23 495
Монтана 123 787 60 324 63 464 78 980 37 924 41 056 44 807 22 400 22 408
Плевен 230 869 111 729 119 140 152 491 72 882 79 609 78 378 38 847 39 531
Северен централен 757 846 367 165 390 682 501 383 240 369 261 014 256 464 126 796 129 668
Велико Търново 227 696 109 775 117 921 159 022 75 937 83 086 68 674 33 839 34 836
Габрово 104 596 50 289 54 308 83 561 39 955 43 607 21 035 10 334 10 701
Разград 108 787 52 913 55 875 50 658 24 090 26 568 58 130 28 823 29 307
Русе 210 907 102 633 108 274 161 853 78 388 83 465 49 054 24 246 24 809
Силистра 105 861 51 556 54 305 46 290 22 001 24 289 59 571 29 555 30 016
Североизточен 917 849 446 268 471 581 667 962 321 112 346 850 249 888 125 156 124 732
Варна 469 369 228 308 241 062 390 699 188 876 201 823 78 671 39 432 39 239
Добрич 168 806 81 708 87 099 115 864 55 266 60 599 52 942 26 442 26 500
Търговище 109 072 53 167 55 906 59 141 28 094 31 047 49 931 25 073 24 859
Шумен 170 602 83 087 87 516 102 258 48 877 53 381 68 344 34 210 34 135
Югоизточен 1 015 225 491 186 524 039 724 685 346 182 378 503 290 541 145 005 145 536
Бургас 409 227 197 346 211 882 311 173 148 265 162 909 98 054 49 081 48 973
Сливен 181 305 87 954 93 351 118 209 56 534 61 675 63 096 31 421 31 676
Стара Загора 309 270 149 490 159 781 215 714 102 969 112 745 93 556 46 521 47 036
Ямбол 115 424 56 397 59 027 79 589 38 415 41 175 35 835 17 983 17 852
Югозападна и Южна централна България 3 475 350 1 679 962 1 795 388 2 678 054 1 283 034 1 395 020 797 297 396 929 400 368
Югозападен 2 077 916 1 003 013 1 074 903 1 742 390 835 515 906 875 335 526 167 498 168 028
Благоевград 299 695 145 611 154 084 180 981 86 376 94 605 118 714 59 235 59 479
Кюстендил 115 030 55 868 59 162 79 978 38 416 41 562 35 052 17 452 17 600
Перник 119 225 57 901 61 324 92 973 44 637 48 337 26 252 13 265 12 987
София 236 042 116 031 120 011 139 594 67 678 71 917 96 448 48 354 48 094
София (столица) 1 307 926 627 602 680 324 1 248 865 598 409 650 456 59 061 29 193 29 868
Южен централен 1 397 435 676 950 720 485 935 664 447 519 488 145 461 771 229 431 232 340
Кърджали 160 903 79 527 81 376 64 626 30 891 33 736 96 277 48 636 47 641
Пазарджик 249 330 121 759 127 571 156 239 75 404 80 836 93 091 46 356 46 736
Пловдив 664 653 319 019 345 634 498 246 236 922 261 325 166 407 82 097 84 310
Смолян 100 603 48 301 52 302 57 165 27 215 29 950 43 438 21 086 22 352
Хасково 221 947 108 345 113 603 159 388 77 089 82 300 62 559 31 256 31 303
29.04.2022