Население по области, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_6.1.3_Pop_DR.xls

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2018 Г. ПО ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Области
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 7 000 039 3 395 701 3 604 338 5 159 129 2 481 128 2 678 001 1 840 910 914 573 926 337
0 62 039 32 063 29 976 46 843 24 193 22 650 15 196 7 870 7 326
1 - 4 263 686 135 484 128 202 200 420 102 862 97 558 63 266 32 622 30 644
5 - 9 344 667 176 901 167 766 262 014 134 544 127 470 82 653 42 357 40 296
10 - 14 334 453 172 140 162 313 247 599 127 187 120 412 86 854 44 953 41 901
15 - 19 315 547 162 291 153 256 230 637 118 421 112 216 84 910 43 870 41 040
20 - 24 307 744 158 591 149 153 231 943 118 481 113 462 75 801 40 110 35 691
25 - 29 419 624 215 814 203 810 322 373 163 283 159 090 97 251 52 531 44 720
30 - 34 479 506 247 397 232 109 375 746 190 630 185 116 103 760 56 767 46 993
35 - 39 489 908 254 064 235 844 381 251 194 730 186 521 108 657 59 334 49 323
40 - 44 544 398 279 842 264 556 425 300 215 707 209 593 119 098 64 135 54 963
45 - 49 518 322 265 640 252 682 393 882 198 375 195 507 124 440 67 265 57 175
50 - 54 469 131 236 143 232 988 346 726 170 841 175 885 122 405 65 302 57 103
55 - 59 477 398 234 382 243 016 349 763 167 284 182 479 127 635 67 098 60 537
60 - 64 480 497 224 905 255 592 347 659 158 736 188 923 132 838 66 169 66 669
65 - 69 473 587 209 008 264 579 333 956 145 166 188 790 139 631 63 842 75 789
70 - 74 401 524 165 752 235 772 269 547 110 070 159 477 131 977 55 682 76 295
75 - 79 279 398 107 489 171 909 177 499 67 524 109 975 101 899 39 965 61 934
80 - 84 197 996 70 638 127 358 124 835 43 268 81 567 73 161 27 370 45 791
85 - 89 105 034 36 025 69 009 67 415 22 398 45 017 37 619 13 627 23 992
90 - 94 30 838 9 737 21 101 20 575 6 488 14 087 10 263 3 249 7 014
95 - 99 4 539 1 337 3 202 3 011 897 2 114 1 528 440 1 088
100 + 203 58 145 135 43 92 68 15 53
Благоевград 305 123 148 542 156 581 183 143 87 609 95 534 121 980 60 933 61 047
0 2 658 1 397 1 261 1 711 913 798 947 484 463
1 - 4 11 451 5 801 5 650 7 409 3 738 3 671 4 042 2 063 1 979
5 - 9 15 083 7 734 7 349 9 374 4 764 4 610 5 709 2 970 2 739
10 - 14 15 500 7 949 7 551 9 098 4 637 4 461 6 402 3 312 3 090
15 - 19 13 803 7 140 6 663 8 174 4 204 3 970 5 629 2 936 2 693
20 - 24 12 025 6 193 5 832 7 142 3 612 3 530 4 883 2 581 2 302
25 - 29 19 713 9 739 9 974 12 361 5 803 6 558 7 352 3 936 3 416
30 - 34 22 111 11 282 10 829 13 838 6 911 6 927 8 273 4 371 3 902
35 - 39 21 525 11 179 10 346 13 191 6 669 6 522 8 334 4 510 3 824
40 - 44 22 555 11 592 10 963 14 190 7 147 7 043 8 365 4 445 3 920
45 - 49 22 514 11 438 11 076 13 495 6 730 6 765 9 019 4 708 4 311
50 - 54 22 532 11 067 11 465 13 260 6 293 6 967 9 272 4 774 4 498
55 - 59 23 082 11 208 11 874 13 730 6 398 7 332 9 352 4 810 4 542
60 - 64 21 644 10 276 11 368 13 069 6 024 7 045 8 575 4 252 4 323
65 - 69 19 342 8 886 10 456 11 901 5 435 6 466 7 441 3 451 3 990
70 - 74 15 313 6 521 8 792 8 717 3 731 4 986 6 596 2 790 3 806
75 - 79 11 197 4 383 6 814 5 659 2 213 3 446 5 538 2 170 3 368
80 - 84 7 970 2 958 5 012 4 081 1 465 2 616 3 889 1 493 2 396
85 - 89 3 919 1 424 2 495 2 077 714 1 363 1 842 710 1 132
90 - 94 1 024 333 691 590 182 408 434 151 283
95 - 99 157 41 116 73 25 48 84 16 68
100 + 5 1 4 3 1 2 2 - 2
Бургас 410 331 198 630 211 701 313 566 150 248 163 318 96 765 48 382 48 383
0 3 731 1 957 1 774 2 791 1 460 1 331 940 497 443
1 - 4 16 381 8 326 8 055 12 539 6 372 6 167 3 842 1 954 1 888
5 - 9 21 916 11 186 10 730 16 867 8 610 8 257 5 049 2 576 2 473
10 - 14 22 020 11 362 10 658 16 632 8 541 8 091 5 388 2 821 2 567
15 - 19 19 208 9 730 9 478 14 508 7 347 7 161 4 700 2 383 2 317
20 - 24 16 869 8 658 8 211 12 510 6 283 6 227 4 359 2 375 1 984
25 - 29 22 752 11 410 11 342 17 039 8 480 8 559 5 713 2 930 2 783
30 - 34 28 314 14 299 14 015 22 213 11 037 11 176 6 101 3 262 2 839
35 - 39 30 495 15 816 14 679 23 934 12 229 11 705 6 561 3 587 2 974
40 - 44 33 956 17 430 16 526 27 181 13 786 13 395 6 775 3 644 3 131
45 - 49 31 420 15 982 15 438 24 501 12 313 12 188 6 919 3 669 3 250
50 - 54 27 161 13 546 13 615 20 852 10 247 10 605 6 309 3 299 3 010
55 - 59 27 785 13 365 14 420 21 440 10 119 11 321 6 345 3 246 3 099
60 - 64 28 193 12 993 15 200 21 733 9 845 11 888 6 460 3 148 3 312
65 - 69 27 237 12 110 15 127 20 685 9 091 11 594 6 552 3 019 3 533
70 - 74 21 428 8 971 12 457 15 894 6 591 9 303 5 534 2 380 3 154
75 - 79 14 362 5 514 8 848 10 099 3 791 6 308 4 263 1 723 2 540
80 - 84 10 310 3 647 6 663 7 337 2 492 4 845 2 973 1 155 1 818
85 - 89 5 066 1 779 3 287 3 592 1 221 2 371 1 474 558 916
90 - 94 1 528 496 1 032 1 093 358 735 435 138 297
95 - 99 190 49 141 119 31 88 71 18 53
100 + 9 4 5 7 4 3 2 - 2
Варна 471 252 229 614 241 638 395 596 191 802 203 794 75 656 37 812 37 844
0 4 274 2 193 2 081 3 635 1 865 1 770 639 328 311
1 - 4 18 428 9 534 8 894 15 792 8 194 7 598 2 636 1 340 1 296
5 - 9 24 807 12 760 12 047 21 036 10 805 10 231 3 771 1 955 1 816
10 - 14 24 108 12 407 11 701 19 978 10 261 9 717 4 130 2 146 1 984
15 - 19 21 605 11 094 10 511 17 550 9 034 8 516 4 055 2 060 1 995
20 - 24 21 498 11 371 10 127 17 805 9 457 8 348 3 693 1 914 1 779
25 - 29 30 010 15 367 14 643 25 617 12 977 12 640 4 393 2 390 2 003
30 - 34 35 545 17 834 17 711 31 101 15 424 15 677 4 444 2 410 2 034
35 - 39 36 415 18 674 17 741 31 971 16 313 15 658 4 444 2 361 2 083
40 - 44 40 931 20 998 19 933 35 955 18 344 17 611 4 976 2 654 2 322
45 - 49 36 018 18 439 17 579 30 892 15 753 15 139 5 126 2 686 2 440
50 - 54 29 952 15 041 14 911 25 220 12 577 12 643 4 732 2 464 2 268
55 - 59 29 235 14 242 14 993 24 230 11 638 12 592 5 005 2 604 2 401
60 - 64 29 434 13 670 15 764 24 222 11 074 13 148 5 212 2 596 2 616
65 - 69 28 987 12 715 16 272 23 488 10 124 13 364 5 499 2 591 2 908
70 - 74 24 417 10 155 14 262 19 325 7 911 11 414 5 092 2 244 2 848
75 - 79 16 428 6 525 9 903 12 805 4 994 7 811 3 623 1 531 2 092
80 - 84 11 165 3 936 7 229 8 690 2 996 5 694 2 475 940 1 535
85 - 89 6 089 2 062 4 027 4 782 1 598 3 184 1 307 464 843
90 - 94 1 669 518 1 151 1 320 409 911 349 109 240
95 - 99 225 74 151 172 50 122 53 24 29
100 + 12 5 7 10 4 6 2 1 1
Велико Търново 235 708 113 916 121 792 166 535 79 968 86 567 69 173 33 948 35 225
0 1 830 903 927 1 340 669 671 490 234 256
1 - 4 7 993 4 132 3 861 5 933 3 007 2 926 2 060 1 125 935
5 - 9 10 287 5 256 5 031 7 601 3 894 3 707 2 686 1 362 1 324
10 - 14 9 929 5 119 4 810 7 027 3 619 3 408 2 902 1 500 1 402
15 - 19 10 164 5 116 5 048 6 967 3 490 3 477 3 197 1 626 1 571
20 - 24 11 045 5 527 5 518 8 178 4 057 4 121 2 867 1 470 1 397
25 - 29 17 362 8 880 8 482 14 064 7 040 7 024 3 298 1 840 1 458
30 - 34 15 861 8 311 7 550 12 483 6 373 6 110 3 378 1 938 1 440
35 - 39 14 548 7 495 7 053 11 036 5 601 5 435 3 512 1 894 1 618
40 - 44 16 865 8 677 8 188 12 602 6 392 6 210 4 263 2 285 1 978
45 - 49 16 127 8 299 7 828 11 876 6 000 5 876 4 251 2 299 1 952
50 - 54 15 007 7 543 7 464 10 728 5 216 5 512 4 279 2 327 1 952
55 - 59 16 025 7 914 8 111 11 404 5 405 5 999 4 621 2 509 2 112
60 - 64 17 230 8 158 9 072 11 991 5 517 6 474 5 239 2 641 2 598
65 - 69 17 126 7 692 9 434 11 466 5 073 6 393 5 660 2 619 3 041
70 - 74 15 602 6 595 9 007 9 529 4 042 5 487 6 073 2 553 3 520
75 - 79 10 736 4 181 6 555 5 954 2 388 3 566 4 782 1 793 2 989
80 - 84 6 909 2 429 4 480 3 683 1 301 2 382 3 226 1 128 2 098
85 - 89 3 896 1 312 2 584 2 051 679 1 372 1 845 633 1 212
90 - 94 1 007 333 674 536 182 354 471 151 320
95 - 99 157 44 113 86 23 63 71 21 50
100 + 2 - 2 - - - 2 - 2
Видин 84 865 41 349 43 516 54 999 26 627 28 372 29 866 14 722 15 144
0 593 311 282 406 209 197 187 102 85
1 - 4 2 336 1 222 1 114 1 629 823 806 707 399 308
5 - 9 3 523 1 797 1 726 2 630 1 367 1 263 893 430 463
10 - 14 3 794 1 965 1 829 2 734 1 420 1 314 1 060 545 515
15 - 19 3 770 1 910 1 860 2 689 1 354 1 335 1 081 556 525
20 - 24 2 749 1 407 1 342 1 932 967 965 817 440 377
25 - 29 3 593 1 955 1 638 2 475 1 314 1 161 1 118 641 477
30 - 34 4 114 2 196 1 918 2 963 1 539 1 424 1 151 657 494
35 - 39 4 607 2 433 2 174 3 408 1 736 1 672 1 199 697 502
40 - 44 6 008 3 165 2 843 4 494 2 277 2 217 1 514 888 626
45 - 49 6 755 3 549 3 206 4 939 2 495 2 444 1 816 1 054 762
50 - 54 5 781 3 091 2 690 4 179 2 165 2 014 1 602 926 676
55 - 59 5 926 3 079 2 847 4 091 2 041 2 050 1 835 1 038 797
60 - 64 6 168 3 010 3 158 4 019 1 891 2 128 2 149 1 119 1 030
65 - 69 7 420 3 275 4 145 4 398 1 901 2 497 3 022 1 374 1 648
70 - 74 7 300 3 140 4 160 3 696 1 575 2 121 3 604 1 565 2 039
75 - 79 4 718 1 872 2 846 2 064 806 1 258 2 654 1 066 1 588
80 - 84 3 350 1 192 2 158 1 377 462 915 1 973 730 1 243
85 - 89 1 733 585 1 148 644 211 433 1 089 374 715
90 - 94 563 178 385 207 67 140 356 111 245
95 - 99 63 17 46 25 7 18 38 10 28
100 + 1 - 1 - - - 1 - 1
Враца 162 549 79 894 82 655 95 695 46 284 49 411 66 854 33 610 33 244
0 1 358 696 662 826 427 399 532 269 263
1 - 4 5 679 2 981 2 698 3 377 1 756 1 621 2 302 1 225 1 077
5 - 9 7 443 3 851 3 592 4 439 2 258 2 181 3 004 1 593 1 411
10 - 14 7 715 3 929 3 786 4 723 2 382 2 341 2 992 1 547 1 445
15 - 19 7 918 4 069 3 849 4 661 2 403 2 258 3 257 1 666 1 591
20 - 24 6 396 3 320 3 076 3 636 1 793 1 843 2 760 1 527 1 233
25 - 29 8 023 4 276 3 747 4 663 2 373 2 290 3 360 1 903 1 457
30 - 34 8 908 4 762 4 146 5 615 2 895 2 720 3 293 1 867 1 426
35 - 39 9 584 5 005 4 579 6 119 3 126 2 993 3 465 1 879 1 586
40 - 44 11 468 5 966 5 502 7 639 3 866 3 773 3 829 2 100 1 729
45 - 49 12 763 6 691 6 072 8 319 4 224 4 095 4 444 2 467 1 977
50 - 54 11 898 6 242 5 656 7 499 3 805 3 694 4 399 2 437 1 962
55 - 59 12 069 6 251 5 818 7 602 3 771 3 831 4 467 2 480 1 987
60 - 64 12 034 5 814 6 220 7 207 3 325 3 882 4 827 2 489 2 338
65 - 69 12 000 5 490 6 510 6 709 3 030 3 679 5 291 2 460 2 831
70 - 74 11 185 4 657 6 528 5 506 2 257 3 249 5 679 2 400 3 279
75 - 79 7 377 2 877 4 500 3 347 1 330 2 017 4 030 1 547 2 483
80 - 84 4 973 1 813 3 160 2 163 751 1 412 2 810 1 062 1 748
85 - 89 2 864 963 1 901 1 260 407 853 1 604 556 1 048
90 - 94 767 211 556 332 95 237 435 116 319
95 - 99 122 29 93 52 9 43 70 20 50
100 + 5 1 4 1 1 - 4 - 4
Габрово 108 404 52 213 56 191 88 800 42 708 46 092 19 604 9 505 10 099
0 745 369 376 614 301 313 131 68 63
1 - 4 3 046 1 605 1 441 2 524 1 330 1 194 522 275 247
5 - 9 4 347 2 206 2 141 3 671 1 865 1 806 676 341 335
10 - 14 4 456 2 291 2 165 3 757 1 922 1 835 699 369 330
15 - 19 4 139 2 149 1 990 3 495 1 839 1 656 644 310 334
20 - 24 3 452 1 800 1 652 2 881 1 495 1 386 571 305 266
25 - 29 5 164 2 918 2 246 4 406 2 485 1 921 758 433 325
30 - 34 5 796 3 174 2 622 5 043 2 745 2 298 753 429 324
35 - 39 6 336 3 372 2 964 5 507 2 900 2 607 829 472 357
40 - 44 8 103 4 207 3 896 7 059 3 647 3 412 1 044 560 484
45 - 49 8 084 4 185 3 899 6 919 3 558 3 361 1 165 627 538
50 - 54 7 569 3 811 3 758 6 418 3 195 3 223 1 151 616 535
55 - 59 7 966 3 895 4 071 6 706 3 195 3 511 1 260 700 560
60 - 64 8 160 3 886 4 274 6 652 3 133 3 519 1 508 753 755
65 - 69 9 107 3 931 5 176 7 185 3 036 4 149 1 922 895 1 027
70 - 74 8 647 3 544 5 103 6 576 2 660 3 916 2 071 884 1 187
75 - 79 5 988 2 333 3 655 4 378 1 703 2 675 1 610 630 980
80 - 84 4 276 1 529 2 747 3 001 1 073 1 928 1 275 456 819
85 - 89 2 295 790 1 505 1 553 491 1 062 742 299 443
90 - 94 614 185 429 384 111 273 230 74 156
95 - 99 112 33 79 70 24 46 42 9 33
100 + 2 - 2 1 - 1 1 - 1
Добрич 173 831 84 476 89 355 120 259 57 723 62 536 53 572 26 753 26 819
0 1 297 666 631 893 446 447 404 220 184
1 - 4 5 922 3 037 2 885 4 071 2 087 1 984 1 851 950 901
5 - 9 8 484 4 359 4 125 5 742 2 958 2 784 2 742 1 401 1 341
10 - 14 8 926 4 624 4 302 5 995 3 121 2 874 2 931 1 503 1 428
15 - 19 8 328 4 261 4 067 5 372 2 754 2 618 2 956 1 507 1 449
20 - 24 7 246 3 686 3 560 4 814 2 449 2 365 2 432 1 237 1 195
25 - 29 9 399 4 961 4 438 6 343 3 252 3 091 3 056 1 709 1 347
30 - 34 10 668 5 665 5 003 7 688 3 984 3 704 2 980 1 681 1 299
35 - 39 11 036 5 735 5 301 7 888 4 037 3 851 3 148 1 698 1 450
40 - 44 13 035 6 656 6 379 9 427 4 740 4 687 3 608 1 916 1 692
45 - 49 13 602 6 946 6 656 9 823 4 909 4 914 3 779 2 037 1 742
50 - 54 12 367 6 275 6 092 8 832 4 341 4 491 3 535 1 934 1 601
55 - 59 12 834 6 294 6 540 9 409 4 513 4 896 3 425 1 781 1 644
60 - 64 12 474 5 785 6 689 8 854 4 013 4 841 3 620 1 772 1 848
65 - 69 12 890 5 663 7 227 8 950 3 914 5 036 3 940 1 749 2 191
70 - 74 10 587 4 375 6 212 6 999 2 867 4 132 3 588 1 508 2 080
75 - 79 7 334 2 770 4 564 4 529 1 670 2 859 2 805 1 100 1 705
80 - 84 4 439 1 630 2 809 2 814 1 036 1 778 1 625 594 1 031
85 - 89 2 255 849 1 406 1 380 490 890 875 359 516
90 - 94 619 215 404 381 132 249 238 83 155
95 - 99 86 23 63 54 10 44 32 13 19
100 + 3 1 2 1 - 1 2 1 1
Кърджали 152 873 75 525 77 348 63 016 30 217 32 799 89 857 45 308 44 549
0 1 457 763 694 629 325 304 828 438 390
1 - 4 6 103 3 187 2 916 2 731 1 417 1 314 3 372 1 770 1 602
5 - 9 7 235 3 716 3 519 3 351 1 761 1 590 3 884 1 955 1 929
10 - 14 7 238 3 681 3 557 3 387 1 708 1 679 3 851 1 973 1 878
15 - 19 6 527 3 366 3 161 3 140 1 624 1 516 3 387 1 742 1 645
20 - 24 5 600 2 899 2 701 2 266 1 153 1 113 3 334 1 746 1 588
25 - 29 8 474 4 236 4 238 3 427 1 677 1 750 5 047 2 559 2 488
30 - 34 10 127 4 978 5 149 4 222 1 969 2 253 5 905 3 009 2 896
35 - 39 11 418 5 779 5 639 4 903 2 379 2 524 6 515 3 400 3 115
40 - 44 11 438 6 100 5 338 5 092 2 523 2 569 6 346 3 577 2 769
45 - 49 10 928 5 857 5 071 4 764 2 374 2 390 6 164 3 483 2 681
50 - 54 11 509 5 923 5 586 4 817 2 305 2 512 6 692 3 618 3 074
55 - 59 11 882 5 968 5 914 4 825 2 304 2 521 7 057 3 664 3 393
60 - 64 12 271 5 841 6 430 4 726 2 186 2 540 7 545 3 655 3 890
65 - 69 10 640 4 929 5 711 3 718 1 707 2 011 6 922 3 222 3 700
70 - 74 7 226 3 192 4 034 2 529 1 073 1 456 4 697 2 119 2 578
75 - 79 5 965 2 475 3 490 2 002 802 1 200 3 963 1 673 2 290
80 - 84 4 327 1 720 2 607 1 501 572 929 2 826 1 148 1 678
85 - 89 1 860 696 1 164 737 265 472 1 123 431 692
90 - 94 559 198 361 217 82 135 342 116 226
95 - 99 78 20 58 29 11 18 49 9 40
100 + 11 1 10 3 - 3 8 1 7
Кюстендил 119 041 57 944 61 097 83 230 40 142 43 088 35 811 17 802 18 009
0 831 414 417 662 329 333 169 85 84
1 - 4 3 580 1 836 1 744 2 860 1 472 1 388 720 364 356
5 - 9 4 820 2 484 2 336 3 894 2 000 1 894 926 484 442
10 - 14 5 120 2 643 2 477 4 093 2 117 1 976 1 027 526 501
15 - 19 4 811 2 511 2 300 3 745 1 944 1 801 1 066 567 499
20 - 24 3 371 1 820 1 551 2 496 1 314 1 182 875 506 369
25 - 29 4 915 2 723 2 192 3 514 1 890 1 624 1 401 833 568
30 - 34 6 304 3 379 2 925 4 621 2 415 2 206 1 683 964 719
35 - 39 7 432 4 006 3 426 5 503 2 885 2 618 1 929 1 121 808
40 - 44 8 746 4 577 4 169 6 510 3 362 3 148 2 236 1 215 1 021
45 - 49 9 189 4 774 4 415 6 700 3 401 3 299 2 489 1 373 1 116
50 - 54 8 923 4 610 4 313 6 334 3 208 3 126 2 589 1 402 1 187
55 - 59 9 192 4 565 4 627 6 481 3 094 3 387 2 711 1 471 1 240
60 - 64 9 325 4 383 4 942 6 491 2 963 3 528 2 834 1 420 1 414
65 - 69 9 710 4 398 5 312 6 405 2 825 3 580 3 305 1 573 1 732
70 - 74 8 665 3 633 5 032 5 242 2 168 3 074 3 423 1 465 1 958
75 - 79 6 316 2 456 3 860 3 462 1 309 2 153 2 854 1 147 1 707
80 - 84 4 535 1 646 2 889 2 441 841 1 600 2 094 805 1 289
85 - 89 2 440 846 1 594 1 320 455 865 1 120 391 729
90 - 94 702 204 498 404 128 276 298 76 222
95 - 99 114 36 78 52 22 30 62 14 48
100 + - - - - - - - - -
Ловеч 124 873 60 836 64 037 78 589 38 111 40 478 46 284 22 725 23 559
0 1 035 516 519 667 334 333 368 182 186
1 - 4 4 132 2 099 2 033 2 722 1 374 1 348 1 410 725 685
5 - 9 5 684 2 905 2 779 3 683 1 891 1 792 2 001 1 014 987
10 - 14 5 898 3 002 2 896 3 742 1 917 1 825 2 156 1 085 1 071
15 - 19 5 820 3 014 2 806 3 725 1 919 1 806 2 095 1 095 1 000
20 - 24 4 489 2 344 2 145 2 752 1 397 1 355 1 737 947 790
25 - 29 5 868 3 133 2 735 3 639 1 896 1 743 2 229 1 237 992
30 - 34 6 460 3 447 3 013 4 221 2 219 2 002 2 239 1 228 1 011
35 - 39 6 842 3 657 3 185 4 494 2 380 2 114 2 348 1 277 1 071
40 - 44 8 678 4 551 4 127 5 919 3 047 2 872 2 759 1 504 1 255
45 - 49 9 410 4 956 4 454 6 490 3 339 3 151 2 920 1 617 1 303
50 - 54 8 886 4 540 4 346 6 101 3 014 3 087 2 785 1 526 1 259
55 - 59 9 069 4 616 4 453 6 048 2 983 3 065 3 021 1 633 1 388
60 - 64 9 089 4 434 4 655 5 852 2 784 3 068 3 237 1 650 1 587
65 - 69 9 485 4 222 5 263 5 856 2 610 3 246 3 629 1 612 2 017
70 - 74 9 317 3 821 5 496 5 295 2 163 3 132 4 022 1 658 2 364
75 - 79 6 421 2 514 3 907 3 369 1 347 2 022 3 052 1 167 1 885
80 - 84 4 839 1 848 2 991 2 344 902 1 442 2 495 946 1 549
85 - 89 2 642 957 1 685 1 269 464 805 1 373 493 880
90 - 94 690 221 469 342 113 229 348 108 240
95 - 99 118 38 80 59 18 41 59 20 39
100 + 1 1 - - - - 1 1 -
Монтана 129 637 63 334 66 303 83 412 40 294 43 118 46 225 23 040 23 185
0 1 004 502 502 679 346 333 325 156 169
1 - 4 4 394 2 267 2 127 2 917 1 463 1 454 1 477 804 673
5 - 9 6 159 3 173 2 986 4 243 2 176 2 067 1 916 997 919
10 - 14 6 029 3 170 2 859 4 038 2 122 1 916 1 991 1 048 943
15 - 19 6 305 3 171 3 134 4 150 2 041 2 109 2 155 1 130 1 025
20 - 24 5 035 2 629 2 406 3 251 1 638 1 613 1 784 991 793
25 - 29 6 325 3 320 3 005 4 148 2 090 2 058 2 177 1 230 947
30 - 34 6 898 3 667 3 231 4 881 2 515 2 366 2 017 1 152 865
35 - 39 7 454 4 004 3 450 5 341 2 812 2 529 2 113 1 192 921
40 - 44 8 768 4 571 4 197 6 205 3 132 3 073 2 563 1 439 1 124
45 - 49 9 599 5 017 4 582 6 736 3 425 3 311 2 863 1 592 1 271
50 - 54 8 869 4 588 4 281 6 177 3 087 3 090 2 692 1 501 1 191
55 - 59 9 281 4 759 4 522 6 388 3 128 3 260 2 893 1 631 1 262
60 - 64 9 484 4 653 4 831 6 312 3 022 3 290 3 172 1 631 1 541
65 - 69 10 193 4 685 5 508 6 128 2 754 3 374 4 065 1 931 2 134
70 - 74 9 421 3 923 5 498 5 042 2 065 2 977 4 379 1 858 2 521
75 - 79 6 469 2 430 4 039 3 144 1 205 1 939 3 325 1 225 2 100
80 - 84 4 645 1 665 2 980 2 159 774 1 385 2 486 891 1 595
85 - 89 2 461 864 1 597 1 096 370 726 1 365 494 871
90 - 94 739 239 500 341 116 225 398 123 275
95 - 99 103 37 66 36 13 23 67 24 43
100 + 2 - 2 - - - 2 - 2
Пазарджик 255 479 125 103 130 376 160 414 77 790 82 624 95 065 47 313 47 752
0 2 414 1 238 1 176 1 533 784 749 881 454 427
1 - 4 9 792 5 007 4 785 6 391 3 292 3 099 3 401 1 715 1 686
5 - 9 13 250 6 872 6 378 8 675 4 521 4 154 4 575 2 351 2 224
10 - 14 13 162 6 805 6 357 8 348 4 311 4 037 4 814 2 494 2 320
15 - 19 12 672 6 640 6 032 7 934 4 159 3 775 4 738 2 481 2 257
20 - 24 10 449 5 442 5 007 6 260 3 249 3 011 4 189 2 193 1 996
25 - 29 14 080 7 257 6 823 8 501 4 286 4 215 5 579 2 971 2 608
30 - 34 16 530 8 760 7 770 10 432 5 365 5 067 6 098 3 395 2 703
35 - 39 17 147 9 069 8 078 11 070 5 783 5 287 6 077 3 286 2 791
40 - 44 17 895 9 441 8 454 11 609 6 074 5 535 6 286 3 367 2 919
45 - 49 18 837 9 653 9 184 12 023 6 055 5 968 6 814 3 598 3 216
50 - 54 18 497 9 344 9 153 11 632 5 720 5 912 6 865 3 624 3 241
55 - 59 19 665 9 844 9 821 12 515 6 130 6 385 7 150 3 714 3 436
60 - 64 18 566 8 822 9 744 11 891 5 525 6 366 6 675 3 297 3 378
65 - 69 16 617 7 390 9 227 10 418 4 627 5 791 6 199 2 763 3 436
70 - 74 13 974 5 681 8 293 8 515 3 404 5 111 5 459 2 277 3 182
75 - 79 10 277 3 858 6 419 5 906 2 211 3 695 4 371 1 647 2 724
80 - 84 6 996 2 482 4 514 3 999 1 416 2 583 2 997 1 066 1 931
85 - 89 3 508 1 178 2 330 2 081 688 1 393 1 427 490 937
90 - 94 1 012 275 737 599 165 434 413 110 303
95 - 99 133 45 88 80 25 55 53 20 33
100 + 6 - 6 2 - 2 4 - 4
Перник 120 880 58 824 62 056 95 860 46 215 49 645 25 020 12 609 12 411
0 937 482 455 826 432 394 111 50 61
1 - 4 3 796 1 986 1 810 3 290 1 724 1 566 506 262 244
5 - 9 5 178 2 691 2 487 4 560 2 388 2 172 618 303 315
10 - 14 5 064 2 608 2 456 4 394 2 245 2 149 670 363 307
15 - 19 4 600 2 450 2 150 3 952 2 092 1 860 648 358 290
20 - 24 3 817 2 040 1 777 3 204 1 698 1 506 613 342 271
25 - 29 5 208 2 771 2 437 4 384 2 301 2 083 824 470 354
30 - 34 7 280 3 806 3 474 6 209 3 168 3 041 1 071 638 433
35 - 39 8 460 4 531 3 929 7 186 3 783 3 403 1 274 748 526
40 - 44 9 503 4 955 4 548 7 943 4 078 3 865 1 560 877 683
45 - 49 9 078 4 732 4 346 7 478 3 818 3 660 1 600 914 686
50 - 54 8 740 4 427 4 313 7 115 3 502 3 613 1 625 925 700
55 - 59 9 314 4 528 4 786 7 548 3 556 3 992 1 766 972 794
60 - 64 9 461 4 469 4 992 7 396 3 408 3 988 2 065 1 061 1 004
65 - 69 9 103 4 098 5 005 6 615 2 903 3 712 2 488 1 195 1 293
70 - 74 7 870 3 246 4 624 5 298 2 115 3 183 2 572 1 131 1 441
75 - 79 5 803 2 229 3 574 3 683 1 372 2 311 2 120 857 1 263
80 - 84 4 510 1 622 2 888 2 790 949 1 841 1 720 673 1 047
85 - 89 2 383 874 1 509 1 476 507 969 907 367 540
90 - 94 681 247 434 456 157 299 225 90 135
95 - 99 90 31 59 55 19 36 35 12 23
100 + 4 1 3 2 - 2 2 1 1
Плевен 240 380 116 915 123 465 161 005 77 684 83 321 79 375 39 231 40 144
0 1 944 963 981 1 286 650 636 658 313 345
1 - 4 8 725 4 537 4 188 5 839 3 007 2 832 2 886 1 530 1 356
5 - 9 11 136 5 684 5 452 7 603 3 891 3 712 3 533 1 793 1 740
10 - 14 11 599 5 928 5 671 7 843 4 023 3 820 3 756 1 905 1 851
15 - 19 11 022 5 592 5 430 7 105 3 609 3 496 3 917 1 983 1 934
20 - 24 9 498 4 812 4 686 6 186 3 070 3 116 3 312 1 742 1 570
25 - 29 11 914 6 278 5 636 8 091 4 141 3 950 3 823 2 137 1 686
30 - 34 13 429 7 055 6 374 9 734 4 996 4 738 3 695 2 059 1 636
35 - 39 13 757 7 268 6 489 10 083 5 243 4 840 3 674 2 025 1 649
40 - 44 16 223 8 432 7 791 12 079 6 227 5 852 4 144 2 205 1 939
45 - 49 17 391 9 067 8 324 12 757 6 510 6 247 4 634 2 557 2 077
50 - 54 16 139 8 197 7 942 11 495 5 633 5 862 4 644 2 564 2 080
55 - 59 17 039 8 642 8 397 11 945 5 886 6 059 5 094 2 756 2 338
60 - 64 18 003 8 745 9 258 12 327 5 813 6 514 5 676 2 932 2 744
65 - 69 18 593 8 585 10 008 12 248 5 540 6 708 6 345 3 045 3 300
70 - 74 17 655 7 484 10 171 10 454 4 478 5 976 7 201 3 006 4 195
75 - 79 11 758 4 540 7 218 6 317 2 435 3 882 5 441 2 105 3 336
80 - 84 8 480 3 028 5 452 4 405 1 479 2 926 4 075 1 549 2 526
85 - 89 4 556 1 585 2 971 2 404 806 1 598 2 152 779 1 373
90 - 94 1 330 429 901 702 211 491 628 218 410
95 - 99 180 60 120 94 33 61 86 27 59
100 + 9 4 5 8 3 5 1 1 -
Пловдив 668 334 321 176 347 158 505 663 241 110 264 553 162 671 80 066 82 605
0 6 330 3 255 3 075 4 882 2 526 2 356 1 448 729 719
1 - 4 26 501 13 593 12 908 20 806 10 633 10 173 5 695 2 960 2 735
5 - 9 33 684 17 415 16 269 26 391 13 635 12 756 7 293 3 780 3 513
10 - 14 31 669 16 311 15 358 24 027 12 355 11 672 7 642 3 956 3 686
15 - 19 29 977 15 383 14 594 22 801 11 665 11 136 7 176 3 718 3 458
20 - 24 30 973 15 829 15 144 23 874 12 144 11 730 7 099 3 685 3 414
25 - 29 41 171 20 731 20 440 31 921 15 875 16 046 9 250 4 856 4 394
30 - 34 47 131 23 845 23 286 37 196 18 465 18 731 9 935 5 380 4 555
35 - 39 48 187 24 909 23 278 38 126 19 356 18 770 10 061 5 553 4 508
40 - 44 51 854 26 518 25 336 41 041 20 755 20 286 10 813 5 763 5 050
45 - 49 48 318 24 459 23 859 37 206 18 566 18 640 11 112 5 893 5 219
50 - 54 44 044 21 724 22 320 33 137 16 044 17 093 10 907 5 680 5 227
55 - 59 45 205 21 822 23 383 34 085 16 104 17 981 11 120 5 718 5 402
60 - 64 44 233 20 662 23 571 33 132 15 116 18 016 11 101 5 546 5 555
65 - 69 42 091 18 373 23 718 30 900 13 318 17 582 11 191 5 055 6 136
70 - 74 36 210 14 740 21 470 25 560 10 303 15 257 10 650 4 437 6 213
75 - 79 26 482 9 936 16 546 17 839 6 634 11 205 8 643 3 302 5 341
80 - 84 19 960 6 945 13 015 13 128 4 488 8 640 6 832 2 457 4 375
85 - 89 10 732 3 615 7 117 7 193 2 381 4 812 3 539 1 234 2 305
90 - 94 3 100 977 2 123 2 103 660 1 443 997 317 680
95 - 99 457 129 328 301 83 218 156 46 110
100 + 25 5 20 14 4 10 11 1 10
Разград 112 229 54 714 57 515 53 002 25 277 27 725 59 227 29 437 29 790
0 938 496 442 404 202 202 534 294 240
1 - 4 3 888 1 992 1 896 1 803 936 867 2 085 1 056 1 029
5 - 9 5 220 2 659 2 561 2 443 1 206 1 237 2 777 1 453 1 324
10 - 14 5 384 2 766 2 618 2 638 1 361 1 277 2 746 1 405 1 341
15 - 19 5 520 2 865 2 655 2 473 1 253 1 220 3 047 1 612 1 435
20 - 24 4 838 2 529 2 309 2 097 1 071 1 026 2 741 1 458 1 283
25 - 29 5 988 3 045 2 943 2 685 1 324 1 361 3 303 1 721 1 582
30 - 34 6 471 3 384 3 087 3 105 1 600 1 505 3 366 1 784 1 582
35 - 39 7 135 3 713 3 422 3 437 1 745 1 692 3 698 1 968 1 730
40 - 44 8 220 4 240 3 980 3 981 2 036 1 945 4 239 2 204 2 035
45 - 49 9 012 4 692 4 320 4 483 2 226 2 257 4 529 2 466 2 063
50 - 54 8 589 4 415 4 174 4 256 2 122 2 134 4 333 2 293 2 040
55 - 59 8 408 4 170 4 238 4 152 1 952 2 200 4 256 2 218 2 038
60 - 64 8 381 3 978 4 403 4 170 1 949 2 221 4 211 2 029 2 182
65 - 69 8 089 3 631 4 458 3 677 1 648 2 029 4 412 1 983 2 429
70 - 74 7 030 2 812 4 218 3 146 1 214 1 932 3 884 1 598 2 286
75 - 79 4 701 1 758 2 943 2 026 762 1 264 2 675 996 1 679
80 - 84 2 795 1 047 1 748 1 264 427 837 1 531 620 911
85 - 89 1 257 421 836 600 192 408 657 229 428
90 - 94 321 95 226 144 49 95 177 46 131
95 - 99 38 6 32 15 2 13 23 4 19
100 + 6 - 6 3 - 3 3 - 3
Русе 218 556 106 679 111 877 170 634 83 113 87 521 47 922 23 566 24 356
0 1 683 850 833 1 357 686 671 326 164 162
1 - 4 7 213 3 806 3 407 5 900 3 109 2 791 1 313 697 616
5 - 9 9 483 4 921 4 562 7 696 3 990 3 706 1 787 931 856
10 - 14 9 496 4 873 4 623 7 661 3 932 3 729 1 835 941 894
15 - 19 9 215 4 778 4 437 7 263 3 792 3 471 1 952 986 966
20 - 24 10 100 5 371 4 729 8 204 4 346 3 858 1 896 1 025 871
25 - 29 13 451 7 377 6 074 11 181 6 102 5 079 2 270 1 275 995
30 - 34 14 200 7 488 6 712 11 709 6 111 5 598 2 491 1 377 1 114
35 - 39 14 069 7 441 6 628 11 576 6 033 5 543 2 493 1 408 1 085
40 - 44 16 292 8 382 7 910 13 391 6 808 6 583 2 901 1 574 1 327
45 - 49 16 095 8 185 7 910 13 026 6 535 6 491 3 069 1 650 1 419
50 - 54 15 104 7 596 7 508 11 995 5 945 6 050 3 109 1 651 1 458
55 - 59 15 283 7 614 7 669 11 926 5 850 6 076 3 357 1 764 1 593
60 - 64 15 889 7 597 8 292 12 106 5 683 6 423 3 783 1 914 1 869
65 - 69 15 680 6 964 8 716 11 563 5 134 6 429 4 117 1 830 2 287
70 - 74 14 346 5 788 8 558 9 998 4 004 5 994 4 348 1 784 2 564
75 - 79 9 971 3 812 6 159 6 651 2 509 4 142 3 320 1 303 2 017
80 - 84 6 494 2 292 4 202 4 388 1 530 2 858 2 106 762 1 344
85 - 89 3 425 1 191 2 234 2 307 763 1 544 1 118 428 690
90 - 94 941 311 630 655 222 433 286 89 197
95 - 99 121 40 81 76 27 49 45 13 32
100 + 5 2 3 5 2 3 - - -
Силистра 109 271 53 464 55 807 48 382 23 147 25 235 60 889 30 317 30 572
0 818 437 381 321 169 152 497 268 229
1 - 4 3 892 1 978 1 914 1 593 815 778 2 299 1 163 1 136
5 - 9 5 129 2 641 2 488 2 126 1 102 1 024 3 003 1 539 1 464
10 - 14 5 133 2 712 2 421 2 128 1 145 983 3 005 1 567 1 438
15 - 19 5 098 2 653 2 445 2 007 1 050 957 3 091 1 603 1 488
20 - 24 4 252 2 129 2 123 1 628 774 854 2 624 1 355 1 269
25 - 29 5 662 2 928 2 734 2 329 1 166 1 163 3 333 1 762 1 571
30 - 34 6 393 3 445 2 948 2 753 1 463 1 290 3 640 1 982 1 658
35 - 39 6 470 3 402 3 068 2 769 1 412 1 357 3 701 1 990 1 711
40 - 44 7 500 3 849 3 651 3 493 1 750 1 743 4 007 2 099 1 908
45 - 49 8 085 4 228 3 857 3 826 1 930 1 896 4 259 2 298 1 961
50 - 54 8 235 4 160 4 075 3 845 1 910 1 935 4 390 2 250 2 140
55 - 59 8 301 4 215 4 086 3 866 1 918 1 948 4 435 2 297 2 138
60 - 64 8 069 3 792 4 277 3 778 1 666 2 112 4 291 2 126 2 165
65 - 69 8 562 3 846 4 716 3 994 1 726 2 268 4 568 2 120 2 448
70 - 74 7 415 3 140 4 275 3 378 1 453 1 925 4 037 1 687 2 350
75 - 79 5 444 2 186 3 258 2 365 936 1 429 3 079 1 250 1 829
80 - 84 3 042 1 124 1 918 1 378 504 874 1 664 620 1 044
85 - 89 1 360 488 872 605 209 396 755 279 476
90 - 94 348 95 253 166 42 124 182 53 129
95 - 99 59 15 44 31 6 25 28 9 19
100 + 4 1 3 3 1 2 1 - 1
Сливен 186 495 90 636 95 859 122 910 59 048 63 862 63 585 31 588 31 997
0 2 258 1 216 1 042 1 415 754 661 843 462 381
1 - 4 9 431 4 850 4 581 5 796 3 010 2 786 3 635 1 840 1 795
5 - 9 11 358 5 775 5 583 7 095 3 621 3 474 4 263 2 154 2 109
10 - 14 11 463 5 757 5 706 7 161 3 583 3 578 4 302 2 174 2 128
15 - 19 10 752 5 561 5 191 6 813 3 510 3 303 3 939 2 051 1 888
20 - 24 8 600 4 463 4 137 5 354 2 760 2 594 3 246 1 703 1 543
25 - 29 10 302 5 325 4 977 6 688 3 442 3 246 3 614 1 883 1 731
30 - 34 11 140 5 919 5 221 7 480 3 866 3 614 3 660 2 053 1 607
35 - 39 11 947 6 233 5 714 8 302 4 242 4 060 3 645 1 991 1 654
40 - 44 13 279 6 685 6 594 9 495 4 701 4 794 3 784 1 984 1 800
45 - 49 12 385 6 254 6 131 8 859 4 405 4 454 3 526 1 849 1 677
50 - 54 11 771 5 885 5 886 8 194 3 990 4 204 3 577 1 895 1 682
55 - 59 12 509 6 227 6 282 8 689 4 225 4 464 3 820 2 002 1 818
60 - 64 12 415 5 868 6 547 8 397 3 899 4 498 4 018 1 969 2 049
65 - 69 12 024 5 234 6 790 8 013 3 417 4 596 4 011 1 817 2 194
70 - 74 9 953 4 069 5 884 6 200 2 519 3 681 3 753 1 550 2 203
75 - 79 6 768 2 503 4 265 4 073 1 448 2 625 2 695 1 055 1 640
80 - 84 4 999 1 753 3 246 2 997 1 008 1 989 2 002 745 1 257
85 - 89 2 402 830 1 572 1 451 510 941 951 320 631
90 - 94 661 205 456 385 119 266 276 86 190
95 - 99 74 23 51 50 18 32 24 5 19
100 + 4 1 3 3 1 2 1 - 1
Смолян 105 421 50 959 54 462 59 242 28 488 30 754 46 179 22 471 23 708
0 685 369 316 429 219 210 256 150 106
1 - 4 2 959 1 440 1 519 1 826 883 943 1 133 557 576
5 - 9 4 056 2 051 2 005 2 575 1 304 1 271 1 481 747 734
10 - 14 4 413 2 310 2 103 2 737 1 440 1 297 1 676 870 806
15 - 19 4 174 2 198 1 976 2 538 1 304 1 234 1 636 894 742
20 - 24 2 999 1 576 1 423 1 749 915 834 1 250 661 589
25 - 29 4 696 2 523 2 173 2 700 1 390 1 310 1 996 1 133 863
30 - 34 6 414 3 477 2 937 3 866 2 013 1 853 2 548 1 464 1 084
35 - 39 7 041 3 775 3 266 4 281 2 245 2 036 2 760 1 530 1 230
40 - 44 7 498 3 911 3 587 4 594 2 350 2 244 2 904 1 561 1 343
45 - 49 7 801 3 955 3 846 4 617 2 299 2 318 3 184 1 656 1 528
50 - 54 8 488 4 290 4 198 4 701 2 295 2 406 3 787 1 995 1 792
55 - 59 9 430 4 672 4 758 5 219 2 494 2 725 4 211 2 178 2 033
60 - 64 9 661 4 444 5 217 5 244 2 395 2 849 4 417 2 049 2 368
65 - 69 8 661 3 801 4 860 4 576 2 025 2 551 4 085 1 776 2 309
70 - 74 6 519 2 596 3 923 3 290 1 343 1 947 3 229 1 253 1 976
75 - 79 4 714 1 792 2 922 2 122 827 1 295 2 592 965 1 627
80 - 84 3 157 1 153 2 004 1 322 480 842 1 835 673 1 162
85 - 89 1 551 489 1 062 631 205 426 920 284 636
90 - 94 429 121 308 191 56 135 238 65 173
95 - 99 70 14 56 32 6 26 38 8 30
100 + 5 2 3 2 - 2 3 2 1
София 229 041 112 497 116 544 140 760 68 526 72 234 88 281 43 971 44 310
0 1 984 1 051 933 1 367 721 646 617 330 287
1 - 4 8 097 4 127 3 970 5 515 2 794 2 721 2 582 1 333 1 249
5 - 9 10 597 5 411 5 186 7 271 3 745 3 526 3 326 1 666 1 660
10 - 14 10 817 5 567 5 250 7 233 3 717 3 516 3 584 1 850 1 734
15 - 19 10 409 5 455 4 954 6 852 3 616 3 236 3 557 1 839 1 718
20 - 24 9 200 4 735 4 465 5 837 2 965 2 872 3 363 1 770 1 593
25 - 29 11 461 6 025 5 436 7 284 3 709 3 575 4 177 2 316 1 861
30 - 34 13 705 7 359 6 346 9 030 4 713 4 317 4 675 2 646 2 029
35 - 39 15 064 8 044 7 020 9 844 5 141 4 703 5 220 2 903 2 317
40 - 44 17 039 8 940 8 099 10 938 5 660 5 278 6 101 3 280 2 821
45 - 49 17 603 9 096 8 507 11 134 5 577 5 557 6 469 3 519 2 950
50 - 54 16 569 8 557 8 012 10 494 5 282 5 212 6 075 3 275 2 800
55 - 59 16 362 8 317 8 045 10 206 4 996 5 210 6 156 3 321 2 835
60 - 64 16 337 7 840 8 497 9 892 4 562 5 330 6 445 3 278 3 167
65 - 69 16 432 7 379 9 053 9 331 4 126 5 205 7 101 3 253 3 848
70 - 74 14 525 6 229 8 296 7 609 3 275 4 334 6 916 2 954 3 962
75 - 79 10 041 3 916 6 125 4 899 1 875 3 024 5 142 2 041 3 101
80 - 84 7 504 2 626 4 878 3 599 1 217 2 382 3 905 1 409 2 496
85 - 89 4 048 1 417 2 631 1 831 638 1 193 2 217 779 1 438
90 - 94 1 084 356 728 516 170 346 568 186 382
95 - 99 155 46 109 74 25 49 81 21 60
100 + 8 4 4 4 2 2 4 2 2
София (столица) 1 328 120 636 963 691 157 1 269 384 607 859 661 525 58 736 29 104 29 632
0 12 891 6 699 6 192 12 435 6 462 5 973 456 237 219
1 - 4 54 172 27 838 26 334 52 318 26 883 25 435 1 854 955 899
5 - 9 67 845 34 800 33 045 65 278 33 470 31 808 2 567 1 330 1 237
10 - 14 58 593 30 125 28 468 55 768 28 653 27 115 2 825 1 472 1 353
15 - 19 54 739 28 064 26 675 52 130 26 668 25 462 2 609 1 396 1 213
20 - 24 74 623 38 165 36 458 72 086 36 808 35 278 2 537 1 357 1 180
25 - 29 103 428 52 501 50 927 100 013 50 700 49 313 3 415 1 801 1 614
30 - 34 117 341 59 546 57 795 113 280 57 496 55 784 4 061 2 050 2 011
35 - 39 109 802 55 216 54 586 105 492 52 957 52 535 4 310 2 259 2 051
40 - 44 117 657 59 271 58 386 112 468 56 589 55 879 5 189 2 682 2 507
45 - 49 97 915 49 103 48 812 93 073 46 593 46 480 4 842 2 510 2 332
50 - 54 77 669 38 291 39 378 73 558 36 178 37 380 4 111 2 113 1 998
55 - 59 73 932 34 627 39 305 69 934 32 643 37 291 3 998 1 984 2 014
60 - 64 75 574 33 201 42 373 71 567 31 219 40 348 4 007 1 982 2 025
65 - 69 75 941 31 503 44 438 72 017 29 764 42 253 3 924 1 739 2 185
70 - 74 61 154 24 407 36 747 57 947 22 996 34 951 3 207 1 411 1 796
75 - 79 40 600 15 498 25 102 38 411 14 638 23 773 2 189 860 1 329
80 - 84 29 422 10 166 19 256 27 861 9 565 18 296 1 561 601 960
85 - 89 17 346 5 605 11 741 16 549 5 335 11 214 797 270 527
90 - 94 6 338 1 988 4 350 6 090 1 901 4 189 248 87 161
95 - 99 1 094 332 762 1 065 324 741 29 8 21
100 + 44 17 27 44 17 27 - - -
Стара Загора 316 356 153 264 163 092 229 132 110 311 118 821 87 224 42 953 44 271
0 2 942 1 522 1 420 2 133 1 102 1 031 809 420 389
1 - 4 12 434 6 428 6 006 9 174 4 765 4 409 3 260 1 663 1 597
5 - 9 16 311 8 438 7 873 12 058 6 268 5 790 4 253 2 170 2 083
10 - 14 15 611 8 109 7 502 11 129 5 706 5 423 4 482 2 403 2 079
15 - 19 14 975 7 703 7 272 10 680 5 507 5 173 4 295 2 196 2 099
20 - 24 12 866 6 457 6 409 9 262 4 519 4 743 3 604 1 938 1 666
25 - 29 17 033 8 527 8 506 12 510 6 048 6 462 4 523 2 479 2 044
30 - 34 19 853 10 268 9 585 15 313 7 696 7 617 4 540 2 572 1 968
35 - 39 21 507 11 444 10 063 16 627 8 753 7 874 4 880 2 691 2 189
40 - 44 24 363 12 696 11 667 19 050 9 776 9 274 5 313 2 920 2 393
45 - 49 23 093 11 956 11 137 17 665 9 037 8 628 5 428 2 919 2 509
50 - 54 21 116 10 750 10 366 16 005 7 946 8 059 5 111 2 804 2 307
55 - 59 21 729 10 717 11 012 16 396 7 933 8 463 5 333 2 784 2 549
60 - 64 22 034 10 270 11 764 16 156 7 430 8 726 5 878 2 840 3 038
65 - 69 21 964 9 591 12 373 15 246 6 662 8 584 6 718 2 929 3 789
70 - 74 18 599 7 568 11 031 11 959 4 907 7 052 6 640 2 661 3 979
75 - 79 13 309 5 042 8 267 7 912 2 959 4 953 5 397 2 083 3 314
80 - 84 9 909 3 567 6 342 5 832 2 024 3 808 4 077 1 543 2 534
85 - 89 5 155 1 729 3 426 3 070 970 2 100 2 085 759 1 326
90 - 94 1 346 425 921 826 269 557 520 156 364
95 - 99 196 55 141 121 33 88 75 22 53
100 + 11 2 9 8 1 7 3 1 2
Търговище 111 597 54 512 57 085 60 414 28 827 31 587 51 183 25 685 25 498
0 964 506 458 513 260 253 451 246 205
1 - 4 4 157 2 074 2 083 2 167 1 090 1 077 1 990 984 1 006
5 - 9 5 703 2 950 2 753 3 108 1 596 1 512 2 595 1 354 1 241
10 - 14 5 725 2 929 2 796 3 086 1 568 1 518 2 639 1 361 1 278
15 - 19 5 497 2 793 2 704 2 907 1 490 1 417 2 590 1 303 1 287
20 - 24 4 754 2 428 2 326 2 496 1 241 1 255 2 258 1 187 1 071
25 - 29 6 143 3 176 2 967 3 259 1 629 1 630 2 884 1 547 1 337
30 - 34 6 477 3 362 3 115 3 645 1 826 1 819 2 832 1 536 1 296
35 - 39 7 285 3 826 3 459 4 188 2 100 2 088 3 097 1 726 1 371
40 - 44 8 142 4 159 3 983 4 765 2 321 2 444 3 377 1 838 1 539
45 - 49 8 375 4 420 3 955 4 951 2 506 2 445 3 424 1 914 1 510
50 - 54 8 109 4 172 3 937 4 695 2 348 2 347 3 414 1 824 1 590
55 - 59 8 293 4 131 4 162 4 614 2 201 2 413 3 679 1 930 1 749
60 - 64 8 079 3 958 4 121 4 288 2 032 2 256 3 791 1 926 1 865
65 - 69 7 681 3 389 4 292 3 981 1 748 2 233 3 700 1 641 2 059
70 - 74 6 624 2 701 3 923 3 235 1 293 1 942 3 389 1 408 1 981
75 - 79 4 729 1 819 2 910 2 237 811 1 426 2 492 1 008 1 484
80 - 84 2 970 1 083 1 887 1 381 476 905 1 589 607 982
85 - 89 1 429 507 922 693 245 448 736 262 474
90 - 94 391 113 278 174 41 133 217 72 145
95 - 99 67 15 52 29 5 24 38 10 28
100 + 3 1 2 2 - 2 1 1 -
Хасково 228 141 111 377 116 764 165 460 80 202 85 258 62 681 31 175 31 506
0 1 835 924 911 1 340 674 666 495 250 245
1 - 4 8 593 4 388 4 205 6 435 3 265 3 170 2 158 1 123 1 035
5 - 9 11 541 5 837 5 704 8 802 4 479 4 323 2 739 1 358 1 381
10 - 14 11 198 5 767 5 431 8 503 4 428 4 075 2 695 1 339 1 356
15 - 19 10 486 5 363 5 123 7 882 4 033 3 849 2 604 1 330 1 274
20 - 24 9 132 4 783 4 349 6 659 3 456 3 203 2 473 1 327 1 146
25 - 29 11 315 6 019 5 296 8 264 4 332 3 932 3 051 1 687 1 364
30 - 34 14 088 7 405 6 683 10 670 5 533 5 137 3 418 1 872 1 546
35 - 39 15 576 8 243 7 333 11 925 6 167 5 758 3 651 2 076 1 575
40 - 44 17 103 8 928 8 175 13 282 6 798 6 484 3 821 2 130 1 691
45 - 49 16 516 8 567 7 949 12 523 6 316 6 207 3 993 2 251 1 742
50 - 54 15 681 7 906 7 775 11 675 5 777 5 898 4 006 2 129 1 877
55 - 59 16 318 8 067 8 251 12 139 5 880 6 259 4 179 2 187 1 992
60 - 64 17 186 8 197 8 989 12 503 5 817 6 686 4 683 2 380 2 303
65 - 69 16 229 7 332 8 897 11 389 5 105 6 284 4 840 2 227 2 613
70 - 74 12 998 5 486 7 512 8 474 3 531 4 943 4 524 1 955 2 569
75 - 79 9 505 3 678 5 827 5 687 2 182 3 505 3 818 1 496 2 322
80 - 84 7 385 2 613 4 772 4 137 1 405 2 732 3 248 1 208 2 040
85 - 89 4 111 1 440 2 671 2 380 777 1 603 1 731 663 1 068
90 - 94 1 200 398 802 705 227 478 495 171 324
95 - 99 137 35 102 81 19 62 56 16 40
100 + 8 1 7 5 1 4 3 - 3
Шумен 172 355 84 145 88 210 105 908 50 966 54 942 66 447 33 179 33 268
0 1 446 779 667 881 484 397 565 295 270
1 - 4 5 989 3 086 2 903 3 692 1 940 1 752 2 297 1 146 1 151
5 - 9 8 362 4 256 4 106 5 228 2 647 2 581 3 134 1 609 1 525
10 - 14 8 285 4 328 3 957 5 173 2 671 2 502 3 112 1 657 1 455
15 - 19 8 337 4 292 4 045 4 944 2 571 2 373 3 393 1 721 1 672
20 - 24 7 464 3 840 3 624 4 203 2 159 2 044 3 261 1 681 1 580
25 - 29 10 367 5 359 5 008 6 571 3 332 3 239 3 796 2 027 1 769
30 - 34 11 016 5 597 5 419 7 148 3 529 3 619 3 868 2 068 1 800
35 - 39 11 413 5 828 5 585 7 400 3 709 3 691 4 013 2 119 1 894
40 - 44 13 060 6 724 6 336 8 490 4 294 4 196 4 570 2 430 2 140
45 - 49 13 284 6 976 6 308 8 597 4 368 4 229 4 687 2 608 2 079
50 - 54 11 956 6 127 5 829 7 522 3 748 3 774 4 434 2 379 2 055
55 - 59 12 325 6 166 6 159 7 665 3 756 3 909 4 660 2 410 2 250
60 - 64 12 168 5 802 6 366 7 366 3 432 3 934 4 802 2 370 2 432
65 - 69 12 630 5 673 6 957 7 122 3 185 3 937 5 508 2 488 3 020
70 - 74 10 196 4 205 5 991 5 815 2 354 3 461 4 381 1 851 2 530
75 - 79 6 645 2 517 4 128 3 683 1 322 2 361 2 962 1 195 1 767
80 - 84 4 503 1 579 2 924 2 602 869 1 733 1 901 710 1 191
85 - 89 2 218 807 1 411 1 346 460 886 872 347 525
90 - 94 608 177 431 414 120 294 194 57 137
95 - 99 78 25 53 43 15 28 35 10 25
100 + 5 2 3 3 1 2 2 1 1
Ямбол 118 897 58 200 60 697 84 119 40 832 43 287 34 778 17 368 17 410
0 1 157 589 568 868 444 424 289 145 144
1 - 4 4 602 2 327 2 275 3 371 1 683 1 688 1 231 644 587
5 - 9 6 026 3 073 2 953 4 574 2 332 2 242 1 452 741 711
10 - 14 6 108 3 103 3 005 4 566 2 282 2 284 1 542 821 721
15 - 19 5 676 2 970 2 706 4 180 2 149 2 031 1 496 821 675
20 - 24 4 404 2 338 2 066 3 181 1 691 1 490 1 223 647 576
25 - 29 5 807 3 054 2 753 4 296 2 229 2 067 1 511 825 686
30 - 34 6 932 3 687 3 245 5 287 2 764 2 523 1 645 923 722
35 - 39 7 356 3 967 3 389 5 650 2 994 2 656 1 706 973 733
40 - 44 8 219 4 221 3 998 6 408 3 227 3 181 1 811 994 817
45 - 49 8 125 4 164 3 961 6 210 3 113 3 097 1 915 1 051 864
50 - 54 7 970 4 025 3 945 5 990 2 948 3 042 1 980 1 077 903
55 - 59 8 939 4 467 4 472 6 510 3 171 3 339 2 429 1 296 1 133
60 - 64 8 935 4 357 4 578 6 318 3 013 3 305 2 617 1 344 1 273
65 - 69 9 153 4 223 4 930 5 977 2 738 3 239 3 176 1 485 1 691
70 - 74 7 348 3 073 4 275 4 319 1 778 2 541 3 029 1 295 1 734
75 - 79 5 340 2 075 3 265 2 876 1 045 1 831 2 464 1 030 1 434
80 - 84 4 132 1 545 2 587 2 161 766 1 395 1 971 779 1 192
85 - 89 2 033 722 1 311 1 037 347 690 996 375 621
90 - 94 567 194 373 302 104 198 265 90 175
95 - 99 65 25 40 37 14 23 28 11 17
100 + 3 1 2 1 - 1 2 1 1
12.04.2019


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване06 юли 2018 г.
Дата на публикуване06 юли 2018 г.
Дата на последно актуализиране06 юли 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2017 - към 31.12.;

· 2010 – 2017 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%)

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните за населението се предоставят на Евростат, въз основа на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за население, демографски процеси и демографски прогнози се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2017 - към 31.12.;

· 2010 – 2017 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след референтната дата

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след референтната дата

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят в срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Таблици с данни - консултации

Не се прилага

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • Статистически годишник 2008
  Статистически годишник 2008
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
 • Районите, областите и общините в Република България 2007
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация "Районите, областите и общините в Република България 2007".
 • Здравеопазване 2008
  Здравеопазване 2008
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната публикация "Здравеопазване 2008", която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по здравна информация към Министерството на здравеопазването.
  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.
  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:
 • Население и демографски процеси 2007
  Население и демографски процеси 2007
  Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че излезе от печат годишната публикация “Население и демографски процеси 2007”.
  Изданието е двуезично (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2007 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.
 • Устойчиво развитие на България 2007
  Устойчиво развитие на България 2007
  Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители новата годишна публикация “Устойчиво развитие на България 2007”. Изданието е двуезично (на български и английски език) и е структурирано в раздели и подраздели, като към всеки подраздел има кратък аналитичен текст и графики.
  Информацията е систематизирана в следните раздели:
  • Социално-икономическо развитие
  • Устойчиво потребление и производство
  • Социално включване
  • Демографски промени
  • Обществено здраве
 • Статистическа панорама - България 2007
  Националният статистически институт има удоволствието да предложи на потребителите на статистическа информация годишната публикация "Статистическа панорама - България 2007". В нея са анализирани демографското, социалното и икономическото развитие на Република България през 2007 година. Направени са сравнения с предходни години и са разгледани проявяващите се тенденции и настъпващите структурни промени в страната.
 • Население 2007
  Население 2007
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) публикация "Население 2007". Изданието съдържа информация за демографското състояние в Република България през 2007 година. Публикувани са данни за броя на населението по пол и възраст и за неговото естествено и механично движение.
  В публикацията са включени данни за броя на населението към края на годината и за средногодишното население през съответната година.
 • Районите и областите в България 2002 - 2006
  Районите и областите в България 2002 - 2006
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба публикацията "Районите и областите в Република България 2002 - 2006".
 • Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Статистически справочник на Република България 2008 (на английски език)
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация едно от основните си издания - "Статистически справочник на Република България 2008" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
  В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2004 - 2007 година.

Страници