Население по области, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_6.1.3_Pop_DR.xls

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2020 Г. ПО ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Области
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 6 916 548 3 349 715 3 566 833 5 043 186 2 416 899 2 626 287 1 873 362 932 816 940 546
0 59 029 30 342 28 687 43 921 22 641 21 280 15 108 7 701 7 407
1 - 4 255 341 131 099 124 242 192 966 99 089 93 877 62 375 32 010 30 365
5 - 9 337 290 173 538 163 752 257 118 132 234 124 884 80 172 41 304 38 868
10 - 14 347 354 178 487 168 867 259 264 133 125 126 139 88 090 45 362 42 728
15 - 19 314 238 161 910 152 328 229 007 117 774 111 233 85 231 44 136 41 095
20 - 24 306 421 157 465 148 956 228 909 116 756 112 153 77 512 40 709 36 803
25 - 29 364 385 187 174 177 211 273 759 138 536 135 223 90 626 48 638 41 988
30 - 34 474 861 243 542 231 319 368 871 186 010 182 861 105 990 57 532 48 458
35 - 39 478 532 247 821 230 711 367 698 187 160 180 538 110 834 60 661 50 173
40 - 44 522 220 269 012 253 208 399 961 202 809 197 152 122 259 66 203 56 056
45 - 49 528 127 270 215 257 912 398 093 200 383 197 710 130 034 69 832 60 202
50 - 54 491 725 248 851 242 874 358 041 177 631 180 410 133 684 71 220 62 464
55 - 59 464 881 228 621 236 260 330 390 158 184 172 206 134 491 70 437 64 054
60 - 64 468 096 220 852 247 244 329 849 151 090 178 759 138 247 69 762 68 485
65 - 69 451 579 200 200 251 379 313 677 135 365 178 312 137 902 64 835 73 067
70 - 74 428 163 176 225 251 938 289 345 116 471 172 874 138 818 59 754 79 064
75 - 79 288 403 109 935 178 468 185 976 69 905 116 071 102 427 40 030 62 397
80 - 84 190 665 67 115 123 550 121 327 41 730 79 597 69 338 25 385 43 953
85 - 89 107 547 35 711 71 836 69 452 22 235 47 217 38 095 13 476 24 619
90 - 94 32 370 10 087 22 283 21 965 6 755 15 210 10 405 3 332 7 073
95 - 99 4 989 1 427 3 562 3 373 947 2 426 1 616 480 1 136
100 + 332 86 246 224 69 155 108 17 91
Благоевград 301 138 146 369 154 769 181 513 86 646 94 867 119 625 59 723 59 902
0 2 663 1 388 1 275 1 664 867 797 999 521 478
1 - 4 11 103 5 619 5 484 7 233 3 699 3 534 3 870 1 920 1 950
5 - 9 14 738 7 562 7 176 9 506 4 822 4 684 5 232 2 740 2 492
10 - 14 15 909 8 182 7 727 9 465 4 841 4 624 6 444 3 341 3 103
15 - 19 13 851 7 073 6 778 8 266 4 159 4 107 5 585 2 914 2 671
20 - 24 11 475 5 945 5 530 6 880 3 487 3 393 4 595 2 458 2 137
25 - 29 15 951 8 079 7 872 9 746 4 746 5 000 6 205 3 333 2 872
30 - 34 22 166 10 947 11 219 14 103 6 757 7 346 8 063 4 190 3 873
35 - 39 21 605 11 229 10 376 13 246 6 695 6 551 8 359 4 534 3 825
40 - 44 22 035 11 305 10 730 13 648 6 852 6 796 8 387 4 453 3 934
45 - 49 22 129 11 398 10 731 13 651 6 928 6 723 8 478 4 470 4 008
50 - 54 22 793 11 289 11 504 13 343 6 417 6 926 9 450 4 872 4 578
55 - 59 22 329 10 851 11 478 13 154 6 193 6 961 9 175 4 658 4 517
60 - 64 21 937 10 397 11 540 13 066 5 935 7 131 8 871 4 462 4 409
65 - 69 19 409 8 926 10 483 11 932 5 334 6 598 7 477 3 592 3 885
70 - 74 16 183 6 926 9 257 9 587 4 124 5 463 6 596 2 802 3 794
75 - 79 11 527 4 482 7 045 6 017 2 353 3 664 5 510 2 129 3 381
80 - 84 7 921 2 927 4 994 4 091 1 478 2 613 3 830 1 449 2 381
85 - 89 4 202 1 430 2 772 2 216 725 1 491 1 986 705 1 281
90 - 94 1 023 354 669 589 197 392 434 157 277
95 - 99 177 53 124 104 32 72 73 21 52
100 + 12 7 5 6 5 1 6 2 4
Бургас 409 750 197 692 212 058 311 247 148 393 162 854 98 503 49 299 49 204
0 3 517 1 800 1 717 2 622 1 351 1 271 895 449 446
1 - 4 15 696 8 048 7 648 12 027 6 168 5 859 3 669 1 880 1 789
5 - 9 21 179 10 852 10 327 16 364 8 366 7 998 4 815 2 486 2 329
10 - 14 23 168 11 906 11 262 17 791 9 142 8 649 5 377 2 764 2 613
15 - 19 19 679 10 066 9 613 14 763 7 511 7 252 4 916 2 555 2 361
20 - 24 16 881 8 542 8 339 12 549 6 264 6 285 4 332 2 278 2 054
25 - 29 19 936 10 006 9 930 14 673 7 252 7 421 5 263 2 754 2 509
30 - 34 27 254 13 584 13 670 21 175 10 388 10 787 6 079 3 196 2 883
35 - 39 29 586 15 237 14 349 23 097 11 673 11 424 6 489 3 564 2 925
40 - 44 32 579 16 745 15 834 25 714 13 071 12 643 6 865 3 674 3 191
45 - 49 33 218 16 865 16 353 25 949 12 989 12 960 7 269 3 876 3 393
50 - 54 28 879 14 481 14 398 21 975 10 926 11 049 6 904 3 555 3 349
55 - 59 27 355 13 161 14 194 20 573 9 712 10 861 6 782 3 449 3 333
60 - 64 27 949 12 889 15 060 21 005 9 435 11 570 6 944 3 454 3 490
65 - 69 26 855 11 895 14 960 20 204 8 799 11 405 6 651 3 096 3 555
70 - 74 23 932 10 053 13 879 17 762 7 307 10 455 6 170 2 746 3 424
75 - 79 14 795 5 695 9 100 10 571 3 952 6 619 4 224 1 743 2 481
80 - 84 10 197 3 528 6 669 7 299 2 440 4 859 2 898 1 088 1 810
85 - 89 5 222 1 734 3 488 3 763 1 208 2 555 1 459 526 933
90 - 94 1 635 537 1 098 1 207 397 810 428 140 288
95 - 99 224 64 160 154 38 116 70 26 44
100 + 14 4 10 10 4 6 4 - 4
Варна 470 124 228 625 241 499 390 916 188 931 201 985 79 208 39 694 39 514
0 4 230 2 178 2 052 3 570 1 850 1 720 660 328 332
1 - 4 17 918 9 192 8 726 15 298 7 889 7 409 2 620 1 303 1 317
5 - 9 23 719 12 291 11 428 20 258 10 527 9 731 3 461 1 764 1 697
10 - 14 25 587 13 101 12 486 21 295 10 886 10 409 4 292 2 215 2 077
15 - 19 21 889 11 394 10 495 17 814 9 275 8 539 4 075 2 119 1 956
20 - 24 22 023 11 635 10 388 18 154 9 634 8 520 3 869 2 001 1 868
25 - 29 26 069 13 380 12 689 21 728 11 033 10 695 4 341 2 347 1 994
30 - 34 34 870 17 586 17 284 30 227 15 075 15 152 4 643 2 511 2 132
35 - 39 36 157 18 384 17 773 31 398 15 811 15 587 4 759 2 573 2 186
40 - 44 38 863 19 827 19 036 33 524 16 995 16 529 5 339 2 832 2 507
45 - 49 38 350 19 549 18 801 32 627 16 527 16 100 5 723 3 022 2 701
50 - 54 32 139 16 314 15 825 26 727 13 494 13 233 5 412 2 820 2 592
55 - 59 28 873 13 976 14 897 23 412 11 161 12 251 5 461 2 815 2 646
60 - 64 28 242 13 172 15 070 22 815 10 467 12 348 5 427 2 705 2 722
65 - 69 28 226 12 371 15 855 22 519 9 625 12 894 5 707 2 746 2 961
70 - 74 26 064 10 758 15 306 20 655 8 314 12 341 5 409 2 444 2 965
75 - 79 17 511 6 854 10 657 13 602 5 227 8 375 3 909 1 627 2 282
80 - 84 11 013 3 982 7 031 8 623 3 045 5 578 2 390 937 1 453
85 - 89 6 222 1 981 4 241 4 921 1 538 3 383 1 301 443 858
90 - 94 1 884 622 1 262 1 522 496 1 026 362 126 236
95 - 99 256 71 185 212 56 156 44 15 29
100 + 19 7 12 15 6 9 4 1 3
Велико Търново 229 718 110 803 118 915 160 186 76 540 83 646 69 532 34 263 35 269
0 1 598 787 811 1 142 568 574 456 219 237
1 - 4 7 434 3 798 3 636 5 494 2 743 2 751 1 940 1 055 885
5 - 9 10 166 5 169 4 997 7 529 3 814 3 715 2 637 1 355 1 282
10 - 14 10 144 5 225 4 919 7 348 3 808 3 540 2 796 1 417 1 379
15 - 19 10 024 5 080 4 944 6 802 3 427 3 375 3 222 1 653 1 569
20 - 24 11 023 5 483 5 540 7 938 3 907 4 031 3 085 1 576 1 509
25 - 29 12 959 6 642 6 317 9 837 4 913 4 924 3 122 1 729 1 393
30 - 34 17 525 9 109 8 416 14 031 7 146 6 885 3 494 1 963 1 531
35 - 39 14 290 7 467 6 823 10 724 5 466 5 258 3 566 2 001 1 565
40 - 44 15 965 8 173 7 792 11 692 5 892 5 800 4 273 2 281 1 992
45 - 49 16 439 8 572 7 867 11 806 6 068 5 738 4 633 2 504 2 129
50 - 54 15 345 7 687 7 658 10 747 5 220 5 527 4 598 2 467 2 131
55 - 59 15 321 7 517 7 804 10 514 4 943 5 571 4 807 2 574 2 233
60 - 64 15 971 7 628 8 343 10 856 4 985 5 871 5 115 2 643 2 472
65 - 69 16 453 7 417 9 036 10 852 4 765 6 087 5 601 2 652 2 949
70 - 74 15 966 6 732 9 234 9 934 4 120 5 814 6 032 2 612 3 420
75 - 79 11 268 4 339 6 929 6 434 2 547 3 887 4 834 1 792 3 042
80 - 84 6 814 2 356 4 458 3 797 1 339 2 458 3 017 1 017 2 000
85 - 89 3 793 1 258 2 535 2 024 677 1 347 1 769 581 1 188
90 - 94 1 071 319 752 596 168 428 475 151 324
95 - 99 136 41 95 82 22 60 54 19 35
100 + 13 4 9 7 2 5 6 2 4
Видин 81 212 39 487 41 725 52 439 25 261 27 178 28 773 14 226 14 547
0 472 242 230 299 145 154 173 97 76
1 - 4 2 252 1 139 1 113 1 523 763 760 729 376 353
5 - 9 3 228 1 653 1 575 2 419 1 223 1 196 809 430 379
10 - 14 3 732 1 904 1 828 2 728 1 413 1 315 1 004 491 513
15 - 19 3 712 1 938 1 774 2 608 1 368 1 240 1 104 570 534
20 - 24 2 779 1 427 1 352 1 936 974 962 843 453 390
25 - 29 3 120 1 650 1 470 2 142 1 094 1 048 978 556 422
30 - 34 3 852 2 042 1 810 2 713 1 384 1 329 1 139 658 481
35 - 39 4 290 2 293 1 997 3 105 1 621 1 484 1 185 672 513
40 - 44 5 411 2 843 2 568 3 975 2 006 1 969 1 436 837 599
45 - 49 6 375 3 349 3 026 4 612 2 325 2 287 1 763 1 024 739
50 - 54 6 238 3 268 2 970 4 372 2 213 2 159 1 866 1 055 811
55 - 59 5 735 2 982 2 753 3 918 1 957 1 961 1 817 1 025 792
60 - 64 5 690 2 876 2 814 3 684 1 806 1 878 2 006 1 070 936
65 - 69 6 495 2 953 3 542 3 909 1 731 2 178 2 586 1 222 1 364
70 - 74 7 469 3 113 4 356 3 960 1 598 2 362 3 509 1 515 1 994
75 - 79 4 957 1 928 3 029 2 249 869 1 380 2 708 1 059 1 649
80 - 84 3 115 1 136 1 979 1 383 478 905 1 732 658 1 074
85 - 89 1 679 565 1 114 673 220 453 1 006 345 661
90 - 94 535 162 373 205 64 141 330 98 232
95 - 99 71 23 48 25 9 16 46 14 32
100 + 5 1 4 1 - 1 4 1 3
Враца 157 637 77 196 80 441 92 639 44 606 48 033 64 998 32 590 32 408
0 1 346 693 653 759 405 354 587 288 299
1 - 4 5 439 2 791 2 648 3 242 1 672 1 570 2 197 1 119 1 078
5 - 9 7 316 3 831 3 485 4 341 2 239 2 102 2 975 1 592 1 383
10 - 14 7 741 3 996 3 745 4 725 2 396 2 329 3 016 1 600 1 416
15 - 19 7 566 3 860 3 706 4 439 2 315 2 124 3 127 1 545 1 582
20 - 24 6 287 3 260 3 027 3 429 1 714 1 715 2 858 1 546 1 312
25 - 29 7 299 3 802 3 497 4 183 2 060 2 123 3 116 1 742 1 374
30 - 34 8 600 4 589 4 011 5 336 2 734 2 602 3 264 1 855 1 409
35 - 39 9 057 4 815 4 242 5 686 2 933 2 753 3 371 1 882 1 489
40 - 44 10 603 5 490 5 113 6 905 3 495 3 410 3 698 1 995 1 703
45 - 49 12 064 6 290 5 774 7 815 3 949 3 866 4 249 2 341 1 908
50 - 54 12 513 6 536 5 977 7 822 3 950 3 872 4 691 2 586 2 105
55 - 59 11 461 5 881 5 580 7 097 3 495 3 602 4 364 2 386 1 978
60 - 64 11 569 5 714 5 855 7 021 3 303 3 718 4 548 2 411 2 137
65 - 69 11 200 5 108 6 092 6 352 2 819 3 533 4 848 2 289 2 559
70 - 74 11 494 4 780 6 714 6 004 2 443 3 561 5 490 2 337 3 153
75 - 79 7 666 2 891 4 775 3 637 1 401 2 236 4 029 1 490 2 539
80 - 84 4 764 1 723 3 041 2 155 782 1 373 2 609 941 1 668
85 - 89 2 731 898 1 833 1 281 397 884 1 450 501 949
90 - 94 796 220 576 359 91 268 437 129 308
95 - 99 118 28 90 48 13 35 70 15 55
100 + 7 - 7 3 - 3 4 - 4
Габрово 105 788 50 874 54 914 84 546 40 448 44 098 21 242 10 426 10 816
0 629 317 312 497 257 240 132 60 72
1 - 4 2 982 1 506 1 476 2 408 1 217 1 191 574 289 285
5 - 9 4 163 2 177 1 986 3 432 1 800 1 632 731 377 354
10 - 14 4 515 2 306 2 209 3 764 1 939 1 825 751 367 384
15 - 19 4 179 2 167 2 012 3 455 1 807 1 648 724 360 364
20 - 24 3 344 1 728 1 616 2 687 1 391 1 296 657 337 320
25 - 29 4 326 2 414 1 912 3 581 1 989 1 592 745 425 320
30 - 34 5 760 3 147 2 613 4 869 2 633 2 236 891 514 377
35 - 39 6 023 3 272 2 751 5 081 2 742 2 339 942 530 412
40 - 44 7 399 3 831 3 568 6 193 3 162 3 031 1 206 669 537
45 - 49 8 164 4 240 3 924 6 803 3 508 3 295 1 361 732 629
50 - 54 7 971 4 022 3 949 6 488 3 233 3 255 1 483 789 694
55 - 59 7 840 3 874 3 966 6 451 3 115 3 336 1 389 759 630
60 - 64 7 666 3 626 4 040 6 019 2 777 3 242 1 647 849 798
65 - 69 8 232 3 679 4 553 6 277 2 716 3 561 1 955 963 992
70 - 74 9 013 3 620 5 393 6 821 2 652 4 169 2 192 968 1 224
75 - 79 6 269 2 403 3 866 4 604 1 763 2 841 1 665 640 1 025
80 - 84 4 147 1 489 2 658 2 953 1 063 1 890 1 194 426 768
85 - 89 2 381 843 1 538 1 622 541 1 081 759 302 457
90 - 94 654 185 469 456 126 330 198 59 139
95 - 99 126 27 99 80 16 64 46 11 35
100 + 5 1 4 5 1 4 - - -
Добрич 170 298 82 505 87 793 116 994 55 868 61 126 53 304 26 637 26 667
0 1 224 645 579 823 420 403 401 225 176
1 - 4 5 613 2 886 2 727 3 871 2 013 1 858 1 742 873 869
5 - 9 8 060 4 145 3 915 5 519 2 855 2 664 2 541 1 290 1 251
10 - 14 8 967 4 642 4 325 5 988 3 130 2 858 2 979 1 512 1 467
15 - 19 8 318 4 256 4 062 5 435 2 768 2 667 2 883 1 488 1 395
20 - 24 7 240 3 687 3 553 4 708 2 391 2 317 2 532 1 296 1 236
25 - 29 8 253 4 233 4 020 5 360 2 699 2 661 2 893 1 534 1 359
30 - 34 10 388 5 550 4 838 7 330 3 771 3 559 3 058 1 779 1 279
35 - 39 10 689 5 539 5 150 7 590 3 874 3 716 3 099 1 665 1 434
40 - 44 11 862 6 067 5 795 8 421 4 230 4 191 3 441 1 837 1 604
45 - 49 13 365 6 813 6 552 9 528 4 765 4 763 3 837 2 048 1 789
50 - 54 13 251 6 766 6 485 9 347 4 650 4 697 3 904 2 116 1 788
55 - 59 12 428 6 166 6 262 8 815 4 225 4 590 3 613 1 941 1 672
60 - 64 12 077 5 644 6 433 8 612 3 961 4 651 3 465 1 683 1 782
65 - 69 12 091 5 273 6 818 8 378 3 568 4 810 3 713 1 705 2 008
70 - 74 11 357 4 717 6 640 7 721 3 191 4 530 3 636 1 526 2 110
75 - 79 7 774 2 895 4 879 4 900 1 780 3 120 2 874 1 115 1 759
80 - 84 4 288 1 540 2 748 2 730 945 1 785 1 558 595 963
85 - 89 2 274 777 1 497 1 438 469 969 836 308 528
90 - 94 666 233 433 411 145 266 255 88 167
95 - 99 107 30 77 66 18 48 41 12 29
100 + 6 1 5 3 - 3 3 1 2
Кърджали 160 781 79 430 81 351 64 686 30 886 33 800 96 095 48 544 47 551
0 1 207 652 555 562 290 272 645 362 283
1 - 4 6 579 3 430 3 149 2 840 1 490 1 350 3 739 1 940 1 799
5 - 9 7 339 3 831 3 508 3 458 1 795 1 663 3 881 2 036 1 845
10 - 14 7 473 3 843 3 630 3 497 1 821 1 676 3 976 2 022 1 954
15 - 19 6 648 3 373 3 275 3 204 1 611 1 593 3 444 1 762 1 682
20 - 24 5 343 2 736 2 607 2 245 1 123 1 122 3 098 1 613 1 485
25 - 29 7 843 3 859 3 984 3 174 1 507 1 667 4 669 2 352 2 317
30 - 34 10 267 4 895 5 372 4 194 1 940 2 254 6 073 2 955 3 118
35 - 39 11 416 5 641 5 775 4 773 2 265 2 508 6 643 3 376 3 267
40 - 44 12 107 6 366 5 741 5 209 2 563 2 646 6 898 3 803 3 095
45 - 49 11 349 6 062 5 287 4 895 2 460 2 435 6 454 3 602 2 852
50 - 54 12 015 6 254 5 761 4 877 2 346 2 531 7 138 3 908 3 230
55 - 59 13 098 6 708 6 390 4 972 2 410 2 562 8 126 4 298 3 828
60 - 64 13 855 6 705 7 150 5 022 2 318 2 704 8 833 4 387 4 446
65 - 69 11 983 5 685 6 298 4 067 1 835 2 232 7 916 3 850 4 066
70 - 74 8 834 4 009 4 825 3 048 1 366 1 682 5 786 2 643 3 143
75 - 79 6 214 2 620 3 594 2 023 787 1 236 4 191 1 833 2 358
80 - 84 4 322 1 717 2 605 1 533 573 960 2 789 1 144 1 645
85 - 89 2 168 825 1 343 791 282 509 1 377 543 834
90 - 94 602 175 427 263 86 177 339 89 250
95 - 99 105 41 64 36 17 19 69 24 45
100 + 14 3 11 3 1 2 11 2 9
Кюстендил 116 619 56 699 59 920 80 924 38 914 42 010 35 695 17 785 17 910
0 804 417 387 607 307 300 197 110 87
1 - 4 3 423 1 728 1 695 2 709 1 375 1 334 714 353 361
5 - 9 4 768 2 458 2 310 3 892 2 019 1 873 876 439 437
10 - 14 5 024 2 568 2 456 3 995 2 044 1 951 1 029 524 505
15 - 19 4 816 2 522 2 294 3 768 1 965 1 803 1 048 557 491
20 - 24 3 396 1 828 1 568 2 479 1 315 1 164 917 513 404
25 - 29 4 342 2 348 1 994 3 119 1 645 1 474 1 223 703 520
30 - 34 5 942 3 215 2 727 4 248 2 215 2 033 1 694 1 000 694
35 - 39 7 003 3 815 3 188 5 119 2 693 2 426 1 884 1 122 762
40 - 44 8 365 4 488 3 877 6 042 3 189 2 853 2 323 1 299 1 024
45 - 49 9 049 4 675 4 374 6 508 3 245 3 263 2 541 1 430 1 111
50 - 54 9 340 4 780 4 560 6 541 3 294 3 247 2 799 1 486 1 313
55 - 59 8 959 4 540 4 419 6 161 3 027 3 134 2 798 1 513 1 285
60 - 64 9 081 4 330 4 751 6 234 2 880 3 354 2 847 1 450 1 397
65 - 69 9 094 4 073 5 021 6 055 2 611 3 444 3 039 1 462 1 577
70 - 74 9 116 3 829 5 287 5 594 2 304 3 290 3 522 1 525 1 997
75 - 79 6 461 2 432 4 029 3 646 1 348 2 298 2 815 1 084 1 731
80 - 84 4 279 1 569 2 710 2 341 846 1 495 1 938 723 1 215
85 - 89 2 497 835 1 662 1 374 434 940 1 123 401 722
90 - 94 734 221 513 425 140 285 309 81 228
95 - 99 124 27 97 67 18 49 57 9 48
100 + 2 1 1 - - - 2 1 1
Ловеч 122 490 59 580 62 910 75 680 36 533 39 147 46 810 23 047 23 763
0 994 493 501 607 305 302 387 188 199
1 - 4 4 033 2 082 1 951 2 573 1 322 1 251 1 460 760 700
5 - 9 5 525 2 789 2 736 3 574 1 806 1 768 1 951 983 968
10 - 14 5 916 2 997 2 919 3 721 1 898 1 823 2 195 1 099 1 096
15 - 19 5 689 2 944 2 745 3 572 1 857 1 715 2 117 1 087 1 030
20 - 24 4 446 2 307 2 139 2 705 1 391 1 314 1 741 916 825
25 - 29 5 337 2 845 2 492 3 245 1 680 1 565 2 092 1 165 927
30 - 34 6 326 3 382 2 944 3 978 2 085 1 893 2 348 1 297 1 051
35 - 39 6 605 3 490 3 115 4 213 2 221 1 992 2 392 1 269 1 123
40 - 44 8 009 4 250 3 759 5 232 2 736 2 496 2 777 1 514 1 263
45 - 49 9 186 4 810 4 376 6 153 3 164 2 989 3 033 1 646 1 387
50 - 54 9 451 4 846 4 605 6 242 3 061 3 181 3 209 1 785 1 424
55 - 59 8 830 4 499 4 331 5 720 2 854 2 866 3 110 1 645 1 465
60 - 64 8 941 4 392 4 549 5 637 2 678 2 959 3 304 1 714 1 590
65 - 69 8 736 3 984 4 752 5 293 2 366 2 927 3 443 1 618 1 825
70 - 74 9 785 3 980 5 805 5 622 2 254 3 368 4 163 1 726 2 437
75 - 79 6 504 2 537 3 967 3 495 1 351 2 144 3 009 1 186 1 823
80 - 84 4 607 1 700 2 907 2 345 882 1 463 2 262 818 1 444
85 - 89 2 733 975 1 758 1 335 480 855 1 398 495 903
90 - 94 701 224 477 339 112 227 362 112 250
95 - 99 133 54 79 78 30 48 55 24 31
100 + 3 - 3 1 - 1 2 - 2
Монтана 125 395 61 166 64 229 79 817 38 344 41 473 45 578 22 822 22 756
0 913 458 455 577 301 276 336 157 179
1 - 4 4 070 2 073 1 997 2 649 1 335 1 314 1 421 738 683
5 - 9 5 931 3 096 2 835 4 036 2 091 1 945 1 895 1 005 890
10 - 14 6 137 3 159 2 978 4 168 2 136 2 032 1 969 1 023 946
15 - 19 5 917 3 004 2 913 3 880 1 959 1 921 2 037 1 045 992
20 - 24 4 994 2 611 2 383 3 121 1 586 1 535 1 873 1 025 848
25 - 29 5 836 3 068 2 768 3 756 1 869 1 887 2 080 1 199 881
30 - 34 6 630 3 529 3 101 4 516 2 340 2 176 2 114 1 189 925
35 - 39 7 076 3 764 3 312 4 972 2 550 2 422 2 104 1 214 890
40 - 44 8 126 4 276 3 850 5 600 2 861 2 739 2 526 1 415 1 111
45 - 49 9 332 4 821 4 511 6 368 3 183 3 185 2 964 1 638 1 326
50 - 54 9 210 4 819 4 391 6 278 3 169 3 109 2 932 1 650 1 282
55 - 59 9 014 4 611 4 403 5 924 2 918 3 006 3 090 1 693 1 397
60 - 64 9 040 4 453 4 587 5 984 2 825 3 159 3 056 1 628 1 428
65 - 69 9 266 4 274 4 992 5 653 2 543 3 110 3 613 1 731 1 882
70 - 74 9 880 4 159 5 721 5 422 2 229 3 193 4 458 1 930 2 528
75 - 79 6 462 2 441 4 021 3 314 1 260 2 054 3 148 1 181 1 967
80 - 84 4 326 1 492 2 834 2 100 707 1 393 2 226 785 1 441
85 - 89 2 459 818 1 641 1 143 381 762 1 316 437 879
90 - 94 662 213 449 309 89 220 353 124 229
95 - 99 112 27 85 46 12 34 66 15 51
100 + 2 - 2 1 - 1 1 - 1
Пазарджик 251 300 122 821 128 479 157 414 76 046 81 368 93 886 46 775 47 111
0 2 155 1 140 1 015 1 291 680 611 864 460 404
1 - 4 9 528 4 921 4 607 6 138 3 174 2 964 3 390 1 747 1 643
5 - 9 12 900 6 623 6 277 8 552 4 426 4 126 4 348 2 197 2 151
10 - 14 13 449 7 012 6 437 8 597 4 477 4 120 4 852 2 535 2 317
15 - 19 12 513 6 454 6 059 7 786 4 001 3 785 4 727 2 453 2 274
20 - 24 10 421 5 411 5 010 6 285 3 252 3 033 4 136 2 159 1 977
25 - 29 12 303 6 341 5 962 7 448 3 761 3 687 4 855 2 580 2 275
30 - 34 16 005 8 319 7 686 9 994 5 021 4 973 6 011 3 298 2 713
35 - 39 16 767 8 877 7 890 10 713 5 557 5 156 6 054 3 320 2 734
40 - 44 17 656 9 337 8 319 11 355 5 969 5 386 6 301 3 368 2 933
45 - 49 18 131 9 376 8 755 11 614 5 909 5 705 6 517 3 467 3 050
50 - 54 18 861 9 540 9 321 11 824 5 865 5 959 7 037 3 675 3 362
55 - 59 18 752 9 350 9 402 11 655 5 665 5 990 7 097 3 685 3 412
60 - 64 18 885 9 103 9 782 11 964 5 633 6 331 6 921 3 470 3 451
65 - 69 16 043 7 212 8 831 10 101 4 455 5 646 5 942 2 757 3 185
70 - 74 14 954 6 147 8 807 9 266 3 764 5 502 5 688 2 383 3 305
75 - 79 10 196 3 795 6 401 5 954 2 234 3 720 4 242 1 561 2 681
80 - 84 6 865 2 334 4 531 3 960 1 304 2 656 2 905 1 030 1 875
85 - 89 3 671 1 167 2 504 2 153 674 1 479 1 518 493 1 025
90 - 94 1 091 323 768 669 198 471 422 125 297
95 - 99 143 38 105 88 26 62 55 12 43
100 + 11 1 10 7 1 6 4 - 4
Перник 120 426 58 550 61 876 93 788 45 080 48 708 26 638 13 470 13 168
0 827 443 384 724 385 339 103 58 45
1 - 4 3 844 1 992 1 852 3 321 1 742 1 579 523 250 273
5 - 9 4 856 2 554 2 302 4 188 2 206 1 982 668 348 320
10 - 14 5 429 2 800 2 629 4 626 2 385 2 241 803 415 388
15 - 19 4 676 2 469 2 207 3 950 2 067 1 883 726 402 324
20 - 24 3 969 2 111 1 858 3 258 1 710 1 548 711 401 310
25 - 29 4 795 2 534 2 261 3 981 2 076 1 905 814 458 356
30 - 34 6 796 3 585 3 211 5 640 2 927 2 713 1 156 658 498
35 - 39 8 187 4 373 3 814 6 775 3 530 3 245 1 412 843 569
40 - 44 9 365 4 926 4 439 7 601 3 916 3 685 1 764 1 010 754
45 - 49 9 416 4 896 4 520 7 490 3 802 3 688 1 926 1 094 832
50 - 54 9 208 4 719 4 489 7 271 3 637 3 634 1 937 1 082 855
55 - 59 9 111 4 416 4 695 7 166 3 358 3 808 1 945 1 058 887
60 - 64 9 444 4 488 4 956 7 247 3 338 3 909 2 197 1 150 1 047
65 - 69 8 537 3 864 4 673 6 179 2 708 3 471 2 358 1 156 1 202
70 - 74 8 532 3 556 4 976 5 778 2 330 3 448 2 754 1 226 1 528
75 - 79 5 869 2 237 3 632 3 821 1 410 2 411 2 048 827 1 221
80 - 84 4 196 1 420 2 776 2 618 853 1 765 1 578 567 1 011
85 - 89 2 529 886 1 643 1 596 516 1 080 933 370 563
90 - 94 729 243 486 487 158 329 242 85 157
95 - 99 104 37 67 66 26 40 38 11 27
100 + 7 1 6 5 - 5 2 1 1
Плевен 233 438 113 082 120 356 153 832 73 621 80 211 79 606 39 461 40 145
0 1 932 986 946 1 236 638 598 696 348 348
1 - 4 8 255 4 165 4 090 5 472 2 739 2 733 2 783 1 426 1 357
5 - 9 10 949 5 682 5 267 7 473 3 867 3 606 3 476 1 815 1 661
10 - 14 11 622 5 929 5 693 7 861 4 023 3 838 3 761 1 906 1 855
15 - 19 10 874 5 537 5 337 7 026 3 586 3 440 3 848 1 951 1 897
20 - 24 9 441 4 741 4 700 5 919 2 916 3 003 3 522 1 825 1 697
25 - 29 10 752 5 475 5 277 7 148 3 499 3 649 3 604 1 976 1 628
30 - 34 12 963 6 829 6 134 9 034 4 617 4 417 3 929 2 212 1 717
35 - 39 13 190 6 893 6 297 9 421 4 835 4 586 3 769 2 058 1 711
40 - 44 15 106 7 958 7 148 10 865 5 638 5 227 4 241 2 320 1 921
45 - 49 16 773 8 691 8 082 12 026 6 168 5 858 4 747 2 523 2 224
50 - 54 16 748 8 552 8 196 11 617 5 718 5 899 5 131 2 834 2 297
55 - 59 16 120 8 190 7 930 10 940 5 355 5 585 5 180 2 835 2 345
60 - 64 17 215 8 406 8 809 11 487 5 408 6 079 5 728 2 998 2 730
65 - 69 16 911 7 822 9 089 10 985 4 958 6 027 5 926 2 864 3 062
70 - 74 18 030 7 651 10 379 10 970 4 560 6 410 7 060 3 091 3 969
75 - 79 12 429 4 820 7 609 6 838 2 675 4 163 5 591 2 145 3 446
80 - 84 8 068 2 731 5 337 4 328 1 413 2 915 3 740 1 318 2 422
85 - 89 4 474 1 550 2 924 2 325 761 1 564 2 149 789 1 360
90 - 94 1 373 414 959 756 219 537 617 195 422
95 - 99 197 56 141 95 24 71 102 32 70
100 + 16 4 12 10 4 6 6 - 6
Пловдив 666 398 319 851 346 547 498 739 237 108 261 631 167 659 82 743 84 916
0 6 058 3 125 2 933 4 552 2 366 2 186 1 506 759 747
1 - 4 25 951 13 234 12 717 20 211 10 291 9 920 5 740 2 943 2 797
5 - 9 33 689 17 416 16 273 26 411 13 630 12 781 7 278 3 786 3 492
10 - 14 33 263 17 182 16 081 25 347 13 114 12 233 7 916 4 068 3 848
15 - 19 30 301 15 550 14 751 22 822 11 638 11 184 7 479 3 912 3 567
20 - 24 31 467 15 998 15 469 24 241 12 241 12 000 7 226 3 757 3 469
25 - 29 37 027 18 709 18 318 28 312 14 171 14 141 8 715 4 538 4 177
30 - 34 47 246 23 699 23 547 36 921 18 180 18 741 10 325 5 519 4 806
35 - 39 47 692 24 579 23 113 37 175 18 811 18 364 10 517 5 768 4 749
40 - 44 50 866 25 971 24 895 39 544 19 862 19 682 11 322 6 109 5 213
45 - 49 49 193 24 974 24 219 37 450 18 797 18 653 11 743 6 177 5 566
50 - 54 46 354 23 220 23 134 34 378 16 913 17 465 11 976 6 307 5 669
55 - 59 43 497 20 953 22 544 31 721 14 959 16 762 11 776 5 994 5 782
60 - 64 44 452 20 675 23 777 32 330 14 632 17 698 12 122 6 043 6 079
65 - 69 39 838 17 537 22 301 28 924 12 465 16 459 10 914 5 072 5 842
70 - 74 38 680 15 660 23 020 27 234 10 803 16 431 11 446 4 857 6 589
75 - 79 26 671 9 966 16 705 18 317 6 727 11 590 8 354 3 239 5 115
80 - 84 19 161 6 630 12 531 12 775 4 394 8 381 6 386 2 236 4 150
85 - 89 11 113 3 590 7 523 7 417 2 319 5 098 3 696 1 271 2 425
90 - 94 3 361 1 053 2 308 2 322 715 1 607 1 039 338 701
95 - 99 484 121 363 315 74 241 169 47 122
100 + 34 9 25 20 6 14 14 3 11
Разград 109 810 53 467 56 343 51 160 24 360 26 800 58 650 29 107 29 543
0 803 403 400 360 185 175 443 218 225
1 - 4 3 755 1 937 1 818 1 732 868 864 2 023 1 069 954
5 - 9 5 027 2 580 2 447 2 371 1 230 1 141 2 656 1 350 1 306
10 - 14 5 321 2 738 2 583 2 627 1 333 1 294 2 694 1 405 1 289
15 - 19 5 309 2 729 2 580 2 428 1 252 1 176 2 881 1 477 1 404
20 - 24 4 621 2 401 2 220 1 967 1 001 966 2 654 1 400 1 254
25 - 29 5 517 2 861 2 656 2 399 1 197 1 202 3 118 1 664 1 454
30 - 34 6 131 3 156 2 975 2 936 1 487 1 449 3 195 1 669 1 526
35 - 39 6 729 3 455 3 274 3 190 1 606 1 584 3 539 1 849 1 690
40 - 44 7 719 4 014 3 705 3 673 1 880 1 793 4 046 2 134 1 912
45 - 49 8 677 4 458 4 219 4 172 2 061 2 111 4 505 2 397 2 108
50 - 54 9 022 4 679 4 343 4 347 2 189 2 158 4 675 2 490 2 185
55 - 59 8 576 4 360 4 216 4 026 1 951 2 075 4 550 2 409 2 141
60 - 64 8 134 3 866 4 268 3 950 1 808 2 142 4 184 2 058 2 126
65 - 69 7 863 3 530 4 333 3 563 1 572 1 991 4 300 1 958 2 342
70 - 74 7 054 2 890 4 164 3 151 1 262 1 889 3 903 1 628 2 275
75 - 79 4 996 1 804 3 192 2 191 776 1 415 2 805 1 028 1 777
80 - 84 2 792 1 010 1 782 1 239 419 820 1 553 591 962
85 - 89 1 375 480 895 659 229 430 716 251 465
90 - 94 336 100 236 158 49 109 178 51 127
95 - 99 52 16 36 20 5 15 32 11 21
100 + 1 - 1 1 - 1 - - -
Русе 212 729 103 521 109 208 162 914 78 900 84 014 49 815 24 621 25 194
0 1 519 797 722 1 206 632 574 313 165 148
1 - 4 6 810 3 572 3 238 5 496 2 867 2 629 1 314 705 609
5 - 9 9 160 4 832 4 328 7 365 3 884 3 481 1 795 948 847
10 - 14 9 764 4 950 4 814 7 869 3 987 3 882 1 895 963 932
15 - 19 9 091 4 741 4 350 7 097 3 704 3 393 1 994 1 037 957
20 - 24 9 530 5 026 4 504 7 540 4 008 3 532 1 990 1 018 972
25 - 29 11 680 6 415 5 265 9 496 5 180 4 316 2 184 1 235 949
30 - 34 14 032 7 428 6 604 11 502 6 033 5 469 2 530 1 395 1 135
35 - 39 13 762 7 235 6 527 11 064 5 723 5 341 2 698 1 512 1 186
40 - 44 14 996 7 786 7 210 11 962 6 125 5 837 3 034 1 661 1 373
45 - 49 16 239 8 211 8 028 12 837 6 395 6 442 3 402 1 816 1 586
50 - 54 15 462 7 847 7 615 11 906 5 940 5 966 3 556 1 907 1 649
55 - 59 15 038 7 394 7 644 11 338 5 508 5 830 3 700 1 886 1 814
60 - 64 14 784 7 131 7 653 10 855 5 128 5 727 3 929 2 003 1 926
65 - 69 14 767 6 628 8 139 10 703 4 704 5 999 4 064 1 924 2 140
70 - 74 14 730 5 925 8 805 10 237 4 067 6 170 4 493 1 858 2 635
75 - 79 10 501 3 964 6 537 7 059 2 611 4 448 3 442 1 353 2 089
80 - 84 6 176 2 151 4 025 4 167 1 414 2 753 2 009 737 1 272
85 - 89 3 547 1 130 2 417 2 391 729 1 662 1 156 401 755
90 - 94 1 007 321 686 733 235 498 274 86 188
95 - 99 125 32 93 83 21 62 42 11 31
100 + 9 5 4 8 5 3 1 - 1
Силистра 106 852 52 049 54 803 46 750 22 216 24 534 60 102 29 833 30 269
0 803 427 376 311 164 147 492 263 229
1 - 4 3 657 1 896 1 761 1 464 758 706 2 193 1 138 1 055
5 - 9 4 973 2 541 2 432 2 070 1 058 1 012 2 903 1 483 1 420
10 - 14 5 205 2 710 2 495 2 155 1 147 1 008 3 050 1 563 1 487
15 - 19 5 021 2 663 2 358 1 975 1 045 930 3 046 1 618 1 428
20 - 24 4 242 2 152 2 090 1 543 756 787 2 699 1 396 1 303
25 - 29 4 990 2 546 2 444 2 005 997 1 008 2 985 1 549 1 436
30 - 34 6 162 3 199 2 963 2 643 1 344 1 299 3 519 1 855 1 664
35 - 39 6 326 3 378 2 948 2 647 1 380 1 267 3 679 1 998 1 681
40 - 44 6 911 3 553 3 358 3 083 1 544 1 539 3 828 2 009 1 819
45 - 49 7 921 4 060 3 861 3 703 1 848 1 855 4 218 2 212 2 006
50 - 54 8 330 4 319 4 011 3 813 1 936 1 877 4 517 2 383 2 134
55 - 59 8 246 4 131 4 115 3 776 1 852 1 924 4 470 2 279 2 191
60 - 64 7 732 3 722 4 010 3 538 1 617 1 921 4 194 2 105 2 089
65 - 69 7 905 3 477 4 428 3 637 1 504 2 133 4 268 1 973 2 295
70 - 74 7 719 3 271 4 448 3 570 1 491 2 079 4 149 1 780 2 369
75 - 79 5 830 2 294 3 536 2 629 1 040 1 589 3 201 1 254 1 947
80 - 84 3 042 1 081 1 961 1 310 445 865 1 732 636 1 096
85 - 89 1 418 515 903 672 236 436 746 279 467
90 - 94 368 100 268 185 50 135 183 50 133
95 - 99 48 14 34 19 4 15 29 10 19
100 + 3 - 3 2 - 2 1 - 1
Сливен 182 551 88 576 93 975 119 023 56 942 62 081 63 528 31 634 31 894
0 2 136 1 079 1 057 1 265 657 608 871 422 449
1 - 4 9 059 4 697 4 362 5 572 2 914 2 658 3 487 1 783 1 704
5 - 9 11 363 5 794 5 569 6 978 3 543 3 435 4 385 2 251 2 134
10 - 14 11 265 5 756 5 509 7 028 3 593 3 435 4 237 2 163 2 074
15 - 19 10 688 5 451 5 237 6 639 3 368 3 271 4 049 2 083 1 966
20 - 24 8 659 4 431 4 228 5 374 2 748 2 626 3 285 1 683 1 602
25 - 29 9 184 4 737 4 447 5 790 2 944 2 846 3 394 1 793 1 601
30 - 34 10 720 5 650 5 070 7 122 3 663 3 459 3 598 1 987 1 611
35 - 39 11 333 5 944 5 389 7 622 3 901 3 721 3 711 2 043 1 668
40 - 44 12 534 6 439 6 095 8 773 4 401 4 372 3 761 2 038 1 723
45 - 49 12 572 6 294 6 278 8 890 4 385 4 505 3 682 1 909 1 773
50 - 54 11 879 5 901 5 978 8 243 4 008 4 235 3 636 1 893 1 743
55 - 59 12 141 6 026 6 115 8 248 3 965 4 283 3 893 2 061 1 832
60 - 64 11 940 5 707 6 233 8 009 3 749 4 260 3 931 1 958 1 973
65 - 69 11 599 5 136 6 463 7 678 3 355 4 323 3 921 1 781 2 140
70 - 74 10 584 4 326 6 258 6 714 2 685 4 029 3 870 1 641 2 229
75 - 79 6 739 2 508 4 231 4 129 1 498 2 631 2 610 1 010 1 600
80 - 84 4 778 1 557 3 221 2 864 880 1 984 1 914 677 1 237
85 - 89 2 579 881 1 698 1 581 518 1 063 998 363 635
90 - 94 702 235 467 438 147 291 264 88 176
95 - 99 94 26 68 65 19 46 29 7 22
100 + 3 1 2 1 1 - 2 - 2
Смолян 101 887 48 940 52 947 57 776 27 517 30 259 44 111 21 423 22 688
0 649 274 375 405 175 230 244 99 145
1 - 4 2 835 1 437 1 398 1 763 878 885 1 072 559 513
5 - 9 3 631 1 814 1 817 2 319 1 161 1 158 1 312 653 659
10 - 14 4 595 2 347 2 248 2 900 1 483 1 417 1 695 864 831
15 - 19 3 942 2 062 1 880 2 490 1 276 1 214 1 452 786 666
20 - 24 3 110 1 659 1 451 1 803 932 871 1 307 727 580
25 - 29 3 710 1 982 1 728 2 130 1 096 1 034 1 580 886 694
30 - 34 5 667 3 013 2 654 3 370 1 690 1 680 2 297 1 323 974
35 - 39 6 716 3 600 3 116 4 113 2 158 1 955 2 603 1 442 1 161
40 - 44 7 313 3 865 3 448 4 432 2 278 2 154 2 881 1 587 1 294
45 - 49 7 335 3 760 3 575 4 455 2 254 2 201 2 880 1 506 1 374
50 - 54 8 178 4 117 4 061 4 621 2 257 2 364 3 557 1 860 1 697
55 - 59 8 775 4 344 4 431 4 870 2 315 2 555 3 905 2 029 1 876
60 - 64 9 643 4 494 5 149 5 259 2 394 2 865 4 384 2 100 2 284
65 - 69 8 583 3 765 4 818 4 497 2 004 2 493 4 086 1 761 2 325
70 - 74 7 153 2 892 4 261 3 746 1 528 2 218 3 407 1 364 2 043
75 - 79 4 689 1 727 2 962 2 234 840 1 394 2 455 887 1 568
80 - 84 3 224 1 126 2 098 1 424 495 929 1 800 631 1 169
85 - 89 1 595 524 1 071 707 240 467 888 284 604
90 - 94 471 120 351 212 59 153 259 61 198
95 - 99 69 18 51 25 4 21 44 14 30
100 + 4 - 4 1 - 1 3 - 3
София 238 476 117 261 121 215 140 641 68 239 72 402 97 835 49 022 48 813
0 2 089 1 077 1 012 1 347 698 649 742 379 363
1 - 4 8 300 4 246 4 054 5 571 2 816 2 755 2 729 1 430 1 299
5 - 9 10 488 5 321 5 167 7 200 3 679 3 521 3 288 1 642 1 646
10 - 14 11 278 5 790 5 488 7 429 3 824 3 605 3 849 1 966 1 883
15 - 19 10 532 5 553 4 979 6 780 3 603 3 177 3 752 1 950 1 802
20 - 24 9 669 5 028 4 641 5 893 2 982 2 911 3 776 2 046 1 730
25 - 29 11 121 5 676 5 445 6 786 3 400 3 386 4 335 2 276 2 059
30 - 34 14 031 7 452 6 579 8 626 4 404 4 222 5 405 3 048 2 357
35 - 39 15 528 8 326 7 202 9 649 5 039 4 610 5 879 3 287 2 592
40 - 44 17 726 9 506 8 220 10 633 5 581 5 052 7 093 3 925 3 168
45 - 49 18 818 9 770 9 048 11 181 5 682 5 499 7 637 4 088 3 549
50 - 54 18 472 9 453 9 019 10 924 5 451 5 473 7 548 4 002 3 546
55 - 59 17 499 8 827 8 672 10 322 5 046 5 276 7 177 3 781 3 396
60 - 64 17 188 8 350 8 838 9 787 4 538 5 249 7 401 3 812 3 589
65 - 69 16 423 7 543 8 880 8 999 4 033 4 966 7 424 3 510 3 914
70 - 74 16 181 6 870 9 311 8 370 3 492 4 878 7 811 3 378 4 433
75 - 79 10 435 4 160 6 275 5 080 1 961 3 119 5 355 2 199 3 156
80 - 84 7 266 2 542 4 724 3 515 1 191 2 324 3 751 1 351 2 400
85 - 89 4 072 1 335 2 737 1 947 632 1 315 2 125 703 1 422
90 - 94 1 193 385 808 531 167 364 662 218 444
95 - 99 157 49 108 67 19 48 90 30 60
100 + 10 2 8 4 1 3 6 1 5
София (столица) 1 308 412 627 198 681 214 1 249 277 597 964 651 313 59 135 29 234 29 901
0 12 889 6 595 6 294 12 404 6 345 6 059 485 250 235
1 - 4 52 556 27 159 25 397 50 624 26 169 24 455 1 932 990 942
5 - 9 66 989 34 352 32 637 64 605 33 100 31 505 2 384 1 252 1 132
10 - 14 64 116 32 966 31 150 61 110 31 403 29 707 3 006 1 563 1 443
15 - 19 54 907 28 230 26 677 52 315 26 885 25 430 2 592 1 345 1 247
20 - 24 73 422 37 524 35 898 70 861 36 153 34 708 2 561 1 371 1 190
25 - 29 86 475 44 123 42 352 83 360 42 487 40 873 3 115 1 636 1 479
30 - 34 118 906 60 494 58 412 114 816 58 408 56 408 4 090 2 086 2 004
35 - 39 107 758 54 227 53 531 103 463 51 985 51 478 4 295 2 242 2 053
40 - 44 112 730 56 639 56 091 107 746 54 052 53 694 4 984 2 587 2 397
45 - 49 103 597 51 783 51 814 98 504 49 148 49 356 5 093 2 635 2 458
50 - 54 83 472 41 293 42 179 78 943 38 968 39 975 4 529 2 325 2 204
55 - 59 69 977 33 173 36 804 65 962 31 189 34 773 4 015 1 984 2 031
60 - 64 69 794 31 043 38 751 65 924 29 154 36 770 3 870 1 889 1 981
65 - 69 69 990 28 697 41 293 66 209 26 974 39 235 3 781 1 723 2 058
70 - 74 65 252 25 366 39 886 61 731 23 871 37 860 3 521 1 495 2 026
75 - 79 42 568 15 899 26 669 40 328 15 005 25 323 2 240 894 1 346
80 - 84 27 945 9 824 18 121 26 421 9 237 17 184 1 524 587 937
85 - 89 17 340 5 474 11 866 16 511 5 202 11 309 829 272 557
90 - 94 6 412 1 941 4 471 6 153 1 843 4 310 259 98 161
95 - 99 1 230 368 862 1 201 358 843 29 10 19
100 + 87 28 59 86 28 58 1 - 1
Стара Загора 311 400 150 524 160 876 216 888 103 549 113 339 94 512 46 975 47 537
0 2 774 1 413 1 361 1 937 988 949 837 425 412
1 - 4 11 934 6 132 5 802 8 691 4 462 4 229 3 243 1 670 1 573
5 - 9 16 087 8 263 7 824 11 937 6 184 5 753 4 150 2 079 2 071
10 - 14 16 066 8 328 7 738 11 473 5 893 5 580 4 593 2 435 2 158
15 - 19 14 612 7 605 7 007 10 177 5 264 4 913 4 435 2 341 2 094
20 - 24 13 201 6 575 6 626 9 195 4 511 4 684 4 006 2 064 1 942
25 - 29 15 139 7 599 7 540 10 629 5 109 5 520 4 510 2 490 2 020
30 - 34 19 388 9 842 9 546 14 231 6 967 7 264 5 157 2 875 2 282
35 - 39 20 781 11 073 9 708 15 398 8 029 7 369 5 383 3 044 2 339
40 - 44 23 217 12 165 11 052 17 210 8 861 8 349 6 007 3 304 2 703
45 - 49 23 622 12 216 11 406 17 205 8 755 8 450 6 417 3 461 2 956
50 - 54 21 837 11 253 10 584 15 533 7 860 7 673 6 304 3 393 2 911
55 - 59 20 959 10 304 10 655 14 640 7 004 7 636 6 319 3 300 3 019
60 - 64 21 159 9 933 11 226 14 458 6 643 7 815 6 701 3 290 3 411
65 - 69 20 903 9 208 11 695 13 826 5 943 7 883 7 077 3 265 3 812
70 - 74 20 005 8 142 11 863 12 642 5 024 7 618 7 363 3 118 4 245
75 - 79 13 273 4 892 8 381 7 957 2 890 5 067 5 316 2 002 3 314
80 - 84 9 455 3 315 6 140 5 476 1 854 3 622 3 979 1 461 2 518
85 - 89 5 260 1 730 3 530 3 173 978 2 195 2 087 752 1 335
90 - 94 1 527 483 1 044 983 302 681 544 181 363
95 - 99 183 52 131 106 27 79 77 25 52
100 + 18 1 17 11 1 10 7 - 7
Търговище 110 027 53 665 56 362 59 592 28 330 31 262 50 435 25 335 25 100
0 797 403 394 437 215 222 360 188 172
1 - 4 3 912 2 009 1 903 2 114 1 083 1 031 1 798 926 872
5 - 9 5 656 2 862 2 794 3 072 1 591 1 481 2 584 1 271 1 313
10 - 14 5 653 2 901 2 752 3 146 1 571 1 575 2 507 1 330 1 177
15 - 19 5 487 2 820 2 667 2 903 1 508 1 395 2 584 1 312 1 272
20 - 24 4 683 2 348 2 335 2 433 1 195 1 238 2 250 1 153 1 097
25 - 29 5 672 2 876 2 796 2 997 1 463 1 534 2 675 1 413 1 262
30 - 34 6 412 3 352 3 060 3 536 1 771 1 765 2 876 1 581 1 295
35 - 39 6 875 3 529 3 346 3 954 1 921 2 033 2 921 1 608 1 313
40 - 44 7 812 4 033 3 779 4 515 2 238 2 277 3 297 1 795 1 502
45 - 49 8 405 4 386 4 019 4 861 2 440 2 421 3 544 1 946 1 598
50 - 54 8 308 4 288 4 020 4 818 2 405 2 413 3 490 1 883 1 607
55 - 59 8 202 4 111 4 091 4 523 2 185 2 338 3 679 1 926 1 753
60 - 64 7 866 3 869 3 997 4 121 1 945 2 176 3 745 1 924 1 821
65 - 69 7 584 3 423 4 161 3 958 1 762 2 196 3 626 1 661 1 965
70 - 74 7 030 2 947 4 083 3 546 1 433 2 113 3 484 1 514 1 970
75 - 79 4 848 1 854 2 994 2 323 841 1 482 2 525 1 013 1 512
80 - 84 2 901 1 016 1 885 1 410 480 930 1 491 536 955
85 - 89 1 484 513 971 710 232 478 774 281 493
90 - 94 369 108 261 182 47 135 187 61 126
95 - 99 69 17 52 33 4 29 36 13 23
100 + 2 - 2 - - - 2 - 2
Хасково 223 625 109 127 114 498 160 813 77 795 83 018 62 812 31 332 31 480
0 1 701 877 824 1 225 645 580 476 232 244
1 - 4 7 978 4 050 3 928 5 842 2 970 2 872 2 136 1 080 1 056
5 - 9 11 296 5 813 5 483 8 527 4 367 4 160 2 769 1 446 1 323
10 - 14 11 467 5 798 5 669 8 702 4 446 4 256 2 765 1 352 1 413
15 - 19 10 226 5 296 4 930 7 638 3 968 3 670 2 588 1 328 1 260
20 - 24 8 843 4 658 4 185 6 469 3 396 3 073 2 374 1 262 1 112
25 - 29 10 469 5 564 4 905 7 569 3 963 3 606 2 900 1 601 1 299
30 - 34 13 114 6 829 6 285 9 695 4 941 4 754 3 419 1 888 1 531
35 - 39 14 753 7 903 6 850 11 091 5 856 5 235 3 662 2 047 1 615
40 - 44 16 557 8 577 7 980 12 651 6 379 6 272 3 906 2 198 1 708
45 - 49 16 896 8 830 8 066 12 671 6 463 6 208 4 225 2 367 1 858
50 - 54 15 636 7 902 7 734 11 533 5 710 5 823 4 103 2 192 1 911
55 - 59 15 912 7 820 8 092 11 491 5 512 5 979 4 421 2 308 2 113
60 - 64 16 890 8 168 8 722 12 153 5 752 6 401 4 737 2 416 2 321
65 - 69 15 785 7 191 8 594 11 014 4 906 6 108 4 771 2 285 2 486
70 - 74 14 085 5 875 8 210 9 399 3 876 5 523 4 686 1 999 2 687
75 - 79 9 595 3 754 5 841 5 969 2 309 3 660 3 626 1 445 2 181
80 - 84 6 811 2 367 4 444 3 879 1 302 2 577 2 932 1 065 1 867
85 - 89 4 163 1 394 2 769 2 452 780 1 672 1 711 614 1 097
90 - 94 1 256 405 851 746 226 520 510 179 331
95 - 99 183 54 129 91 27 64 92 27 65
100 + 9 2 7 6 1 5 3 1 2
Шумен 171 781 83 696 88 085 102 877 49 175 53 702 68 904 34 521 34 383
0 1 210 650 560 703 380 323 507 270 237
1 - 4 5 904 3 067 2 837 3 776 1 993 1 783 2 128 1 074 1 054
5 - 9 8 099 4 162 3 937 5 237 2 673 2 564 2 862 1 489 1 373
10 - 14 8 450 4 348 4 102 5 363 2 703 2 660 3 087 1 645 1 442
15 - 19 8 195 4 226 3 969 4 883 2 522 2 361 3 312 1 704 1 608
20 - 24 7 305 3 762 3 543 4 076 2 077 1 999 3 229 1 685 1 544
25 - 29 9 148 4 683 4 465 5 469 2 760 2 709 3 679 1 923 1 756
30 - 34 11 084 5 646 5 438 7 228 3 572 3 656 3 856 2 074 1 782
35 - 39 11 226 5 680 5 546 7 175 3 548 3 627 4 051 2 132 1 919
40 - 44 12 423 6 398 6 025 7 819 3 969 3 850 4 604 2 429 2 175
45 - 49 13 389 6 886 6 503 8 309 4 168 4 141 5 080 2 718 2 362
50 - 54 12 805 6 668 6 137 7 765 3 955 3 810 5 040 2 713 2 327
55 - 59 12 257 6 200 6 057 7 105 3 468 3 637 5 152 2 732 2 420
60 - 64 12 363 5 925 6 438 7 077 3 289 3 788 5 286 2 636 2 650
65 - 69 12 099 5 464 6 635 6 403 2 815 3 588 5 696 2 649 3 047
70 - 74 11 149 4 649 6 500 6 153 2 463 3 690 4 996 2 186 2 810
75 - 79 7 225 2 758 4 467 3 896 1 422 2 474 3 329 1 336 1 993
80 - 84 4 352 1 473 2 879 2 527 783 1 744 1 825 690 1 135
85 - 89 2 358 834 1 524 1 436 476 960 922 358 564
90 - 94 639 192 447 414 124 290 225 68 157
95 - 99 91 23 68 59 14 45 32 9 23
100 + 10 2 8 4 1 3 6 1 5
Ямбол 116 486 56 961 59 525 80 115 38 687 41 428 36 371 18 274 18 097
0 1 090 583 507 789 422 367 301 161 140
1 - 4 4 521 2 293 2 228 3 312 1 679 1 633 1 209 614 595
5 - 9 5 995 3 075 2 920 4 485 2 278 2 207 1 510 797 713
10 - 14 6 098 3 103 2 995 4 546 2 289 2 257 1 552 814 738
15 - 19 5 576 2 847 2 729 4 092 2 065 2 027 1 484 782 702
20 - 24 4 607 2 451 2 156 3 221 1 701 1 520 1 386 750 636
25 - 29 5 132 2 727 2 405 3 696 1 946 1 750 1 436 781 655
30 - 34 6 624 3 474 3 150 4 857 2 517 2 340 1 767 957 810
35 - 39 7 112 3 803 3 309 5 244 2 737 2 507 1 868 1 066 802
40 - 44 7 965 4 184 3 781 5 944 3 064 2 880 2 021 1 120 901
45 - 49 8 123 4 180 3 943 6 010 2 997 3 013 2 113 1 183 930
50 - 54 8 008 4 038 3 970 5 746 2 846 2 900 2 262 1 192 1 070
55 - 59 8 576 4 256 4 320 5 896 2 842 3 054 2 680 1 414 1 266
60 - 64 8 589 4 146 4 443 5 735 2 692 3 043 2 854 1 454 1 400
65 - 69 8 709 4 065 4 644 5 510 2 495 3 015 3 199 1 570 1 629
70 - 74 7 932 3 382 4 550 4 708 1 920 2 788 3 224 1 462 1 762
75 - 79 5 131 1 986 3 145 2 759 1 028 1 731 2 372 958 1 414
80 - 84 3 840 1 379 2 461 2 064 688 1 376 1 776 691 1 085
85 - 89 2 208 769 1 439 1 141 361 780 1 067 408 659
90 - 94 573 199 374 315 105 210 258 94 164
95 - 99 71 20 51 42 14 28 29 6 23
100 + 6 1 5 3 1 2 3 - 3
12.04.2021


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване12 април 2021 г.
Дата на публикуване12 април 2021 г.
Дата на последно актуализиране12 април 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2020 - към 31.12.;

· 2010 – 2020 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%)

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните за населението се предоставят на Евростат, въз основа на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за население, демографски процеси и демографски прогнози се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2020 - към 31.12.;

· 2010 – 2020 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след референтната дата

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след референтната дата

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят в срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Таблици с данни - консултации

Не се прилага

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 19 юли 2021 - 11:00

  През второто тримесечие на 2021 г. (14-а - 26-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 33 945, а коефициентът на обща смъртност - 19.8‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 8 754, или с 33.8%, а спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 2 601, или със 7.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (21.4‰) в сравнение с тази при жените (18.3‰).

 • вторник, 11 май 2021 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2018 - 2020 г., е 74.6 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.2 години.

 • понеделник, 26 април 2021 - 11:10

  През първото тримесечие на 2021 г. (1-ва - 13-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 36 152, а коефициентът на обща смъртност - 21.1‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават със 7 491, или с 26.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (22.9‰) в сравнение с тази при жените (19.3‰).

 • понеделник, 12 април 2021 - 11:00

  Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души.

  През 2020 г. в страната са регистрирани 59 086 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 452 деца.

  Броят на умрелите през 2020 г. е 124 735 души, а коефициентът на обща смъртност - 18.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652.

 • сряда, 6 януари 2021 - 16:40

  Какви имена сме дали на децата си през 2020 година?

  Кои са най-разпространените мъжки и женски имена и най-популярните фамилии в България?

  Колко хора трябва да почерпят през първия месец на 2020-а?

  Дали Виктория запазва и през 2020 г. челната позиция при имената на новородените момичета?

  Това са само част от въпросите, на които НСИ отговаря с инфографиката „Имената в България 2020“.

 • сряда, 13 май 2020 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.5 години. 

 • понеделник, 13 април 2020 - 11:00

  Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души.

  През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 659 деца.

  Броят на умрелите през 2019 г. е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443.

 • понеделник, 6 януари 2020 - 11:10

  Какви имена сме дали на децата си през 2019 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2019 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2019".

 • понеделник, 13 май 2019 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.4 години.

 • петък, 12 април 2019 - 11:00

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

  През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

  Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

Страници

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Здравеопазване 2020
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2020 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2019.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2019 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници