Население по области, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_6.1.3_Pop_DR.xls

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2019 Г. ПО ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Области
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 6 951 482 3 369 646 3 581 836 5 125 407 2 461 774 2 663 633 1 826 075 907 872 918 203
0 61 361 31 423 29 938 45 924 23 533 22 391 15 437 7 890 7 547
1 - 4 259 146 133 316 125 830 196 871 101 208 95 663 62 275 32 108 30 167
5 - 9 339 533 174 560 164 973 259 419 133 318 126 101 80 114 41 242 38 872
10 - 14 342 218 175 851 166 367 255 071 130 922 124 149 87 147 44 929 42 218
15 - 19 312 977 161 171 151 806 228 508 117 524 110 984 84 469 43 647 40 822
20 - 24 301 636 155 212 146 424 227 594 116 167 111 427 74 042 39 045 34 997
25 - 29 390 614 200 705 189 909 297 794 150 632 147 162 92 820 50 073 42 747
30 - 34 476 452 244 745 231 707 372 983 188 439 184 544 103 469 56 306 47 163
35 - 39 479 936 248 896 231 040 372 915 190 249 182 666 107 021 58 647 48 374
40 - 44 532 837 274 231 258 606 414 606 210 183 204 423 118 231 64 048 54 183
45 - 49 522 513 267 728 254 785 398 322 200 720 197 602 124 191 67 008 57 183
50 - 54 479 580 241 947 237 633 354 504 175 273 179 231 125 076 66 674 58 402
55 - 59 473 775 233 065 240 710 344 586 165 090 179 496 129 189 67 975 61 214
60 - 64 474 816 222 922 251 894 342 956 156 986 185 970 131 860 65 936 65 924
65 - 69 463 819 205 259 258 560 328 695 142 663 186 032 135 124 62 596 72 528
70 - 74 418 088 172 572 245 516 284 179 115 790 168 389 133 909 56 782 77 127
75 - 79 283 876 109 274 174 602 182 596 69 800 112 796 101 280 39 474 61 806
80 - 84 192 555 68 355 124 200 123 003 42 603 80 400 69 552 25 752 43 800
85 - 89 109 148 36 923 72 225 70 178 22 928 47 250 38 970 13 995 24 975
90 - 94 31 396 9 973 21 423 21 232 6 721 14 511 10 164 3 252 6 912
95 - 99 4 927 1 426 3 501 3 272 954 2 318 1 655 472 1 183
100 + 279 92 187 199 71 128 80 21 59
Благоевград 302 694 147 231 155 463 182 137 87 034 95 103 120 557 60 197 60 360
0 2 802 1 391 1 411 1 775 890 885 1 027 501 526
1 - 4 11 226 5 722 5 504 7 324 3 740 3 584 3 902 1 982 1 920
5 - 9 14 796 7 592 7 204 9 418 4 793 4 625 5 378 2 799 2 579
10 - 14 15 733 8 091 7 642 9 240 4 711 4 529 6 493 3 380 3 113
15 - 19 13 769 7 090 6 679 8 184 4 174 4 010 5 585 2 916 2 669
20 - 24 11 373 5 866 5 507 6 821 3 472 3 349 4 552 2 394 2 158
25 - 29 17 878 8 914 8 964 11 052 5 252 5 800 6 826 3 662 3 164
30 - 34 22 075 11 074 11 001 13 914 6 824 7 090 8 161 4 250 3 911
35 - 39 21 370 11 161 10 209 13 123 6 645 6 478 8 247 4 516 3 731
40 - 44 22 244 11 352 10 892 13 880 6 942 6 938 8 364 4 410 3 954
45 - 49 22 219 11 397 10 822 13 553 6 820 6 733 8 666 4 577 4 089
50 - 54 22 678 11 169 11 509 13 267 6 323 6 944 9 411 4 846 4 565
55 - 59 22 949 11 156 11 793 13 584 6 355 7 229 9 365 4 801 4 564
60 - 64 21 743 10 312 11 431 13 056 6 009 7 047 8 687 4 303 4 384
65 - 69 19 406 8 924 10 482 12 003 5 421 6 582 7 403 3 503 3 900
70 - 74 15 745 6 781 8 964 9 157 3 932 5 225 6 588 2 849 3 739
75 - 79 11 432 4 412 7 020 5 849 2 296 3 553 5 583 2 116 3 467
80 - 84 7 841 2 938 4 903 4 027 1 461 2 566 3 814 1 477 2 337
85 - 89 4 250 1 498 2 752 2 256 760 1 496 1 994 738 1 256
90 - 94 983 342 641 556 182 374 427 160 267
95 - 99 174 47 127 95 30 65 79 17 62
100 + 8 2 6 3 2 1 5 - 5
Бургас 409 265 197 790 211 475 313 132 149 712 163 420 96 133 48 078 48 055
0 3 753 1 947 1 806 2 835 1 476 1 359 918 471 447
1 - 4 16 011 8 142 7 869 12 264 6 240 6 024 3 747 1 902 1 845
5 - 9 21 258 10 978 10 280 16 433 8 465 7 968 4 825 2 513 2 312
10 - 14 22 851 11 710 11 141 17 412 8 902 8 510 5 439 2 808 2 631
15 - 19 19 474 9 898 9 576 14 639 7 425 7 214 4 835 2 473 2 362
20 - 24 16 589 8 464 8 125 12 387 6 219 6 168 4 202 2 245 1 957
25 - 29 21 138 10 591 10 547 15 721 7 793 7 928 5 417 2 798 2 619
30 - 34 27 639 13 877 13 762 21 598 10 675 10 923 6 041 3 202 2 839
35 - 39 29 911 15 479 14 432 23 524 11 980 11 544 6 387 3 499 2 888
40 - 44 32 960 16 901 16 059 26 254 13 292 12 962 6 706 3 609 3 097
45 - 49 32 327 16 473 15 854 25 442 12 779 12 663 6 885 3 694 3 191
50 - 54 27 929 13 915 14 014 21 400 10 564 10 836 6 529 3 351 3 178
55 - 59 27 813 13 460 14 353 21 348 10 123 11 225 6 465 3 337 3 128
60 - 64 28 089 12 912 15 177 21 585 9 739 11 846 6 504 3 173 3 331
65 - 69 27 008 11 991 15 017 20 613 9 023 11 590 6 395 2 968 3 427
70 - 74 22 810 9 494 13 316 17 041 6 999 10 042 5 769 2 495 3 274
75 - 79 14 583 5 667 8 916 10 365 3 941 6 424 4 218 1 726 2 492
80 - 84 10 043 3 507 6 536 7 221 2 425 4 796 2 822 1 082 1 740
85 - 89 5 317 1 817 3 500 3 790 1 241 2 549 1 527 576 951
90 - 94 1 545 501 1 044 1 110 366 744 435 135 300
95 - 99 205 60 145 141 39 102 64 21 43
100 + 12 6 6 9 6 3 3 - 3
Варна 469 885 228 712 241 173 394 795 191 195 203 600 75 090 37 517 37 573
0 4 284 2 197 2 087 3 622 1 859 1 763 662 338 324
1 - 4 17 990 9 258 8 732 15 418 7 961 7 457 2 572 1 297 1 275
5 - 9 24 147 12 499 11 648 20 622 10 686 9 936 3 525 1 813 1 712
10 - 14 25 108 12 878 12 230 20 940 10 714 10 226 4 168 2 164 2 004
15 - 19 21 525 11 104 10 421 17 455 9 038 8 417 4 070 2 066 2 004
20 - 24 21 517 11 412 10 105 17 855 9 505 8 350 3 662 1 907 1 755
25 - 29 27 875 14 321 13 554 23 536 11 963 11 573 4 339 2 358 1 981
30 - 34 35 129 17 635 17 494 30 700 15 226 15 474 4 429 2 409 2 020
35 - 39 35 906 18 358 17 548 31 547 16 032 15 515 4 359 2 326 2 033
40 - 44 39 899 20 429 19 470 34 972 17 801 17 171 4 927 2 628 2 299
45 - 49 37 279 18 927 18 352 32 074 16 196 15 878 5 205 2 731 2 474
50 - 54 30 810 15 606 15 204 25 972 13 091 12 881 4 838 2 515 2 323
55 - 59 29 120 14 173 14 947 24 113 11 587 12 526 5 007 2 586 2 421
60 - 64 28 899 13 446 15 453 23 839 10 911 12 928 5 060 2 535 2 525
65 - 69 28 784 12 644 16 140 23 422 10 096 13 326 5 362 2 548 2 814
70 - 74 25 327 10 464 14 863 20 233 8 225 12 008 5 094 2 239 2 855
75 - 79 17 032 6 764 10 268 13 263 5 172 8 091 3 769 1 592 2 177
80 - 84 10 931 3 884 7 047 8 607 3 019 5 588 2 324 865 1 459
85 - 89 6 317 2 081 4 236 4 987 1 611 3 376 1 330 470 860
90 - 94 1 750 555 1 195 1 408 441 967 342 114 228
95 - 99 238 70 168 193 55 138 45 15 30
100 + 18 7 11 17 6 11 1 1 -
Велико Търново 232 568 112 401 120 167 164 538 78 970 85 568 68 030 33 431 34 599
0 1 687 872 815 1 235 625 610 452 247 205
1 - 4 7 760 3 962 3 798 5 743 2 885 2 858 2 017 1 077 940
5 - 9 10 230 5 217 5 013 7 585 3 867 3 718 2 645 1 350 1 295
10 - 14 10 063 5 201 4 862 7 262 3 750 3 512 2 801 1 451 1 350
15 - 19 10 100 5 133 4 967 6 915 3 528 3 387 3 185 1 605 1 580
20 - 24 10 822 5 421 5 401 7 947 3 942 4 005 2 875 1 479 1 396
25 - 29 15 307 7 796 7 511 12 084 6 011 6 073 3 223 1 785 1 438
30 - 34 16 463 8 629 7 834 13 146 6 735 6 411 3 317 1 894 1 423
35 - 39 14 365 7 447 6 918 10 871 5 534 5 337 3 494 1 913 1 581
40 - 44 16 377 8 372 8 005 12 191 6 115 6 076 4 186 2 257 1 929
45 - 49 16 288 8 515 7 773 12 013 6 191 5 822 4 275 2 324 1 951
50 - 54 15 126 7 543 7 583 10 850 5 245 5 605 4 276 2 298 1 978
55 - 59 15 783 7 784 7 999 11 183 5 287 5 896 4 600 2 497 2 103
60 - 64 16 637 7 911 8 726 11 559 5 337 6 222 5 078 2 574 2 504
65 - 69 16 828 7 569 9 259 11 383 5 035 6 348 5 445 2 534 2 911
70 - 74 15 773 6 665 9 108 9 857 4 156 5 701 5 916 2 509 3 407
75 - 79 11 080 4 295 6 785 6 235 2 502 3 733 4 845 1 793 3 052
80 - 84 6 785 2 382 4 403 3 763 1 331 2 432 3 022 1 051 1 971
85 - 89 3 950 1 324 2 626 2 079 692 1 387 1 871 632 1 239
90 - 94 986 320 666 547 180 367 439 140 299
95 - 99 153 41 112 89 22 67 64 19 45
100 + 5 2 3 1 - 1 4 2 2
Видин 82 835 40 369 42 466 53 774 26 016 27 758 29 061 14 353 14 708
0 543 259 284 360 178 182 183 81 102
1 - 4 2 251 1 179 1 072 1 553 792 761 698 387 311
5 - 9 3 419 1 736 1 683 2 562 1 304 1 258 857 432 425
10 - 14 3 762 1 944 1 818 2 727 1 425 1 302 1 035 519 516
15 - 19 3 710 1 901 1 809 2 644 1 351 1 293 1 066 550 516
20 - 24 2 643 1 367 1 276 1 864 947 917 779 420 359
25 - 29 3 299 1 765 1 534 2 276 1 174 1 102 1 023 591 432
30 - 34 3 963 2 105 1 858 2 810 1 446 1 364 1 153 659 494
35 - 39 4 386 2 349 2 037 3 204 1 676 1 528 1 182 673 509
40 - 44 5 661 2 977 2 684 4 201 2 121 2 080 1 460 856 604
45 - 49 6 604 3 509 3 095 4 828 2 455 2 373 1 776 1 054 722
50 - 54 6 030 3 178 2 852 4 320 2 221 2 099 1 710 957 753
55 - 59 5 889 3 061 2 828 4 075 2 028 2 047 1 814 1 033 781
60 - 64 5 874 2 899 2 975 3 835 1 822 2 013 2 039 1 077 962
65 - 69 6 868 3 094 3 774 4 135 1 823 2 312 2 733 1 271 1 462
70 - 74 7 453 3 178 4 275 3 891 1 629 2 262 3 562 1 549 2 013
75 - 79 4 883 1 911 2 972 2 214 865 1 349 2 669 1 046 1 623
80 - 84 3 258 1 192 2 066 1 362 472 890 1 896 720 1 176
85 - 89 1 706 566 1 140 676 212 464 1 030 354 676
90 - 94 555 182 373 210 70 140 345 112 233
95 - 99 74 17 57 25 5 20 49 12 37
100 + 4 - 4 2 - 2 2 - 2
Враца 159 470 78 234 81 236 93 905 45 270 48 635 65 565 32 964 32 601
0 1 342 672 670 764 388 376 578 284 294
1 - 4 5 506 2 853 2 653 3 317 1 706 1 611 2 189 1 147 1 042
5 - 9 7 384 3 888 3 496 4 399 2 293 2 106 2 985 1 595 1 390
10 - 14 7 712 3 925 3 787 4 743 2 372 2 371 2 969 1 553 1 416
15 - 19 7 615 3 906 3 709 4 434 2 302 2 132 3 181 1 604 1 577
20 - 24 6 251 3 208 3 043 3 514 1 730 1 784 2 737 1 478 1 259
25 - 29 7 593 4 007 3 586 4 348 2 162 2 186 3 245 1 845 1 400
30 - 34 8 658 4 623 4 035 5 412 2 781 2 631 3 246 1 842 1 404
35 - 39 9 191 4 861 4 330 5 806 2 990 2 816 3 385 1 871 1 514
40 - 44 11 109 5 775 5 334 7 280 3 659 3 621 3 829 2 116 1 713
45 - 49 12 273 6 408 5 865 7 996 4 076 3 920 4 277 2 332 1 945
50 - 54 12 176 6 387 5 789 7 643 3 871 3 772 4 533 2 516 2 017
55 - 59 11 839 6 119 5 720 7 407 3 684 3 723 4 432 2 435 1 997
60 - 64 11 732 5 705 6 027 7 125 3 280 3 845 4 607 2 425 2 182
65 - 69 11 551 5 292 6 259 6 554 2 942 3 612 4 997 2 350 2 647
70 - 74 11 430 4 758 6 672 5 825 2 367 3 458 5 605 2 391 3 214
75 - 79 7 537 2 908 4 629 3 531 1 412 2 119 4 006 1 496 2 510
80 - 84 4 864 1 750 3 114 2 147 754 1 393 2 717 996 1 721
85 - 89 2 798 949 1 849 1 259 395 864 1 539 554 985
90 - 94 788 214 574 352 96 256 436 118 318
95 - 99 117 26 91 46 10 36 71 16 55
100 + 4 - 4 3 - 3 1 - 1
Габрово 106 598 51 298 55 300 87 265 41 913 45 352 19 333 9 385 9 948
0 747 381 366 603 305 298 144 76 68
1 - 4 3 041 1 562 1 479 2 516 1 293 1 223 525 269 256
5 - 9 4 248 2 187 2 061 3 574 1 842 1 732 674 345 329
10 - 14 4 441 2 280 2 161 3 746 1 930 1 816 695 350 345
15 - 19 4 073 2 106 1 967 3 408 1 787 1 621 665 319 346
20 - 24 3 304 1 717 1 587 2 742 1 416 1 326 562 301 261
25 - 29 4 720 2 671 2 049 3 980 2 239 1 741 740 432 308
30 - 34 5 717 3 120 2 597 4 958 2 694 2 264 759 426 333
35 - 39 6 061 3 257 2 804 5 263 2 809 2 454 798 448 350
40 - 44 7 726 4 016 3 710 6 660 3 427 3 233 1 066 589 477
45 - 49 8 098 4 185 3 913 6 982 3 587 3 395 1 116 598 518
50 - 54 7 648 3 866 3 782 6 463 3 229 3 234 1 185 637 548
55 - 59 7 913 3 899 4 014 6 655 3 191 3 464 1 258 708 550
60 - 64 7 897 3 774 4 123 6 449 3 044 3 405 1 448 730 718
65 - 69 8 592 3 733 4 859 6 789 2 898 3 891 1 803 835 968
70 - 74 8 945 3 636 5 309 6 880 2 746 4 134 2 065 890 1 175
75 - 79 6 065 2 357 3 708 4 477 1 733 2 744 1 588 624 964
80 - 84 4 192 1 509 2 683 2 988 1 078 1 910 1 204 431 773
85 - 89 2 411 815 1 596 1 633 519 1 114 778 296 482
90 - 94 629 191 438 419 122 297 210 69 141
95 - 99 126 34 92 77 22 55 49 12 37
100 + 4 2 2 3 2 1 1 - 1
Добрич 171 809 83 378 88 431 118 492 56 744 61 748 53 317 26 634 26 683
0 1 356 692 664 917 494 423 439 198 241
1 - 4 5 698 2 926 2 772 3 958 2 023 1 935 1 740 903 837
5 - 9 8 194 4 193 4 001 5 557 2 862 2 695 2 637 1 331 1 306
10 - 14 9 028 4 669 4 359 6 046 3 147 2 899 2 982 1 522 1 460
15 - 19 8 303 4 264 4 039 5 370 2 755 2 615 2 933 1 509 1 424
20 - 24 7 045 3 588 3 457 4 631 2 368 2 263 2 414 1 220 1 194
25 - 29 8 820 4 618 4 202 5 841 2 962 2 879 2 979 1 656 1 323
30 - 34 10 526 5 584 4 942 7 480 3 841 3 639 3 046 1 743 1 303
35 - 39 10 682 5 564 5 118 7 613 3 914 3 699 3 069 1 650 1 419
40 - 44 12 438 6 371 6 067 8 916 4 479 4 437 3 522 1 892 1 630
45 - 49 13 534 6 893 6 641 9 675 4 845 4 830 3 859 2 048 1 811
50 - 54 12 711 6 464 6 247 9 048 4 460 4 588 3 663 2 004 1 659
55 - 59 12 754 6 294 6 460 9 200 4 394 4 806 3 554 1 900 1 654
60 - 64 12 237 5 712 6 525 8 755 4 024 4 731 3 482 1 688 1 794
65 - 69 12 503 5 468 7 035 8 663 3 732 4 931 3 840 1 736 2 104
70 - 74 11 085 4 560 6 525 7 446 3 036 4 410 3 639 1 524 2 115
75 - 79 7 511 2 845 4 666 4 712 1 765 2 947 2 799 1 080 1 719
80 - 84 4 364 1 601 2 763 2 771 1 001 1 770 1 593 600 993
85 - 89 2 259 808 1 451 1 416 477 939 843 331 512
90 - 94 653 234 419 412 151 261 241 83 158
95 - 99 102 28 74 62 14 48 40 14 26
100 + 6 2 4 3 - 3 3 2 1
Кърджали 158 204 78 102 80 102 63 856 30 519 33 337 94 348 47 583 46 765
0 1 488 774 714 614 312 302 874 462 412
1 - 4 6 499 3 403 3 096 2 809 1 477 1 332 3 690 1 926 1 764
5 - 9 7 273 3 779 3 494 3 405 1 776 1 629 3 868 2 003 1 865
10 - 14 7 345 3 744 3 601 3 458 1 777 1 681 3 887 1 967 1 920
15 - 19 6 587 3 385 3 202 3 134 1 598 1 536 3 453 1 787 1 666
20 - 24 5 329 2 737 2 592 2 205 1 104 1 101 3 124 1 633 1 491
25 - 29 8 071 3 936 4 135 3 269 1 524 1 745 4 802 2 412 2 390
30 - 34 10 377 4 977 5 400 4 217 1 961 2 256 6 160 3 016 3 144
35 - 39 11 416 5 686 5 730 4 791 2 309 2 482 6 625 3 377 3 248
40 - 44 11 871 6 321 5 550 5 154 2 567 2 587 6 717 3 754 2 963
45 - 49 11 139 5 956 5 183 4 781 2 377 2 404 6 358 3 579 2 779
50 - 54 11 866 6 115 5 751 4 831 2 293 2 538 7 035 3 822 3 213
55 - 59 12 746 6 464 6 282 4 900 2 364 2 536 7 846 4 100 3 746
60 - 64 13 423 6 429 6 994 4 980 2 318 2 662 8 443 4 111 4 332
65 - 69 11 623 5 495 6 128 3 934 1 791 2 143 7 689 3 704 3 985
70 - 74 8 148 3 669 4 479 2 810 1 230 1 580 5 338 2 439 2 899
75 - 79 6 042 2 527 3 515 2 016 803 1 213 4 026 1 724 2 302
80 - 84 4 086 1 653 2 433 1 469 551 918 2 617 1 102 1 515
85 - 89 2 198 836 1 362 800 293 507 1 398 543 855
90 - 94 569 184 385 247 85 162 322 99 223
95 - 99 96 30 66 27 8 19 69 22 47
100 + 12 2 10 5 1 4 7 1 6
Кюстендил 116 915 56 922 59 993 81 884 39 483 42 401 35 031 17 439 17 592
0 869 429 440 679 334 345 190 95 95
1 - 4 3 442 1 733 1 709 2 744 1 382 1 362 698 351 347
5 - 9 4 792 2 502 2 290 3 896 2 034 1 862 896 468 428
10 - 14 5 082 2 600 2 482 4 057 2 074 1 983 1 025 526 499
15 - 19 4 702 2 444 2 258 3 663 1 900 1 763 1 039 544 495
20 - 24 3 269 1 791 1 478 2 434 1 311 1 123 835 480 355
25 - 29 4 578 2 545 2 033 3 312 1 797 1 515 1 266 748 518
30 - 34 6 079 3 276 2 803 4 368 2 278 2 090 1 711 998 713
35 - 39 7 043 3 825 3 218 5 197 2 729 2 468 1 846 1 096 750
40 - 44 8 486 4 510 3 976 6 243 3 264 2 979 2 243 1 246 997
45 - 49 9 046 4 723 4 323 6 614 3 362 3 252 2 432 1 361 1 071
50 - 54 9 060 4 639 4 421 6 429 3 244 3 185 2 631 1 395 1 236
55 - 59 9 159 4 637 4 522 6 416 3 138 3 278 2 743 1 499 1 244
60 - 64 8 969 4 208 4 761 6 288 2 856 3 432 2 681 1 352 1 329
65 - 69 9 373 4 213 5 160 6 295 2 744 3 551 3 078 1 469 1 609
70 - 74 8 991 3 772 5 219 5 515 2 294 3 221 3 476 1 478 1 998
75 - 79 6 260 2 410 3 850 3 491 1 327 2 164 2 769 1 083 1 686
80 - 84 4 377 1 584 2 793 2 414 829 1 585 1 963 755 1 208
85 - 89 2 496 847 1 649 1 355 442 913 1 141 405 736
90 - 94 731 212 519 419 130 289 312 82 230
95 - 99 109 21 88 54 14 40 55 7 48
100 + 2 1 1 1 - 1 1 1 -
Ловеч 122 546 59 658 62 888 77 180 37 361 39 819 45 366 22 297 23 069
0 974 511 463 604 323 281 370 188 182
1 - 4 4 102 2 085 2 017 2 682 1 350 1 332 1 420 735 685
5 - 9 5 519 2 820 2 699 3 571 1 825 1 746 1 948 995 953
10 - 14 5 921 3 004 2 917 3 810 1 963 1 847 2 111 1 041 1 070
15 - 19 5 695 2 944 2 751 3 582 1 839 1 743 2 113 1 105 1 008
20 - 24 4 297 2 244 2 053 2 637 1 357 1 280 1 660 887 773
25 - 29 5 605 3 006 2 599 3 468 1 805 1 663 2 137 1 201 936
30 - 34 6 319 3 372 2 947 4 062 2 126 1 936 2 257 1 246 1 011
35 - 39 6 617 3 529 3 088 4 345 2 305 2 040 2 272 1 224 1 048
40 - 44 8 230 4 337 3 893 5 567 2 873 2 694 2 663 1 464 1 199
45 - 49 9 268 4 856 4 412 6 351 3 274 3 077 2 917 1 582 1 335
50 - 54 9 056 4 641 4 415 6 176 3 037 3 139 2 880 1 604 1 276
55 - 59 8 961 4 601 4 360 5 951 2 975 2 976 3 010 1 626 1 384
60 - 64 8 864 4 299 4 565 5 765 2 713 3 052 3 099 1 586 1 513
65 - 69 8 995 4 056 4 939 5 601 2 516 3 085 3 394 1 540 1 854
70 - 74 9 531 3 860 5 671 5 545 2 250 3 295 3 986 1 610 2 376
75 - 79 6 387 2 492 3 895 3 438 1 350 2 088 2 949 1 142 1 807
80 - 84 4 643 1 742 2 901 2 291 860 1 431 2 352 882 1 470
85 - 89 2 717 974 1 743 1 304 471 833 1 413 503 910
90 - 94 706 242 464 363 132 231 343 110 233
95 - 99 130 39 91 64 17 47 66 22 44
100 + 9 4 5 3 - 3 6 4 2
Монтана 127 001 62 121 64 880 81 689 39 445 42 244 45 312 22 676 22 636
0 936 487 449 586 305 281 350 182 168
1 - 4 4 217 2 153 2 064 2 779 1 389 1 390 1 438 764 674
5 - 9 6 015 3 129 2 886 4 162 2 150 2 012 1 853 979 874
10 - 14 6 127 3 206 2 921 4 131 2 159 1 972 1 996 1 047 949
15 - 19 6 045 3 084 2 961 3 958 1 975 1 983 2 087 1 109 978
20 - 24 4 858 2 533 2 325 3 104 1 582 1 522 1 754 951 803
25 - 29 6 055 3 170 2 885 3 921 1 955 1 966 2 134 1 215 919
30 - 34 6 748 3 589 3 159 4 716 2 422 2 294 2 032 1 167 865
35 - 39 7 121 3 802 3 319 5 070 2 656 2 414 2 051 1 146 905
40 - 44 8 450 4 417 4 033 5 906 2 992 2 914 2 544 1 425 1 119
45 - 49 9 453 4 952 4 501 6 580 3 354 3 226 2 873 1 598 1 275
50 - 54 8 930 4 636 4 294 6 202 3 097 3 105 2 728 1 539 1 189
55 - 59 9 192 4 699 4 493 6 220 3 029 3 191 2 972 1 670 1 302
60 - 64 9 194 4 529 4 665 6 142 2 939 3 203 3 052 1 590 1 462
65 - 69 9 729 4 505 5 224 5 998 2 730 3 268 3 731 1 775 1 956
70 - 74 9 685 4 066 5 619 5 299 2 166 3 133 4 386 1 900 2 486
75 - 79 6 406 2 464 3 942 3 218 1 272 1 946 3 188 1 192 1 996
80 - 84 4 519 1 557 2 962 2 162 740 1 422 2 357 817 1 540
85 - 89 2 525 884 1 641 1 163 413 750 1 362 471 891
90 - 94 702 228 474 329 107 222 373 121 252
95 - 99 92 29 63 42 12 30 50 17 33
100 + 2 2 - 1 1 - 1 1 -
Пазарджик 252 776 123 715 129 061 158 814 76 887 81 927 93 962 46 828 47 134
0 2 297 1 185 1 112 1 462 760 702 835 425 410
1 - 4 9 628 4 991 4 637 6 248 3 264 2 984 3 380 1 727 1 653
5 - 9 13 071 6 699 6 372 8 636 4 421 4 215 4 435 2 278 2 157
10 - 14 13 263 6 853 6 410 8 426 4 356 4 070 4 837 2 497 2 340
15 - 19 12 532 6 532 6 000 7 830 4 097 3 733 4 702 2 435 2 267
20 - 24 10 259 5 354 4 905 6 157 3 211 2 946 4 102 2 143 1 959
25 - 29 13 202 6 825 6 377 7 959 4 027 3 932 5 243 2 798 2 445
30 - 34 16 183 8 483 7 700 10 207 5 180 5 027 5 976 3 303 2 673
35 - 39 16 742 8 907 7 835 10 776 5 618 5 158 5 966 3 289 2 677
40 - 44 17 691 9 358 8 333 11 390 5 990 5 400 6 301 3 368 2 933
45 - 49 18 402 9 504 8 898 11 762 5 959 5 803 6 640 3 545 3 095
50 - 54 18 620 9 418 9 202 11 753 5 818 5 935 6 867 3 600 3 267
55 - 59 19 211 9 549 9 662 12 069 5 839 6 230 7 142 3 710 3 432
60 - 64 18 967 9 081 9 886 12 137 5 699 6 438 6 830 3 382 3 448
65 - 69 16 177 7 205 8 972 10 226 4 520 5 706 5 951 2 685 3 266
70 - 74 14 583 5 998 8 585 8 982 3 649 5 333 5 601 2 349 3 252
75 - 79 10 154 3 804 6 350 5 848 2 178 3 670 4 306 1 626 2 680
80 - 84 6 895 2 403 4 492 4 023 1 382 2 641 2 872 1 021 1 851
85 - 89 3 708 1 228 2 480 2 211 719 1 492 1 497 509 988
90 - 94 1 032 289 743 619 175 444 413 114 299
95 - 99 151 48 103 87 24 63 64 24 40
100 + 8 1 7 6 1 5 2 - 2
Перник 119 190 57 932 61 258 94 747 45 618 49 129 24 443 12 314 12 129
0 878 444 434 759 391 368 119 53 66
1 - 4 3 773 1 965 1 808 3 303 1 736 1 567 470 229 241
5 - 9 4 968 2 613 2 355 4 354 2 302 2 052 614 311 303
10 - 14 5 243 2 691 2 552 4 548 2 314 2 234 695 377 318
15 - 19 4 472 2 385 2 087 3 857 2 042 1 815 615 343 272
20 - 24 3 813 2 014 1 799 3 165 1 642 1 523 648 372 276
25 - 29 4 980 2 659 2 321 4 218 2 237 1 981 762 422 340
30 - 34 6 878 3 609 3 269 5 834 2 991 2 843 1 044 618 426
35 - 39 8 224 4 380 3 844 6 961 3 636 3 325 1 263 744 519
40 - 44 9 265 4 865 4 400 7 725 3 984 3 741 1 540 881 659
45 - 49 9 112 4 725 4 387 7 506 3 803 3 703 1 606 922 684
50 - 54 8 791 4 499 4 292 7 146 3 570 3 576 1 645 929 716
55 - 59 9 145 4 412 4 733 7 396 3 457 3 939 1 749 955 794
60 - 64 9 374 4 438 4 936 7 375 3 405 3 970 1 999 1 033 966
65 - 69 8 708 3 923 4 785 6 438 2 817 3 621 2 270 1 106 1 164
70 - 74 8 074 3 358 4 716 5 530 2 244 3 286 2 544 1 114 1 430
75 - 79 5 780 2 197 3 583 3 760 1 392 2 368 2 020 805 1 215
80 - 84 4 363 1 555 2 808 2 740 930 1 810 1 623 625 998
85 - 89 2 526 912 1 614 1 583 543 1 040 943 369 574
90 - 94 714 254 460 484 165 319 230 89 141
95 - 99 103 32 71 61 16 45 42 16 26
100 + 6 2 4 4 1 3 2 1 1
Плевен 236 305 114 729 121 576 158 186 76 084 82 102 78 119 38 645 39 474
0 1 996 1 006 990 1 281 645 636 715 361 354
1 - 4 8 425 4 330 4 095 5 653 2 889 2 764 2 772 1 441 1 331
5 - 9 10 979 5 640 5 339 7 528 3 856 3 672 3 451 1 784 1 667
10 - 14 11 550 5 860 5 690 7 811 4 002 3 809 3 739 1 858 1 881
15 - 19 10 977 5 590 5 387 7 031 3 587 3 444 3 946 2 003 1 943
20 - 24 9 225 4 657 4 568 5 915 2 924 2 991 3 310 1 733 1 577
25 - 29 11 307 5 860 5 447 7 626 3 823 3 803 3 681 2 037 1 644
30 - 34 13 072 6 851 6 221 9 379 4 788 4 591 3 693 2 063 1 630
35 - 39 13 315 7 024 6 291 9 653 4 992 4 661 3 662 2 032 1 630
40 - 44 15 540 8 146 7 394 11 509 5 955 5 554 4 031 2 191 1 840
45 - 49 17 070 8 881 8 189 12 487 6 395 6 092 4 583 2 486 2 097
50 - 54 16 467 8 388 8 079 11 656 5 751 5 905 4 811 2 637 2 174
55 - 59 16 543 8 418 8 125 11 565 5 661 5 904 4 978 2 757 2 221
60 - 64 17 837 8 670 9 167 12 230 5 793 6 437 5 607 2 877 2 730
65 - 69 17 663 8 159 9 504 11 723 5 278 6 445 5 940 2 881 3 059
70 - 74 17 862 7 584 10 278 10 907 4 650 6 257 6 955 2 934 4 021
75 - 79 12 112 4 737 7 375 6 620 2 590 4 030 5 492 2 147 3 345
80 - 84 8 189 2 844 5 345 4 361 1 468 2 893 3 828 1 376 2 452
85 - 89 4 605 1 593 3 012 2 417 792 1 625 2 188 801 1 387
90 - 94 1 359 427 932 724 212 512 635 215 420
95 - 99 202 61 141 102 30 72 100 31 69
100 + 10 3 7 8 3 5 2 - 2
Пловдив 666 801 320 136 346 665 505 158 240 547 264 611 161 643 79 589 82 054
0 6 206 3 147 3 059 4 795 2 428 2 367 1 411 719 692
1 - 4 26 297 13 465 12 832 20 631 10 546 10 085 5 666 2 919 2 747
5 - 9 33 443 17 315 16 128 26 305 13 627 12 678 7 138 3 688 3 450
10 - 14 32 622 16 824 15 798 24 880 12 785 12 095 7 742 4 039 3 703
15 - 19 30 137 15 363 14 774 22 903 11 674 11 229 7 234 3 689 3 545
20 - 24 30 596 15 633 14 963 23 687 11 991 11 696 6 909 3 642 3 267
25 - 29 38 832 19 575 19 257 29 998 14 955 15 043 8 834 4 620 4 214
30 - 34 47 285 23 765 23 520 37 304 18 416 18 888 9 981 5 349 4 632
35 - 39 47 458 24 583 22 875 37 454 19 055 18 399 10 004 5 528 4 476
40 - 44 51 452 26 303 25 149 40 698 20 486 20 212 10 754 5 817 4 937
45 - 49 48 425 24 534 23 891 37 361 18 733 18 628 11 064 5 801 5 263
50 - 54 45 235 22 508 22 727 34 091 16 634 17 457 11 144 5 874 5 270
55 - 59 44 383 21 365 23 018 33 261 15 678 17 583 11 122 5 687 5 435
60 - 64 44 671 20 829 23 842 33 420 15 239 18 181 11 251 5 590 5 661
65 - 69 40 966 17 962 23 004 30 309 13 053 17 256 10 657 4 909 5 748
70 - 74 37 881 15 378 22 503 26 943 10 845 16 098 10 938 4 533 6 405
75 - 79 26 528 9 990 16 538 18 168 6 778 11 390 8 360 3 212 5 148
80 - 84 19 480 6 763 12 717 12 955 4 462 8 493 6 525 2 301 4 224
85 - 89 11 233 3 694 7 539 7 485 2 390 5 095 3 748 1 304 2 444
90 - 94 3 156 1 001 2 155 2 171 677 1 494 985 324 661
95 - 99 486 131 355 322 89 233 164 42 122
100 + 29 8 21 17 6 11 12 2 10
Разград 110 789 54 012 56 777 52 159 24 863 27 296 58 630 29 149 29 481
0 885 445 440 404 196 208 481 249 232
1 - 4 3 816 1 972 1 844 1 762 903 859 2 054 1 069 985
5 - 9 5 055 2 585 2 470 2 378 1 214 1 164 2 677 1 371 1 306
10 - 14 5 360 2 751 2 609 2 647 1 361 1 286 2 713 1 390 1 323
15 - 19 5 376 2 799 2 577 2 424 1 246 1 178 2 952 1 553 1 399
20 - 24 4 588 2 395 2 193 1 971 991 980 2 617 1 404 1 213
25 - 29 5 637 2 896 2 741 2 520 1 251 1 269 3 117 1 645 1 472
30 - 34 6 237 3 259 2 978 2 951 1 524 1 427 3 286 1 735 1 551
35 - 39 6 907 3 553 3 354 3 309 1 643 1 666 3 598 1 910 1 688
40 - 44 7 916 4 084 3 832 3 836 1 963 1 873 4 080 2 121 1 959
45 - 49 8 883 4 607 4 276 4 307 2 129 2 178 4 576 2 478 2 098
50 - 54 8 840 4 555 4 285 4 367 2 177 2 190 4 473 2 378 2 095
55 - 59 8 508 4 305 4 203 4 114 1 990 2 124 4 394 2 315 2 079
60 - 64 8 373 3 970 4 403 4 141 1 910 2 231 4 232 2 060 2 172
65 - 69 7 829 3 535 4 294 3 592 1 613 1 979 4 237 1 922 2 315
70 - 74 7 223 2 899 4 324 3 261 1 269 1 992 3 962 1 630 2 332
75 - 79 4 887 1 817 3 070 2 129 794 1 335 2 758 1 023 1 735
80 - 84 2 751 1 008 1 743 1 228 419 809 1 523 589 934
85 - 89 1 360 467 893 653 215 438 707 252 455
90 - 94 298 96 202 141 50 91 157 46 111
95 - 99 56 14 42 23 5 18 33 9 24
100 + 4 - 4 1 - 1 3 - 3
Русе 215 477 105 026 110 451 168 519 81 932 86 587 46 958 23 094 23 864
0 1 513 802 711 1 212 638 574 301 164 137
1 - 4 7 052 3 728 3 324 5 749 3 030 2 719 1 303 698 605
5 - 9 9 340 4 879 4 461 7 599 3 970 3 629 1 741 909 832
10 - 14 9 593 4 843 4 750 7 757 3 917 3 840 1 836 926 910
15 - 19 9 063 4 736 4 327 7 157 3 770 3 387 1 906 966 940
20 - 24 9 713 5 181 4 532 7 840 4 165 3 675 1 873 1 016 857
25 - 29 12 534 6 866 5 668 10 369 5 664 4 705 2 165 1 202 963
30 - 34 14 185 7 463 6 722 11 775 6 126 5 649 2 410 1 337 1 073
35 - 39 13 710 7 247 6 463 11 292 5 869 5 423 2 418 1 378 1 040
40 - 44 15 472 7 997 7 475 12 680 6 483 6 197 2 792 1 514 1 278
45 - 49 16 160 8 178 7 982 13 064 6 507 6 557 3 096 1 671 1 425
50 - 54 15 242 7 687 7 555 12 154 6 064 6 090 3 088 1 623 1 465
55 - 59 15 237 7 552 7 685 11 916 5 814 6 102 3 321 1 738 1 583
60 - 64 15 399 7 346 8 053 11 735 5 500 6 235 3 664 1 846 1 818
65 - 69 15 260 6 855 8 405 11 393 5 082 6 311 3 867 1 773 2 094
70 - 74 14 751 5 962 8 789 10 407 4 195 6 212 4 344 1 767 2 577
75 - 79 10 266 3 928 6 338 6 935 2 632 4 303 3 331 1 296 2 035
80 - 84 6 269 2 199 4 070 4 252 1 461 2 791 2 017 738 1 279
85 - 89 3 632 1 214 2 418 2 461 790 1 671 1 171 424 747
90 - 94 938 323 615 673 230 443 265 93 172
95 - 99 142 38 104 93 23 70 49 15 34
100 + 6 2 4 6 2 4 - - -
Силистра 108 018 52 738 55 280 47 781 22 812 24 969 60 237 29 926 30 311
0 885 467 418 349 178 171 536 289 247
1 - 4 3 734 1 910 1 824 1 494 779 715 2 240 1 131 1 109
5 - 9 5 038 2 580 2 458 2 109 1 074 1 035 2 929 1 506 1 423
10 - 14 5 158 2 698 2 460 2 106 1 140 966 3 052 1 558 1 494
15 - 19 5 042 2 639 2 403 1 988 1 043 945 3 054 1 596 1 458
20 - 24 4 126 2 085 2 041 1 556 747 809 2 570 1 338 1 232
25 - 29 5 267 2 713 2 554 2 143 1 083 1 060 3 124 1 630 1 494
30 - 34 6 312 3 346 2 966 2 707 1 410 1 297 3 605 1 936 1 669
35 - 39 6 360 3 379 2 981 2 694 1 390 1 304 3 666 1 989 1 677
40 - 44 7 218 3 738 3 480 3 319 1 675 1 644 3 899 2 063 1 836
45 - 49 7 931 4 106 3 825 3 741 1 866 1 875 4 190 2 240 1 950
50 - 54 8 319 4 235 4 084 3 868 1 932 1 936 4 451 2 303 2 148
55 - 59 8 367 4 183 4 184 3 862 1 903 1 959 4 505 2 280 2 225
60 - 64 7 858 3 775 4 083 3 699 1 662 2 037 4 159 2 113 2 046
65 - 69 8 197 3 664 4 533 3 833 1 639 2 194 4 364 2 025 2 339
70 - 74 7 712 3 262 4 450 3 553 1 511 2 042 4 159 1 751 2 408
75 - 79 5 602 2 216 3 386 2 510 992 1 518 3 092 1 224 1 868
80 - 84 3 073 1 093 1 980 1 374 482 892 1 699 611 1 088
85 - 89 1 397 528 869 665 249 416 732 279 453
90 - 94 360 102 258 180 48 132 180 54 126
95 - 99 57 17 40 26 7 19 31 10 21
100 + 5 2 3 5 2 3 - - -
Сливен 184 119 89 422 94 697 121 033 58 030 63 003 63 086 31 392 31 694
0 2 233 1 146 1 087 1 323 671 652 910 475 435
1 - 4 9 231 4 802 4 429 5 737 3 017 2 720 3 494 1 785 1 709
5 - 9 11 216 5 646 5 570 6 956 3 491 3 465 4 260 2 155 2 105
10 - 14 11 348 5 827 5 521 7 087 3 638 3 449 4 261 2 189 2 072
15 - 19 10 656 5 455 5 201 6 690 3 405 3 285 3 966 2 050 1 916
20 - 24 8 466 4 319 4 147 5 275 2 689 2 586 3 191 1 630 1 561
25 - 29 9 696 4 999 4 697 6 217 3 171 3 046 3 479 1 828 1 651
30 - 34 10 839 5 746 5 093 7 261 3 755 3 506 3 578 1 991 1 587
35 - 39 11 594 6 072 5 522 7 923 4 038 3 885 3 671 2 034 1 637
40 - 44 12 878 6 550 6 328 9 100 4 527 4 573 3 778 2 023 1 755
45 - 49 12 491 6 304 6 187 8 914 4 455 4 459 3 577 1 849 1 728
50 - 54 11 746 5 862 5 884 8 226 3 997 4 229 3 520 1 865 1 655
55 - 59 12 453 6 219 6 234 8 544 4 158 4 386 3 909 2 061 1 848
60 - 64 12 047 5 708 6 339 8 162 3 784 4 378 3 885 1 924 1 961
65 - 69 11 965 5 250 6 715 8 033 3 477 4 556 3 932 1 773 2 159
70 - 74 10 299 4 246 6 053 6 492 2 646 3 846 3 807 1 600 2 207
75 - 79 6 846 2 499 4 347 4 166 1 478 2 688 2 680 1 021 1 659
80 - 84 4 805 1 658 3 147 2 927 960 1 967 1 878 698 1 180
85 - 89 2 518 864 1 654 1 514 512 1 002 1 004 352 652
90 - 94 702 221 481 435 141 294 267 80 187
95 - 99 86 27 59 48 18 30 38 9 29
100 + 4 2 2 3 2 1 1 - 1
Смолян 103 532 49 930 53 602 58 401 27 947 30 454 45 131 21 983 23 148
0 659 343 316 422 212 210 237 131 106
1 - 4 2 897 1 447 1 450 1 787 880 907 1 110 567 543
5 - 9 3 810 1 903 1 907 2 418 1 207 1 211 1 392 696 696
10 - 14 4 492 2 348 2 144 2 797 1 472 1 325 1 695 876 819
15 - 19 4 033 2 117 1 916 2 510 1 288 1 222 1 523 829 694
20 - 24 2 969 1 562 1 407 1 707 877 830 1 262 685 577
25 - 29 4 160 2 218 1 942 2 410 1 236 1 174 1 750 982 768
30 - 34 5 985 3 236 2 749 3 553 1 815 1 738 2 432 1 421 1 011
35 - 39 6 842 3 655 3 187 4 171 2 187 1 984 2 671 1 468 1 203
40 - 44 7 423 3 907 3 516 4 504 2 311 2 193 2 919 1 596 1 323
45 - 49 7 532 3 820 3 712 4 513 2 254 2 259 3 019 1 566 1 453
50 - 54 8 323 4 217 4 106 4 661 2 283 2 378 3 662 1 934 1 728
55 - 59 9 140 4 549 4 591 5 081 2 455 2 626 4 059 2 094 1 965
60 - 64 9 647 4 458 5 189 5 251 2 366 2 885 4 396 2 092 2 304
65 - 69 8 693 3 804 4 889 4 601 2 040 2 561 4 092 1 764 2 328
70 - 74 6 893 2 780 4 113 3 573 1 462 2 111 3 320 1 318 2 002
75 - 79 4 660 1 738 2 922 2 128 819 1 309 2 532 919 1 613
80 - 84 3 157 1 158 1 999 1 385 503 882 1 772 655 1 117
85 - 89 1 698 532 1 166 700 217 483 998 315 683
90 - 94 437 119 318 202 58 144 235 61 174
95 - 99 76 16 60 26 5 21 50 11 39
100 + 6 3 3 1 - 1 5 3 2
София 226 671 111 249 115 422 139 560 67 849 71 711 87 111 43 400 43 711
0 2 083 1 049 1 034 1 379 684 695 704 365 339
1 - 4 8 024 4 150 3 874 5 448 2 802 2 646 2 576 1 348 1 228
5 - 9 10 380 5 248 5 132 7 211 3 677 3 534 3 169 1 571 1 598
10 - 14 10 979 5 693 5 286 7 298 3 790 3 508 3 681 1 903 1 778
15 - 19 10 180 5 345 4 835 6 717 3 554 3 163 3 463 1 791 1 672
20 - 24 9 078 4 660 4 418 5 735 2 888 2 847 3 343 1 772 1 571
25 - 29 10 987 5 755 5 232 6 962 3 550 3 412 4 025 2 205 1 820
30 - 34 13 330 7 115 6 215 8 691 4 475 4 216 4 639 2 640 1 999
35 - 39 14 623 7 784 6 839 9 584 4 985 4 599 5 039 2 799 2 240
40 - 44 16 650 8 856 7 794 10 614 5 538 5 076 6 036 3 318 2 718
45 - 49 17 546 9 037 8 509 11 140 5 608 5 532 6 406 3 429 2 977
50 - 54 16 800 8 732 8 068 10 545 5 329 5 216 6 255 3 403 2 852
55 - 59 16 573 8 354 8 219 10 355 5 050 5 305 6 218 3 304 2 914
60 - 64 15 957 7 714 8 243 9 682 4 495 5 187 6 275 3 219 3 056
65 - 69 15 871 7 183 8 688 9 181 4 078 5 103 6 690 3 105 3 585
70 - 74 14 960 6 338 8 622 8 004 3 405 4 599 6 956 2 933 4 023
75 - 79 9 950 3 883 6 067 4 897 1 895 3 002 5 053 1 988 3 065
80 - 84 7 293 2 541 4 752 3 595 1 204 2 391 3 698 1 337 2 361
85 - 89 4 098 1 383 2 715 1 924 647 1 277 2 174 736 1 438
90 - 94 1 144 377 767 525 175 350 619 202 417
95 - 99 152 47 105 68 17 51 84 30 54
100 + 13 5 8 5 3 2 8 2 6
София (столица) 1 328 790 637 465 691 325 1 270 169 608 444 661 725 58 621 29 021 29 600
0 12 906 6 660 6 246 12 460 6 434 6 026 446 226 220
1 - 4 53 366 27 537 25 829 51 490 26 561 24 929 1 876 976 900
5 - 9 67 728 34 718 33 010 65 293 33 455 31 838 2 435 1 263 1 172
10 - 14 62 135 31 937 30 198 59 167 30 378 28 789 2 968 1 559 1 409
15 - 19 54 698 28 058 26 640 52 155 26 724 25 431 2 543 1 334 1 209
20 - 24 73 638 37 614 36 024 71 104 36 262 34 842 2 534 1 352 1 182
25 - 29 95 154 48 288 46 866 91 880 46 574 45 306 3 274 1 714 1 560
30 - 34 119 074 60 509 58 565 115 067 58 460 56 607 4 007 2 049 1 958
35 - 39 108 748 54 679 54 069 104 485 52 437 52 048 4 263 2 242 2 021
40 - 44 116 438 58 533 57 905 111 406 55 940 55 466 5 032 2 593 2 439
45 - 49 101 612 50 933 50 679 96 669 48 363 48 306 4 943 2 570 2 373
50 - 54 81 549 40 252 41 297 77 269 38 057 39 212 4 280 2 195 2 085
55 - 59 72 962 34 491 38 471 68 929 32 502 36 427 4 033 1 989 2 044
60 - 64 73 594 32 528 41 066 69 673 30 608 39 065 3 921 1 920 2 001
65 - 69 74 593 30 884 43 709 70 777 29 151 41 626 3 816 1 733 2 083
70 - 74 64 541 25 603 38 938 61 148 24 145 37 003 3 393 1 458 1 935
75 - 79 41 857 16 073 25 784 39 626 15 187 24 439 2 231 886 1 345
80 - 84 28 842 10 085 18 757 27 353 9 512 17 841 1 489 573 916
85 - 89 17 734 5 668 12 066 16 881 5 381 11 500 853 287 566
90 - 94 6 343 2 006 4 337 6 094 1 912 4 182 249 94 155
95 - 99 1 209 383 826 1 176 376 800 33 7 26
100 + 69 26 43 67 25 42 2 1 1
Стара Загора 313 396 151 611 161 785 226 997 108 952 118 045 86 399 42 659 43 740
0 2 781 1 392 1 389 2 015 1 001 1 014 766 391 375
1 - 4 12 245 6 348 5 897 9 034 4 683 4 351 3 211 1 665 1 546
5 - 9 16 089 8 299 7 790 11 988 6 202 5 786 4 101 2 097 2 004
10 - 14 15 889 8 213 7 676 11 448 5 882 5 566 4 441 2 331 2 110
15 - 19 14 739 7 657 7 082 10 409 5 371 5 038 4 330 2 286 2 044
20 - 24 12 843 6 413 6 430 9 242 4 531 4 711 3 601 1 882 1 719
25 - 29 15 945 7 961 7 984 11 648 5 578 6 070 4 297 2 383 1 914
30 - 34 19 633 10 013 9 620 14 940 7 390 7 550 4 693 2 623 2 070
35 - 39 20 894 11 080 9 814 16 126 8 396 7 730 4 768 2 684 2 084
40 - 44 23 772 12 480 11 292 18 491 9 565 8 926 5 281 2 915 2 366
45 - 49 23 366 12 145 11 221 17 829 9 136 8 693 5 537 3 009 2 528
50 - 54 21 402 10 921 10 481 16 105 8 048 8 057 5 297 2 873 2 424
55 - 59 21 459 10 551 10 908 16 112 7 741 8 371 5 347 2 810 2 537
60 - 64 21 509 10 081 11 428 15 806 7 321 8 485 5 703 2 760 2 943
65 - 69 21 451 9 370 12 081 15 048 6 545 8 503 6 403 2 825 3 578
70 - 74 19 470 7 989 11 481 12 727 5 225 7 502 6 743 2 764 3 979
75 - 79 13 372 4 991 8 381 8 122 3 028 5 094 5 250 1 963 3 287
80 - 84 9 533 3 406 6 127 5 670 1 957 3 713 3 863 1 449 2 414
85 - 89 5 382 1 781 3 601 3 203 1 017 2 186 2 179 764 1 415
90 - 94 1 420 465 955 916 302 614 504 163 341
95 - 99 190 53 137 110 31 79 80 22 58
100 + 12 2 10 8 2 6 4 - 4
Търговище 110 914 54 164 56 750 60 050 28 592 31 458 50 864 25 572 25 292
0 895 468 427 459 250 209 436 218 218
1 - 4 4 111 2 074 2 037 2 195 1 103 1 092 1 916 971 945
5 - 9 5 654 2 917 2 737 3 091 1 593 1 498 2 563 1 324 1 239
10 - 14 5 642 2 859 2 783 3 109 1 559 1 550 2 533 1 300 1 233
15 - 19 5 496 2 827 2 669 2 872 1 485 1 387 2 624 1 342 1 282
20 - 24 4 597 2 300 2 297 2 428 1 186 1 242 2 169 1 114 1 055
25 - 29 5 907 3 023 2 884 3 112 1 550 1 562 2 795 1 473 1 322
30 - 34 6 475 3 372 3 103 3 599 1 784 1 815 2 876 1 588 1 288
35 - 39 7 059 3 655 3 404 4 050 2 000 2 050 3 009 1 655 1 354
40 - 44 7 979 4 128 3 851 4 615 2 276 2 339 3 364 1 852 1 512
45 - 49 8 385 4 372 4 013 4 898 2 448 2 450 3 487 1 924 1 563
50 - 54 8 212 4 254 3 958 4 784 2 408 2 376 3 428 1 846 1 582
55 - 59 8 316 4 154 4 162 4 578 2 184 2 394 3 738 1 970 1 768
60 - 64 7 918 3 883 4 035 4 194 1 984 2 210 3 724 1 899 1 825
65 - 69 7 777 3 515 4 262 4 042 1 810 2 232 3 735 1 705 2 030
70 - 74 6 851 2 819 4 032 3 426 1 367 2 059 3 425 1 452 1 973
75 - 79 4 806 1 863 2 943 2 280 838 1 442 2 526 1 025 1 501
80 - 84 2 894 1 020 1 874 1 390 469 921 1 504 551 953
85 - 89 1 490 542 948 725 257 468 765 285 480
90 - 94 378 104 274 167 36 131 211 68 143
95 - 99 71 15 56 35 5 30 36 10 26
100 + 1 - 1 1 - 1 - - -
Хасково 225 317 109 971 115 346 162 659 78 735 83 924 62 658 31 236 31 422
0 1 847 960 887 1 362 703 659 485 257 228
1 - 4 8 289 4 218 4 071 6 117 3 104 3 013 2 172 1 114 1 058
5 - 9 11 340 5 764 5 576 8 617 4 394 4 223 2 723 1 370 1 353
10 - 14 11 255 5 755 5 500 8 567 4 425 4 142 2 688 1 330 1 358
15 - 19 10 231 5 290 4 941 7 664 3 958 3 706 2 567 1 332 1 235
20 - 24 8 734 4 583 4 151 6 393 3 336 3 057 2 341 1 247 1 094
25 - 29 10 903 5 797 5 106 7 882 4 117 3 765 3 021 1 680 1 341
30 - 34 13 418 7 028 6 390 9 979 5 155 4 824 3 439 1 873 1 566
35 - 39 15 122 8 030 7 092 11 479 5 973 5 506 3 643 2 057 1 586
40 - 44 16 761 8 706 8 055 12 908 6 553 6 355 3 853 2 153 1 700
45 - 49 16 639 8 690 7 949 12 539 6 356 6 183 4 100 2 334 1 766
50 - 54 15 576 7 802 7 774 11 523 5 678 5 845 4 053 2 124 1 929
55 - 59 16 284 8 037 8 247 11 886 5 725 6 161 4 398 2 312 2 086
60 - 64 17 057 8 228 8 829 12 406 5 835 6 571 4 651 2 393 2 258
65 - 69 16 063 7 251 8 812 11 256 5 011 6 245 4 807 2 240 2 567
70 - 74 13 583 5 733 7 850 8 980 3 739 5 241 4 603 1 994 2 609
75 - 79 9 624 3 731 5 893 5 886 2 271 3 615 3 738 1 460 2 278
80 - 84 6 862 2 438 4 424 3 880 1 329 2 551 2 982 1 109 1 873
85 - 89 4 286 1 484 2 802 2 485 815 1 670 1 801 669 1 132
90 - 94 1 259 392 867 750 226 524 509 166 343
95 - 99 172 52 120 90 30 60 82 22 60
100 + 12 2 10 10 2 8 2 - 2
Шумен 172 262 83 922 88 340 105 478 50 566 54 912 66 784 33 356 33 428
0 1 410 722 688 857 434 423 553 288 265
1 - 4 5 973 3 109 2 864 3 775 2 012 1 763 2 198 1 097 1 101
5 - 9 8 148 4 165 3 983 5 196 2 616 2 580 2 952 1 549 1 403
10 - 14 8 398 4 351 4 047 5 284 2 707 2 577 3 114 1 644 1 470
15 - 19 8 226 4 248 3 978 4 860 2 528 2 332 3 366 1 720 1 646
20 - 24 7 281 3 748 3 533 4 118 2 092 2 026 3 163 1 656 1 507
25 - 29 9 648 4 978 4 670 5 964 3 043 2 921 3 684 1 935 1 749
30 - 34 11 158 5 581 5 577 7 297 3 539 3 758 3 861 2 042 1 819
35 - 39 11 137 5 697 5 440 7 169 3 575 3 594 3 968 2 122 1 846
40 - 44 12 846 6 602 6 244 8 321 4 221 4 100 4 525 2 381 2 144
45 - 49 13 346 6 939 6 407 8 535 4 298 4 237 4 811 2 641 2 170
50 - 54 12 438 6 415 6 023 7 771 3 905 3 866 4 667 2 510 2 157
55 - 59 12 276 6 233 6 043 7 475 3 687 3 788 4 801 2 546 2 255
60 - 64 12 360 5 864 6 496 7 486 3 465 4 021 4 874 2 399 2 475
65 - 69 12 431 5 562 6 869 6 900 3 051 3 849 5 531 2 511 3 020
70 - 74 10 780 4 469 6 311 6 142 2 499 3 643 4 638 1 970 2 668
75 - 79 6 967 2 694 4 273 3 865 1 424 2 441 3 102 1 270 1 832
80 - 84 4 325 1 474 2 851 2 542 829 1 713 1 783 645 1 138
85 - 89 2 359 854 1 505 1 420 490 930 939 364 575
90 - 94 661 188 473 443 130 313 218 58 160
95 - 99 89 26 63 54 18 36 35 8 27
100 + 5 3 2 4 3 1 1 - 1
Ямбол 117 335 57 408 59 927 83 049 40 254 42 795 34 286 17 154 17 132
0 1 106 575 531 791 419 372 315 156 159
1 - 4 4 542 2 292 2 250 3 341 1 661 1 680 1 201 631 570
5 - 9 5 999 3 069 2 930 4 556 2 322 2 234 1 443 747 696
10 - 14 6 118 3 096 3 022 4 567 2 272 2 295 1 551 824 727
15 - 19 5 521 2 871 2 650 4 055 2 080 1 975 1 466 791 675
20 - 24 4 413 2 346 2 067 3 160 1 682 1 478 1 253 664 589
25 - 29 5 516 2 952 2 564 4 078 2 136 1 942 1 438 816 622
30 - 34 6 695 3 508 3 187 5 058 2 622 2 436 1 637 886 751
35 - 39 7 132 3 853 3 279 5 435 2 876 2 559 1 697 977 720
40 - 44 8 085 4 200 3 885 6 266 3 184 3 082 1 819 1 016 803
45 - 49 8 085 4 159 3 926 6 168 3 094 3 074 1 917 1 065 852
50 - 54 8 000 4 043 3 957 5 984 2 947 3 037 2 016 1 096 920
55 - 59 8 800 4 346 4 454 6 391 3 091 3 300 2 409 1 255 1 154
60 - 64 8 690 4 213 4 477 6 181 2 928 3 253 2 509 1 285 1 224
65 - 69 8 915 4 153 4 762 5 953 2 747 3 206 2 962 1 406 1 556
70 - 74 7 702 3 251 4 451 4 605 1 909 2 696 3 097 1 342 1 755
75 - 79 5 247 2 061 3 186 2 847 1 066 1 781 2 400 995 1 405
80 - 84 3 921 1 411 2 510 2 106 715 1 391 1 815 696 1 119
85 - 89 2 178 780 1 398 1 133 368 765 1 045 412 633
90 - 94 598 204 394 336 122 214 262 82 180
95 - 99 69 24 45 36 12 24 33 12 21
100 + 3 1 2 2 1 1 1 - 1
13.04.2020


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване13 април 2020 г.
Дата на публикуване13 април 2020 г.
Дата на последно актуализиране13 април 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2019 - към 31.12.;

· 2010 – 2019 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%)

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните за населението се предоставят на Евростат, въз основа на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за население, демографски процеси и демографски прогнози се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2019 - към 31.12.;

· 2010 – 2019 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след референтната дата

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след референтната дата

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят в срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Таблици с данни - консултации

Не се прилага

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници

 • България 2014

  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2014. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

 • Статистически годишник 2013

  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 81-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2008 - 2012 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2012.

 • Здравеопазване 2013
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация „Здравеопазване 2013” (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.
  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.
   
  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:
 • Население и демографски процеси 2012

  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2012.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2012 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Районите, областите и общините в Република България 2011
  Районите, областите и общините в Република България 2011
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация „Районите, областите и общините в Република България 2011”.
 • Статистически справочник 2013 (на английски език)
  Статистически справочник 2013 (на английски език)
  Излезе от печат новата публикация „Статистически справочник 2013“ на английски език.
  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2008 - 2012 година.
 • Статистически справочник 2013
  Статистически справочник 2013
  Излезе от печат новата публикация „Статистически справочник 2013“.
  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2008 - 2012 година.
 • България 2013
  България 2013
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура „България 2013”. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2012
  Статистически годишник 2012
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 80-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.
  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2007 - 2011 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.

Страници