Население по статистически райони, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_6.1.2_Pop_DR.xls

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2020 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Статистически райони
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 6 916 548 3 349 715 3 566 833 5 043 186 2 416 899 2 626 287 1 873 362 932 816 940 546
0 59 029 30 342 28 687 43 921 22 641 21 280 15 108 7 701 7 407
1 - 4 255 341 131 099 124 242 192 966 99 089 93 877 62 375 32 010 30 365
5 - 9 337 290 173 538 163 752 257 118 132 234 124 884 80 172 41 304 38 868
10 - 14 347 354 178 487 168 867 259 264 133 125 126 139 88 090 45 362 42 728
15 - 19 314 238 161 910 152 328 229 007 117 774 111 233 85 231 44 136 41 095
20 - 24 306 421 157 465 148 956 228 909 116 756 112 153 77 512 40 709 36 803
25 - 29 364 385 187 174 177 211 273 759 138 536 135 223 90 626 48 638 41 988
30 - 34 474 861 243 542 231 319 368 871 186 010 182 861 105 990 57 532 48 458
35 - 39 478 532 247 821 230 711 367 698 187 160 180 538 110 834 60 661 50 173
40 - 44 522 220 269 012 253 208 399 961 202 809 197 152 122 259 66 203 56 056
45 - 49 528 127 270 215 257 912 398 093 200 383 197 710 130 034 69 832 60 202
50 - 54 491 725 248 851 242 874 358 041 177 631 180 410 133 684 71 220 62 464
55 - 59 464 881 228 621 236 260 330 390 158 184 172 206 134 491 70 437 64 054
60 - 64 468 096 220 852 247 244 329 849 151 090 178 759 138 247 69 762 68 485
65 - 69 451 579 200 200 251 379 313 677 135 365 178 312 137 902 64 835 73 067
70 - 74 428 163 176 225 251 938 289 345 116 471 172 874 138 818 59 754 79 064
75 - 79 288 403 109 935 178 468 185 976 69 905 116 071 102 427 40 030 62 397
80 - 84 190 665 67 115 123 550 121 327 41 730 79 597 69 338 25 385 43 953
85 - 89 107 547 35 711 71 836 69 452 22 235 47 217 38 095 13 476 24 619
90 - 94 32 370 10 087 22 283 21 965 6 755 15 210 10 405 3 332 7 073
95 - 99 4 989 1 427 3 562 3 373 947 2 426 1 616 480 1 136
100 + 332 86 246 224 69 155 108 17 91
Северна и Югоизточна България 3 427 486 1 663 469 1 764 017 2 357 615 1 130 704 1 226 911 1 069 871 532 765 537 106
0 27 987 14 354 13 633 19 140 9 883 9 257 8 847 4 471 4 376
1 - 4 123 244 63 283 59 961 86 714 44 485 42 229 36 530 18 798 17 732
5 - 9 166 596 85 794 80 802 118 460 61 029 57 431 48 136 24 765 23 371
10 - 14 175 351 89 999 85 352 123 596 63 287 60 309 51 755 26 712 25 043
15 - 19 161 826 83 328 78 498 109 988 56 601 53 387 51 838 26 727 25 111
20 - 24 145 306 74 567 70 739 98 495 50 165 48 330 46 811 24 402 22 409
25 - 29 170 349 87 959 82 390 118 134 59 684 58 450 52 215 28 275 23 940
30 - 34 214 721 111 094 103 627 157 264 79 527 77 737 57 457 31 567 25 890
35 - 39 221 107 115 251 105 856 161 581 82 571 79 010 59 526 32 680 26 846
40 - 44 247 500 128 032 119 468 181 100 92 168 88 932 66 400 35 864 30 536
45 - 49 262 214 134 691 127 523 189 674 95 695 93 979 72 540 38 996 33 544
50 - 54 247 396 126 284 121 112 173 786 86 773 87 013 73 610 39 511 34 099
55 - 59 236 972 117 639 119 333 162 916 78 510 84 406 74 056 39 129 34 927
60 - 64 236 927 113 099 123 828 160 863 74 516 86 347 76 064 38 583 37 481
65 - 69 235 894 105 707 130 187 155 700 68 040 87 660 80 194 37 667 42 527
70 - 74 229 193 95 095 134 098 145 592 59 013 86 579 83 601 36 082 47 519
75 - 79 154 178 58 863 95 315 92 587 34 931 57 656 61 591 23 932 37 659
80 - 84 98 675 34 659 64 016 58 770 20 057 38 713 39 905 14 602 25 303
85 - 89 54 197 18 251 35 946 32 288 10 431 21 857 21 909 7 820 14 089
90 - 94 15 498 4 867 10 631 9 568 2 966 6 602 5 930 1 901 4 029
95 - 99 2 213 621 1 592 1 313 346 967 900 275 625
100 + 142 32 110 86 26 60 56 6 50
Северозападен 720 172 350 511 369 661 454 407 218 365 236 042 265 765 132 146 133 619
0 5 657 2 872 2 785 3 478 1 794 1 684 2 179 1 078 1 101
1 - 4 24 049 12 250 11 799 15 459 7 831 7 628 8 590 4 419 4 171
5 - 9 32 949 17 051 15 898 21 843 11 226 10 617 11 106 5 825 5 281
10 - 14 35 148 17 985 17 163 23 203 11 866 11 337 11 945 6 119 5 826
15 - 19 33 758 17 283 16 475 21 525 11 085 10 440 12 233 6 198 6 035
20 - 24 27 947 14 346 13 601 17 110 8 581 8 529 10 837 5 765 5 072
25 - 29 32 344 16 840 15 504 20 474 10 202 10 272 11 870 6 638 5 232
30 - 34 38 371 20 371 18 000 25 577 13 160 12 417 12 794 7 211 5 583
35 - 39 40 218 21 255 18 963 27 397 14 160 13 237 12 821 7 095 5 726
40 - 44 47 255 24 817 22 438 32 577 16 736 15 841 14 678 8 081 6 597
45 - 49 53 730 27 961 25 769 36 974 18 789 18 185 16 756 9 172 7 584
50 - 54 54 160 28 021 26 139 36 331 18 111 18 220 17 829 9 910 7 919
55 - 59 51 160 26 163 24 997 33 599 16 579 17 020 17 561 9 584 7 977
60 - 64 52 455 25 841 26 614 33 813 16 020 17 793 18 642 9 821 8 821
65 - 69 52 608 24 141 28 467 32 192 14 417 17 775 20 416 9 724 10 692
70 - 74 56 658 23 683 32 975 31 978 13 084 18 894 24 680 10 599 14 081
75 - 79 38 018 14 617 23 401 19 533 7 556 11 977 18 485 7 061 11 424
80 - 84 24 880 8 782 16 098 12 311 4 262 8 049 12 569 4 520 8 049
85 - 89 14 076 4 806 9 270 6 757 2 239 4 518 7 319 2 567 4 752
90 - 94 4 067 1 233 2 834 1 968 575 1 393 2 099 658 1 441
95 - 99 631 188 443 292 88 204 339 100 239
100 + 33 5 28 16 4 12 17 1 16
Северен централен 764 897 370 714 394 183 505 556 242 464 263 092 259 341 128 250 131 091
0 5 352 2 731 2 621 3 516 1 806 1 710 1 836 925 911
1 - 4 24 638 12 709 11 929 16 594 8 453 8 141 8 044 4 256 3 788
5 - 9 33 489 17 299 16 190 22 767 11 786 10 981 10 722 5 513 5 209
10 - 14 34 949 17 929 17 020 23 763 12 214 11 549 11 186 5 715 5 471
15 - 19 33 624 17 380 16 244 21 757 11 235 10 522 11 867 6 145 5 722
20 - 24 32 760 16 790 15 970 21 675 11 063 10 612 11 085 5 727 5 358
25 - 29 39 472 20 878 18 594 27 318 14 276 13 042 12 154 6 602 5 552
30 - 34 49 610 26 039 23 571 35 981 18 643 17 338 13 629 7 396 6 233
35 - 39 47 130 24 807 22 323 32 706 16 917 15 789 14 424 7 890 6 534
40 - 44 52 990 27 357 25 633 36 603 18 603 18 000 16 387 8 754 7 633
45 - 49 57 440 29 541 27 899 39 321 19 880 19 441 18 119 9 661 8 458
50 - 54 56 130 28 554 27 576 37 301 18 518 18 783 18 829 10 036 8 793
55 - 59 55 021 27 276 27 745 36 105 17 369 18 736 18 916 9 907 9 009
60 - 64 54 287 25 973 28 314 35 218 16 315 18 903 19 069 9 658 9 411
65 - 69 55 220 24 731 30 489 35 032 15 261 19 771 20 188 9 470 10 718
70 - 74 54 482 22 438 32 044 33 713 13 592 20 121 20 769 8 846 11 923
75 - 79 38 864 14 804 24 060 22 917 8 737 14 180 15 947 6 067 9 880
80 - 84 22 971 8 087 14 884 13 466 4 680 8 786 9 505 3 407 6 098
85 - 89 12 514 4 226 8 288 7 368 2 412 4 956 5 146 1 814 3 332
90 - 94 3 436 1 025 2 411 2 128 628 1 500 1 308 397 911
95 - 99 487 130 357 284 68 216 203 62 141
100 + 31 10 21 23 8 15 8 2 6
Североизточен 922 230 448 491 473 739 670 379 322 304 348 075 251 851 126 187 125 664
0 7 461 3 876 3 585 5 533 2 865 2 668 1 928 1 011 917
1 - 4 33 347 17 154 16 193 25 059 12 978 12 081 8 288 4 176 4 112
5 - 9 45 534 23 460 22 074 34 086 17 646 16 440 11 448 5 814 5 634
10 - 14 48 657 24 992 23 665 35 792 18 290 17 502 12 865 6 702 6 163
15 - 19 43 889 22 696 21 193 31 035 16 073 14 962 12 854 6 623 6 231
20 - 24 41 251 21 432 19 819 29 371 15 297 14 074 11 880 6 135 5 745
25 - 29 49 142 25 172 23 970 35 554 17 955 17 599 13 588 7 217 6 371
30 - 34 62 754 32 134 30 620 48 321 24 189 24 132 14 433 7 945 6 488
35 - 39 64 947 33 132 31 815 50 117 25 154 24 963 14 830 7 978 6 852
40 - 44 70 960 36 325 34 635 54 279 27 432 26 847 16 681 8 893 7 788
45 - 49 73 509 37 634 35 875 55 325 27 900 27 425 18 184 9 734 8 450
50 - 54 66 503 34 036 32 467 48 657 24 504 24 153 17 846 9 532 8 314
55 - 59 61 760 30 453 31 307 43 855 21 039 22 816 17 905 9 414 8 491
60 - 64 60 548 28 610 31 938 42 625 19 662 22 963 17 923 8 948 8 975
65 - 69 60 000 26 531 33 469 41 258 17 770 23 488 18 742 8 761 9 981
70 - 74 55 600 23 071 32 529 38 075 15 401 22 674 17 525 7 670 9 855
75 - 79 37 358 14 361 22 997 24 721 9 270 15 451 12 637 5 091 7 546
80 - 84 22 554 8 011 14 543 15 290 5 253 10 037 7 264 2 758 4 506
85 - 89 12 338 4 105 8 233 8 505 2 715 5 790 3 833 1 390 2 443
90 - 94 3 558 1 155 2 403 2 529 812 1 717 1 029 343 686
95 - 99 523 141 382 370 92 278 153 49 104
100 + 37 10 27 22 7 15 15 3 12
Югоизточен 1 020 187 493 753 526 434 727 273 347 571 379 702 292 914 146 182 146 732
0 9 517 4 875 4 642 6 613 3 418 3 195 2 904 1 457 1 447
1 - 4 41 210 21 170 20 040 29 602 15 223 14 379 11 608 5 947 5 661
5 - 9 54 624 27 984 26 640 39 764 20 371 19 393 14 860 7 613 7 247
10 - 14 56 597 29 093 27 504 40 838 20 917 19 921 15 759 8 176 7 583
15 - 19 50 555 25 969 24 586 35 671 18 208 17 463 14 884 7 761 7 123
20 - 24 43 348 21 999 21 349 30 339 15 224 15 115 13 009 6 775 6 234
25 - 29 49 391 25 069 24 322 34 788 17 251 17 537 14 603 7 818 6 785
30 - 34 63 986 32 550 31 436 47 385 23 535 23 850 16 601 9 015 7 586
35 - 39 68 812 36 057 32 755 51 361 26 340 25 021 17 451 9 717 7 734
40 - 44 76 295 39 533 36 762 57 641 29 397 28 244 18 654 10 136 8 518
45 - 49 77 535 39 555 37 980 58 054 29 126 28 928 19 481 10 429 9 052
50 - 54 70 603 35 673 34 930 51 497 25 640 25 857 19 106 10 033 9 073
55 - 59 69 031 33 747 35 284 49 357 23 523 25 834 19 674 10 224 9 450
60 - 64 69 637 32 675 36 962 49 207 22 519 26 688 20 430 10 156 10 274
65 - 69 68 066 30 304 37 762 47 218 20 592 26 626 20 848 9 712 11 136
70 - 74 62 453 25 903 36 550 41 826 16 936 24 890 20 627 8 967 11 660
75 - 79 39 938 15 081 24 857 25 416 9 368 16 048 14 522 5 713 8 809
80 - 84 28 270 9 779 18 491 17 703 5 862 11 841 10 567 3 917 6 650
85 - 89 15 269 5 114 10 155 9 658 3 065 6 593 5 611 2 049 3 562
90 - 94 4 437 1 454 2 983 2 943 951 1 992 1 494 503 991
95 - 99 572 162 410 367 98 269 205 64 141
100 + 41 7 34 25 7 18 16 - 16
Югозападна и Южна централна България 3 489 062 1 686 246 1 802 816 2 685 571 1 286 195 1 399 376 803 491 400 051 403 440
0 31 042 15 988 15 054 24 781 12 758 12 023 6 261 3 230 3 031
1 - 4 132 097 67 816 64 281 106 252 54 604 51 648 25 845 13 212 12 633
5 - 9 170 694 87 744 82 950 138 658 71 205 67 453 32 036 16 539 15 497
10 - 14 172 003 88 488 83 515 135 668 69 838 65 830 36 335 18 650 17 685
15 - 19 152 412 78 582 73 830 119 019 61 173 57 846 33 393 17 409 15 984
20 - 24 161 115 82 898 78 217 130 414 66 591 63 823 30 701 16 307 14 394
25 - 29 194 036 99 215 94 821 155 625 78 852 76 773 38 411 20 363 18 048
30 - 34 260 140 132 448 127 692 211 607 106 483 105 124 48 533 25 965 22 568
35 - 39 257 425 132 570 124 855 206 117 104 589 101 528 51 308 27 981 23 327
40 - 44 274 720 140 980 133 740 218 861 110 641 108 220 55 859 30 339 25 520
45 - 49 265 913 135 524 130 389 208 419 104 688 103 731 57 494 30 836 26 658
50 - 54 244 329 122 567 121 762 184 255 90 858 93 397 60 074 31 709 28 365
55 - 59 227 909 110 982 116 927 167 474 79 674 87 800 60 435 31 308 29 127
60 - 64 231 169 107 753 123 416 168 986 76 574 92 412 62 183 31 179 31 004
65 - 69 215 685 94 493 121 192 157 977 67 325 90 652 57 708 27 168 30 540
70 - 74 198 970 81 130 117 840 143 753 57 458 86 295 55 217 23 672 31 545
75 - 79 134 225 51 072 83 153 93 389 34 974 58 415 40 836 16 098 24 738
80 - 84 91 990 32 456 59 534 62 557 21 673 40 884 29 433 10 783 18 650
85 - 89 53 350 17 460 35 890 37 164 11 804 25 360 16 186 5 656 10 530
90 - 94 16 872 5 220 11 652 12 397 3 789 8 608 4 475 1 431 3 044
95 - 99 2 776 806 1 970 2 060 601 1 459 716 205 511
100 + 190 54 136 138 43 95 52 11 41
Югозападен 2 085 071 1 006 077 1 078 994 1 746 143 836 843 909 300 338 928 169 234 169 694
0 19 272 9 920 9 352 16 746 8 602 8 144 2 526 1 318 1 208
1 - 4 79 226 40 744 38 482 69 458 35 801 33 657 9 768 4 943 4 825
5 - 9 101 839 52 247 49 592 89 391 45 826 43 565 12 448 6 421 6 027
10 - 14 101 756 52 306 49 450 86 625 44 497 42 128 15 131 7 809 7 322
15 - 19 88 782 45 847 42 935 75 079 38 679 36 400 13 703 7 168 6 535
20 - 24 101 931 52 436 49 495 89 371 45 647 43 724 12 560 6 789 5 771
25 - 29 122 684 62 760 59 924 106 992 54 354 52 638 15 692 8 406 7 286
30 - 34 167 841 85 693 82 148 147 433 74 711 72 722 20 408 10 982 9 426
35 - 39 160 081 81 970 78 111 138 252 69 942 68 310 21 829 12 028 9 801
40 - 44 170 221 86 864 83 357 145 670 73 590 72 080 24 551 13 274 11 277
45 - 49 163 009 82 522 80 487 137 334 68 805 68 529 25 675 13 717 11 958
50 - 54 143 285 71 534 71 751 117 022 57 767 59 255 26 263 13 767 12 496
55 - 59 127 875 61 807 66 068 102 765 48 813 53 952 25 110 12 994 12 116
60 - 64 127 444 58 608 68 836 102 258 45 845 56 413 25 186 12 763 12 423
65 - 69 123 453 53 103 70 350 99 374 41 660 57 714 24 079 11 443 12 636
70 - 74 115 264 46 547 68 717 91 060 36 121 54 939 24 204 10 426 13 778
75 - 79 76 860 29 210 47 650 58 892 22 077 36 815 17 968 7 133 10 835
80 - 84 51 607 18 282 33 325 38 986 13 605 25 381 12 621 4 677 7 944
85 - 89 30 640 9 960 20 680 23 644 7 509 16 135 6 996 2 451 4 545
90 - 94 10 091 3 144 6 947 8 185 2 505 5 680 1 906 639 1 267
95 - 99 1 792 534 1 258 1 505 453 1 052 287 81 206
100 + 118 39 79 101 34 67 17 5 12
Южен централен 1 403 991 680 169 723 822 939 428 449 352 490 076 464 563 230 817 233 746
0 11 770 6 068 5 702 8 035 4 156 3 879 3 735 1 912 1 823
1 - 4 52 871 27 072 25 799 36 794 18 803 17 991 16 077 8 269 7 808
5 - 9 68 855 35 497 33 358 49 267 25 379 23 888 19 588 10 118 9 470
10 - 14 70 247 36 182 34 065 49 043 25 341 23 702 21 204 10 841 10 363
15 - 19 63 630 32 735 30 895 43 940 22 494 21 446 19 690 10 241 9 449
20 - 24 59 184 30 462 28 722 41 043 20 944 20 099 18 141 9 518 8 623
25 - 29 71 352 36 455 34 897 48 633 24 498 24 135 22 719 11 957 10 762
30 - 34 92 299 46 755 45 544 64 174 31 772 32 402 28 125 14 983 13 142
35 - 39 97 344 50 600 46 744 67 865 34 647 33 218 29 479 15 953 13 526
40 - 44 104 499 54 116 50 383 73 191 37 051 36 140 31 308 17 065 14 243
45 - 49 102 904 53 002 49 902 71 085 35 883 35 202 31 819 17 119 14 700
50 - 54 101 044 51 033 50 011 67 233 33 091 34 142 33 811 17 942 15 869
55 - 59 100 034 49 175 50 859 64 709 30 861 33 848 35 325 18 314 17 011
60 - 64 103 725 49 145 54 580 66 728 30 729 35 999 36 997 18 416 18 581
65 - 69 92 232 41 390 50 842 58 603 25 665 32 938 33 629 15 725 17 904
70 - 74 83 706 34 583 49 123 52 693 21 337 31 356 31 013 13 246 17 767
75 - 79 57 365 21 862 35 503 34 497 12 897 21 600 22 868 8 965 13 903
80 - 84 40 383 14 174 26 209 23 571 8 068 15 503 16 812 6 106 10 706
85 - 89 22 710 7 500 15 210 13 520 4 295 9 225 9 190 3 205 5 985
90 - 94 6 781 2 076 4 705 4 212 1 284 2 928 2 569 792 1 777
95 - 99 984 272 712 555 148 407 429 124 305
100 + 72 15 57 37 9 28 35 6 29
12.04.2021


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване12 април 2021 г.
Дата на публикуване12 април 2021 г.
Дата на последно актуализиране12 април 2021 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2020 - към 31.12.;

· 2010 – 2020 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%)

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните за населението се предоставят на Евростат, въз основа на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за население, демографски процеси и демографски прогнози се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2020 - към 31.12.;

· 2010 – 2020 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след референтната дата

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след референтната дата

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят в срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Таблици с данни - консултации

Не се прилага

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 19 юли 2021 - 11:00

  През второто тримесечие на 2021 г. (14-а - 26-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 33 945, а коефициентът на обща смъртност - 19.8‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават с 8 754, или с 33.8%, а спрямо първото тримесечие на 2021 г. намаляват с 2 601, или със 7.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (21.4‰) в сравнение с тази при жените (18.3‰).

 • вторник, 11 май 2021 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2018 - 2020 г., е 74.6 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.2 години.

 • понеделник, 26 април 2021 - 11:10

  През първото тримесечие на 2021 г. (1-ва - 13-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 36 152, а коефициентът на обща смъртност - 21.1‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават със 7 491, или с 26.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (22.9‰) в сравнение с тази при жените (19.3‰).

 • понеделник, 12 април 2021 - 11:00

  Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души.

  През 2020 г. в страната са регистрирани 59 086 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 2 452 деца.

  Броят на умрелите през 2020 г. е 124 735 души, а коефициентът на обща смъртност - 18.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652.

 • сряда, 6 януари 2021 - 16:40

  Какви имена сме дали на децата си през 2020 година?

  Кои са най-разпространените мъжки и женски имена и най-популярните фамилии в България?

  Колко хора трябва да почерпят през първия месец на 2020-а?

  Дали Виктория запазва и през 2020 г. челната позиция при имената на новородените момичета?

  Това са само част от въпросите, на които НСИ отговаря с инфографиката „Имената в България 2020“.

 • сряда, 13 май 2020 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.5 години. 

 • понеделник, 13 април 2020 - 11:00

  Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души.

  През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 659 деца.

  Броят на умрелите през 2019 г. е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443.

 • понеделник, 6 януари 2020 - 11:10

  Какви имена сме дали на децата си през 2019 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2019 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2019".

 • понеделник, 13 май 2019 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.4 години.

 • петък, 12 април 2019 - 11:00

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

  През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

  Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

Страници

 • Статистически справочник 2021 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически справочник 2021
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2021 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2020 година.

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Районите, областите и общините в Република България 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2019.
 • Здравеопазване 2020
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2020 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2019.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2019 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.

Страници