Население по статистически райони, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_6.1.2_Pop_DR.xls

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2019 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Статистически райони
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 6 951 482 3 369 646 3 581 836 5 125 407 2 461 774 2 663 633 1 826 075 907 872 918 203
0 61 361 31 423 29 938 45 924 23 533 22 391 15 437 7 890 7 547
1 - 4 259 146 133 316 125 830 196 871 101 208 95 663 62 275 32 108 30 167
5 - 9 339 533 174 560 164 973 259 419 133 318 126 101 80 114 41 242 38 872
10 - 14 342 218 175 851 166 367 255 071 130 922 124 149 87 147 44 929 42 218
15 - 19 312 977 161 171 151 806 228 508 117 524 110 984 84 469 43 647 40 822
20 - 24 301 636 155 212 146 424 227 594 116 167 111 427 74 042 39 045 34 997
25 - 29 390 614 200 705 189 909 297 794 150 632 147 162 92 820 50 073 42 747
30 - 34 476 452 244 745 231 707 372 983 188 439 184 544 103 469 56 306 47 163
35 - 39 479 936 248 896 231 040 372 915 190 249 182 666 107 021 58 647 48 374
40 - 44 532 837 274 231 258 606 414 606 210 183 204 423 118 231 64 048 54 183
45 - 49 522 513 267 728 254 785 398 322 200 720 197 602 124 191 67 008 57 183
50 - 54 479 580 241 947 237 633 354 504 175 273 179 231 125 076 66 674 58 402
55 - 59 473 775 233 065 240 710 344 586 165 090 179 496 129 189 67 975 61 214
60 - 64 474 816 222 922 251 894 342 956 156 986 185 970 131 860 65 936 65 924
65 - 69 463 819 205 259 258 560 328 695 142 663 186 032 135 124 62 596 72 528
70 - 74 418 088 172 572 245 516 284 179 115 790 168 389 133 909 56 782 77 127
75 - 79 283 876 109 274 174 602 182 596 69 800 112 796 101 280 39 474 61 806
80 - 84 192 555 68 355 124 200 123 003 42 603 80 400 69 552 25 752 43 800
85 - 89 109 148 36 923 72 225 70 178 22 928 47 250 38 970 13 995 24 975
90 - 94 31 396 9 973 21 423 21 232 6 721 14 511 10 164 3 252 6 912
95 - 99 4 927 1 426 3 501 3 272 954 2 318 1 655 472 1 183
100 + 279 92 187 199 71 128 80 21 59
Северна и Югоизточна България 3 450 592 1 676 993 1 773 599 2 408 022 1 158 711 1 249 311 1 042 570 518 282 524 288
0 29 326 15 041 14 285 20 217 10 385 9 832 9 109 4 656 4 453
1 - 4 125 705 64 685 61 020 88 970 45 716 43 254 36 735 18 969 17 766
5 - 9 167 932 86 427 81 505 119 866 61 632 58 234 48 066 24 795 23 271
10 - 14 174 069 89 315 84 754 122 633 62 840 59 793 51 436 26 475 24 961
15 - 19 161 636 83 162 78 474 109 891 56 515 53 376 51 745 26 647 25 098
20 - 24 142 578 73 398 69 180 98 186 50 073 48 113 44 392 23 325 21 067
25 - 29 181 869 94 193 87 676 128 852 65 363 63 489 53 017 28 830 24 187
30 - 34 215 768 111 673 104 095 159 849 80 884 78 965 55 919 30 789 25 130
35 - 39 222 348 116 206 106 142 164 894 84 675 80 219 57 454 31 531 25 923
40 - 44 254 556 131 520 123 036 190 084 96 608 93 476 64 472 34 912 29 560
45 - 49 260 841 134 409 126 432 191 884 97 085 94 799 68 957 37 324 31 633
50 - 54 241 082 122 596 118 486 172 989 86 044 86 945 68 093 36 552 31 541
55 - 59 241 223 120 051 121 172 170 709 82 527 88 182 70 514 37 524 32 990
60 - 64 241 414 114 697 126 717 168 688 78 156 90 532 72 726 36 541 36 185
65 - 69 242 346 108 415 133 931 163 675 72 037 91 638 78 671 36 378 42 293
70 - 74 224 689 93 162 131 527 143 537 58 845 84 692 81 152 34 317 46 835
75 - 79 151 589 58 509 93 080 90 927 34 854 56 073 60 662 23 655 37 007
80 - 84 99 359 35 237 64 122 59 162 20 440 38 722 40 197 14 797 25 400
85 - 89 54 921 18 841 36 080 32 498 10 721 21 777 22 423 8 120 14 303
90 - 94 15 028 4 797 10 231 9 165 2 936 6 229 5 863 1 861 4 002
95 - 99 2 199 619 1 580 1 266 345 921 933 274 659
100 + 114 40 74 80 30 50 34 10 24
Северозападен 728 157 355 111 373 046 464 734 224 176 240 558 263 423 130 935 132 488
0 5 791 2 935 2 856 3 595 1 839 1 756 2 196 1 096 1 100
1 - 4 24 501 12 600 11 901 15 984 8 126 7 858 8 517 4 474 4 043
5 - 9 33 316 17 213 16 103 22 222 11 428 10 794 11 094 5 785 5 309
10 - 14 35 072 17 939 17 133 23 222 11 921 11 301 11 850 6 018 5 832
15 - 19 34 042 17 425 16 617 21 649 11 054 10 595 12 393 6 371 6 022
20 - 24 27 274 14 009 13 265 17 034 8 540 8 494 10 240 5 469 4 771
25 - 29 33 859 17 808 16 051 21 639 10 919 10 720 12 220 6 889 5 331
30 - 34 38 760 20 540 18 220 26 379 13 563 12 816 12 381 6 977 5 404
35 - 39 40 630 21 565 19 065 28 078 14 619 13 459 12 552 6 946 5 606
40 - 44 48 990 25 652 23 338 34 463 17 600 16 863 14 527 8 052 6 475
45 - 49 54 668 28 606 26 062 38 242 19 554 18 688 16 426 9 052 7 374
50 - 54 52 659 27 230 25 429 35 997 17 977 18 020 16 662 9 253 7 409
55 - 59 52 424 26 898 25 526 35 218 17 377 17 841 17 206 9 521 7 685
60 - 64 53 501 26 102 27 399 35 097 16 547 18 550 18 404 9 555 8 849
65 - 69 54 806 25 106 29 700 34 011 15 289 18 722 20 795 9 817 10 978
70 - 74 55 961 23 446 32 515 31 467 13 062 18 405 24 494 10 384 14 110
75 - 79 37 325 14 512 22 813 19 021 7 489 11 532 18 304 7 023 11 281
80 - 84 25 473 9 085 16 388 12 323 4 294 8 029 13 150 4 791 8 359
85 - 89 14 351 4 966 9 385 6 819 2 283 4 536 7 532 2 683 4 849
90 - 94 4 110 1 293 2 817 1 978 617 1 361 2 132 676 1 456
95 - 99 615 172 443 279 74 205 336 98 238
100 + 29 9 20 17 4 13 12 5 7
Северен централен 773 450 375 475 397 975 520 262 250 490 269 772 253 188 124 985 128 203
0 5 717 2 967 2 750 3 803 1 942 1 861 1 914 1 025 889
1 - 4 25 403 13 134 12 269 17 264 8 890 8 374 8 139 4 244 3 895
5 - 9 33 911 17 448 16 463 23 245 11 967 11 278 10 666 5 481 5 185
10 - 14 34 615 17 773 16 842 23 518 12 098 11 420 11 097 5 675 5 422
15 - 19 33 654 17 413 16 241 21 892 11 374 10 518 11 762 6 039 5 723
20 - 24 32 553 16 799 15 754 22 056 11 261 10 795 10 497 5 538 4 959
25 - 29 43 465 22 942 20 523 31 096 16 248 14 848 12 369 6 694 5 675
30 - 34 48 914 25 817 23 097 35 537 18 489 17 048 13 377 7 328 6 049
35 - 39 47 403 24 883 22 520 33 429 17 245 16 184 13 974 7 638 6 336
40 - 44 54 709 28 207 26 502 38 686 19 663 19 023 16 023 8 544 7 479
45 - 49 57 360 29 591 27 769 40 107 20 280 19 827 17 253 9 311 7 942
50 - 54 55 175 27 886 27 289 37 702 18 647 19 055 17 473 9 239 8 234
55 - 59 55 808 27 723 28 085 37 730 18 185 19 545 18 078 9 538 8 540
60 - 64 56 164 26 776 29 388 37 583 17 453 20 130 18 581 9 323 9 258
65 - 69 56 706 25 356 31 350 36 990 16 267 20 723 19 716 9 089 10 627
70 - 74 54 404 22 424 31 980 33 958 13 877 20 081 20 446 8 547 11 899
75 - 79 37 900 14 613 23 287 22 286 8 653 13 633 15 614 5 960 9 654
80 - 84 23 070 8 191 14 879 13 605 4 771 8 834 9 465 3 420 6 045
85 - 89 12 750 4 348 8 402 7 491 2 465 5 026 5 259 1 883 3 376
90 - 94 3 211 1 032 2 179 1 960 630 1 330 1 251 402 849
95 - 99 534 144 390 308 79 229 226 65 161
100 + 24 8 16 16 6 10 8 2 6
Североизточен 924 870 450 176 474 694 678 815 327 097 351 718 246 055 123 079 122 976
0 7 945 4 079 3 866 5 855 3 037 2 818 2 090 1 042 1 048
1 - 4 33 772 17 367 16 405 25 346 13 099 12 247 8 426 4 268 4 158
5 - 9 46 143 23 774 22 369 34 466 17 757 16 709 11 677 6 017 5 660
10 - 14 48 176 24 757 23 419 35 379 18 127 17 252 12 797 6 630 6 167
15 - 19 43 550 22 443 21 107 30 557 15 806 14 751 12 993 6 637 6 356
20 - 24 40 440 21 048 19 392 29 032 15 151 13 881 11 408 5 897 5 511
25 - 29 52 250 26 940 25 310 38 453 19 518 18 935 13 797 7 422 6 375
30 - 34 63 288 32 172 31 116 49 076 24 390 24 686 14 212 7 782 6 430
35 - 39 64 784 33 274 31 510 50 379 25 521 24 858 14 405 7 753 6 652
40 - 44 73 162 37 530 35 632 56 824 28 777 28 047 16 338 8 753 7 585
45 - 49 72 544 37 131 35 413 55 182 27 787 27 395 17 362 9 344 8 018
50 - 54 64 171 32 739 31 432 47 575 23 864 23 711 16 596 8 875 7 721
55 - 59 62 466 30 854 31 612 45 366 21 852 23 514 17 100 9 002 8 098
60 - 64 61 414 28 905 32 509 44 274 20 384 23 890 17 140 8 521 8 619
65 - 69 61 495 27 189 34 306 43 027 18 689 24 338 18 468 8 500 9 968
70 - 74 54 043 22 312 31 731 37 247 15 127 22 120 16 796 7 185 9 611
75 - 79 36 316 14 166 22 150 24 120 9 199 14 921 12 196 4 967 7 229
80 - 84 22 514 7 979 14 535 15 310 5 318 9 992 7 204 2 661 4 543
85 - 89 12 425 4 285 8 140 8 548 2 835 5 713 3 877 1 450 2 427
90 - 94 3 442 1 081 2 361 2 430 758 1 672 1 012 323 689
95 - 99 500 139 361 344 92 252 156 47 109
100 + 30 12 18 25 9 16 5 3 2
Югоизточен 1 024 115 496 231 527 884 744 211 356 948 387 263 279 904 139 283 140 621
0 9 873 5 060 4 813 6 964 3 567 3 397 2 909 1 493 1 416
1 - 4 42 029 21 584 20 445 30 376 15 601 14 775 11 653 5 983 5 670
5 - 9 54 562 27 992 26 570 39 933 20 480 19 453 14 629 7 512 7 117
10 - 14 56 206 28 846 27 360 40 514 20 694 19 820 15 692 8 152 7 540
15 - 19 50 390 25 881 24 509 35 793 18 281 17 512 14 597 7 600 6 997
20 - 24 42 311 21 542 20 769 30 064 15 121 14 943 12 247 6 421 5 826
25 - 29 52 295 26 503 25 792 37 664 18 678 18 986 14 631 7 825 6 806
30 - 34 64 806 33 144 31 662 48 857 24 442 24 415 15 949 8 702 7 247
35 - 39 69 531 36 484 33 047 53 008 27 290 25 718 16 523 9 194 7 329
40 - 44 77 695 40 131 37 564 60 111 30 568 29 543 17 584 9 563 8 021
45 - 49 76 269 39 081 37 188 58 353 29 464 28 889 17 916 9 617 8 299
50 - 54 69 077 34 741 34 336 51 715 25 556 26 159 17 362 9 185 8 177
55 - 59 70 525 34 576 35 949 52 395 25 113 27 282 18 130 9 463 8 667
60 - 64 70 335 32 914 37 421 51 734 23 772 27 962 18 601 9 142 9 459
65 - 69 69 339 30 764 38 575 49 647 21 792 27 855 19 692 8 972 10 720
70 - 74 60 281 24 980 35 301 40 865 16 779 24 086 19 416 8 201 11 215
75 - 79 40 048 15 218 24 830 25 500 9 513 15 987 14 548 5 705 8 843
80 - 84 28 302 9 982 18 320 17 924 6 057 11 867 10 378 3 925 6 453
85 - 89 15 395 5 242 10 153 9 640 3 138 6 502 5 755 2 104 3 651
90 - 94 4 265 1 391 2 874 2 797 931 1 866 1 468 460 1 008
95 - 99 550 164 386 335 100 235 215 64 151
100 + 31 11 20 22 11 11 9 - 9
Югозападна и Южна централна България 3 500 890 1 692 653 1 808 237 2 717 385 1 303 063 1 414 322 783 505 389 590 393 915
0 32 035 16 382 15 653 25 707 13 148 12 559 6 328 3 234 3 094
1 - 4 133 441 68 631 64 810 107 901 55 492 52 409 25 540 13 139 12 401
5 - 9 171 601 88 133 83 468 139 553 71 686 67 867 32 048 16 447 15 601
10 - 14 168 149 86 536 81 613 132 438 68 082 64 356 35 711 18 454 17 257
15 - 19 151 341 78 009 73 332 118 617 61 009 57 608 32 724 17 000 15 724
20 - 24 159 058 81 814 77 244 129 408 66 094 63 314 29 650 15 720 13 930
25 - 29 208 745 106 512 102 233 168 942 85 269 83 673 39 803 21 243 18 560
30 - 34 260 684 133 072 127 612 213 134 107 555 105 579 47 550 25 517 22 033
35 - 39 257 588 132 690 124 898 208 021 105 574 102 447 49 567 27 116 22 451
40 - 44 278 281 142 711 135 570 224 522 113 575 110 947 53 759 29 136 24 623
45 - 49 261 672 133 319 128 353 206 438 103 635 102 803 55 234 29 684 25 550
50 - 54 238 498 119 351 119 147 181 515 89 229 92 286 56 983 30 122 26 861
55 - 59 232 552 113 014 119 538 173 877 82 563 91 314 58 675 30 451 28 224
60 - 64 233 402 108 225 125 177 174 268 78 830 95 438 59 134 29 395 29 739
65 - 69 221 473 96 844 124 629 165 020 70 626 94 394 56 453 26 218 30 235
70 - 74 193 399 79 410 113 989 140 642 56 945 83 697 52 757 22 465 30 292
75 - 79 132 287 50 765 81 522 91 669 34 946 56 723 40 618 15 819 24 799
80 - 84 93 196 33 118 60 078 63 841 22 163 41 678 29 355 10 955 18 400
85 - 89 54 227 18 082 36 145 37 680 12 207 25 473 16 547 5 875 10 672
90 - 94 16 368 5 176 11 192 12 067 3 785 8 282 4 301 1 391 2 910
95 - 99 2 728 807 1 921 2 006 609 1 397 722 198 524
100 + 165 52 113 119 41 78 46 11 35
Югозападен 2 094 260 1 010 799 1 083 461 1 768 497 848 428 920 069 325 763 162 371 163 392
0 19 538 9 973 9 565 17 052 8 733 8 319 2 486 1 240 1 246
1 - 4 79 831 41 107 38 724 70 309 36 221 34 088 9 522 4 886 4 636
5 - 9 102 664 52 673 49 991 90 172 46 261 43 911 12 492 6 412 6 080
10 - 14 99 172 51 012 48 160 84 310 43 267 41 043 14 862 7 745 7 117
15 - 19 87 821 45 322 42 499 74 576 38 394 36 182 13 245 6 928 6 317
20 - 24 101 171 51 945 49 226 89 259 45 575 43 684 11 912 6 370 5 542
25 - 29 133 577 68 161 65 416 117 424 59 410 58 014 16 153 8 751 7 402
30 - 34 167 436 85 583 81 853 147 874 75 028 72 846 19 562 10 555 9 007
35 - 39 160 008 81 829 78 179 139 350 70 432 68 918 20 658 11 397 9 261
40 - 44 173 083 88 116 84 967 149 868 75 668 74 200 23 215 12 448 10 767
45 - 49 159 535 80 815 78 720 135 482 67 956 67 526 24 053 12 859 11 194
50 - 54 138 878 69 291 69 587 114 656 56 523 58 133 24 222 12 768 11 454
55 - 59 130 788 63 050 67 738 106 680 50 502 56 178 24 108 12 548 11 560
60 - 64 129 637 59 200 70 437 106 074 47 373 58 701 23 563 11 827 11 736
65 - 69 127 951 55 127 72 824 104 694 44 211 60 483 23 257 10 916 12 341
70 - 74 112 311 45 852 66 459 89 354 36 020 53 334 22 957 9 832 13 125
75 - 79 75 279 28 975 46 304 57 623 22 097 35 526 17 656 6 878 10 778
80 - 84 52 716 18 703 34 013 40 129 13 936 26 193 12 587 4 767 7 820
85 - 89 31 104 10 308 20 796 23 999 7 773 16 226 7 105 2 535 4 570
90 - 94 9 915 3 191 6 724 8 078 2 564 5 514 1 837 627 1 210
95 - 99 1 747 530 1 217 1 454 453 1 001 293 77 216
100 + 98 36 62 80 31 49 18 5 13
Южен централен 1 406 630 681 854 724 776 948 888 454 635 494 253 457 742 227 219 230 523
0 12 497 6 409 6 088 8 655 4 415 4 240 3 842 1 994 1 848
1 - 4 53 610 27 524 26 086 37 592 19 271 18 321 16 018 8 253 7 765
5 - 9 68 937 35 460 33 477 49 381 25 425 23 956 19 556 10 035 9 521
10 - 14 68 977 35 524 33 453 48 128 24 815 23 313 20 849 10 709 10 140
15 - 19 63 520 32 687 30 833 44 041 22 615 21 426 19 479 10 072 9 407
20 - 24 57 887 29 869 28 018 40 149 20 519 19 630 17 738 9 350 8 388
25 - 29 75 168 38 351 36 817 51 518 25 859 25 659 23 650 12 492 11 158
30 - 34 93 248 47 489 45 759 65 260 32 527 32 733 27 988 14 962 13 026
35 - 39 97 580 50 861 46 719 68 671 35 142 33 529 28 909 15 719 13 190
40 - 44 105 198 54 595 50 603 74 654 37 907 36 747 30 544 16 688 13 856
45 - 49 102 137 52 504 49 633 70 956 35 679 35 277 31 181 16 825 14 356
50 - 54 99 620 50 060 49 560 66 859 32 706 34 153 32 761 17 354 15 407
55 - 59 101 764 49 964 51 800 67 197 32 061 35 136 34 567 17 903 16 664
60 - 64 103 765 49 025 54 740 68 194 31 457 36 737 35 571 17 568 18 003
65 - 69 93 522 41 717 51 805 60 326 26 415 33 911 33 196 15 302 17 894
70 - 74 81 088 33 558 47 530 51 288 20 925 30 363 29 800 12 633 17 167
75 - 79 57 008 21 790 35 218 34 046 12 849 21 197 22 962 8 941 14 021
80 - 84 40 480 14 415 26 065 23 712 8 227 15 485 16 768 6 188 10 580
85 - 89 23 123 7 774 15 349 13 681 4 434 9 247 9 442 3 340 6 102
90 - 94 6 453 1 985 4 468 3 989 1 221 2 768 2 464 764 1 700
95 - 99 981 277 704 552 156 396 429 121 308
100 + 67 16 51 39 10 29 28 6 22
13.04.2020


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване13 април 2020 г.
Дата на публикуване13 април 2020 г.
Дата на последно актуализиране13 април 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2019 - към 31.12.;

· 2010 – 2019 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%)

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните за населението се предоставят на Евростат, въз основа на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за население, демографски процеси и демографски прогнози се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2019 - към 31.12.;

· 2010 – 2019 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след референтната дата

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след референтната дата

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят в срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Таблици с данни - консултации

Не се прилага

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • сряда, 6 януари 2021 - 16:40

  Какви имена сме дали на децата си през 2020 година?

  Кои са най-разпространените мъжки и женски имена и най-популярните фамилии в България?

  Колко хора трябва да почерпят през първия месец на 2020-а?

  Дали Виктория запазва и през 2020 г. челната позиция при имената на новородените момичета?

  Това са само част от въпросите, на които НСИ отговаря с инфографиката „Имената в България 2020“.

 • сряда, 13 май 2020 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 74.9 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.5 години, докато при жените е със 7.0 години по-висока - 78.5 години. 

 • понеделник, 13 април 2020 - 11:00

  Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души.

  През 2019 г. в страната са регистрирани 61 538 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 659 деца.

  Броят на умрелите през 2019 г. е 108 083 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443.

 • понеделник, 6 януари 2020 - 11:10

  Какви имена сме дали на децата си през 2019 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2019 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2019".

 • понеделник, 13 май 2019 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.4 години.

 • петък, 12 април 2019 - 11:00

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

  През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

  Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

 • петък, 4 януари 2019 - 13:50

  Какви имена сме дали на децата си през 2018 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2018 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Колко хора трябва да почерпят в първия уикенд на 2018-та?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2018".

 • петък, 11 май 2018 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години.

 • четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

  Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

  През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

  Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

 • петък, 5 януари 2018 - 11:00

  Най-предпочитаните имена за новородени момчета през 2017 г. са Александър, Георги и Мартин, а за новородените момичета - Виктория, Мария и Никол.

  На Цветница, Ивановден и Архангелов ден празнуват най-много българи.

  Водещите имена по области при мъжете са Георги, Иван и Димитър, а при жените - Мария, Иванка и Елена.

Страници

 • Население и демографски процеси 2019
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2019.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2019 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически справочник 2020 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • Статистически справочник 2020
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2020 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2016 - 2019 година.

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Здравеопазване 2019
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2019 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2018.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2018 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

Страници