Население по статистически райони, възраст, местоживеене и пол


Динамичен ред: Pop_6.1.2_Pop_DR.xls

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2018 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Статистически райони
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 7 000 039 3 395 701 3 604 338 5 159 129 2 481 128 2 678 001 1 840 910 914 573 926 337
0 62 039 32 063 29 976 46 843 24 193 22 650 15 196 7 870 7 326
1 - 4 263 686 135 484 128 202 200 420 102 862 97 558 63 266 32 622 30 644
5 - 9 344 667 176 901 167 766 262 014 134 544 127 470 82 653 42 357 40 296
10 - 14 334 453 172 140 162 313 247 599 127 187 120 412 86 854 44 953 41 901
15 - 19 315 547 162 291 153 256 230 637 118 421 112 216 84 910 43 870 41 040
20 - 24 307 744 158 591 149 153 231 943 118 481 113 462 75 801 40 110 35 691
25 - 29 419 624 215 814 203 810 322 373 163 283 159 090 97 251 52 531 44 720
30 - 34 479 506 247 397 232 109 375 746 190 630 185 116 103 760 56 767 46 993
35 - 39 489 908 254 064 235 844 381 251 194 730 186 521 108 657 59 334 49 323
40 - 44 544 398 279 842 264 556 425 300 215 707 209 593 119 098 64 135 54 963
45 - 49 518 322 265 640 252 682 393 882 198 375 195 507 124 440 67 265 57 175
50 - 54 469 131 236 143 232 988 346 726 170 841 175 885 122 405 65 302 57 103
55 - 59 477 398 234 382 243 016 349 763 167 284 182 479 127 635 67 098 60 537
60 - 64 480 497 224 905 255 592 347 659 158 736 188 923 132 838 66 169 66 669
65 - 69 473 587 209 008 264 579 333 956 145 166 188 790 139 631 63 842 75 789
70 - 74 401 524 165 752 235 772 269 547 110 070 159 477 131 977 55 682 76 295
75 - 79 279 398 107 489 171 909 177 499 67 524 109 975 101 899 39 965 61 934
80 - 84 197 996 70 638 127 358 124 835 43 268 81 567 73 161 27 370 45 791
85 - 89 105 034 36 025 69 009 67 415 22 398 45 017 37 619 13 627 23 992
90 - 94 30 838 9 737 21 101 20 575 6 488 14 087 10 263 3 249 7 014
95 - 99 4 539 1 337 3 202 3 011 897 2 114 1 528 440 1 088
100 + 203 58 145 135 43 92 68 15 53
Северна и Югоизточна България 3 487 586 1 696 791 1 790 795 2 432 957 1 172 970 1 259 987 1 054 629 523 821 530 808
0 30 017 15 471 14 546 21 029 10 808 10 221 8 988 4 663 4 325
1 - 4 128 642 66 281 62 361 90 839 46 761 44 078 37 803 19 520 18 283
5 - 9 171 378 87 890 83 488 121 843 62 477 59 366 49 535 25 413 24 122
10 - 14 171 679 88 374 83 305 120 011 61 576 58 435 51 668 26 798 24 870
15 - 19 163 349 83 721 79 628 111 489 57 112 54 377 51 860 26 609 25 251
20 - 24 145 555 75 109 70 446 100 370 51 167 49 203 45 185 23 942 21 243
25 - 29 195 163 101 289 93 874 140 004 71 320 68 684 55 159 29 969 25 190
30 - 34 218 475 113 560 104 915 162 382 82 582 79 800 56 093 30 978 25 115
35 - 39 228 256 119 313 108 943 169 730 87 365 82 365 58 526 31 948 26 578
40 - 44 263 110 135 609 127 501 197 633 100 371 97 262 65 477 35 238 30 239
45 - 49 259 623 134 006 125 617 190 869 96 646 94 223 68 754 37 360 31 394
50 - 54 236 479 120 004 116 475 170 003 84 237 85 766 66 476 35 767 30 709
55 - 59 243 016 120 764 122 252 173 081 83 685 89 396 69 935 37 079 32 856
60 - 64 246 239 116 770 129 469 171 748 79 521 92 227 74 491 37 249 37 242
65 - 69 248 821 110 919 137 902 166 686 73 331 93 355 82 135 37 588 44 547
70 - 74 217 070 90 021 127 049 136 366 56 131 80 235 80 704 33 890 46 814
75 - 79 148 498 57 268 91 230 87 829 33 461 54 368 60 669 23 807 36 862
80 - 84 102 230 36 707 65 523 59 976 20 870 39 106 42 254 15 837 26 417
85 - 89 53 136 18 441 34 695 31 140 10 433 20 707 21 996 8 008 13 988
90 - 94 14 709 4 640 10 069 8 704 2 760 5 944 6 005 1 880 4 125
95 - 99 2 054 608 1 446 1 169 338 831 885 270 615
100 + 87 26 61 56 18 38 31 8 23
Северозападен 742 304 362 328 379 976 473 700 229 000 244 700 268 604 133 328 135 276
0 5 934 2 988 2 946 3 864 1 966 1 898 2 070 1 022 1 048
1 - 4 25 266 13 106 12 160 16 484 8 423 8 061 8 782 4 683 4 099
5 - 9 33 945 17 410 16 535 22 598 11 583 11 015 11 347 5 827 5 520
10 - 14 35 035 17 994 17 041 23 080 11 864 11 216 11 955 6 130 5 825
15 - 19 34 835 17 756 17 079 22 330 11 326 11 004 12 505 6 430 6 075
20 - 24 28 167 14 512 13 655 17 757 8 865 8 892 10 410 5 647 4 763
25 - 29 35 723 18 962 16 761 23 016 11 814 11 202 12 707 7 148 5 559
30 - 34 39 809 21 127 18 682 27 414 14 164 13 250 12 395 6 963 5 432
35 - 39 42 244 22 367 19 877 29 445 15 297 14 148 12 799 7 070 5 729
40 - 44 51 145 26 685 24 460 36 336 18 549 17 787 14 809 8 136 6 673
45 - 49 55 918 29 280 26 638 39 241 19 993 19 248 16 677 9 287 7 390
50 - 54 51 573 26 658 24 915 35 451 17 704 17 747 16 122 8 954 7 168
55 - 59 53 384 27 347 26 037 36 074 17 809 18 265 17 310 9 538 7 772
60 - 64 54 778 26 656 28 122 35 717 16 835 18 882 19 061 9 821 9 240
65 - 69 57 691 26 257 31 434 35 339 15 835 19 504 22 352 10 422 11 930
70 - 74 54 878 23 025 31 853 29 993 12 538 17 455 24 885 10 487 14 398
75 - 79 36 743 14 233 22 510 18 241 7 123 11 118 18 502 7 110 11 392
80 - 84 26 287 9 546 16 741 12 448 4 368 8 080 13 839 5 178 8 661
85 - 89 14 256 4 954 9 302 6 673 2 258 4 415 7 583 2 696 4 887
90 - 94 4 089 1 278 2 811 1 924 602 1 322 2 165 676 1 489
95 - 99 586 181 405 266 80 186 320 101 219
100 + 18 6 12 9 4 5 9 2 7
Северен централен 784 168 380 986 403 182 527 353 254 213 273 140 256 815 126 773 130 042
0 6 014 3 055 2 959 4 036 2 027 2 009 1 978 1 028 950
1 - 4 26 032 13 513 12 519 17 753 9 197 8 556 8 279 4 316 3 963
5 - 9 34 466 17 683 16 783 23 537 12 057 11 480 10 929 5 626 5 303
10 - 14 34 398 17 761 16 637 23 211 11 979 11 232 11 187 5 782 5 405
15 - 19 34 136 17 561 16 575 22 205 11 424 10 781 11 931 6 137 5 794
20 - 24 33 687 17 356 16 331 22 988 11 743 11 245 10 699 5 613 5 086
25 - 29 47 627 25 148 22 479 34 665 18 117 16 548 12 962 7 031 5 931
30 - 34 48 721 25 802 22 919 35 093 18 292 16 801 13 628 7 510 6 118
35 - 39 48 558 25 423 23 135 34 325 17 691 16 634 14 233 7 732 6 501
40 - 44 56 980 29 355 27 625 40 526 20 633 19 893 16 454 8 722 7 732
45 - 49 57 403 29 589 27 814 40 130 20 249 19 881 17 273 9 340 7 933
50 - 54 54 504 27 525 26 979 37 242 18 388 18 854 17 262 9 137 8 125
55 - 59 55 983 27 808 28 175 38 054 18 320 19 734 17 929 9 488 8 441
60 - 64 57 729 27 411 30 318 38 697 17 948 20 749 19 032 9 463 9 569
65 - 69 58 564 26 064 32 500 37 885 16 617 21 268 20 679 9 447 11 232
70 - 74 53 040 21 879 31 161 32 627 13 373 19 254 20 413 8 506 11 907
75 - 79 36 840 14 270 22 570 21 374 8 298 13 076 15 466 5 972 9 494
80 - 84 23 516 8 421 15 095 13 714 4 835 8 879 9 802 3 586 6 216
85 - 89 12 233 4 202 8 031 7 116 2 334 4 782 5 117 1 868 3 249
90 - 94 3 231 1 019 2 212 1 885 606 1 279 1 346 413 933
95 - 99 487 138 349 278 82 196 209 56 153
100 + 19 3 16 12 3 9 7 - 7
Североизточен 929 035 452 747 476 288 682 177 329 318 352 859 246 858 123 429 123 429
0 7 981 4 144 3 837 5 922 3 055 2 867 2 059 1 089 970
1 - 4 34 496 17 731 16 765 25 722 13 311 12 411 8 774 4 420 4 354
5 - 9 47 356 24 325 23 031 35 114 18 006 17 108 12 242 6 319 5 923
10 - 14 47 044 24 288 22 756 34 232 17 621 16 611 12 812 6 667 6 145
15 - 19 43 767 22 440 21 327 30 773 15 849 14 924 12 994 6 591 6 403
20 - 24 40 962 21 325 19 637 29 318 15 306 14 012 11 644 6 019 5 625
25 - 29 55 919 28 863 27 056 41 790 21 190 20 600 14 129 7 673 6 456
30 - 34 63 706 32 458 31 248 49 582 24 763 24 819 14 124 7 695 6 429
35 - 39 66 149 34 063 32 086 51 447 26 159 25 288 14 702 7 904 6 798
40 - 44 75 168 38 537 36 631 58 637 29 699 28 938 16 531 8 838 7 693
45 - 49 71 279 36 781 34 498 54 263 27 536 26 727 17 016 9 245 7 771
50 - 54 62 384 31 615 30 769 46 269 23 014 23 255 16 115 8 601 7 514
55 - 59 62 687 30 833 31 854 45 918 22 108 23 810 16 769 8 725 8 044
60 - 64 62 155 29 215 32 940 44 730 20 551 24 179 17 425 8 664 8 761
65 - 69 62 188 27 440 34 748 43 541 18 971 24 570 18 647 8 469 10 178
70 - 74 51 824 21 436 30 388 35 374 14 425 20 949 16 450 7 011 9 439
75 - 79 35 136 13 631 21 505 23 254 8 797 14 457 11 882 4 834 7 048
80 - 84 23 077 8 228 14 849 15 487 5 377 10 110 7 590 2 851 4 739
85 - 89 11 991 4 225 7 766 8 201 2 793 5 408 3 790 1 432 2 358
90 - 94 3 287 1 023 2 264 2 289 702 1 587 998 321 677
95 - 99 456 137 319 298 80 218 158 57 101
100 + 23 9 14 16 5 11 7 4 3
Югоизточен 1 032 079 500 730 531 349 749 727 360 439 389 288 282 352 140 291 142 061
0 10 088 5 284 4 804 7 207 3 760 3 447 2 881 1 524 1 357
1 - 4 42 848 21 931 20 917 30 880 15 830 15 050 11 968 6 101 5 867
5 - 9 55 611 28 472 27 139 40 594 20 831 19 763 15 017 7 641 7 376
10 - 14 55 202 28 331 26 871 39 488 20 112 19 376 15 714 8 219 7 495
15 - 19 50 611 25 964 24 647 36 181 18 513 17 668 14 430 7 451 6 979
20 - 24 42 739 21 916 20 823 30 307 15 253 15 054 12 432 6 663 5 769
25 - 29 55 894 28 316 27 578 40 533 20 199 20 334 15 361 8 117 7 244
30 - 34 66 239 34 173 32 066 50 293 25 363 24 930 15 946 8 810 7 136
35 - 39 71 305 37 460 33 845 54 513 28 218 26 295 16 792 9 242 7 550
40 - 44 79 817 41 032 38 785 62 134 31 490 30 644 17 683 9 542 8 141
45 - 49 75 023 38 356 36 667 57 235 28 868 28 367 17 788 9 488 8 300
50 - 54 68 018 34 206 33 812 51 041 25 131 25 910 16 977 9 075 7 902
55 - 59 70 962 34 776 36 186 53 035 25 448 27 587 17 927 9 328 8 599
60 - 64 71 577 33 488 38 089 52 604 24 187 28 417 18 973 9 301 9 672
65 - 69 70 378 31 158 39 220 49 921 21 908 28 013 20 457 9 250 11 207
70 - 74 57 328 23 681 33 647 38 372 15 795 22 577 18 956 7 886 11 070
75 - 79 39 779 15 134 24 645 24 960 9 243 15 717 14 819 5 891 8 928
80 - 84 29 350 10 512 18 838 18 327 6 290 12 037 11 023 4 222 6 801
85 - 89 14 656 5 060 9 596 9 150 3 048 6 102 5 506 2 012 3 494
90 - 94 4 102 1 320 2 782 2 606 850 1 756 1 496 470 1 026
95 - 99 525 152 373 327 96 231 198 56 142
100 + 27 8 19 19 6 13 8 2 6
Югозападна и Южна централна България 3 512 453 1 698 910 1 813 543 2 726 172 1 308 158 1 418 014 786 281 390 752 395 529
0 32 022 16 592 15 430 25 814 13 385 12 429 6 208 3 207 3 001
1 - 4 135 044 69 203 65 841 109 581 56 101 53 480 25 463 13 102 12 361
5 - 9 173 289 89 011 84 278 140 171 72 067 68 104 33 118 16 944 16 174
10 - 14 162 774 83 766 79 008 127 588 65 611 61 977 35 186 18 155 17 031
15 - 19 152 198 78 570 73 628 119 148 61 309 57 839 33 050 17 261 15 789
20 - 24 162 189 83 482 78 707 131 573 67 314 64 259 30 616 16 168 14 448
25 - 29 224 461 114 525 109 936 182 369 91 963 90 406 42 092 22 562 19 530
30 - 34 261 031 133 837 127 194 213 364 108 048 105 316 47 667 25 789 21 878
35 - 39 261 652 134 751 126 901 211 521 107 365 104 156 50 131 27 386 22 745
40 - 44 281 288 144 233 137 055 227 667 115 336 112 331 53 621 28 897 24 724
45 - 49 258 699 131 634 127 065 203 013 101 729 101 284 55 686 29 905 25 781
50 - 54 232 652 116 139 116 513 176 723 86 604 90 119 55 929 29 535 26 394
55 - 59 234 382 113 618 120 764 176 682 83 599 93 083 57 700 30 019 27 681
60 - 64 234 258 108 135 126 123 175 911 79 215 96 696 58 347 28 920 29 427
65 - 69 224 766 98 089 126 677 167 270 71 835 95 435 57 496 26 254 31 242
70 - 74 184 454 75 731 108 723 133 181 53 939 79 242 51 273 21 792 29 481
75 - 79 130 900 50 221 80 679 89 670 34 063 55 607 41 230 16 158 25 072
80 - 84 95 766 33 931 61 835 64 859 22 398 42 461 30 907 11 533 19 374
85 - 89 51 898 17 584 34 314 36 275 11 965 24 310 15 623 5 619 10 004
90 - 94 16 129 5 097 11 032 11 871 3 728 8 143 4 258 1 369 2 889
95 - 99 2 485 729 1 756 1 842 559 1 283 643 170 473
100 + 116 32 84 79 25 54 37 7 30
Югозападен 2 102 205 1 014 770 1 087 435 1 772 377 850 351 922 026 329 828 164 419 165 409
0 19 301 10 043 9 258 17 001 8 857 8 144 2 300 1 186 1 114
1 - 4 81 096 41 588 39 508 71 392 36 611 34 781 9 704 4 977 4 727
5 - 9 103 523 53 120 50 403 90 377 46 367 44 010 13 146 6 753 6 393
10 - 14 95 094 48 892 46 202 80 586 41 369 39 217 14 508 7 523 6 985
15 - 19 88 362 45 620 42 742 74 853 38 524 36 329 13 509 7 096 6 413
20 - 24 103 036 52 953 50 083 90 765 46 397 44 368 12 271 6 556 5 715
25 - 29 144 725 73 759 70 966 127 556 64 403 63 153 17 169 9 356 7 813
30 - 34 166 741 85 372 81 369 146 978 74 703 72 275 19 763 10 669 9 094
35 - 39 162 283 82 976 79 307 141 216 71 435 69 781 21 067 11 541 9 526
40 - 44 175 500 89 335 86 165 152 049 76 836 75 213 23 451 12 499 10 952
45 - 49 156 299 79 143 77 156 131 880 66 119 65 761 24 419 13 024 11 395
50 - 54 134 433 66 952 67 481 110 761 54 463 56 298 23 672 12 489 11 183
55 - 59 131 882 63 245 68 637 107 899 50 687 57 212 23 983 12 558 11 425
60 - 64 132 341 60 169 72 172 108 415 48 176 60 239 23 926 11 993 11 933
65 - 69 130 528 56 264 74 264 106 269 45 053 61 216 24 259 11 211 13 048
70 - 74 107 527 44 036 63 491 84 813 34 285 50 528 22 714 9 751 12 963
75 - 79 73 957 28 482 45 475 56 114 21 407 34 707 17 843 7 075 10 768
80 - 84 53 941 19 018 34 923 40 772 14 037 26 735 13 169 4 981 8 188
85 - 89 30 136 10 166 19 970 23 253 7 649 15 604 6 883 2 517 4 366
90 - 94 9 829 3 128 6 701 8 056 2 538 5 518 1 773 590 1 183
95 - 99 1 610 486 1 124 1 319 415 904 291 71 220
100 + 61 23 38 53 20 33 8 3 5
Южен централен 1 410 248 684 140 726 108 953 795 457 807 495 988 456 453 226 333 230 120
0 12 721 6 549 6 172 8 813 4 528 4 285 3 908 2 021 1 887
1 - 4 53 948 27 615 26 333 38 189 19 490 18 699 15 759 8 125 7 634
5 - 9 69 766 35 891 33 875 49 794 25 700 24 094 19 972 10 191 9 781
10 - 14 67 680 34 874 32 806 47 002 24 242 22 760 20 678 10 632 10 046
15 - 19 63 836 32 950 30 886 44 295 22 785 21 510 19 541 10 165 9 376
20 - 24 59 153 30 529 28 624 40 808 20 917 19 891 18 345 9 612 8 733
25 - 29 79 736 40 766 38 970 54 813 27 560 27 253 24 923 13 206 11 717
30 - 34 94 290 48 465 45 825 66 386 33 345 33 041 27 904 15 120 12 784
35 - 39 99 369 51 775 47 594 70 305 35 930 34 375 29 064 15 845 13 219
40 - 44 105 788 54 898 50 890 75 618 38 500 37 118 30 170 16 398 13 772
45 - 49 102 400 52 491 49 909 71 133 35 610 35 523 31 267 16 881 14 386
50 - 54 98 219 49 187 49 032 65 962 32 141 33 821 32 257 17 046 15 211
55 - 59 102 500 50 373 52 127 68 783 32 912 35 871 33 717 17 461 16 256
60 - 64 101 917 47 966 53 951 67 496 31 039 36 457 34 421 16 927 17 494
65 - 69 94 238 41 825 52 413 61 001 26 782 34 219 33 237 15 043 18 194
70 - 74 76 927 31 695 45 232 48 368 19 654 28 714 28 559 12 041 16 518
75 - 79 56 943 21 739 35 204 33 556 12 656 20 900 23 387 9 083 14 304
80 - 84 41 825 14 913 26 912 24 087 8 361 15 726 17 738 6 552 11 186
85 - 89 21 762 7 418 14 344 13 022 4 316 8 706 8 740 3 102 5 638
90 - 94 6 300 1 969 4 331 3 815 1 190 2 625 2 485 779 1 706
95 - 99 875 243 632 523 144 379 352 99 253
100 + 55 9 46 26 5 21 29 4 25
12.04.2019


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване06 юли 2018 г.
Дата на публикуване06 юли 2018 г.
Дата на последно актуализиране06 юли 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2017 - към 31.12.;

· 2010 – 2017 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; процент (%)

Отчетен период

Една календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Закон за статистиката;

· Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика;

· Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 205/2014 на Комисията за установяване на единни условия за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика по отношение на разпределенията на данните, сроковете и ревизирането на данните

· Закон за гражданската регистрация.

Споделяне на данни

Данните за населението се предоставят на Евростат, въз основа на Регламент (ЕС) № 1260/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската демографска статистика

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Информацията се публикува годишно, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за население, демографски процеси и демографски прогнози се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Неизвадкови грешки

Не се прилага.Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

НАСЕЛЕНИЕ, ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОГНОЗИ - население, средногодишен брой на населението, естествено движение на населението, прогнози на населението
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на населението и жилищния фонд“

Лице за контакт

Магдалена Костова

Длъжност

Директор на дирекция "Демографска и социална статистика"

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 411

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната. Преизчисляването се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.

При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват при условия, че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Използват се различни сценарии за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Използвани класификации

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);

· Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE).

Обхват

Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо постоянно на територията на страната, независимо от неговото гражданство и статут. В териториален разрез (населени места, общини, области и статистически райони) данните се представят според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по „настоящ адрес”. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.

Последната демографска прогноза, разработена в НСИ е за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни периоди.

Понятия и дефиниции

Население към 31.12.

Лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година.

Броят и структурите на населението към 31.12. на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година.

Средногодишно население

Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.

Естествен прираст на населението

Разликата между броя на регистрираните живородени деца и броя на умрелите лица през годината.

Коефициент за естествен прираст

Изчислява се в промили, като отношение на разликата между броя на живородените деца и броя на умрелите лица през годината и средногодишния брой на населението през същата година.

Механичен прираст на населението

В териториален аспект представлява разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място.

Миграционното салдо от външната миграция е разликата между изселените и заселените в страната.

Възраст

Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години въз основа на датата на раждане, т.е. това е възрастта, която лицата са достигнали към 31.12. на съответната година.

Под, в, над трудоспособна възраст

Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно актуалната през съответната година възраст за пенсиониране, приета с Постановление на МС.

Коефициентът на възрастова зависимост

Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Коефициент на възрастова зависимост (старши възрасти)

Показва броя на лицата на възраст 65 и повече години на 100 лица от населението на възраст от 15 до 64 години. Изчислява се в проценти.

Темп на демографско остаряване

Темпът на нарастване на относителния дял на населението над трудоспособна възраст (според определената възрастова граница за мъжете и жените през наблюдаваната година) спрямо предходната година. Изчислява се в проценти.

Коефициентът на демографско заместване

Отношението между броя на населението във вливащата се възрастова група 15 - 19 години и излизащата група 60 - 64 години от трудоспособното население. Изчислява се в проценти.

Статистическа единица

Лица

Статистическа съвкупност

Общ брой на населението.

Географски обхват (територия)

При статистическата обработка на данните за населението, лицата са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година - населени места, общини, области и статистически райони.

Времеви обхват

За населението:

· 1880 – 2011 - по години на преброявания;

· 1946 – 2017 - към 31.12.;

· 2010 – 2017 - на интернет сайта на НСИ.

За национална прогноза – 2020 – 2080 г.

За областни прогнози – 2020 – 2080 г.

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Източник на данните за изчисляване на броя и структурите на населението е Информационна система „Демография“ и данните за демографските събития (раждания, умирания, бракове, разводи, миграция) от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

Честота на събиране на данни

Месечно

Събиране на данни

Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината.

Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).

Валидиране на данни

Данните за демографските събития се подлагат на проверка и контрол преди зареждането им в ИС „Демография“.

За да бъде успешно обработено всяко първично съобщение трябва да отговаря на заложените в системата правила за валидация и контрол.

Резултатите от обработката се валидират по отношение на консистентността във всяка таблица и между отделните таблици.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва в ИС „Демография“ съгласно заложените в системата правила за валидация и контрол при обработката на демографските събития.

Изглаждане

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Не се прилага.

Оценка на качеството

Не се прилага.

Приложимост
Потребности на потребителите

В рамките на ежегодно попълнени въпросници данните за населението и демографските процеси се предоставят на Евростат, ООН, УНИЦЕФ.

На национално и регионално ниво основни потребители на данните са министерства, ведомства, национални организации и местни органи на управлението.

Чрез заявки за конкретни данни, данните се предоставят на Научно-изследователски институти, университети, НПО и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Данните за населението са налични по пол, възрасти (различни групировки), местоживеене (различни териториални нива), гражданство и страна на раждане.


Степен на пълнота на данните

100%

Точност и надеждност
Обща точност

Не се прилага.

Извадкови грешки

Не се прилага.


Показатели за извадкови грешки

Не се прилага

Неизвадкови грешки

Не се прилага.Грешки на обхвата

Не се прилага

Степен на свръхобхват

Не се прилага

Дял на общите единици

Не се прилага

Грешки при измерването

Не се прилага

Грешки поради липса на отговор

Не се прилага

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Не се прилага

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника

Не се прилага

Грешки при обработката

Не се прилага

Степен на импутация

Не се прилага

Грешки, свързани с допусканията на модела

Не се прилага

Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

В годините на преброявания се правят преизчисления на населението в края на съответната година и за предходната година.

Ревизия на данните - практика

Преизчисляването на населението се извършва въз основа на получените резултати от преброяването на населението и съответните изчисления за естествения и механичния прираст получени от текущата демографска статистика за съответната година.


Ревизия на данните - средна стойност

Не се прилага

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват до края на месец април в годината след отчетната година.

Лаг във времето - първи резултати

4 месеца след референтната дата

Лаг във времето - окончателни резултати

4 месеца след референтната дата

Точност на представяне

Данните се обявяват в срок.


Точност на представяне - предоставяне и публикуване

Данните се предоставят в срок

Съгласуваност и сравнимост

Географска сравнимост

Данните се събират и обработват в териториален разрез при използването на една и съща методология и дефиниции.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Измененията в методологията и дефинициите в различни периоди от време се публикуват в методологията към изследването.

Дължина на съпоставимите динамични редове

от 2000 година

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност

Не се прилага

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение „Население и демографски процеси“

Публикации

· Население и демографски процеси;

· Статистически справочник;

· Статистически годишник;

· Брошура „България“.

Онлайн база данни

Подробни данни за населението са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Население - демография, миграция и прогнози: http://www.nsi.bg/bg/node/2972

Информационна система Инфостат: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=80 (за населението) и https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=122 (за прогнози на населението)

Таблици с данни - консултации

Не се прилага

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации

Не се прилага

Методологични документи

· Методологични разработки за прогнозиране на населението.

Степен на пълнота на метаданните

100%

Документи за качеството

Не са налични.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

Коментар

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • понеделник, 6 януари 2020 - 11:10

  Какви имена сме дали на децата си през 2019 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2019 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2019".

 • понеделник, 13 май 2019 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.4 години.

 • петък, 12 април 2019 - 11:00

  Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

  През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

  Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

 • петък, 4 януари 2019 - 13:50

  Какви имена сме дали на децата си през 2018 година?

  Кои са най-популярните фамилии и най-разпространените мъжки и женски имена в България?

  Дали Александър запазва и през 2018 г. челната позиция при имената на новородените момчета?

  Колко хора трябва да почерпят в първия уикенд на 2018-та?

  Това са само част от въпросите, на които ще отговорим с новата инфографика "Имената в България 2018".

 • петък, 11 май 2018 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2015 - 2017 г., е 74.8 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.3 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.4 години.

 • четвъртък, 12 април 2018 - 11:00

  Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

  През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

  Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

 • петък, 5 януари 2018 - 11:00

  Най-предпочитаните имена за новородени момчета през 2017 г. са Александър, Георги и Мартин, а за новородените момичета - Виктория, Мария и Никол.

  На Цветница, Ивановден и Архангелов ден празнуват най-много българи.

  Водещите имена по области при мъжете са Георги, Иван и Димитър, а при жените - Мария, Иванка и Елена.

 • петък, 12 май 2017 - 11:00

  Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2014 - 2016 г., е 74.7 години.

  Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.0  години по-висока - 78.2 години. 

 • сряда, 12 април 2017 - 11:00

  Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 51 925 души.

  През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 966 деца.

  Броят на умрелите през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 2 537 случая.

 • четвъртък, 5 януари 2017 - 11:00

  Александър и Виктория са най-предпочитаните имена за проплакалите бебета в България през 2016 година.

Страници

 • Районите, областите и общините в Република България 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2018.
 • Здравеопазване 2019
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2019 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Население и демографски процеси 2018
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2018.

  Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2018 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически справочник 2019 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически справочник 2019
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2019 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2015 - 2018 година.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Районите, областите и общините в Република България 2017
  Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите, които проявяват интерес към статистическата информация от областта на регионалната статистика, специализираната електронна публикация Районите, областите и общините в Република България 2017.
 • Здравеопазване 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2018 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Устойчиво развитие на България 2005 - 2016
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация обзорната публикация „Устойчиво развитие на България 2005 - 2016“. Публикацията съдържа статистически индикатори, разработени в съответствие със системата от индикатори за устойчиво развитие, на Евростат.

Страници