Премини към основното съдържание

Средна възраст на майката при раждане по местоживеене, статистически райони и области

Динамичен ред: Pop_1.1.2._birth_DR.xls

СРЕДНА ВЪЗРАСТ НА МАЙКАТА ПРИ РАЖДАНЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ
Местоживеене
Статистически райони
Области
2022
Средна възраст
при раждане
на първо дете
при раждане
на дете
Общо за страната 27.6 29.1
Северна и Югоизточна България
Северозападен 25.0 27.2
Видин 25.3 27.4
Враца 25.5 27.6
Ловеч 24.2 26.5
Монтана 24.3 26.8
Плевен 25.4 27.5
Северен централен 26.8 28.9
Велико Търново 27.0 29.1
Габрово 27.3 29.3
Разград 25.9 28.1
Русе 27.6 29.5
Силистра 25.6 27.7
Североизточен 27.6 29.2
Варна 28.7 30.1
Добрич 26.6 28.4
Търговище 25.5 27.7
Шумен 26.0 28.0
Югоизточен 25.4 27.2
Бургас 27.2 28.7
Сливен 22.5 24.8
Стара Загора 25.9 27.9
Ямбол 23.5 25.9
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 29.6 30.9
Благоевград 27.4 29.2
Кюстендил 26.6 28.7
Перник 28.0 29.6
София 26.0 27.9
София (столица) 30.7 31.9
Южен централен 26.9 28.5
Кърджали 27.0 28.9
Пазарджик 25.0 27.1
Пловдив 27.7 29.0
Смолян 27.8 30.0
Хасково 25.6 27.7
В градовете 28.5 29.9
Северна и Югоизточна България
Северозападен 26.1 28.3
Видин 26.1 28.1
Враца 26.8 28.9
Ловеч 24.7 27.1
Монтана 24.9 27.4
Плевен 27.1 29.0
Северен централен 28.1 30.0
Велико Търново 28.3 30.2
Габрово 28.0 30.0
Разград 27.4 29.3
Русе 28.5 30.2
Силистра 27.5 29.4
Североизточен 28.7 30.3
Варна 29.3 30.8
Добрич 27.6 29.4
Търговище 27.0 29.0
Шумен 27.4 29.4
Югоизточен 26.5 28.2
Бургас 27.8 29.3
Сливен 23.8 25.7
Стара Загора 27.1 29.1
Ямбол 24.0 26.4
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 29.9 31.2
Благоевград 27.9 29.6
Кюстендил 26.4 28.7
Перник 27.9 29.5
София 25.5 27.7
София (столица) 30.7 31.9
Южен централен 27.7 29.2
Кърджали 27.8 29.5
Пазарджик 25.9 27.9
Пловдив 28.4 29.7
Смолян 28.2 30.4
Хасково 26.2 28.3
В селата 24.6 26.7
Северна и Югоизточна България
Северозападен 23.1 25.6
Видин 23.4 26.1
Враца 23.3 25.9
Ловеч 23.2 25.5
Монтана 23.4 25.7
Плевен 22.6 25.1
Северен централен 24.3 26.8
Велико Търново 23.6 26.6
Габрово 24.5 27.0
Разград 24.7 27.1
Русе 24.7 26.8
Силистра 24.2 26.7
Североизточен 24.3 26.4
Варна 25.0 27.0
Добрич 23.8 26.1
Търговище 23.7 26.1
Шумен 24.2 26.1
Югоизточен 22.9 25.2
Бургас 25.0 27.0
Сливен 20.6 23.6
Стара Загора 23.2 25.4
Ямбол 22.3 25.0
Югозападна и Южна централна България
Югозападен 27.4 29.1
Благоевград 26.5 28.7
Кюстендил 27.0 28.8
Перник 28.5 30.2
София 26.8 28.3
София (столица) 29.6 30.9
Южен централен 24.9 27.0
Кърджали 26.4 28.3
Пазарджик 23.5 25.7
Пловдив 25.2 27.0
Смолян 27.1 29.2
Хасково 24.2 26.3
28.04.2023