Пожари


Динамичен ред: Crisis1.11.xls

ПОЖАРИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ 1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 521 194 107 5 102 . . 156
Благоевград 1 5 . . . . . .
Бургас . . . . . . . .
Варна 3 . . . . . . .
Велико Търново 14 3 . . . . . .
Видин 5 . . . . . . .
Враца . . . . . . . .
Габрово 13 50 . . . . . .
Добрич . . . . . . . .
Кърджали 27 . . . . . . .
Кюстендил . . . . . . . .
Ловеч . . . . . . . .
Монтана 2 . . . . . . 2
Пазарджик 1 . . . . . . .
Перник . . . . . . . .
Плевен 180 54 . . . . . .
Пловдив . . . . . . . .
Разград 213 . . . . . . .
Русе . . . . . . . .
Силистра . . . . . . . .
Сливен 46 82 40 . 40 . . 84
Смолян . . . . . . . .
София (столица) . . . . . . . .
София 11 . 62 . 62 . . 62
Стара Загора . . . . . . . .
Търговище . . . . . . . .
Хасково 1 . 5 5 . . . .
Шумен 4 . . . . . . 8
Ямбол . . . . . . . .

Забележки:
1 Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети
от 75 общински администрации.
2 С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
'.' - липсват данни.
30.11.2020
  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.