Пожари


Динамичен ред: Crisis1.11.xls

ПОЖАРИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ 1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 480 1 703 4 084 . 4 084 . . 12
Благоевград . . . . . . . .
Бургас . . . . . . . .
Варна 4 . . . . . . .
Велико Търново 92 . . . . . . .
Видин 9 . . . . . . .
Враца 156 1 327 4 020 . 4 020 . . .
Габрово 51 14 . . . . . .
Добрич . . . . . . . .
Кърджали 19 . . . . . . .
Кюстендил 4 9 9 . 9 . . 9
Ловеч . . . . . . . .
Монтана 1 . . . . . . .
Пазарджик . . . . . . . .
Перник . . . . . . . .
Плевен 61 59 55 . 55 . . .
Пловдив 1 . . . . . . 1
Разград 56 200 . . . . . .
Русе 2 . . . . . . .
Силистра . . . . . . . .
Сливен . . . . . . . .
Смолян 12 30 . . . . . .
София (столица) . . . . . . . .
София 11 64 . . . . . .
Стара Загора . . . . . . . .
Търговище . . . . . . . .
Хасково . . . . . . . .
Шумен 1 . . . . . . 2
Ямбол . . . . . . . .

Забележки:
1 Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 74 общински администрации.
2 С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
'.' - липсват данни.
29.11.2019