Наводнения


Динамичен ред: Crisis1.10.xls

НАВОДНЕНИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ 1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 84 28 384 216 650 204 673 11 286 270 421 4 214
Благоевград 1 309 309 . 309 . . .
Бургас 3 2 418 264 . . . 264 681
Варна 1 11 205 207 204 673 534 . . .
Велико Търново 6 5 514 1 685 . 1 547 . 138 20
Видин . . . . . . . .
Враца 1 . 3 000 . 3 000 . . .
Габрово . . 643 . 643 . . 445
Добрич . . . . . . . .
Кърджали 10 5 792 13 . 13 . . 13
Кюстендил 2 53 11 . 11 . . 53
Ловеч . . . . . . . .
Монтана 3 5 090 . . . . . .
Пазарджик 1 20 . . . . . 5
Перник 1 1 . . . . . 1
Плевен 13 . . . . . . .
Пловдив 2 2 690 190 . 190 . . 190
Разград . . . . . . . .
Русе 1 293 1 718 . 1 699 . 19 1 425
Силистра . . . . . . . .
Сливен 12 131 . . . . . .
Смолян 20 4 068 1 733 . 1 463 270 . 4
София (столица) . . . . . . . .
София 6 1 743 1 877 . 1 877 . . 1 377
Стара Загора . . . . . . . .
Търговище 1 251 . . . . . .
Хасково . . . . . . . .
Шумен . . . . . . . .
Ямбол . . . . . . . .

Забележки:
1 Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 74 общински администрации.
2 С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
'.' - липсват данни.
29.11.2019