Наводнения


Динамичен ред: Crisis1.10.xls

НАВОДНЕНИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ 1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 108 21 173 13 523 18 13 504 0 1 3 509
Благоевград 2 404 404 . 404 . . .
Бургас 4 2 455 744 . 744 . . 128
Варна 1 317 317 . 317 . . .
Велико Търново 6 1 734 3 849 . 3 849 . . 811
Видин . . . . 0 . . .
Враца . . . . 0 . . .
Габрово 4 . . . 0 . . 89
Добрич . 207 . . . . . .
Кърджали 16 1 185 1 . 0 . 1 12
Кюстендил 1 254 254 . 254 . . 192
Ловеч 3 952 . . 0 . . .
Монтана 5 5 090 500 . 500 . . .
Пазарджик 1 . . . 0 . . .
Перник 3 1 594 1 594 . 1 594 . . .
Плевен . . . . 0 . . .
Пловдив 4 1 466 948 . 948 . . 144
Разград . . . . 0 . . .
Русе 3 669 1 073 . 1 073 . . 155
Силистра 0 . . . 0 . . .
Сливен 23 776 478 . 478 . . 776
Смолян 9 2 132 1 354 . 1 354 . . 13
София (столица) . . 0 . 0 . . .
София 4 707 761 . 761 . . 283
Стара Загора 1 83 83 . 83 . . .
Търговище . . . . 0 . . .
Хасково 17 1 148 1 163 18 1 145 . . 906
Шумен 1 . . . . . . .
Ямбол . . . . . . . .

Забележки:
1 Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети
от 75 общински администрации.
2 С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
'.' - липсват данни.
30.11.2020
  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.