Свлачища


Динамичен ред: Crisis1.12.xls

СВЛАЧИЩА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ 1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 27 6 248 1 604 . 926 400 278 76
Благоевград . . . . . . . .
Бургас 2 175 . . . . . .
Варна . . . . . . . .
Велико Търново . . . . . . . 10
Видин . . . . . . . .
Враца 1 278 278 . . . 278 .
Габрово . . . . . . . .
Добрич . . . . . . . .
Кърджали 10 3 500 79 . 79 . . .
Кюстендил 3 5 216 . 216 . . .
Ловеч 1 23 . . . . . 23
Монтана . . . . . . . .
Пазарджик . . . . . . . .
Перник . . . . . . . .
Плевен . . . . . . . .
Пловдив . . . . . . . .
Разград . . . . . . . .
Русе 3 868 12 . 12 . . 12
Силистра . . . . . . . .
Сливен 2 . 400 . . 400 . .
Смолян 4 1 399 619 . 619 . . .
София (столица) . . . . . . . .
София . . . . . . . 1
Стара Загора . . . . . . . .
Търговище . . . . . . . .
Хасково . . . . . . . .
Шумен 1 . . . . . . 30
Ямбол . . . . . . . .

Забележки:
1 Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 74 общински администрации.
2 С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
'.' - липсват данни.
29.11.2019