Свлачища


Динамичен ред: Crisis1.12.xls

СВЛАЧИЩА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ 1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 31 8 101 3 583 . 3 545 . 38 .
Благоевград . . . . . . . .
Бургас 1 162 . . . . . .
Варна 1 38 38 . . . 38 .
Велико Търново . . . . . . . .
Видин . . . . . . . .
Враца . . . . . . . .
Габрово . . . . . . . .
Добрич . . . . . . . .
Кърджали 15 1 670 . . . . . .
Кюстендил 1 1 426 . 426 . . .
Ловеч 1 600 . . . . . .
Монтана . . . . . . . .
Пазарджик . . . . . . . .
Перник . . . . . . . .
Плевен . . . . . . . .
Пловдив 1 400 400 . 400 . . .
Разград . . 0 . 0 . . .
Русе 3 1 829 549 . 549 . . .
Силистра . . . . . . . .
Сливен 1 1 400 . . . . . .
Смолян 7 2 001 2 170 . 2 170 . . .
София (столица) . . . . . . . .
София . . . . . . . .
Стара Загора . . . . . . . .
Търговище . . . . . . . .
Хасково . . . . . . . .
Шумен . . . . . . . .
Ямбол . . . . . . . .

Забележки:
1 Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети
от 75 общински администрации.
2 С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
'.' - липсват данни.
30.11.2020
  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.