Земетресения


Динамичен ред: Crisis1.13.xls

През 2019 г. не са отчетени земетресения, при които да са нарушени или застрашени живота, здравето и имуществото на големи групи от хора, територия, околна среда, културни и материални ценности на страната.

За данни от предходни години изтеглете таблицата. 

  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.