Възникнали кризисни събития


  • Наводнения
  • Пожари
  • Свлачища
  • Земетресения
  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.