Годишни сметки на “Държавно управление”


 • вторник, 26 април 2011 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт през 2010 година сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 2 269.2 млн. лева, или 3.2% от БВП. Дългът на Р България за 2010 година е в размер на 11 427.8 млн. лв., или 16.2% от БВП.

 • петък, 22 октомври 2010 - 14:35

  През 2009 г. най-висок дефицит като процент от БВП отчитат Ирландия (-14.4% от БВП), Великобритания (-11.4% от БВП), Испания (-11.1% от БВП) и Латвия (-10.2% от БВП). Най-нисък дефицит като процент от БВП е отчетен в Люксембург (-0.7% от БВП), Швеция (-0.9% от БВП) и Естония (-1.7% от БВП). В България дефицитът възлиза на 4.7% от БВП. Няма страна - членка на ЕС, която да е регистрирала излишък през 2009 година.

 • петък, 22 октомври 2010 - 11:00

  По окончателни данни на Националния статистически институт през 2009 г. сектор „Държавно управление” отчита дефицит от 3 210.7 млн. лв., или 4.7% от БВП. Дългът на България за 2009 г. е в размер на 10 057 млн. лв., или 14.7% от БВП.

 • четвъртък, 22 април 2010 - 11:00

  По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2009 година дефицитът на сектор „Държавно управление” възлиза на 2569.9 млн.лева или 3.9% от БВП. По подсектори на сектор „Държавно управление” най-висок дефицит реализира подсектор „Централно управление” в размер на 2139.3 млн.лева (3.2% дефицит от БВП), следван от подсектор „Местно управление” – 679.9 млн.лева (1% дефицит от БВП). Подсектор „Социалноосигурителни фондове” генерира излишък от 249.3 млн.лева. (0.4% излишък от БВП).

Страници