Държавна финансова статистика


  • Годишни сметки на “Държавно управление”

Страници

  • Статистически годишник 2008
    Статистически годишник 2008
    Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 76-ото издание на Статистическия годишник на Република България. В изданието се публикува актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2002 - 2007 г. в различни териториални и класификационни агрегации и разрези.
  • Основни макроикономически показатели 2007
    Основни макроикономически показатели 2007

Страници