Премини към основното съдържание

Производителност на труда - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.2.3_ESA_2010.xls

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
Q4-2022* ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА
БВП на един зает-т.ц., лева 14 028.8
БВП на един зает-по цени на предходна година, лева 12 017.6
БВП на един зает-по цени на 2015 г., лева 9 057.7
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 101.7
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 118.2
БВП на един отработен човекочас - т.ц., лева 33.6
БВП на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 28.8
БВП на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 21.7
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 101.5
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г. % 119.1
БДС ** на един зает-т.ц., лева 11 828.9
БДС ** на един зает-по цени на предходна година, лева 10 040.5
БДС ** на един зает-по цени на 2015 г., лева 7 446.3
БДС ** на един зает -Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 101.8
БДС ** на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 120.5
БДС ** на един отработен човекочас - т.ц., лева 28.3
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 24.0
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 17.8
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 101.7
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 121.4

* Предварителни данни
** За изчисленията на производителността на труда, данните за Брутната Добавена Стойност не включват условно начисления наем на лицата живеещи в собствени жилища
08.03.2023