Премини към основното съдържание

Производителност на труда - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.2.3_ESA_2010.xls

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
Q3-2023* ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА
БВП на един зает-т.ц., лева 13 423.5
БВП на един зает-по цени на предходна година, лева 13 085.3
БВП на един зает-по цени на 2015 г., лева 8 487.8
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 102.1
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 126.5
БВП на един отработен човекочас - т.ц., лева 34.4
БВП на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 33.6
БВП на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 21.8
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 103.2
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г. % 130.4
БДС ** на един зает-т.ц., лева 11 087.7
БДС ** на един зает-по цени на предходна година, лева 10 994.1
БДС ** на един зает-по цени на 2015 г., лева 6 979.9
БДС ** на един зает -Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 102.3
БДС ** на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 129.1
БДС ** на един отработен човекочас - т.ц., лева 28.4
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 28.2
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 17.9
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 103.3
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 133.1

* Предварителни данни
** За изчисленията на производителността на труда, данните за Брутната Добавена Стойност не включват условно начисления наем на лицата живеещи в собствени жилища
07.12.2023