Премини към основното съдържание

Производителност на труда - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.1.3_ESA_2010.xls

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
2022* ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА
БВП на един зает-т.ц., лева 47 224.4
БВП на един зает-по цени на предходна година, лева 41 028.4
БВП на един зает-по цени на 2015 г., лева 30 923.3
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 102.1
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 118.9
БВП на един отработен човекочас - т.ц., лева 29.2
БВП на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 25.4
БВП на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 19.1
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 102.1
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г. % 120.8
БДС ** на един зает-т.ц., лева 39 032.0
БДС ** на един зает-по цени на предходна година, лева 33 505.4
БДС ** на един зает-по цени на 2015 г., лева 24 821.8
БДС ** на един зает -Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 102.2
БДС ** на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 119.7
БДС ** на един отработен човекочас - т.ц., лева 24.1
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 20.7
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 15.3
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 102.2
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 121.6

* Предварителни данни
** За изчисленията на производителността на труда, данните за Брутната Добавена Стойност не включват условно начисления наем на лицата живеещи в собствени жилища
08.03.2023