Премини към основното съдържание

Производителност на труда - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.1.3_ESA_2010.xls

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
2023* ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА
БВП на един зает-т.ц., лева 52 788.9
БВП на един зает-по цени на предходна година, лева 49 101.1
БВП на един зает-по цени на 2015 г., лева 31 849.3
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 100.9
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 122.5
БВП на един отработен човекочас - т.ц., лева 32.6
БВП на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 30.4
БВП на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 19.7
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 100.8
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г. % 124.5
БДС ** на един зает-т.ц., лева 43 545.8
БДС ** на един зает-по цени на предходна година, лева 40 724.4
БДС ** на един зает-по цени на 2015 г., лева 25 788.2
БДС ** на един зает -Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 100.5
БДС ** на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 124.5
БДС ** на един отработен човекочас - т.ц., лева 26.9
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 25.2
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 15.9
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 100.4
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 126.5

* Данните са предварителни
** За изчисленията на производителността на труда, данните за Брутната Добавена Стойност не включват условно начисления наем на лицата живеещи в собствени жилища
08.03.2024