Премини към основното съдържание

Енергийни баланси на възобновяеми горива и отпадъци - раздел "Доставки на енергия"

Динамичен ред: Energy-4.5_MINI_REN.xls

ЕНЕРГИЙНИ БАЛАНСИ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ГОРИВА И ОТПАДЪЦИ - РАЗДЕЛ "ДОСТАВКИ НА ЕНЕРГИЯ" ЗА 2023 ГОДИНА
(предварителни данни)
  Връзки Геотермална енергия Слънчева топлинна енергия Промишлени отпадъци (невъзобно-вяеми) Сметищни отпадъци (възобно-вяеми) Сметищни отпадъци (невъзобно-вяеми) Твърди биогорива
ТДж (нетна) ТДж (нетна) ТДж (нетна) ТДж (нетна) ТДж (нетна) ТДж (нетна)
Производство 1 1 554 1 461 4 735 1 965 - 80 425
Внос 2 - - - - - 1 954
Износ 3 - - - - - 2 421
Изменение на запасите 4 - - - - - 145
Доставки в страната 5 = 1 + 2 - 3 + 4 1 554 1 461 4 735 1 965 - 80 104

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
(продължение и край)
  Връзки Дървени въглища Биогазове Биобензин Биокеросин Биодизел Други течни биогорива Топлина от околната среда (термопомпи)
хил.тонове ТДж (нетна) хил.тонове хил.тонове хил.тонове хил.тонове ТДж (нетна)
Производство 1 2 1 873 30 - 304 - 7 098
Внос 2 6 - 5 - 15 - -
Износ 3 0 - - - 143 - -
Изменение на запасите 4 - - -2 - 2 - -
Доставки в страната 5 = 1 + 2 - 3 + 4 8 1 873 34 - 178 - 7 098

"-" няма случай
"0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка
05.06.2024