Бизнес наблюдения


 • петък, 5 август 2016 - 11:00

  През юли 2016 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.6 пункта спрямо април, което се дължи на пониженото доверие сред градското население. При населението в селата равнището на показателя остава без промяна.

 • четвъртък, 28 юли 2016 - 11:00

  През юли 2016 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.9 пункта спрямо предходния месец. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в сектора на услугите, докато в промишлеността и в търговията на дребно - остава приблизително на нивото си от юни. Единствено в строителството стопанската конюнктура се подобрява.

 • вторник, 28 юни 2016 - 11:00

  През юни 2016 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо май в резултат на подобрения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

 • понеделник, 30 май 2016 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през май 2016 г. нараства с 5.0 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

 • вторник, 10 май 2016 - 11:20

  През април 2016 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.8 пункта спрямо равнището си от януари, като при населението в градовете увеличението е 1.6 пункта, а при населението в селата - 2.0 пункта.

 • четвъртък, 28 април 2016 - 11:00

  През април 2016 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.3 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността.

 • петък, 15 април 2016 - 11:00

  По последни данни разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2015 г. са с 24.2% по-малко в сравнение с 2014 година. Плановете на промишлените предприятия през 2016 г. са за свиване на инвестициите с 4.2% спрямо направените през 2015 година.

 • вторник, 29 март 2016 - 11:00
  През март 2016 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.6 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно.
   
 • понеделник, 29 февруари 2016 - 11:00
  През февруари 2016 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.
   
 • петък, 5 февруари 2016 - 11:00
  През януари 2016 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.5 пункта спрямо равнището си от октомври 2015 г., като при населението в градовете увеличението е 1.8 пункта, а при населението в селата - 0.6 пункта.
   

Страници