Бизнес наблюдения


 • вторник, 7 февруари 2017 - 11:00

  През януари 2017 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 2.5 пункта в сравнение с равнището си от октомври 2016 г., като при населението в градовете увеличението е 3.3 пункта, а при населението в селата - 0.6 пункта.

 • понеделник, 30 януари 2017 - 11:00

  През януари 2017 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.8 пункта в сравнение с декември 2016 г., което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността и сектора на услугите.

 • петък, 30 декември 2016 - 11:00

  През декември 2016 г. общият показател на бизнес климата остава на нивото си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура се регистрира в промишлеността и строителството, докато в търговията на дребно и сектора на услугите се отчита понижение.

 • понеделник, 28 ноември 2016 - 11:00

  През ноември 2016 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.6 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността и търговията на дребно.

 • петък, 11 ноември 2016 - 11:00

  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2016 г., показва, че предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 15.2% по-малко в сравнение с предходната 2015 година.

 • петък, 4 ноември 2016 - 11:00

  През октомври 2016 г. общият показател на доверие на потребителите запазва приблизително равнището си от юли.

 • петък, 28 октомври 2016 - 11:00

  През октомври 2016 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността и търговията на дребно, докато в строителството запазва приблизително равнището си от септември. Единствено в сектора на услугите стопанската конюнктура се подобрява.

 • четвъртък, 29 септември 2016 - 11:00

  През септември 2016 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец. Анкетата отчита подобрение на показателя в промишлеността, строителството и търговията на дребно, докато в сектора на услугите се регистрира понижение.

 • понеделник, 29 август 2016 - 11:00

  През август 2016 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от юли. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и сектора на услугите, докато понижение на показателя се отчита в строителството и търговията на дребно.

 • петък, 5 август 2016 - 11:00

  През юли 2016 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.6 пункта спрямо април, което се дължи на пониженото доверие сред градското население. При населението в селата равнището на показателя остава без промяна.

Страници