Бизнес наблюдения


 • вторник, 30 декември 2014 - 11:00
  През декември 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.1 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в строителството и търговията на дребно.
   
 • петък, 28 ноември 2014 - 11:00
  През ноември 2014 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.5 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-благоприятния бизнес климат в строителството и търговията на дребно.
   
 • петък, 14 ноември 2014 - 11:00
  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2014 г., показва, че предприемачите очакват през настоящата година направените инвестиции да бъдат с 10.4% по-малко в сравнение с предходната 2013 година.
   
 • сряда, 5 ноември 2014 - 11:00
  През октомври 2014 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 2.9 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.0 и с 2.8 пункта.
   
 • вторник, 28 октомври 2014 - 11:00
  През октомври 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и търговията на дребно.
   
 • понеделник, 29 септември 2014 - 11:00
  През септември 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.6 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.
   
 • четвъртък, 28 август 2014 - 11:00
  През август 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.6 пункта спрямо нивото си от юли, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.
   
 • сряда, 6 август 2014 - 11:00
  През юли 2014 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.9 и с 5.1 пункта.
   
 • понеделник, 28 юли 2014 - 11:00
  През юли 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.
   
 • петък, 27 юни 2014 - 11:00
  През юни 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.0 пункт спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите. 
   

Страници