Бизнес наблюдения


 • понеделник, 29 юни 2015 - 11:00
  През юни 2015 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо нивото си от май поради по-неблагоприятния бизнес климат в търговията на дребно и сектора на услугите.
   
 • четвъртък, 28 май 2015 - 11:00
  Общият показател на бизнес климата през май 2015 г. се покачва с 3.1 пункта спрямо нивото си от април, което се дължи на подобрените мнения на стопанските ръководители в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.
   
 • понеделник, 11 май 2015 - 11:00
  През април 2015 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 2.6 пункта спрямо равнището си от януари, като при населението в градовете увеличението е 1.8 пункта, а при населението в селата - 3.9 пункта.
   
 • сряда, 29 април 2015 - 11:00
  През април 2015 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.5 пункта спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в строителството и търговията на дребно.
   
 • вторник, 14 април 2015 - 11:00
  По последни данни разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2014 г. са с 3.9% повече спрямо 2013 година. Плановете на промишлените предприятия през 2015 г. обаче са за свиване на инвестициите с 30.4% спрямо направените през предходната година.
   
 • петък, 27 март 2015 - 11:00
  През март 2015 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо предходния месец поради подобрения бизнес климат в промишлеността и сектора на услугите.
   
 • петък, 27 февруари 2015 - 11:00
  Общият показател на бизнес климата през февруари 2015 г. се покачва с 1.2 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрените мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно.
   
 • петък, 6 февруари 2015 - 11:00
  През януари 2015 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 4.8 пункта спрямо равнището си от октомври 2014 г., като при населението в градовете увеличението е 4.0 пункта, а при населението в селата - 7.3 пункта.
   
 • сряда, 28 януари 2015 - 11:00
  През януари 2015 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 3.8 пункта спрямо предходния месец вследствие на подобрените мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и сектора на услугите.
   
 • вторник, 30 декември 2014 - 11:00
  През декември 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.1 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в строителството и търговията на дребно.
   

Страници