Премини към основното съдържание

Брой възникнали събития и загуби на хора

Динамичен ред: Crisis_BAIK_01.xls

БРОЙ ВЪЗНИКНАЛИ СЪБИТИЯ, ЗАГИНАЛИ И ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 1, 2, 3
(брой)
Категория Подкатегория Събития (опасности) 2022
Събития (опасности) Загинали лица Пострадали лица
    Общо 14 686 9 689 8 731
Геофизични Земетресения движение на земни пластове 2 0 0
Движение на маси (сухо) срутище 20 0 0
свлачище 48 . .
пропадане на земята или слягане 4 0 0
Метеорологични Буря градушка 3 0 0
светкавица/гръмотевична буря 1 0 0
обилен дъжд 56 0 0
смерч (торнадо) 2 0 0
силна буря 7 0 0
вятър 8 0 0
Сурови зимни условия сняг/лед 0 0 0
зимна буря/виелица 1 0 0
мраз/скреж 0 0 0
Мъгла мъгла 0 0 0
Хидроложки Наводнение дъждовно 42 0 0
инфраструктурно 13 0 0
речно 14 0 0
Кален поток кален поток 0 0 0
Климатоложки Суша суша 0 0 0
Стихиен пожар горски пожар 220 1 2
полски пожар 618 3 7
Техногенни Промишлена авария пожар (промишлен) 406 1 7
теч на газ 1 0 0
отравяне 1 0 0
други (промишлени) 2 0 0
Други аварии (непромишлени) срутване (непромишлено) 3 0 0
пожар (непромишлен) 6 539 151 274
други (непромишлени) 8 0 0
Транспортни аварии/инциденти въздухоплавателни 1 0 1
пътни 6 609 531 8 422
железопътни 24 9 16
воднотранспортни 3 0 2
Биологични Инфекциозни заболявания при хората вирусно заболяване 1 8 993 .
бактериално заболяване 1 0 0
Други бедствия и кризи Деградиране на околната среда свързани с деградиране на околната среда 3 0 0
Други размирици, терористични актове, етнически конфликти, кибератаки 1 0 0
социални или икономически кризи 6 0 0
други неизброени 18 0 0

Забележки:
[1] Данните са получени въз основа на представените в НСИ годишни отчети от общинските администрации и са допълнени с данни от други изследвания на НСИ и административни източници. Източник на данните за свлачищата е МРРБ, за пожарите - ГДПБЗН на МВР, за пътнотранспортните аварии (инциденти) - МВР, за железопътните аварии (произшествия) - НКЖИ, за въздухоплавателните и воднотранспортни аварии (инциденти) - НБРПВВЖТ.
[2] Данните в събитие/опасност "вирусно заболяване" включват данни само за пандемията от COVID-19 и за умиранията от COVID-19 (U07). Подробна информация за изследването на НСИ „Умирания по причини и смъртност по причини“ е публикувана на адрес https://www.nsi.bg/bg/node/3350/.
[3] В събитие/опасност "социални или икономически кризи" е добавено 1 събитие, свързано с хуманитарната криза породена от военните действия в Украйна.
[4] "." - липсват данни.
30.11.2023