Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.3.1.xls

РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДЕНЦИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ ЮЛИ 2021 Г. ПО СТРАНИ
(Брой)
Страни Реализирани нощувки Пренощували лица
Общо 2 246 684 483 739
ЕС 1 806 655 382 598
Австрия 12 035 3 190
Белгия 38 216 7 045
Германия 178 697 33 302
Гърция 7 658 3 228
Дания 28 492 4 834
Естония 19 024 2 946
Ирландия 2 580 746
Испания 4 032 1 624
Италия 11 676 4 098
Кипър 1 674 465
Латвия 9 034 1 565
Литва 21 782 3 793
Люксембург 1 738 355
Малта 249 106
Нидерландия 29 367 6 163
Полша 318 676 55 878
Португалия 2 298 631
Румъния 832 647 198 282
Словакия 39 203 6 480
Словения 2 985 884
Унгария 22 209 4 935
Финландия 1 064 321
Франция 36 729 9 239
Хърватия 3 315 948
Чехия 175 384 29 930
Швеция 5 891 1 610
Други европейски страни 280 914 60 833
Норвегия 2 154 627
Обединено кралство 11 018 3 700
Република Северна Македония 8 601 2 821
Русия 51 321 9 921
Сърбия 13 601 3 504
Турция 16 321 7 931
Украйна 171 324 30 493
Швейцария 6 574 1 836
Други страни 68 429 20 168
Израел 50 111 14 026
САЩ 17 702 5 928
Япония 616 214
Останал свят 90 686 20 140
10.09.2021