Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.3.1.xls

РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ПО СТРАНИ
(Брой)
Страни Реализирани нощувки Пренощували лица
Общо 1 717 128 421 013
ЕС 1 132 040 273 013
Австрия 15 493 4 112
Белгия 18 537 4 612
Германия 227 177 41 322
Гърция 11 078 5 945
Дания 9 866 2 270
Естония 4 762 996
Ирландия 19 736 3 755
Испания 13 068 6 558
Италия 14 594 5 797
Кипър 1 482 659
Латвия 6 834 1 688
Литва 15 798 3 254
Люксембург 3 313 573
Малта 982 339
Нидерландия 16 618 4 601
Полша 268 129 48 938
Португалия 4 517 1 227
Румъния 300 761 94 198
Словакия 18 384 4 415
Словения 2 614 1 084
Унгария 25 300 6 293
Финландия 9 614 2 016
Франция 30 558 8 308
Хърватия 3 101 1 257
Чехия 80 216 16 266
Швеция 9 508 2 530
Други европейски страни 406 547 88 228
Норвегия 13 850 2 779
Обединено кралство 212 104 36 362
Република Северна Македония 7 047 2 896
Русия 11 085 3 857
Сърбия 10 428 3 485
Турция 22 155 12 823
Украйна 124 932 24 154
Швейцария 4 946 1 872
Други страни 86 856 30 765
Израел 66 740 21 269
САЩ 18 970 8 930
Япония 1 146 566
Останал свят 91 685 29 007
10.11.2023