Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.3.1.xls

РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДЕНЦИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ МАРТ 2022 Г. ПО СТРАНИ
(Брой)
Страни Реализирани нощувки Пренощували лица
Общо 281 516 94 267
ЕС 100 639 36 666
Австрия 1 918 929
Белгия 2 225 905
Германия 12 909 4 638
Гърция 16 197 6 863
Дания 791 334
Естония 803 255
Ирландия 5 394 1 171
Испания 7 773 1 611
Италия 8 633 3 534
Кипър 1 631 634
Латвия 592 164
Литва 1 120 503
Люксембург 30 18
Малта 110 49
Нидерландия 5 541 1 639
Полша 2 933 1 149
Португалия 1 825 449
Румъния 16 415 6 583
Словакия 1 068 364
Словения 1 013 338
Унгария 1 440 509
Финландия 440 184
Франция 4 844 1 928
Хърватия 1 626 673
Чехия 2 324 796
Швеция 1 044 446
Други европейски страни 126 741 39 786
Норвегия 511 174
Обединено кралство 52 325 12 637
Република Северна Македония 7 481 2 976
Русия 7 344 1 862
Сърбия 6 183 2 230
Турция 14 057 6 688
Украйна 37 689 12 767
Швейцария 1 151 452
Други страни 37 491 11 807
Израел 30 830 9 058
САЩ 6 328 2 624
Япония 333 125
Останал свят 16 645 6 008
11.05.2022