Премини към основното съдържание

Годишни данни

Динамичен ред: TUR_2.2.3.xls

ДЕЙНОСТ НА КУРОРТНИТЕ КОМПЛЕКСИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 1,2
Курорти Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. от чужденци Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. от чужденци
Албена 22 9 283 901 061 346 616 213 045 70 617 40 254 25 630 067 15 462 787
Боровец 28 4 536 1 045 836 338 165 204 593 98 162 44 356 21 145 793 14 276 026
Дюни 4 3 190 271 487 114 425 54 192 20 199 8 264 9 479 767 4 320 399
Златни пясъци 78 31 745 3 525 936 1 163 058 858 642 281 096 187 993 70 638 230 56 458 743
Пампорово 60 6 145 1 010 418 410 016 122 173 119 991 26 263 20 167 911 6 902 967
ММЦ - Приморско 3 1 527 161 825 .. .. .. .. .. ..
Св. Kонстантин и Елена 45 6 420 1 113 559 256 383 88 403 63 384 18 636 13 441 287 6 440 700
Слънчев бряг 117 42 343 4 204 888 1 364 008 921 086 285 866 167 705 77 616 333 56 504 672
Елените 3 3 1 508 127 648 .. .. .. .. .. ..

1 Курорти с национално значение, определени с Решение № 45 на МС от 25.І.2005 г.
2 Функционирали през съответния период.
3 Изключен от Списъка на курортите с национално значение с Решение № 9799 от 9.11.2005 г. на Върховния административен съд.
".." конфиденциални данни
09.03.2021