Премини към основното съдържание

Годишни данни

Динамичен ред: TUR_2.2.3.xls

ДЕЙНОСТ НА КУРОРТНИТЕ КОМПЛЕКСИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 1,2
Курорти Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. от чужденци Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. от чужденци
Албена 24 13 705 1 351 082 519 472 388 751 99 933 69 607 43 866 202 29 992 403
Боровец 27 4 437 1 420 605 323 432 71 334 127 665 20 322 18 947 026 5 433 486
Дюни 4 3 190 336 367 .. .. .. .. .. ..
Златни пясъци 90 37 450 4 799 441 2 177 323 .. 468 268 365 697 154 949 931 135 571 846
Пампорово 59 6 158 1 337 574 324 775 21 414 113 552 6 230 16 946 239 1 459 236
ММЦ - Приморско 3 1 527 232 951 82 027 .. 17 035 .. 2 252 559 ..
Св. Kонстантин и Елена 46 6 318 1 287 481 403 834 188 127 94 049 36 352 26 473 024 15 086 412
Слънчев бряг 147 54 169 6 519 463 3 007 795 2 350 647 603 773 434 796 196 565 239 161 460 083
Елените 3 5 2 319 247 237 212 047 149 497 39 966 24 304 12 441 676 8 261 339

1 Курорти с национално значение, определени с Решение № 45 на МС от 25.І.2005 г.
2 Функционирали през съответния период.
3 Изключен от Списъка на курортите с национално значение с Решение № 9799 от 9.11.2005 г. на Върховния административен съд.
".." конфиденциални данни
09.03.2022