Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.1.1.xls

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ ЮНИ 2022 ГОДИНА1
Статистически зони
Статистически райони
Области
Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. чужденци
Общо за страната 3 090 294 993 8 707 765 2 824 745 1 698 165 838 082 375 634 178 754 779 114 583 369
Северна и Югоизточна
България
1 877 224 685 6 614 089 2 226 218 1 518 220 551 522 297 613 138 066 919 98 390 227
Северозападен район 206 8 243 245 725 66 335 7 511 33 630 3 598 3 016 209 364 799
Видин 27 856 26 880 8 072 1 121 4 502 781 372 005 62 221
Враца 35 1 233 36 990 11 776 1 807 5 978 719 368 213 69 534
Ловеч 82 3 479 101 605 26 872 2 217 13 405 916 1 442 209 78 070
Монтана 37 1 360 40 800 9 146 478 3 702 236 354 571 24 023
Плевен 25 1 315 39 450 10 469 1 888 6 043 946 479 211 130 951
Северен централен район 299 11 732 349 150 82 094 14 558 47 957 9 347 3 870 536 941 869
Велико Търново 124 4 589 137 220 32 111 6 895 18 829 4 621 1 511 119 448 266
Габрово 72 3 437 100 810 23 515 1 699 13 073 848 978 540 101 976
Разград 16 600 18 000 4 720 1 014 2 333 456 240 338 60 545
Русе 63 2 340 70 200 16 881 4 417 10 865 3 043 920 371 296 671
Силистра 24 766 22 920 4 867 533 2 857 379 220 168 34 411
Североизточен район 543 79 419 2 330 137 740 363 581 277 187 756 125 148 49 351 143 39 613 689
Варна 306 53 167 1 589 078 552 031 454 709 131 256 93 664 37 672 954 31 665 416
Добрич 150 24 107 676 949 178 030 124 808 50 416 30 744 11 120 643 7 832 095
Търговище 15 591 17 730 3 230 636 1 934 234 208 298 51 549
Шумен 72 1 554 46 380 7 072 1 124 4 150 506 349 248 64 629
Югоизточен район 829 125 291 3 689 077 1 337 426 914 874 282 179 159 520 81 829 031 57 469 870
Бургас 691 117 886 3 471 970 1 277 427 905 555 257 447 156 187 78 586 944 56 882 907
Сливен 50 1 765 52 530 7 353 1 298 4 477 613 410 114 105 959
Стара Загора 67 4 924 143 097 47 902 7 260 18 365 2 448 2 590 658 434 724
Ямбол 21 716 21 480 4 744 761 1 890 272 241 315 46 280
Югозападна и Южна
централна България
1 213 70 308 2 093 676 598 527 179 945 286 560 78 021 40 687 860 16 193 142
Югозападен район 510 37 392 1 115 209 334 038 141 293 162 603 61 640 25 304 237 13 488 749
Благоевград 165 12 285 365 471 81 732 13 586 37 603 5 257 5 483 490 1 027 157
Кюстендил 95 3 379 98 758 17 271 1 789 9 918 1 018 930 054 115 512
Перник 13 510 15 300 4 324 878 1 641 345 159 754 43 877
София 86 6 334 189 160 35 822 3 903 17 785 1 729 1 846 225 221 208
София (столица) 151 14 884 446 520 194 889 121 137 95 656 53 291 16 884 714 12 080 995
Южен централен район 703 32 916 978 467 264 489 38 652 123 957 16 381 15 383 623 2 704 393
Кърджали 70 2 205 65 370 12 634 1 432 7 439 939 675 188 68 763
Пазарджик 87 6 681 199 698 71 062 6 786 28 121 1 585 4 419 825 444 346
Пловдив 254 12 264 362 327 115 865 23 737 58 590 9 977 6 940 717 1 701 962
Смолян 226 9 174 274 812 46 710 2 049 20 739 1 002 2 271 460 113 528
Хасково 66 2 592 76 260 18 218 4 648 9 068 2 878 1 076 433 375 794

1 Функционирали през съответния период
10.08.2022