Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.1.1.xls

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ АВГУСТ 2021 ГОДИНА1
Статистически зони
Статистически райони
Области
Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. чужденци
Общо за страната 3 058 287 566 8 859 700 5 361 523 3 023 353 1 325 112 630 737 357 197 945 235 790 575
Северна и Югоизточна
България
1 947 222 289 6 854 739 4 609 388 2 858 249 1 013 381 555 432 316 969 234 223 977 842
Северозападен район 158 7 370 228 075 74 284 7 615 32 110 3 962 3 269 146 380 350
Видин 24 784 25 337 6 792 994 3 850 806 298 527 52 231
Враца 26 929 28 250 8 783 1 340 3 988 546 246 270 56 704
Ловеч 64 3 429 105 434 41 292 2 271 16 515 1 038 2 050 875 111 658
Монтана 22 1 015 31 451 9 887 580 3 471 262 341 567 25 315
Плевен 22 1 213 37 603 7 530 2 430 4 286 1 310 331 907 134 442
Северен централен район 257 10 932 333 550 100 709 16 860 52 470 11 572 3 847 766 894 987
Велико Търново 107 4 287 131 998 47 372 8 077 23 380 5 423 1 683 369 417 743
Габрово 57 3 098 93 065 26 237 1 273 11 727 604 906 654 59 308
Разград 15 624 19 344 6 118 1 377 3 493 727 270 915 72 040
Русе 54 2 162 67 022 17 029 5 472 11 188 4 354 819 656 313 090
Силистра 24 761 22 121 3 953 661 2 682 464 167 172 32 806
Североизточен район 614 86 125 2 664 745 1 779 577 1 302 144 387 916 260 079 136 641 732 107 303 775
Варна 386 58 699 1 818 657 1 284 052 967 608 272 417 189 065 95 267 860 78 487 528
Добрич 149 25 490 786 086 485 019 332 463 109 368 69 883 40 853 119 28 690 653
Търговище 12 545 16 881 3 342 863 2 035 512 190 328 54 967
Шумен 67 1 391 43 121 7 164 1 210 4 096 619 330 425 70 627
Югоизточен район 918 117 862 3 628 369 2 654 818 1 531 630 540 885 279 819 173 210 590 115 398 730
Бургас 786 111 095 3 423 553 2 599 965 1 525 495 518 633 276 909 170 803 045 115 027 452
Сливен 53 1 786 54 543 9 913 1 376 6 242 722 453 290 92 776
Стара Загора 62 4 349 130 681 41 990 4 136 14 546 1 962 1 821 574 247 630
Ямбол 17 632 19 592 2 950 623 1 464 226 132 681 30 872
Югозападна и Южна
централна България
1 111 65 277 2 004 961 752 135 165 104 311 731 75 305 40 228 711 11 812 733
Югозападен район 462 35 017 1 076 768 394 441 118 565 175 301 58 330 22 212 758 8 876 566
Благоевград 162 11 722 358 845 145 269 18 229 55 930 7 233 7 779 387 1 086 274
Кюстендил 86 3 335 102 721 25 146 2 437 13 263 1 354 1 029 816 125 309
Перник 8 310 9 610 1 403 448 939 279 53 359 22 824
София 92 7 236 221 540 79 305 8 954 29 379 3 312 3 316 350 476 583
София (столица) 114 12 414 384 052 143 318 88 497 75 790 46 152 10 033 846 7 165 576
Южен централен район 649 30 260 928 193 357 694 46 539 136 430 16 975 18 015 953 2 936 167
Кърджали 63 2 091 64 759 21 296 2 503 10 743 1 491 1 065 831 121 721
Пазарджик 53 4 303 129 479 77 051 3 682 25 582 1 027 4 364 833 256 429
Пловдив 236 11 523 353 530 138 024 32 944 57 398 10 842 7 206 086 2 079 883
Смолян 262 10 668 328 874 107 976 3 647 36 761 1 412 4 714 985 207 079
Хасково 35 1 675 51 551 13 347 3 763 5 946 2 203 664 218 271 055

1 Функционирали през съответния период
12.10.2021