Премини към основното съдържание

Посещения на чужденци в България по месеци и по страни

Динамичен ред: TUR_1.4_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020 Г. ПО СТРАНИ И МЕСЕЦИ1
(Брой)
Страни Общо Месеци
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
О Б Щ О 4 973 356 604 553 508 008 312 829 81 153 120 382 380 673 705 599 747 079 563 719 419 144 283 287 246 930
в. т.ч.
Европейски съюз 2 577 101 276 284 224 442 155 580 27 968 49 411 221 103 467 304 471 443 298 332 187 516 107 478 90 240
Австрия 58 120 8 393 5 409 1 691 93 281 3 750 11 925 14 310 5 049 2 750 1 855 2 614
Белгия 62 315 3 218 3 726 1 134 31 128 4 620 19 571 19 388 5 026 2 225 1 592 1 656
Германия 330 505 18 224 13 977 7 044 252 1 062 27 502 99 278 97 174 35 933 16 497 6 137 7 425
Гърция 386 012 98 849 53 768 49 608 3 769 7 899 40 491 29 223 17 859 26 734 30 865 14 517 12 430
Дания 8 216 798 1 025 422 17 66 573 2 542 902 770 701 197 203
Ирландия 9 341 1 767 3 239 1 046 23 38 210 784 784 617 395 209 229
Испания 21 009 4 275 4 334 1 594 95 197 760 2 037 2 267 1 897 1 681 1 052 820
Италия 50 584 13 451 9 888 1 771 263 481 3 825 5 173 3 826 3 627 4 125 2 264 1 890
Кипър 5 871 1 644 1 468 739 6 29 368 402 318 397 232 117 151
Малта 1 352 314 411 112 .. 4 3 69 138 78 114 61 ..
Нидерландия 67 451 3 573 3 609 2 013 152 356 4 281 20 513 21 524 4 546 3 043 1 889 1 952
Обединено кралство 131 268 22 474 32 669 15 208 196 784 5 945 13 821 16 147 11 730 6 164 3 115 3 015
Полша 193 489 8 132 8 790 7 576 4 016 6 371 8 846 47 898 47 796 29 396 10 860 7 181 6 627
Португалия 5 242 1 016 938 378 20 86 194 388 550 704 416 310 242
Румъния 982 517 71 262 62 951 54 526 16 104 27 848 101 830 149 108 158 227 147 176 93 088 58 086 42 311
Словакия 12 353 1 318 1 401 886 280 314 1 082 2 236 1 791 1 089 796 669 491
Словения 3 899 684 655 314 38 45 382 437 253 385 312 220 174
Унгария 40 549 3 568 3 226 2 457 1 171 1 559 5 151 8 465 5 284 2 850 2 581 2 319 1 918
Финландия 2 994 376 531 242 .. 26 264 496 360 258 171 174 ..
Франция 96 126 6 059 5 559 2 528 38 157 4 446 24 522 35 017 8 209 5 054 1 841 2 696
Хърватия 14 273 2 286 1 504 1 128 351 471 1 153 1 242 1 291 1 400 1 379 1 152 916
Чешка република 63 039 1 634 1 903 1 254 433 462 2 837 21 674 21 583 7 500 1 768 1 038 953
Швеция 14 269 1 200 1 449 578 20 61 1 310 2 679 2 962 1 553 1 248 557 652
Други страни от ЕС 16 307 1 769 2 012 1 331 597 686 1 280 2 821 1 692 1 408 1 051 926 734
Други европейски страни 2 011 501 265 116 225 452 128 216 46 172 60 966 142 649 212 670 238 546 221 073 192 473 148 958 129 210
Норвегия 3 252 457 504 206 5 18 251 576 456 321 218 142 98
Република Северна Македония 287 371 71 753 43 155 21 761 3 606 5 037 5 989 6 819 21 604 32 805 37 415 20 884 16 543
Русия 46 565 10 762 10 902 5 143 635 1 244 1 822 3 442 3 267 2 743 2 502 2 260 1 843
Сърбия 415 680 42 016 57 043 26 337 6 487 8 289 53 924 49 789 25 749 51 069 43 079 30 763 21 135
Турция 1 039 721 120 736 95 757 62 461 31 086 40 294 71 613 121 667 135 552 105 538 94 336 83 118 77 563
Украйна 204 249 18 049 16 885 11 781 4 331 6 050 7 958 27 074 49 028 27 089 13 378 11 247 11 379
Швейцария 14 663 1 343 1 206 527 22 34 1 092 3 303 2 890 1 508 1 545 544 649
Други страни 86 221 19 572 20 863 5 799 940 1 817 2 625 3 378 5 499 13 172 7 194 2 936 2 426
Израел 54 196 15 031 16 303 3 612 .. 62 75 172 2 937 10 597 4 538 .. 379
Канада 2 945 571 526 255 .. .. 49 247 389 371 237 148 137
Съединени американски щати 27 183 3 331 3 369 1 747 932 1 739 2 486 2 910 2 091 2 091 2 351 2 261 1 875
Япония 1 897 639 665 185 - .. 15 49 82 113 68 .. 35
Останал свят 298 533 43 581 37 251 23 234 6 073 8 188 14 296 22 247 31 591 31 142 31 961 23 915 25 054

1 Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на Kовид 19 в Република България и временно преустановяване провеждането на изследването на граничните пунктове, всички данни за посещения на чужденци в България за периода април - декември са предоставени от Министерство на вътрешните работи.
"-" липсват данни
".." данните са конфиденциални
15.02.2021