Премини към основното съдържание

Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и по страни

Динамичен ред: TUR_1.3_For.xls

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 ГОДИНА
(Брой)
Страни Общо Цел на пътуването
Почивка и екскурзия Служебна Други1
О Б Щ О 711 838 251 220 94 140 366 478
Европейски съюз 323 959 90 140 48 932 184 887
Австрия 10 694 1 226 1 921 7 547
Белгия 3 327 634 792 1 901
Германия 25 718 5 564 5 528 14 626
Гърция 102 010 37 845 10 658 53 507
Дания 932 513 111 308
Ирландия 3 748 2 853 212 683
Испания 5 208 1 868 1 326 2 014
Италия 14 152 5 717 3 487 4 948
Кипър 1 938 588 581 769
Малта 480 288 192 -
Нидерландия 4 560 824 1 524 2 212
Полша 12 451 2 644 2 541 7 266
Португалия 1 380 690 294 396
Румъния 117 364 22 316 15 703 79 345
Словакия 1 500 567 175 758
Словения 702 447 139 116
Унгария 3 941 689 563 2 689
Финландия 436 302 134 -
Франция 5 631 1 674 1 583 2 374
Хърватия 2 668 1 304 493 871
Чешка република 1 988 896 284 808
Швеция 1 392 367 127 898
Други страни от ЕС 1 739 324 564 851
Други европейски страни 321 050 129 937 39 161 151 952
Норвегия 474 234 - 240
Обединено кралство 20 350 16 783 526 3 041
Република Северна Македония 51 407 37 564 3 771 10 072
Русия 6 448 3 624 543 2 281
Сърбия 43 278 20 822 6 420 16 036
Турция 148 415 35 682 21 497 91 236
Украйна 49 287 15 029 5 313 28 945
Швейцария 1 391 199 1 091 101
Други страни 20 720 17 771 743 2 206
Израел 15 457 14 885 109 463
Канада 581 384 46 151
САЩ 4 361 2 306 521 1 534
Япония 321 196 67 58
Останал свят 46 109 13 372 5 304 27 433

1 В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
"-" няма случай
27.02.2023