Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина по месеци и по страни

Динамичен ред: TUR_1.2_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПРЕЗ 2022 Г. ПО СТРАНИ И МЕСЕЦИ1
(Брой)
Страни Общо Месеци
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
О Б Щ О 7 252 301 470 195 417 528 538 328 590 458 729 421 680 633 731 738 744 898 643 738 599 473 501 199 604 692
в т.ч.
Европейски съюз 3 292 786 . . . 322 195 424 746 409 051 443 974 424 985 373 680 332 492 250 440 311 223
Австрия 175 147 . . . 19 241 24 509 19 661 20 753 20 779 16 141 15 011 17 761 21 291
Белгия 75 806 . . . 12 120 11 172 8 065 5 160 7 903 5 573 6 690 9 441 9 682
Германия 380 940 . . . 20 546 39 247 33 715 60 157 69 807 52 118 40 137 25 724 39 489
Гърция 1 320 613 . . . 135 845 162 856 176 660 179 837 163 552 163 357 145 110 85 084 108 312
Дания 21 437 . . . 1 425 763 3 650 4 820 1 642 1 358 2 828 2 607 2 344
Ирландия 8 752 . . . 808 585 1 637 1 486 1 155 1 098 712 507 764
Испания 131 206 . . . 17 290 20 259 22 511 17 738 8 588 11 041 11 554 10 101 12 124
Италия 207 263 . . . 27 363 29 195 28 837 26 372 21 485 19 710 16 593 18 800 18 908
Кипър 5 513 . . . 470 449 1 091 932 545 527 593 428 478
Малта 6 493 . . . 850 720 822 1 237 578 454 775 699 358
Нидерландия 48 302 . . . 5 725 6 232 3 858 5 035 4 686 5 411 5 445 5 812 6 098
Полша 44 540 . . . 2 189 4 044 4 692 5 521 5 933 4 984 5 602 5 584 5 991
Португалия 11 630 . . . 786 568 763 2 622 1 433 1 699 1 376 1 460 923
Румъния 503 877 . . . 47 752 87 430 53 957 58 824 66 611 48 110 47 089 40 853 53 251
Словакия 25 651 . . . 1 740 2 378 5 443 4 125 3 479 2 964 3 022 890 1 610
Словения 19 265 . . . 3 840 1 628 3 664 3 991 1 178 1 230 1 175 1 367 1 192
Унгария 56 683 . . . 5 273 5 656 7 473 10 269 10 361 5 666 4 987 2 019 4 979
Финландия 3 813 . . . 764 439 583 508 287 228 254 243 507
Франция 98 201 . . . 7 308 14 472 14 010 12 795 12 550 10 467 9 043 8 311 9 245
Хърватия 44 259 . . . 3 713 3 604 6 873 5 939 7 862 6 929 4 251 2 703 2 385
Чешка република 84 495 . . . 5 135 6 845 9 202 12 125 12 340 12 857 8 388 8 121 9 482
Швеция 9 194 . . . 778 1 201 740 2 006 996 717 923 939 894
Други страни от ЕС 9 706 . . . 1 234 494 1 144 1 722 1 235 1 041 934 986 916
Други европейски страни 2 419 851 . . . 255 798 292 336 260 049 269 811 303 402 257 988 255 487 241 619 283 361
Норвегия 3 700 . . . 130 254 505 1 059 244 296 428 236 548
Обединено кралство 129 852 . . . 9 573 10 432 14 087 21 768 16 285 14 783 13 794 15 247 13 883
Република Северна Македония 237 660 . . . 27 389 33 820 23 063 23 265 29 469 24 286 21 194 23 304 31 870
Руска федерация 1 000 . . . 220 248 207 48 43 39 17 102 76
Сърбия 490 969 . . . 50 935 64 717 59 960 38 298 62 477 48 542 57 618 43 758 64 664
Турция 1 540 694 . . . 163 818 181 519 160 702 182 878 193 979 168 987 160 608 157 575 170 628
Украйна 3 289 . . . 1 528 230 180 496 287 114 79 121 254
Швейцария 12 687 . . . 2 205 1 116 1 345 1 999 618 941 1 749 1 276 1 438
Други страни 20 329 . . . 774 779 2 068 2 911 3 126 3 377 2 877 2 780 1 637
Израел 9 485 . . . 270 339 722 1 179 1 907 1 836 1 361 1 053 818
Канада 3 091 . . . 283 128 145 643 216 404 550 424 298
Съединени американски щати 7 753 . . . 221 312 1 201 1 089 1 003 1 137 966 1 303 521
Останал свят 93 284 . . . 11 691 11 560 9 465 15 042 13 385 8 693 8 617 6 360 8 471

1Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на Kовид 19 в Република България и временно преустановяване провеждането на изследването на граничните пунктове, данните за месеците януари - март 2022 включват само общия брой пътувания на българите и са предоставени от Министерство на вътрешните работи.
"." - липсват данни
15.02.2023