Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина по месеци и по страни

Динамичен ред: TUR_1.2_Bul.xls

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА ПРЕЗ 2021 Г. ПО СТРАНИ И МЕСЕЦИ1
(Брой)
Страни Общо Месеци
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
О Б Щ О 5 182 042 303 659 215 283 251 476 271 179 332 028 458 650 612 784 626 638 579 175 519 733 460 425 551 012
в т.ч.
Европейски съюз 700 598 . . . . . . 352 857 347 741 . . . .
Австрия 36 953 . . . . . . 18 378 18 575 . . . .
Белгия 12 285 . . . . . . 4 962 7 323 . . . .
Германия 108 517 . . . . . . 55 225 53 292 . . . .
Гърция 264 772 . . . . . . 135 618 129 154 . . . .
Дания 7 226 . . . . . . 3 033 4 193 . . . .
Ирландия 1 847 . . . . . . 1 038 809 . . . .
Испания 3 598 . . . . . . 1 632 1 966 . . . .
Италия 34 389 . . . . . . 13 537 20 852 . . . .
Кипър 1 154 . . . . . . 550 604 . . . .
Малта 335 . . . . . . 163 172 . . . .
Нидерландия 9 937 . . . . . . 5 137 4 800 . . . .
Полша 10 170 . . . . . . 4 518 5 652 . . . .
Португалия 2 404 . . . . . . 1 235 1 169 . . . .
Румъния 117 292 . . . . . . 63 254 54 038 . . . .
Словакия 6 218 . . . . . . 3 056 3 162 . . . .
Словения 2 464 . . . . . . 1 426 1 038 . . . .
Унгария 20 641 . . . . . . 11 185 9 456 . . . .
Финландия 775 . . . . . . 475 300 . . . .
Франция 20 888 . . . . . . 9 052 11 836 . . . .
Хърватия 15 608 . . . . . . 7 731 7 877 . . . .
Чешка република 20 230 . . . . . . 10 201 10 029 . . . .
Швеция 1 831 . . . . . . 975 856 . . . .
Други страни от ЕС 1 064 . . . . . . 476 588 . . . .
Други европейски страни 509 415 . . . . . . 244 904 264 511 . . . .
Норвегия 627 . . . . . . 271 356 . . . .
Обединено кралство 12 961 . . . . . . 5 582 7 379 . . . .
Република Северна Македония 52 493 . . . . . . 27 818 24 675 . . . .
Руска федерация 4 268 . . . . . . 2 328 1 940 . . . .
Сърбия 86 001 . . . . . . 32 717 53 284 . . . .
Турция 347 221 . . . . . . 173 206 174 015 . . . .
Украйна 2 013 . . . . . . 1 203 810 . . . .
Швейцария 3 831 . . . . . . 1 779 2 052 . . . .
Други страни 3 825 . . . . . . 1 805 2 020 . . . .
Израел 1 557 . . . . . . 550 1 007 . . . .
Канада 356 . . . . . . 240 116 . . . .
Съединени американски щати 1 912 . . . . . . 1 015 897 . . . .
Останал свят 25 584 . . . . . . 13 218 12 366 . . . .

1Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на Kовид 19 в Република България и временно преустановяване провеждането на изследването на граничните пунктове, данните за пътуванията на български граждани в чужбина по цел на посещението и държави са за месеците юли и август. През останалите месеци данните включват само общия брой пътувания на българите и са предоставени от Министерство на вътрешните работи.
"." - липсват данни
15.02.2022