Премини към основното съдържание

ИЦЖОС, национално ниво, съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: OOH_3.3.xls

ИЦЖОС, национално ниво - съответното тримесечие на предходната година = 1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Категории разходи 2023
III тримесечие
O.1. Разходи за жилища, обитавани от техните собственици 9.7
O.1.1. Придобиване на жилища 10.2
O.1.1.1. Нови жилища 10.1
O.1.1.1.1. Закупуване на нови жилища 10.1
O.1.1.3. Други услуги, свързани с придобиването на жилища 11.4
O.1.2. Собственост на жилища 4.8
O.1.2.1. Основни ремонти и поддръжка 8.2
O.1.2.2. Застраховки, свързани с жилищата -
O.1.2.3. Други услуги, свързани със собствеността на жилища 1.8

1 Данните се отнасят за промените в цените, платени от потребителите за придобиването на жилища, които са нови за домакинствата, и промените в другите разходи, свързани със собствеността и с прехвърлянето на собствеността на жилищата.
2 Предварителни данни
22.12.2023