Премини към основното съдържание

ИЦЖОС, национално ниво, 2015 = 100

Динамичен ред: OOH_3.1.xls

ИЦЖОС, национално ниво - 2015=1001,2
(индекс)
(%)
Код Категории разходи 2022
IV тримесечие
O.1. Разходи за жилища, обитавани от техните собственици 156.69
O.1.1. Придобиване на жилища 163.27
O.1.1.1. Нови жилища 162.33
O.1.1.1.1. Закупуване на нови жилища 162.33
O.1.1.3. Други услуги, свързани с придобиването на жилища 181.65
O.1.2. Собственост на жилища 124.42
O.1.2.1. Основни ремонти и поддръжка 143.04
O.1.2.2. Застраховки, свързани с жилищата -
O.1.2.3. Други услуги, свързани със собствеността на жилища 109.64

1 Данните се отнасят за промените в цените, платени от потребителите за придобиването на жилища, които са нови за домакинствата, и промените в другите разходи, свързани със собствеността и с прехвърлянето на собствеността на жилищата.
2 Предварителни данни
24.03.2023