Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите за шестте града на България с население над 120 000 жители - съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HSI_2.4.5.xls

ППЖ според броя на продажбите, за шестте града в България с население над 120 000 жители - съответното тримесечие на предходната година = 100 1,2,3
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Градове Код Тип на закупените имоти 2023
II тримесечие
София N.1. Общ ППЖ -14.6
N.1.1. Нови жилища -20.1
N.1.2. Съществуващи жилища -10.3
Пловдив N.1. Общ ППЖ -17.3
N.1.1. Нови жилища -21.1
N.1.2. Съществуващи жилища -13.5
Варна N.1. Общ ППЖ -9.5
N.1.1. Нови жилища 6.2
N.1.2. Съществуващи жилища -17.4
Бургас N.1. Общ ППЖ -26.5
N.1.1. Нови жилища -37.0
N.1.2. Съществуващи жилища -21.4
Русе N.1. Общ ППЖ -22.7
N.1.1. Нови жилища -63.6
N.1.2. Съществуващи жилища -16.2
Стара Загора N.1. Общ ППЖ -19.3
N.1.1. Нови жилища -25.2
N.1.2. Съществуващи жилища -17.2

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 По данни на НСИ към 31.12.2022 г. шестте града с население над 120 000 жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора
3 Предварителни данни
25.09.2023