Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите по статистически райони - дял на тримесечието

Динамичен ред: HSI-2.4.3.xls

ППЖ според броя на продажбите, по статистически райони - дял на тримесечието от годината 1,2
(дял на тримесечието от общото за годината)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2022
І IIІ IV
N.1. Общ ППЖ Общо за страната 20.7 28.2 27.3 23.9
    Северна и Югоизточна България 20.8 28.2 29.0 22.0
    Северозападен 21.7 28.7 30.3 19.3
    Северен централен 23.6 27.0 29.6 19.8
    Североизточен 21.7 27.3 27.6 23.3
    Югоизточен 19.1 29.0 29.3 22.7
    Югозападна Южна централна България 20.6 28.2 25.5 25.7
    Югозападен 20.6 28.8 24.2 26.3
    Южен централен 20.4 27.1 28.0 24.5
N.1.1. Нови жилища Общо за страната 20.3 28.9 25.1 25.7
    Северна и Югоизточна България 20.6 28.3 26.7 24.4
    Северозападен 20.3 26.1 28.1 25.6
    Северен централен 29.0 26.9 22.8 21.4
    Североизточен 22.7 26.1 24.5 26.7
    Югоизточен 18.2 29.8 28.4 23.6
    Югозападна Южна централна България 20.2 29.3 23.8 26.7
    Югозападен 19.8 29.4 22.4 28.4
    Южен централен 20.9 29.2 26.7 23.3
N.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 20.8 27.9 28.2 23.1
    Северна и Югоизточна България 20.9 28.1 29.8 21.2
    Северозападен 21.8 28.9 30.5 18.8
    Северен централен 22.7 27.0 30.9 19.5
    Североизточен 21.4 27.7 28.9 22.1
    Югоизточен 19.5 28.6 29.7 22.2
    Югозападна Южна централна България 20.8 27.7 26.4 25.2
    Югозападен 21.1 28.5 25.2 25.2
    Южен централен 20.2 26.2 28.5 25.1

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
24.03.2023