Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите по статистически райони - съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HSI_2.4.2.xls

ППЖ според броя на продажбите, по статистически райони - съоветното тримесечие на предходната година=1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2023
II
N.1. Общ ППЖ Общо за страната -15.5
    Северна и Югоизточна България -15.2
    Северозападен 5.5
    Северен централен -6.7
    Североизточен -13.7
    Югоизточен -24.1
    Югозападна Южна централна България -15.9
    Югозападен -15.6
    Южен централен -16.5
N.1.1. Нови жилища Общо за страната -23.6
    Северна и Югоизточна България -26.9
    Северозападен -9.7
    Северен централен -30.4
    Североизточен -9.8
    Югоизточен -35.3
    Югозападна Южна централна България -21.1
    Югозападен -17.5
    Южен централен -28.8
N.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната -12.1
    Северна и Югоизточна България -11.2
    Северозападен 6.5
    Северен централен -2.4
    Североизточен -15.1
    Югоизточен -18.4
    Югозападна Южна централна България -13.1
    Югозападен -14.5
    Южен централен -10.5

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.09.2023