Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите по статистически райони - предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HSI_2.4.1.xls

ППЖ според броя на продажбите, по статистически райони - предходното тримесечие=1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2023
II
N.1. Общ ППЖ Общо за страната 24.9
    Северна и Югоизточна България 24.0
    Северозападен 14.3
    Северен централен 14.9
    Североизточен 29.3
    Югоизточен 28.1
    Югозападна Южна централна България 25.8
    Югозападен 28.5
    Южен централен 20.6
N.1.1. Нови жилища Общо за страната 28.2
    Северна и Югоизточна България 28.4
    Северозападен 9.4
    Северен централен 15.9
    Североизточен 36.1
    Югоизточен 27.2
    Югозападна Южна централна България 28.0
    Югозападен 31.2
    Южен централен 20.7
N.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 23.7
    Северна и Югоизточна България 22.8
    Северозападен 14.5
    Северен централен 14.8
    Североизточен 26.9
    Югоизточен 28.5
    Югозападна Южна централна България 24.7
    Югозападен 27.1
    Южен централен 20.6

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.09.2023