Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите, национално ниво - дял на тримесечието

Динамичен ред: HSI_2.3.3.xls

ППЖ според броя на продажбите, национално ниво - дял на тримесечието от годината 1,2
(дял на тримесечието от общото за годината)
(%)
Код Тип на закупените имоти 2022
І IIІ IV
N.1. Общ ППЖ 20.7 28.2 27.3 23.9
N.1.1. Нови жилища 20.3 28.9 25.1 25.7
N.1.2. Съществуващи жилища 20.8 27.9 28.2 23.1

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
24.03.2023