Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите, национално ниво - съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HSI_2.3.2.xls

ППЖ според броя на продажбите, национално ниво - съответното тримесечие на предходната година = 1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените имоти 2023
IV тримесечие
N.1. Общ ППЖ 19.1
N.1.1. Нови жилища 3.3
N.1.2. Съществуващи жилища 26.5

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.03.2024