Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите, национално ниво - съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HSI_2.3.2.xls

ППЖ според броя на продажбите, национално ниво - съответното тримесечие на предходната година = 1001,2
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Код Тип на закупените имоти 2022
IV тримесечие
N.1. Общ ППЖ -23.5
N.1.1. Нови жилища -10.1
N.1.2. Съществуващи жилища -28.5

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
24.03.2023