Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите, национално ниво - предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HSI_2.3.1.xls

ППЖ според броя на продажбите, национално ниво - предходното тримесечие = 1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените имоти 2022
IV тримесечие
N.1. Общ ППЖ -12.6
N.1.1. Нови жилища 2.5
N.1.2. Съществуващи жилища -18.1

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
24.03.2023