Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите за шестте града на България с население над 120 000 жители - съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HSI_2.2.5.xls

ППЖ според стойността на продажбите, за шестте града в България с население над 120 000 жители - съответното тримесечие на предходната година = 1001,2,4
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Градове Код Тип на закупените имоти 2022
IV тримесечие
София V.1. Общ ППЖ -11.7
V.1.1. Нови жилища 4.5
V.1.2. Съществуващи жилища -21.8
Пловдив V.1. Общ ППЖ -17.0
V.1.1. Нови жилища -2.5
V.1.2. Съществуващи жилища -26.4
Варна 3 V.1. Общ ППЖ -10.8
V.1.1. Нови жилища -7.6
V.1.2. Съществуващи жилища -12.4
Бургас V.1. Общ ППЖ -12.3
V.1.1. Нови жилища 22.7
V.1.2. Съществуващи жилища -23.3
Русе V.1. Общ ППЖ -23.0
V.1.1. Нови жилища -37.6
V.1.2. Съществуващи жилища -19.5
Стара Загора V.1. Общ ППЖ -27.2
V.1.1. Нови жилища -32.6
V.1.2. Съществуващи жилища -24.1

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 По данни на НСИ към 31.12.2020 г. шестте града с население над 120 000 жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора
3 Не се включват продажби в курортни комплекси
4 Предварителни данни
24.03.2023