Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите по статистически райони - дял на тримесечието

Динамичен ред: HSI_2.2.3.xls

ППЖ според стойността на продажбите, по статистически райони - дял на тримесечието от годината 1,2
(дял на тримесечието от общото за годината)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2023
І IIІ IV
V.1. Общ ППЖ Общо за страната 18.4 25.5 24.7 31.4
    Северна и Югоизточна България 18.5 25.3 26.7 29.5
    Северозападен 20.5 22.0 26.1 31.3
    Северен централен 19.8 23.4 26.7 30.1
    Североизточен 17.8 26.5 26.2 29.5
    Югоизточен 18.3 25.3 27.3 29.1
    Югозападна и Южна централна България 18.3 25.7 23.6 32.4
    Югозападен 18.2 25.9 23.4 32.6
    Южен централен 18.9 25.0 24.8 31.3
V.1.1. Нови жилища Общо за страната 17.6 25.6 23.9 33.0
    Северна и Югоизточна България 17.7 26.1 26.9 29.3
    Северозападен 17.7 19.3 29.2 33.8
    Северен централен 18.2 17.3 26.2 38.3
    Североизточен 16.3 29.0 26.4 28.2
    Югоизточен 18.8 25.4 27.2 28.6
    Югозападна и Южна централна България 17.5 25.4 22.6 34.5
    Югозападен 17.5 25.4 22.4 34.7
    Южен централен 17.8 25.0 23.7 33.5
V.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 18.8 25.5 25.2 30.4
    Северна и Югоизточна България 18.8 24.9 26.7 29.6
    Северозападен 21.0 22.5 25.6 30.9
    Северен централен 20.1 24.7 26.8 28.3
    Североизточен 18.5 25.2 26.1 30.1
    Югоизточен 18.1 25.3 27.3 29.3
    Югозападна и Южна централна България 18.8 25.9 24.3 30.9
    Югозападен 18.6 26.1 24.0 31.2
    Южен централен 19.7 25.0 25.7 29.7

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.03.2024