Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите по статистически райони - предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HSI_2.2.1.xls

ППЖ според стойността на продажбите, по статистически райони - предходното тримесечие=1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2022
IV
V.1. Общ ППЖ Общо за страната -1.4
    Северна и Югоизточна България -11.7
    Северозападен -17.2
    Северен централен -13.9
    Североизточен -4.4
    Югоизточен -15.7
    Югозападна Южна централна България 5.1
    Югозападен 9.2
    Южен централен -12.0
V.1.1. Нови жилища Общо за страната 6.3
    Северна и Югоизточна България -3.4
    Северозападен -16.6
    Северен централен 3.0
    Североизточен 14.0
    Югоизточен -13.4
    Югозападна Южна централна България 10.9
    Югозападен 16.9
    Южен централен -12.8
V.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната -6.1
    Северна и Югоизточна България -15.6
    Северозападен -17.3
    Северен централен -17.6
    Североизточен -12.7
    Югоизточен -17.1
    Югозападна Южна централна България 0.9
    Югозападен 3.7
    Южен централен -11.4

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
24.03.2023